ประจวบ อ่าวมะนาว อุทธยายแห่งชาติหว้ากอ ด่านสิงขร 15-16 ก.พ. 51 .. InquiryS......

จาก inquirys
202.28.84.49

จันทร์ที่ ,25/2/2551
เวลา : 09:28

อ่านแล้ว = 9929 ครั้ง
แจ้งลบกระทู้ แจ้งลบกระทู้
       ประจวบ อ่าวมะนาว อุทธยายแห่งชาติหว้ากอ ด่านสิงขร 15-16 ก.พ. 51 .. InquiryS
ขับรถติดแก๊สไปเที่ยวมาเมื่อ 15-16 ก.พ. 51
ข้อมูล

ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในภาคกลางตอนล่างซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับภาคใต้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์ เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ได้ร้างไปเมื่อครั้งกรุงแตก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ปากคลองอีรม ชื่อว่าเมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแปลว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ ๆ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุย จนกระทั่ง พ.ศ.2441 จึงย้ายที่ว่าการมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลักหรืออ่าวประจวบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน

การเดินทาง :

ทางรถยนต์
จากรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 281 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

รถโดยสารประจำทาง
จากสถานีขนส่งสายใต้ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ถนนบรมราชชนนี) มีบริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯ-ปราณบุรี และกรุงเทพฯ-บางสะพาน เป็นประจำทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 435-1200, 434-7192

ทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการรถไฟไปหัวหิน ปราณบุรี และประจวบคีรี- ขันธ์ ทุกวัน รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเมือง-อำเภอกุยบุรี 30 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอทับสะแก 42 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอปราณบุรี 57 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอบางสะพาน 75 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอหัวหิน 90 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอบางสะพานน้อย 112 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอกิ่งอำเภอสามร้อยยอด 45 กิโลเมตร

อาณาเขตและการปกครอง :

ทิศเหนือ จดจังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ จดจังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จดประเทศพม่า โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็น เส้นกั้นพรมแดน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 6,367.620 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะพื้นที่แคบเป็นคาบสมุทรยาวลงไปทางใต้ โดยมีส่วนที่แคบที่สุดจากเขตแดนไทย-พม่า จนถึงฝั่งทะเลเป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร และมีความยาวจากเหนือจดใต้เป็นระยะทาง 212 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย และกิ่งอำเภอสามร้อยยอด

อ้างอิง:

http://www.tourthai.com/province/prachuap_kiri_khun/index_t.shtml

www.thai-tour.com/thai-tour/Central/Prachuab/main.htm จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:30

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

http://www.tongtiew.com/adventure/camp_005.html
ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ เป็นค่ายทหารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ริมถนนเพชรเกษม ในเขตอำเภอปรานบุรี และ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 238 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง มีโครงการเปิดค่ายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ภายในค่ายมีสถานที่ที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว หลากหลาย เช่น

กิจกรรมศึกษาธรรมชาติท่าเสด็จ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปราณบุรี ทางด้าน ทิศตะวันตกของค่ายธนะรัชต์ ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 12 กิโลเมตร ในพื้นที่ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ ประดับ พันธุ์ไม้ยืนต้นที่หายาก พันธุ์ไม้ในวรรณคดี และสวนเกษตร มีอาคารสถานที่พัก และบริเวณกางเต็นท์ มี กิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมขี่จักรยาน เดินป่า ล่องแพ และตกปลา รวมทั้งหุงหาอาหารรับประทานเอง โดยมีเจ้า หน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวก

สวนสนประดิพัทธ์ เป็นสถานที่พักผ่อนชายทะเล มีที่พักบริการ

กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นสถานที่รวบรวมประวัติและผล งานในอดีตอันควรยกย่องของท่าน ภายในรวบรวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งของไทยและต่างประเทศ เครื่องแต่ง กายของใช้ส่วนตัวและเอกสารสำคัญ ๆ เปิดให้เข้าชมเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเป็นคณะ ทุกวันระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยแจ้งล่วงหน้า

พิพิธภัณฑ์ทหารราบ ซึ่งเป็นที่รวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องแต่งกายทหารตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง ปัจจุบัน เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

นอกจากนี้ทางค่ายมีกิจกรรมทดสอบความสามารถประกอบไปด้วย กระโดดหอสูง 34 ฟุต ไต่หน้าผาจำลอง ไต่หน้าผาหิน ไต่สะพานเชือกเส้นเดี่ยว เลื่อนมรณะ และยิงปืน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ สามารถคอยดูแล และยังมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยรวมทั้งมาตรการป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มี การมอบประกาศนียบัตร เครื่องหมายแสดงความสามารถให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบกระโดดหอสูงอีกด้วย

บริการสนามกอล์ฟ
กรีนฟี สมาชิก 40 บาท/วัน บุคคลทั่วไป 150 บาท/วัน
แคดดี้ 150 บาท (18 หลุม)
สมาชิกรายปี ๆ ละ 500 บาท

กีฬาประเภทอื่น ๆ ได้แก่ เทนนิส สระว่ายน้ำ ขนาด 50 เมตร บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ บิลเลียด และสนุกเกอร์

ผู้สนใจสอบถามรายเอียดได้ที่ สำนักงานบริการท่องเที่ยวศูนย์ทหารราบค่ายธนะรัชน์ โทร. (032) 542455-64 ต่อ 4025


 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:37

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
       ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:38

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
       สถานีตำรวจสามร้อยยอด เลยค่ายธนะรัชต์ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:40

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
       แยกเข้า จ. ประจวบฯ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:47

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
       อ่าวหน้าตัวเมืองประจวบ ยามเช้า ฟ้ามืดคลึ้มเมื่อ 15 ก.พ. 51
ประจวบฯ เป็นเมืองสามอ่าว คือ อ่าวน้อย อ่าวประจวบฯ และอ่าวมะนาว

http://www.blogth.com/blog/Colum/Travel/3559.html
http://www.amphoe.com/menu.php?am=337&pv=28&mid=1 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:52

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
       วิวอ่าวประจวบ ใกล้เขาช่องกระจก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:53

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 7
       วิวอ่าวประจวบ ใกล้เขาช่องกระจก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:53

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 8
       วิวอ่าวประจวบ ใกล้เขาช่องกระจก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:54

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 9
       วิวอ่าวประจวบ ใกล้เขาช่องกระจก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:54

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 10
       วิวอ่าวประจวบ ใกล้เขาช่องกระจก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 09:55

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 11
       วิวอ่าวประจวบ ใกล้เขาช่องกระจก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:22

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 12
       วิวอ่าวประจวบ ใกล้เขาช่องกระจก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:22

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 13
       วิวอ่าวประจวบ ใกล้เขาช่องกระจก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:23

