ระบบความปลอดภัย ของถัง LPG
  ถัง Metal Mate ซุปเปอร์ คืออะไร?
  ที่ติดตั้งในรถยนต์    
 

 
   
       
   
 
 
  การทดสอบ Drop test การทดสอบ Burn test
  ถัง LPG สำหรับรถยนต์ ถัง LPG สำหรับรถยนต์
  สำหรับ Modem Hi speed 256 kpbs ขึ้นไปเท่านั้น
 
  การทดสอบ Filling (Charging test)
  & 85% Cut-off test
  เปรียบเทียบ Metal Mate Super กับ มัลติวาล์ว
  แบบไหนเติมแก๊สได้เร็วกว่ากัน
 
 
 
  เปรียบเทียบ ถัง Metal Mate Super ขนาดของถังที่เหมาะสมกับรถของท่าน
  กับ ถังมัลติวาล์ว
 
 
  ขั้นตอนการผลิตและทดสอบ
  ถังแก๊ส LPG ของ Metal Mate โดย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
 
 
 
  Link ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ผังงานสรุปขั้นตอนการผลิตถังแบบโดนัท

  ผังงานสรุปขั้นตอนการผลิตถังแบบสองตอน
  ผังงานสรุปขั้นตอนการผลิตถังแบบสามตอน