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 14
       วิวอ่าวประจวบ ใกล้เขาช่องกระจก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:23

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 15
       วิวอ่าวประจวบ ใกล้เขาช่องกระจก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:35

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 16
       เต้นท์ให้เช่าที่อ่าวน้อย เหนืออ่าวประจวบ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:36

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 17
       อ่าวน้อย ชายหาดที่เงียบสงดและสวยงาม จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:37

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 18
       ถนนเลียบอ่าวน้อย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:37

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 19
       อ่าวน้อย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:38

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 20
       อ่าวน้อย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:41

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 21
       อ่าวน้อย ปากน้ำ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:41

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 22
       อ่าวน้อย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:42

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 23
       อ่าวน้อย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:43

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 24
       อ่าวน้อย เขาตาม่องลาย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:45

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 25
       อ่าวน้อย เขาตาม่องลาย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:46

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 26
       อ่าวน้อย เขาตาม่องลาย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:47

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 27
       เขาตาม่องลาย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:48

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 28
       เขาตาม่องลาย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:49

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 29
       อีกฝากหนึ่งของเขาตาม่องลาย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:54

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 30
       วัดอ่าวน้อย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:55

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 31
       วัดอ่าวน้อย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:56

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 32
       หาดหน้าวัดอ่าวน้อย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 11:56

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 33
       หาดหน้าวัดอ่าวน้อย จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:10

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 34
       แผนที่ จ. ประจวบ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:14

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 35
       อ่าวมะนาว
http://travel.sanook.com/west/prajuabkirikun/prajuabkirikun_01584.php
อยู่ในเขตกองบิน 53 กองทัพอากาศ เป็นหาดสะอาด ธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำตรงข้ามกับหาดเป็นเขาล้อมหมวก ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวให้เดินไปเที่ยวชมได้ บนยอดเขาล้อมหมวกประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง เชิงเขามีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกและเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์ค่างแว่น อ่าวมะนาวเคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น ปัจจุบันภายในกองบินจะเห็น อนุสาวรีย์วีรชน รูปทหารอากาศในชุดนักบินยืนอยู่บนใบพัดเครื่องบินถือธงหันหน้าออกทะเลและยังมี อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53 โดยจะเห็นแท่งหินขนาดใหญ่แกะสลักจำลองฉากการต่อสู้ระหว่างกองทัพไทยกับญี่ปุ่น บริเวณอ่าวมะนาว ทุกปีมีการจัดงานวันรำลึกวีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาด มีร้านอาหาร สโมสรและบริการบ้านพักหลายแบบ ทั้งแบบทาวเฮาส์ คอนโดมิเนียม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองบิน 53 โทร. 0 3266 1087-8, 0 3261 1017, 0 3266 1031 ในกรณีที่เข้าพักเป็นหมู่คณะควรทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า


 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:17

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 36
       แผนที่ประจวบ
http://www.bikeloves.com/board_bpmtbtrip/topic_view.php?qID=1180 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:34

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 37
       อุทยานฯ หว้ากอ ใต้กองบิน 5 ประมาณ 10 กม. จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:36

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 38
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:36

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 39
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:37

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 40
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:38

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 41
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:38

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 42
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:39

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 43
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:39

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 44
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:40

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 45
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:40

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 46
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:41

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 47
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:43

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 48
       หว้ากอ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:44

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 49
       หมู่บ้านคลองวาฬ ติดกองบิน 5 ทางทิศใต้ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:45

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 50
       อ่าวมะนาวยามเย็น จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:45

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 51
       อ่าวมะนาว จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:46

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 52
       อ่าวมะนาวในกองบิน 5 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 12:46

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 53
       อ่าวมะนาว จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:15

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 54
       วิวอ่าวมะนาว จากกองบิน 5 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:16

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 55
       วิวอ่าวมะนาว จากกองบิน 5 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:17

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 56
       วิวอ่าวมะนาว จากกองบิน 5 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:18

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 57
       ห้องพักชั้น 4 โรงแรม กองบิน 5 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:19

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 58
       ห้องพักชั้น 4 โรงแรม กองบิน 5 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:20

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 59
       เขาล้อมหมวก มองจากระเบียงโรงแรมชั้น 4 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:28

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 60
      
ข้อมูลสั้นๆ ของอ่าวมะนาว กองบิน 5
http://dca.iwebland.com/tourist/manow_main.html

แผนที่การเดินทางไปอ่าวมะนาว กองบิน 53 จ.ประจวบคีรีขันธ์
http://dca.iwebland.com/tourist/manow_map.html จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:32

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 61
       ข้อมูลโรงแรมของกองบิน 5
อาคารที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ อ่าวมะนาว
กองบิน 53 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


โทรศัพท์ : 0 3266 1088
แฟ็กซ์ : 0 3266 1087
http://www.tat.or.th/travelstaydet.asp?prov_id=77&id=5240 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:36

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 62
      
อ่าวมะนาว และทะเลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
http://www.siamdaytrip.com/place/place_detail.asp?ProvinceID=77&PlaceID=1404

แผนที่ท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์
http://www.siamdaytrip.com/images/maps/20063228A3_prachuap-02big[1].gif

แผนที่ตัวเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
http://www.siamdaytrip.com/images/maps/20063278C2_prachuap-01big[1].gif จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:43

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 63
       แผนที่ประจวบฯ "แคบสุดแผ่นดินสยาม"
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=21915&st=31

 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:46

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 64
       วิวจากห้องโรงแรมที่อ่าวมะนาว มองไปทิศใต้ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:47

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 65
       มองถนนในกองบินฯ จากห้องโรงแรมชั้น 4 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:48

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 66
       หาดมะนาว ยามเช้าของกลางเดือน ก.พ. 51 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:49

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 67
       หาดมะนาว ยามเช้า จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:50

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 68
       ยามเช้าที่หาดมะนาว ... โรงแรม
ชื่อทางการ .. อาคารที่พักสวัสดิการ .. จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:51

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 69
       หาดมะนาว ยามเช้า จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:52

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 70
       หาดมะนาว ยามเช้า จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:52

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 71
       หาดมะนาว ยามเช้า จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:53

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 72
       เขาล้อมหมวก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:56

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 73
       ศาลเขาล้อมหมวก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:58

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 74
       ประวัติเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 20:59

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 75
       บริเวณแหลมเขาล้อมหมวก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 21:00

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 76
       หาดบริเวณแหลมเขาล้อมหมวก เห็นตัวเมืองประจวบอยู่ฝากหนึ่งของอ่าว จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 21:01

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 77
       เขาช่องกระจก ภาพขยายจากแหลมเขาล้อมหมวก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 21:03

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 78
       ตัวเมืองประจวบฯ ภาพขยายจากแหลมเขาล้อมหมวก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 21:04

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 79
       ป้ายแหล่งท่องเที่ยวอ่าวมะนาว ที่แหลมเขาล้อมหมวก
 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 21:09

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 80
       บังเกอร์ทหาร เขาล้อมหมวก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 21:11

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 81
       เครื่องบินเก่า เขาล้อมหมวก จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 21:12

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 82
       เขาล้อมหมวก มองจากตัวเมืองประจวบ จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 25/2/2551
 เวลา : 21:24

 IP :
124.120.218.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 83
       ข้อมูลด่านสิงขร

http://mayaknight07.exteen.com/20070517/entry-1

http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/Question.asp?ID=1142

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=fleur&month=04-2007&date=04&group=3&gblog=18

http://www.seasandhouse.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538607874

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=djang67&month=08-2007&date=07&group=8&gblog=11

http://www.pantown.com/board.php?id=18216&area=3&name=board2&topic=88&action=view

http://www.businessthai.co.th/content.php?data=411959_VIP%20Varieties

http://www.annaontour.com/province/prajuab/dansingkorn.php

 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:30

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 84
       ศาลกรมหลวงชุมพรฯ บนเกาะเล็กๆ ปลายแหลมเขาล้อมหมวก
 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:32

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 85
       ห้องอาหารริมหาด อาคารสวัสดิการกองบิน 5 (โรงแรม) จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:34

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 86
       เขาล้อมหมวกยามเช้า ทิศเหนือจากห้องชั้น 4 ของโรงแรม จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:35

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 87
       ทิศใต้จากโรงแรม .. เขาคลองวาฬ จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:36

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 88
       ฟ้าครึ้มยามเช้า ไม่เห็นดวงอาทิตย์ที่อ่าวมะนาว จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:37

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 89
       เขาคลองวาฬ ทิศใต้ของอ่าวมะนาว จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:38

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 90
       ชายหาดอ่าวมะนาว ทิศใต้ของโรงแรม จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:39

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 91
       ชายหาดอ่าวมะนาว ทิศเหนือของโรงแรม
 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:40

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 92
       รูปแผนที่อ่าวมะนาว มีอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ท่องเที่ยวภายในกองบิน 5 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:41

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 93
       ค่ายเยาวชน อ่าวมะนาว จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:42

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 94
       ด่านสิงขร จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:45

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 95
       ด่านสิงขร ... ตลาดกล้วยไม้ จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:46

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 96
       ด่านสิงขร ... ใกล้เขามาอีกนิด จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 08:57

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 97
      
กองทัพอากาศไทย
http://th.wikipedia.org/wiki/กองทัพอากาศไทย

เวปกองทัพอากาศ
http://www.rtaf.mi.th/otherlinks/otherlinks-airforce.html


 จาก ตุลย์
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 17:36

 IP :
58.10.234.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 98
       ขอบคุณสำหรับเนื้อหาและภาพ พร้อมคำบรรยาย ครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 19:52

 IP :
124.120.217.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 99
       เรียน ท่าน คตท 98
หลายคนบ่นว่าดูรูปเรื่องแล้วทำให้หมดความตื่นเต้นที่จะไป ขอโทษด้วยครับ


 จาก ปากเกร็ดไดรเวอร์
 อังคาร, 26/2/2551
 เวลา : 20:21

 IP :
58.64.95.9
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 100
       ผู้การ....ยุทธ ครับ ผมเคยไปพักที่อาคารสวัสดิการริมอหาดอ่าวมะนาวมาเมื่อเกือบ 10 ปี มาแล้ว (ซักปี 2541 หรือ 2542 ไม่แน่ใจ) ตอนนั้นคืนละ 500 บาท โดยต้องโทรจองในนามของข้าราชการกองทัพอากาศ และในวันไปต้องแสดงสำเนาบัตรข้าราชการกองทัพอากาศตามชื่อที่โทรจองด้วย ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เขา Open ให้บุคคลทั่วไปโทรจองและใช้บริการได้หรือยัง และอัตราค่าบริการคืนละเท่าไหร่ครับ

สมัยนั้นที่ทำงานยังรับ นศ. ปวส.ภาคค่ำ มีนศ.ที่เป็นทหารอากาศ (จบ ปวช.ช่างฝีมือทหาร) มาเรียนต่อเยอะ ก็เลยขอสำเนาบัตรของเขามาจองได้ เดี๋ยวนี้ไม่มี ปวส. ภาคค่ำแล้ว มีแต่ปริญญาตรี วศ.บ. ภาคสมทบ ซึ่งไม่เห็นมี นศ.ที่เป็น ทหารอากาศ มาเรียนเหมือนเมื่อสมัย ปวส.ภาคค่ำเลย


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 27/2/2551
 เวลา : 07:03

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 101
       เรียน ท่าน PKK แล้วจะตามหาข้อมูลให้ครับ
ค่าบริการคนใน ทอ. ถูกกว่าราคาปกติเล็กน้อยครับ
แต่เขามีห้องพักหลายแบบ แบบเป็นเรือนแถว หรือแบบโรงแรมหรูหราก็มี
แต่ถ้าจะไปเป็นหมู่คณะ หรือไปใช้บริการค่ายเยาวชน ควรทำหนังสือติดต่อล่วงหน้า


 จาก ยุทธนา
 พุธ, 27/2/2551
 เวลา : 22:19

 IP :
125.26.19.140
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 102
       ขอบคุณที่นำรูปสวยๆมาฝากครับ อ่าวมะนาวเป็นทะเลที่สวยมากๆที่หนึ่งครับ
ข้าราชการ ทอ. ลด 50% ครับ ถ้าจำไม่ผิด


 จาก InquiryS@gmail.com
 พฤหัสบดี, 28/2/2551
 เวลา : 14:57

 IP :
124.120.229.182
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 103
       ขอบคุณครับคุณยุทธนาที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่อาคารสวัสดิการ 1 กองบิน 5 (ก่อนนั้นเรียกว่า กองบิน 53)
ราคาห้องมี 800 และ เป็น deluxe ราคา 1,800 บาท ที่เห็นในภาพ
ข้าราชการ ทอ. จ่าย 1,300 ลดมา 500 บาทเอง


 จาก InquiryS@gmail.com
 พฤหัสบดี, 28/2/2551
 เวลา : 15:53

 IP :
124.120.229.182
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 104
       แนะนำโรงแรมติดทะเลอ่าวประจวบฯ ไปถามเมื่อ 15 ก.พ. 51
ราคาห้องละ 800 บาท โทร. (032) 601050-6 แฟกซ์. (032) 601057
ไปดูรายละเอียด
http://hadthong.com/map_t.html


 จาก InquiryS@gmail.com
 พฤหัสบดี, 28/2/2551
 เวลา : 15:55

 IP :
124.120.229.182
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 105
       แผนที่ตัวเมืองประจวบ และโรงแรมหาดทอง จาก taemfun
 พฤหัสบดี, 28/2/2551
 เวลา : 21:05

 IP :
203.113.17.171
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 106
       ขอบคุณมากค่ะ สำหรับเรื่องราวดีๆ ข้อมูลที่แจ่มแจ้งพร้อมทั้งภาพถ่ายสวยๆ เงียบเหงามาตั้งนานนะคะ


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 29/2/2551
 เวลา : 08:40

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 107
      
เพื่อนๆ และคุณ taemfun น่าไปพักผ่อนที่ประจวบฯ เพราะเงียบดี เดินทางสะดวกครับ
InquiryS@gmail.com


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 29/2/2551
 เวลา : 08:55

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 108
       ข้อมูลท่องเที่ยว ประจวบฯ เป็น Word
www.moc.go.th/opscenter/pk/Data/moc18.doc


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 29/2/2551
 เวลา : 09:14

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 109
       ข้อมูลอื่นๆ search ใน Google ด้วย "วิว53+อ่าวมะนาว" "กองบิน 5 + วิว" หรือ
โทร. ไปที่กองบิน โทร. 02 5346000 ต่อ 60464-5 สำหรับห้องปรับอากาศ
โทร. 02 5346000 ต่อ 60461 สำหรับห้องพัดลม

เวปเที่ยวอ่าวมะนาวที่น่าสนใจ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigbite&month=22-02-2008&group=5&gblog=89 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 29/2/2551
 เวลา : 15:08

 IP :
202.29.39.11
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 110
       ข้อมูลท่องเที่ยว ประจวบฯ เป็น Word
www.moc.go.th/opscenter/pk/Data/moc18.doc

ข้อมูลอื่นๆ search ใน Google ด้วย "วิว53+อ่าวมะนาว" "กองบิน 5 + วิว" หรือ
โทร. ไปที่กองบิน โทร. 02 5346000 ต่อ 60464-5 สำหรับห้องปรับอากาศ
โทร. 02 5346000 ต่อ 60461 สำหรับห้องพัดลม

เวปเที่ยวอ่าวมะนาวที่น่าสนใจ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bigbite&month=22-02-2008&group=5&gblog=89 จาก ยุทธนา
 ศุกร์, 29/2/2551
 เวลา : 21:21

 IP :
222.123.162.210
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 111
       ขอบคุณในข้อมูลครับ ผมกำลังเตรียมโครงการไปเที่ยวสตูลในปลายๆเดือน มี.ค.นี้ครับ


 จาก taemfun
 ศุกร์, 29/2/2551
 เวลา : 21:21

 IP :
203.113.17.171
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 112
       ขอบคุณค่ะ สำหรับเวปเที่ยวอ่าวมะนาวที่แนะนำ เข้าไปชมแล้วสวยงามมาก ไม่สามารถปีนขึ้นไปชมเองได้ แค่เห็นจากภาพก็ชื่นใจ


 จาก InquiryS@gmail.com
 เสาร์, 1/3/2551
 เวลา : 10:25

 IP :
124.120.225.226
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 113
       ขอบคุณ คตท 112 ครับ ... ดีใจที่แวะมาดู และเขียน


 จาก ปากเกร็ดไดรเวอร์
 อาทิตย์, 2/3/2551
 เวลา : 18:03

 IP :
58.64.53.179
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 114
       คุณยุทธนาลองดูข้อมูลในกระทู้นี้ของผมเมื่อปีที่แล้วดูนะครับ
http://www.gasthai.com/tac/Question.asp?ID=1141


 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 3/3/2551
 เวลา : 07:21

 IP :
124.120.228.40
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 115
      
ขอบคุณครับท่าน PKD คตท 114 ช่วยกระตุ้นต่อมเที่ยวผม


 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 3/3/2551
 เวลา : 07:29

 IP :
124.120.228.40
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 116
       วิวอ่าวประจวบ ถ่ายจากหน้าโรงแรมหาดทอง
เขาสูงสุดขวามือคือเขาล้อมหมวกในบริเวณกองบิน 5 จาก ยุทธนา
 จันทร์, 3/3/2551
 เวลา : 21:03

 IP :
222.123.164.128
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 117
       ขอบคุณท่านพี่ปากเกร็ดครับดูหลายรอบแล้วครับละเอียดดีมาก
ไม่ทราบว่าขับรถรวดเดียวเลยหรือไม่ครับใช้เวลาประมาณกี่ ช.ม.


 จาก ปากเกร็ดไดรเวอร์
 อังคาร, 4/3/2551
 เวลา : 17:12

 IP :
58.64.93.42
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 118
       จำได้ว่าออกจากถนนสามัคคี นนทบุรี ประมาณตี 5 แวะเติมแก๊ส 3 ครั้ง ทานข้าว 2 มื้อ กับแวะเข้าห้องน้ำที่จุดพักรถเขาโพธิ์อีก 1 ครั้ง ถึงตรังเวลาประมาณ 4 โมงเย็นเศษ ๆ ครับ นอนที่ตรัง 1 คืน รุ่งขึ้นพาเพื่อนสมาชิกร่วมคณะย้อนไปเที่ยวถ้ำเลเขากอบ แล้วจึงตียาวไปปากบารา ถึงปากบารายังไม่ 11 น.เลย


 จาก ยุทธนา
 อังคาร, 4/3/2551
 เวลา : 22:19

 IP :
125.26.19.183
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 119
       พี่ปากเกร็ดฯขับรถอึดน่าดูเลยครับ หรือมีลูกชายเปลี่ยนมือ
เรื่องอาหารการกินเป็นยังไงบ้างครับ รู้สึกว่าราคาแพงพอสมควร


 จาก ป๋อมกิจกรรม TAC24
 พุธ, 5/3/2551
 เวลา : 10:22

 IP :
61.90.136.94
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 120
       น่าอิจฉาพี่ยุทธจริง ๆ ครับ เที่ยวทั่วไทยเงินทองไม่รั่วไหล เที่ยงเมืองนอกพัฒนาวิสัยทัศน์กว้างไกล


 จาก ยุทธนา
 พุธ, 5/3/2551
 เวลา : 20:51

 IP :
125.26.19.86
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 121
       คุณป๋อมยังไม่มีโปรแกรมหรือครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 7/3/2551
 เวลา : 14:49

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 122
       คำตอบที่ 120
น่าอิจฉาพี่ยุทธจริง ๆ ครับ เที่ยวทั่วไทยเงินทองไม่รั่วไหล เที่ยงเมืองนอกพัฒนาวิสัยทัศน์กว้างไกล
===

ใช่ครับ เที่ยวเมืองไทย และซื้อสินค้าและบริการที่เป็นของชาวบ้าน
เขาก็ได้เงิน มีงานทำ ลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือ
ไม่ต้องมาเป็นโจรคอยปล้นคนอื่น หรือค้ายาบ้า
แล้วไปติดคุก เปลืองภาษีของประเทศเปล่าๆ

ถึงตอนนี้อดไม่ได้ที่จะกล่าวว่าพวกไฮโซที่อวดร่ำอวดรวย
ใช้สินค้านอกแพงๆ นั้น ท่านทำอะไรให้คนไทยบ้าง ??


 จาก รีฟมารบูรพา
 พฤหัสบดี, 22/5/2551
 เวลา : 05:04

 IP :
198.208.171.125
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 123
       I've just seen! i really like your this tour program .great pics,great tourist info n friendly


 จาก InquiryS
 เสาร์, 24/5/2551
 เวลา : 20:26

 IP :
124.120.217.24
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 124
       Thank you for your encouragement Khun Reevemar Burapha.
I feel great. I like the Prachuab town. It's quiet and peaceful.


 จาก badcredit visa
 พุธ, 25/6/2551
 เวลา : 20:04

 IP :
87.248.169.14
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 125
       Nice Site!
http://google.com


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 29/6/2551
 เวลา : 12:08

 IP :
202.28.62.245
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 126
       Thank you Khun "badcredit visa"
Aow Manow is about one hour drive from Huahin.
The sea and the surroundings are much better.


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 1/7/2551
 เวลา : 16:18

 IP :
202.28.84.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 127
       Thank you Khun "Not-so-good credit"


 จาก ท้แป กด่
 จันทร์, 24/11/2551
 เวลา : 12:57

 IP :
125.26.146.201
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 128
       ก่พาพีต่พ ยนักสวรกทก
ผวหยการำไท


 จาก เฟร์น
 อาทิตย์, 30/11/2551
 เวลา : 12:40

 IP :
118.175.168.145
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 129
      


 จาก TAC 88(inquirys)
 จันทร์, 1/12/2551
 เวลา : 12:24

 IP :
202.28.84.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 130
       กลับมาเยี่ยมชมครับ


 จาก กันยารัตน์
 พฤหัสบดี, 26/2/2552
 เวลา : 13:29

 IP :
125.24.55.11
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 131
       สวยมาก


 จาก cxzv
 พฤหัสบดี, 26/3/2552
 เวลา : 17:46

 IP :
58.242.45.249
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 132
       <a href=http://www.ready4game.com>wow gold</a> <a href=http://www.wowpoweron.com>wow gold</a> tks


 จาก tac 88 (inquirys)
 เสาร์, 28/3/2552
 เวลา : 10:36

 IP :
124.120.230.132
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 133
       ดาวโหลดภาพจากเวป อ่าวมะนาว ประจวบ (3.6 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?yzhnd4v5ztd


 จาก tac 88(inquirys)
 เสาร์, 28/3/2552
 เวลา : 10:37

 IP :
124.120.230.132
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 134
       คำตอบที่ 131
สวยมาก
===
ขอบคุณมากครับ


 จาก Tac 88 (inquirys)
 เสาร์, 18/4/2552
 เวลา : 16:46

 IP :
202.28.62.111
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 135
       โรงแรม กองบิน 5 อ่าวมะนาว ประจวบ
โทร. 02 5346000 ต่อ 60464, 60465
ราคาห้อง 900 บาท ที่นอนเสริมชุดละ 100 บาท
18 เม.ย. 52
เวปเกี่ยวข้อง
http://yuthxx.multiply.com/photos/album/203 จาก tac 88 (inquirys)
 เสาร์, 18/4/2552
 เวลา : 16:54

 IP :
202.28.62.111
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 136
       รายชื่อปั้มแก๊สไปประจวบ..

เพชรบุรี เลย Big C เพชรบุรี ปั๊มพร้อมวาสนา เลี้ยวซ้าย 800 ม. เปิด 5-23.00 น. (9 เม.ย. 51)
เพชรบุรี เพชรบุรี-ชะอำ ปั๊มพอเพียง3 ขาล่อง ซ้ายมือ จากเพชรบุรี 24 กม. ที่กม. 191 ตรงข้ามปั๊มพอเพียงสาขา 1 ปั๊มสีเหลือง จากเพชรบุรี 24 กม. โทร. 032-449121 เปิด 24 ชม.(9 เม.ย. 51)
เพชรบุรี เพชรบุรี-ชะอำ ขาขึ้น ปั๊มพอเพียง ขวามือ จากเพชรบุรี 24 กม. ที่กม. 191 ตรงข้ามปั๊มพอเพียงสาขา 3 ปั๊มสีเหลือง จากเพชรบุรี 24 กม. โทร. 032-449121 เปิด 24 ชม. (9 เม.ย. 51)
เพชรบุรี เพชบุรี-ชะอำ ขาขึ้น ปั๊มเอ.พี.เจริญวัฒนา คาลเท็กซ์ จาก กทม. ก่อนถึงแยกชะอำ หลัก กม. 198 ขวามือ 2 ตู้ 4 หัวจ่าย 24 ชม. รับบัตรเครดิต โทร 032-471552, 081-817-6028 (9 เม.ย. 51)
เพชรบุรี ชะอำ-หัวหิน ขาขึ้น พอเพียง 2 จากเพชรบุรีอยู่ขวามือ กม. 214 ก่อนถึงหัวหิน 16 กม. ก่อนถึงค่ายพระรามหก 2 กม. โทร. 032 - 451171 (8 พ.ย.50)
ประจวบฯ หัวหิน ขาล่อง ก่อนถึงตลาดหัวหิน 3 กม. (ข้างวัดวังไกลกังวล) (9 เม.ย. 51)
ประจวบ ปราณบุรี-ประจวบ ขาล่อง ปั้มสามร้อยยอดแอล.พี.จี ซ้ายมือ ห่างจากแยกบายแพสปราณบุรี 11 กม. หลัก กม. 268-269 ผ่านปั้มเอสโซ 600 ม. ห่างตัวเมืองประจวบฯ 53 กม. โทร. 032-684245-6; 081-3091075(9 เม.ย. 51)
ประจวบ สยามแก๊ส ถนนเพชรเกษม กม. 325-326 ขาล่อง เลยแยกเข้าประจวบฯ 1-2 กม. เปิดใหม่เมื่อกลางเดือน มค. 51 (9 เม.ย. 51)

จาก
http://www.gasthai.com/article/viewdata.asp?ID=100
 จาก tac 88 (inquirys)
 เสาร์, 18/4/2552
 เวลา : 16:54

 IP :
202.28.62.111
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 137
       รายชื่อปั้มแก๊สไปประจวบ..

เพชรบุรี เลย Big C เพชรบุรี ปั๊มพร้อมวาสนา เลี้ยวซ้าย 800 ม. เปิด 5-23.00 น. (9 เม.ย. 51)
เพชรบุรี เพชรบุรี-ชะอำ ปั๊มพอเพียง3 ขาล่อง ซ้ายมือ จากเพชรบุรี 24 กม. ที่กม. 191 ตรงข้ามปั๊มพอเพียงสาขา 1 ปั๊มสีเหลือง จากเพชรบุรี 24 กม. โทร. 032-449121 เปิด 24 ชม.(9 เม.ย. 51)
เพชรบุรี เพชรบุรี-ชะอำ ขาขึ้น ปั๊มพอเพียง ขวามือ จากเพชรบุรี 24 กม. ที่กม. 191 ตรงข้ามปั๊มพอเพียงสาขา 3 ปั๊มสีเหลือง จากเพชรบุรี 24 กม. โทร. 032-449121 เปิด 24 ชม. (9 เม.ย. 51)
เพชรบุรี เพชบุรี-ชะอำ ขาขึ้น ปั๊มเอ.พี.เจริญวัฒนา คาลเท็กซ์ จาก กทม. ก่อนถึงแยกชะอำ หลัก กม. 198 ขวามือ 2 ตู้ 4 หัวจ่าย 24 ชม. รับบัตรเครดิต โทร 032-471552, 081-817-6028 (9 เม.ย. 51)
เพชรบุรี ชะอำ-หัวหิน ขาขึ้น พอเพียง 2 จากเพชรบุรีอยู่ขวามือ กม. 214 ก่อนถึงหัวหิน 16 กม. ก่อนถึงค่ายพระรามหก 2 กม. โทร. 032 - 451171 (8 พ.ย.50)
ประจวบฯ หัวหิน ขาล่อง ก่อนถึงตลาดหัวหิน 3 กม. (ข้างวัดวังไกลกังวล) (9 เม.ย. 51)
ประจวบ ปราณบุรี-ประจวบ ขาล่อง ปั้มสามร้อยยอดแอล.พี.จี ซ้ายมือ ห่างจากแยกบายแพสปราณบุรี 11 กม. หลัก กม. 268-269 ผ่านปั้มเอสโซ 600 ม. ห่างตัวเมืองประจวบฯ 53 กม. โทร. 032-684245-6; 081-3091075(9 เม.ย. 51)
ประจวบ สยามแก๊ส ถนนเพชรเกษม กม. 325-326 ขาล่อง เลยแยกเข้าประจวบฯ 1-2 กม. เปิดใหม่เมื่อกลางเดือน มค. 51 (9 เม.ย. 51)

จาก
http://www.gasthai.com/article/viewdata.asp?ID=100
 จาก tac 88(inquirys)
 เสาร์, 18/4/2552
 เวลา : 17:23

 IP :
202.28.62.111
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 138
       เพิ่มปั้มแก๊ส ประจวบ กม. 317 ขาล่อง เลยโรงงานทิปโก้ 500 ม. (18 เม.ย. 52)


 จาก tac 88
 อาทิตย์, 19/4/2552
 เวลา : 17:33

 IP :
118.175.19.9
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 139
       web เรื่องเดียวกัน

อ่าวมะนาว ประจวบคิริขันธุ์ เมื่อ 15-16 ก.พ. 51
http://yuthxx.multiply.com/journal/item/45

รูปที่อ่าวมะนาว ประจวบฯ และสถานที่ใกล้เคียง
http://yuthxx.multiply.com/photos/album/203


 จาก tac 88(inquirys)
 จันทร์, 20/4/2552
 เวลา : 19:21

 IP :
124.122.161.221
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 140
       หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ตรงขององค์การโทรศัพท์ โรงแรมกองบิน 5 อ่าวมะนาว ประจวบฯ
032 661088


 จาก torfun
 จันทร์, 27/4/2552
 เวลา : 11:53

 IP :
125.27.45.234
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 141
       ถ้าจะเดินทางโดยรถตู้ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าค่ะ แล้วขึ้นที่ไหนช่วยตอบด้วยนะค่ะจะไปวันที่ 1 นี้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 1/5/2552
 เวลา : 08:33

 IP :
202.28.84.48
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 142
       คำตอบที่ 141
ถ้าจะเดินทางโดยรถตู้ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าค่ะ แล้วขึ้นที่ไหนช่วยตอบด้วยนะค่ะจะไปวันที่ 1 นี้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
==
เพิ่งมาเห็นครับ ไม่ทราบว่ามีข้อมูลรถตู้หรือยัง?
จะขับรถไปพักที่อ่าวมะนาวเช้าวันที่ 2 พ.ค. 52 นี้
090501
8.34 am จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 4/5/2552
 เวลา : 09:55

 IP :
124.120.230.166
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 143
       กลับไปเที่ยว กองบิน 5 อ่าวมะนาว ประจวบ อุทธยานหว้ากอ ด่านสิงขร เมื่อ 2-3 พ.ค. 52 หลังจากไปมาเมื่อ 15-16 ก.พ. 51 ..
http://yuthxx.multiply.com/photos/album/208

เวปเดิม
http://www.gasthai.com/tac/html/1328.html จาก tac 88 (inquirys)
 จันทร์, 4/5/2552
 เวลา : 17:30

 IP :
124.120.229.197
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 144
       กลับไปเที่ยว กองบิน 5 อ่าวมะนาว ประจวบ อุทธยานหว้ากอ ด่านสิงขร เมื่อ 2-3 พ.ค. 52 หลังจากไปมาเมื่อ 15-16 ก.พ. 51 ..
http://yuthxx.multiply.com/photos/album/208


 จาก tac 88 (inquirys)
 อังคาร, 5/5/2552
 เวลา : 08:43

 IP :
124.120.217.119
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 145
       ข้อมูลอ่าวมะนาว จาก
http://www.siamdaytrip.com/place/place_detail.asp?ProvinceID=77&PlaceID=1404

อยู่ในเขตกองบิน 53 กองทัพอากาศ เป็นหาดสะอาด ธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำตรงข้ามกับหาดเป็นเขาล้อมหมวก ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวให้เดินไปเที่ยวชมได้ บนยอดเขาล้อมหมวกประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง เชิงเขามีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกและเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์ค่างแว่น อ่าวมะนาวเคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น ปัจจุบันภายในกองบินจะเห็น อนุสาวรีย์วีรชน รูปทหารอากาศในชุดนักบินยืนอยู่บนใบพัดเครื่องบินถือธงหันหน้าออกทะเลและยังมี อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53 โดยจะเห็นแท่งหินขนาดใหญ่แกะสลักจำลองฉากการต่อสู้ระหว่างกองทัพไทยกับญี่ปุ่น บริเวณอ่าวมะนาว ทุกปีมีการจัดงานวันรำลึกวีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาด มีร้านอาหาร สโมสรและบริการบ้านพักหลายแบบ ทั้งแบบทาวเฮาส์ คอนโดมิเนียม

สำรองห้องพักที่
โทร. 0 3266 1087-8, 0 3261 1017,
0 3266 1031 ต่อ 60464, 60465, 60484
(จองล่วงหน้า 1 เดือน)
ในกรณีที่เข้าพักเป็นหมู่คณะควรทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า

การเดินทาง
รถยนต์ จากเทศบาลเมืองประจวบฯ ไปทางทิศใต้ตามถนนสละชีพ ถึงสามแยกเลี้ยว
ขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3167 ผ่านสนามบินกองบิน 53 ถึงอ่าวมะนาว ระยะทาง
ประมาณ 15 กิโลเมตร หรือ จากอ่าวประจวบใช้ถนนเลียบหาด

รถโดยสารประจำทาง ลงรถที่ท่ารถประจวบคีรีขันธ์ แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถไฟ ลงรถที่สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง
อ่าวมะนาว

มีชายหาดทรายขาวสวยงาม ทอดยาวตลอดแนวต้นสนอันร่มรื่น สะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนชายทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีธรรมชาติงดงามหาดทรายตื้น สะอาด น้ำทะเลใสสะอาด แมกไม้ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำทะเล

หากตั้งต้นกันจากในตัวเมืองประจวบฯ โดยเริ่มต้นจาก "ศาลหลักเมือง" ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประจวบฯ ผ่านตัวเมืองเหล็กๆ ไม่ค่อยพลุกพล่านนักไปทางด้านทิศใต้ตามถนนสายหลักของตัวเมือง ซึ่งถนนสายนี้มีชื่อว่า "ถนนสละชีพ" ซึ่งตั้งชื่อตามวีรกรรมอันกล้าหาญของทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่ได้สละชีพ เพื่อปกป้องแผ่นดิน เมื่อครั้งที่กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระยะทางจากตัวเมืองถึงกองบินที่ 53 ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่าวมะนาวประมาณ 3 กม. เท่านั้นก็มาถึงด้านหน้าทางเข้าของกองบิน 53 แต่เนื่องจากอ่าวมะนาวและกองบิน 53 เป็นสถานที่ราชการ เช่น การขับรถให้ ถูกต้องตามกฎจราจร เป็นต้น

จากปากทางเข้าท่านจะต้องขับรถไปตามเส้นทางที่มีลูกศรและป้ายบอกทางไปยังอ่าวมะนาวโดยมีระยะทางประมาณ 3 กม.แต่เมื่อเข้ามาได้ประมาณ 1.5 กม. เส้นทางจะต้องตัดผ่านสนามบิน ซึ่งเครื่องบินขึ้น-ลง อยู่เป็นประจำดังนั้น ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่รักษาการณ์อยู่ในบริเวณจุดตัดของเส้นทาง และข้อสำคัญอีกอย่างที่ท่านจะต้องปฏิบัติก่อนขับรถผ่านเข้าไปในสนามบินก็คือ รถทุกคันจะต้องขับรถผ่าน แผ่นตะแกรงซึ่งมีหน้าที่กรองเศษหินหรือเศษวัสดุต่างๆ ที่ติดกับยางรถของท่านไม่ให้ไปหล่นอยู่บนรันเวย์ ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่เครื่องบินที่วิ่งขึ้น-ลงได้ เมื่อท่านเข้ามาถึงยังบริเวณอ่าวมะนาวแล้วท่านจะพบกับแนวสนที่ร่มรื่น หาดทรายที่ทอดตัวเป็นแนวยาวและน้ำทะเลที่ใสสะอาด เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำยิ่งนัก นอกจากนี้บนฝั่งยังมีบริการร้านอาหารและห้องอาบน้ำอีกด้วย สำหรับท่านที่ต้องการสัมผัสกับน้ำทะเลใสๆ ก็สามารถลงไปแหวกว่ายได้ตามอัธยาศัย ส่วนท่านที่ชอบตกปลาก็สามารถกระทำได้เช่นกัน โดยท่านจะต้องเดินทางไปยังปลายสุดของหาด ซึ่งเป็นแหลมหินที่ยื่นออกไปในทะเล ที่นี่มีตั้งแต่ปลากองหินทั่วไป จนถึงปลากระเบนตัวโตเลยทีเดียว และด้วยเหตุที่ว่าอ่าวมะนาวแห่งนี้เป็นสถานที่ราชการ ดังนั้นนักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดโดยจะต้องทิ้งเศษขยะลงในถังเท่านั้น เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและบรทุกคน
... จาก tac 88 (inquirys)
 อังคาร, 5/5/2552
 เวลา : 08:51

 IP :
124.120.217.119
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 146
       ข้อมูลจังหวัดประจวบ และที่พัก
http://www.amphoe.com/menu.php?am=337&pv=28&mid=1
คำขวัญ เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสดหาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
ประวัติความเป็นมา อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อว่า "เมืองนารัง" หรือ "เมืองบางนางรม" หลังจากปี พ.ศ.2310 เมืองนารัง (บางนางรม) ก็เลิกร้างไป จนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดแต่งตั้ง "เมืองบางนางรม" ขึ้นใหม่ ที่ปากคลองบางนางรม แต่ที่ดินไม่เหมาะแก่
การเพาะปลูกจึงย้ายที่ว่าการอำเภอเมืองไปตั้งที่เมืองกุย ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองกุยเป็น "เมืองประจวบคีรีขันธ์" โดยที่ตั้งเมืองคงตั้งอยู่ที่เมืองกุย คืออำเภอกุยบุรีในปัจจุบัน ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2441 ทรงโปรดให้ย้ายที่ว่าการเมืองประจวบคีรีขันธ์ มาตั้งอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2449 ทรงโปรดให้รวมเมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งที่ว่าการเมืองอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก อันเป็นที่ตั้งของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในปัจจุบัน ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2458 จวบจนปัจจุบัน

โบราณสถาน/โบราณวัตถุ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
1. อ่าวมะนาว กองบิน 5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. เขาช่องกระจก ถ.เลียบชายทะเล ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. อ่าวประจวบฯ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
4. เขาหินเทิน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
5. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง
6. จุดแคบสุดแผ่นดินสยาม ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
7. เขาล้อมหมวก กองบิน 5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
8. สนามกอล์ฟ ขนาด 9 หลุม ริมอ่าวมะนาว กองบิน 53 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
9. ตลาดนัดด่านสิงขร

รายชื่อโรงแรม ได้แก่

โรงแรม หาดทอง โทร.0-3260-1050
โรงแรม สุขสันต์ โทร.0-3261-1145
โรงแรม คุ้มจ้าวลาย โทร.0-3260-1119
โรงแรม โกลด์เด้นบีช โทร.0-3255-1199
โรงแรม ซีแซนด์เฮาส์ รีสอร์ท โทร.0-3266-148
บ้านพักของกองบิน 5 โทร.0-3261-1017
อ่าวน้อย บีช รีสอร์ท โทร. 0-3260-1350
อาคารที่พักสวัสดิการกองบิน 5 โทร.0-3266-1087-9
โรงแรมอินทิรา โทร.087-5016916
โรงแรมยุติชัย โทร. 089-5009919
โรงแรมประจวบสุข โทร. 089-74488648
โรงแรมสุขใจ โทร. 081943-367-1
โรงแรม แตง เบค แอนด์ เบรกฟาร์ท โทร. 032-611377โรงแรมประจวบอิมทร์ โทร.086-519-851-8
หนวดบ้านพัก โทร. 089-517-8512
โรงแรม เฮาส์ 999 โทร. 032-603-690
ประจวบเอาส์ โทร. 081-858-710-5
โรงแรมประจวบเพลส โทร.089-816-331-9
โรงแรมแฮปปี้อินน์ โทร. 087-907-073-5 , 032-602-082
บ้านประสารสุข โทร. 081-372-746-5 , 032-550-513
บ้านบางนางรม โทร.087-040-4946 , 032-604-841
บ้านพักนารอง โทร.089-415-532 , 032-550-468
โรงแรมยุพยอม โทร. 086-166-096-0 081-763-1782
โรงแรมซันซายน์ โทร. 089-017-2378
บ้านพักตากอากาศพลอยกับเพชร โทร. 089-910-044-4 032-676-249
คลองวาฬบ้านรีสอร์ท โทร. 032-660-7-811 081-292-5646
คลองวาฬ บีช รีสอร์ท โทร. 084-002-213-7
โรงแรม แสนสุขเฮาส์ โทร. 081-753-271-9 032-661-377
บ้านน้องวิว รีสอร์ท โทร.081-912-73313
แค้มป์ สมาร์ท หว้ากอ โทร. 081-303-614-8 087-160-247-7 087-160-2477
บ้านริมทะเล โทร. 081-199-999-5 032-661-919
ธนา คาบาน่า โทร.081-836-276-9 02-275-961-7
บ้านฟอร์ตี้ รีสอร์ท โทร. 081-641-9881
อารยา รีสอร์ท โทร. 032-611-252 032-661-401
สุขทวี รีสอร์ท โทร. 087-154-827-2 087-154-8272
กุยบุรีโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โทร. 081-197-284-7 081-65-43-027-2 02-721 450-6
บ้านพัก ครัวชมวาฬ โทร . 086-353-733-5 081-857-692-3 032-619-081
ตาม่องล่าย รีสอร์ท โทร. 032-602-332 089-837-9960
กรทอง รีสอร์ท โทร. 089-533-192-2 032 551125
บ้านบึงเฮาส์ โทร. 086-300-036-2
บ้านพักริมฝาย โทร. 081-994-995-2
อ่าวน้อย ซีวิว โทร. 032-604-440
เควีแลนด์ โทร. 089-837-865-2
รั้วไม้รีสอร์ท โทร .02-460-045-5
ซีแอนด์เฮาส์ รีสอร์ท โทร. 032-661-482 081-857-6870
เปี่ยมสุข รีสอร์ท โทร . 086-902-932 032-662-078
 จาก tac 88 (inquirys)
 อังคาร, 5/5/2552
 เวลา : 09:05

 IP :
124.120.217.119
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 147
       แนะนำที่พัก: แคมป์ สมาร์ท-หว้ากอ
http://www.campsmartwagor.com/#h_menu1
แคมป์ สมาร์ท-หว้ากอ ยินดีให้บริการที่พักท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและท้องทะเล ที่พักสะอาด ปลอดภัย ขอต้อนรับทุกท่านดังมิตรที่มาเยือน ไม่ว่าจะมาพักผ่อนกับครอบครัว คนรู้ใจ หรือสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นหมู่คณะ
รวมทั้ง การจัดกิจกรรมเข้าค่าย รับน้อง
นอกจากนี้ทางแคมป์ฯ ยังมีบริการรับจัดเลี้ยงอาหารรสชาติดีราคาย่อมเยา และบริการจัดหาดนตรี คาราโอเกะ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แคมป์ สมาร์ท-หว้ากอ

แคมป์ สมาร์ท หว้ากอ
โทร. 032-661-406
โทร. 081-303-6148 , 087-160-2477
e-mail : campsmart@hotmail.com


เงื่อนไขในการโพสคำตอบ
• ร้านค้า อู่ หรือ ผู้ประกอบการ ถ้าจะประกาศขายของหรือโฆษณากรุณาใช้กระดานซื้อขาย เท่านั้นเราขออนุญาตลบออกหากโพสในกระทู้นี้
• สมาชิกและผู้ใช้ GasThai.Com กรุณาหลีกเลี่ยงการนำชื่อร้านค้า หรือผู้ประกอบการ มาโพสหากไม่จำเป็น
• การโพสให้ร้ายหรือทำให้บุคคลที่ 3 เสียหาย เราอาจจะพิจารณาลบออก เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่าย
• คำตอบที่สร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นโดยไม่มีมูลความจริง หากสามารถสืบหาความจริงได้ เราขออนุญาตลบออก
• ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะทุกๆท่าน ล้วนมีทั้งวุฒิภาวะ ด้วยกันทั้งนั้น
• สมาชิกที่ลงทะเบียนเอาไว้ ควรจะใช้ชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง
• การ Post รูปกภาพควรจะให้ตรงกับเรื่องที่นำเสนอ รูปภาพสตรี หรือ ภาพลามก ควรหลีกเลี่ยง
• การ Post ข่าวควรจะทำลิงค์หรือ copy หน้าจอมาด้วยเพื่อยืนยันข้อมูลข่าวนั้นๆ เพื่อความชัดเจนและน่าเชื่อถือของข่าว
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
คำตอบ :  

  ชื่อ :
   


 
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ บทความ ภาพถ่าย โดย GasThai.Com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
Copy Right © Gasthai.com December 2005  :::  ไทยแลนด์เว็บออนไลน์ดอทคอม ::: Email : webmaster@gasthai.com View My Stats ติดต่อโฆษณา