เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Net
ก๊าซเอ็นจีวี พลังงานสะอาด จริงหรือ? โดย คณะกรรมาธิการศึกษา รวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
webmaster
จาก webmaster
เสาร์ที่ , 31/7/2553
เวลา : 12:03
 IP:

58.11.47.249
อ่านแล้ว = 3264 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โครงการเสวนา
ก๊าซเอ็นจีวี “พลังงานสะอาด” จริงหรือ?
จัดโดย
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
*********************************

ความเป็นมา
สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้พบประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในก๊าซเอ็นจีวีได้ถึงร้อยละ ๑๘ ในขณะที่ค่ามาตรฐานของต่างประเทศกำหนดให้มี CO2 ได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ดังนั้นถังบรรจุก๊าซเอ็นจีวีซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศที่มีสภาพที่รับ CO2 ได้ไม่เกินร้อยละ ๓ หากให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตราส่วนที่สูงถึงร้อยละ ๑๘ ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง ๓ เท่าตัว อาจจะทำปฏิกิริยากับน้ำที่อยู่ในถัง และทำให้ถังมีโอกาสเกิดการกัดกร่อนได้เร็วขึ้นจนอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบนโยบายดังกล่าวของหน่วยงานด้านพลังงานว่า เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือมีผลประโยชน์อื่นซ่อนเร้นอยู่ เพราะประกาศของกรมธุรกิจพลังงานฉบับดังกล่าวนอกจากที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยของผู้บริโภคแล้ว ประกาศของกรมธุรกิจพลังงานดังกล่าวยังขัดแย้งต่อนโยบายของกระทรวงพลังงานในการแก้ปัญหาโลกร้อน และการแสวงหาพลังงานที่ไม่ปล่อย CO2 ต่อชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีการจัดเสวนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมศึกษาและตรวจสอบปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและนำไปสู่ข้อเสนอที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในแนวทางการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสม
๒. เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลักษณะรายการ
เป็นการเสวนากึ่งวิชาการในลักษณะการนำเสนอข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ และผู้เชี่ยวชาญ และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนา
(๒)

วิทยากรผู้ร่วมสัมมนา
๑. นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง การทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
๒. นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๓. นายธารา บัวคำศรี ผู้แทนจากมูลนิธิสันติภาพสีเขียว
๔. นายจักรชัย โฉมทองดี ผู้แทนจากคณะทำงานเพื่อโลกเย็น

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวสารี อ๋องสมหวัง อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ผู้ร่วมเสวนา จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย :-
๑. สมาชิกวุฒิสภา
๒. กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
และเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการ
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนองค์การผู้บริโภค
- ผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อม
๔. สื่อมวลชน
๕. ประชาชนที่สนใจทั่วไป

วันเวลา และสถานที่ วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาktB3QJ http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com  แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย   แก้ไขความคิดเห็น เห็นเฉพาะ admin
webmaster
 จาก WebMaster GasThai.Com
 เสาร์, 31/7/2553
 เวลา :
12:03
 IP:
58.11.47.249

 

แก้ไข / ลบ

 คำตอบที่ 1
      
เพื่อนสมาชิก ท่านใด จะฝาก ผม ก้ฝากตรงนี้ได้นะครับ ถามจะไปถามผู่เกี่ยวข้องให้ทุกเรื่อง (ที่เขาตอบได้) มาฝาก


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย   แก้ไขความคิดเห็น เห็นเฉพาะ admin


chakrapongi
 จาก eddy
 ศุกร์, 14/1/2554
 เวลา :
13:06
 IP:
119.46.172.82

 

แก้ไข / ลบ

 คำตอบที่ 2
       ถึง เว็บ มาสเตอร์
หรือ ท่านที่มีประสพการณ์
๑. รถ บืเอ็มดับบลิว อี๓๖ ๓๑๘ไอ เครื่อง เอ็ม๔๓ ๔สูบ.
๒. รถ บืเอ็มดับบลิว อี๓๔ ๕๒๕ไอ เครื่อง เอ็ม๕๐ ๖สูบ.
๓. อยากทราบว่า ติดตั้ง ระบบเชื้อเพลิง เอ็นจีวี ได้หรือ ไม่.
๔. อยากทราบอู่ที่ติดตั้ง ที่มีมาตฐาน และมีใบรับรองจาก ปตท.
๕. ผมอยู่ บางกะปิ ถนนรามคำแหง ๑๑๒.
๖. ราคาในการติดตั้ง.
๗. chakrapongi@yahoo.com

ขอบคุณครับ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย   แก้ไขความคิดเห็น เห็นเฉพาะ adminคำถามนี้มีทั้งหมด 2 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่


ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
บริษัท พรศักดิ์ อ่อนนุช จำกัด
ติดต่อ

Tel:02-726-1594-95, 02-726-1599
versusthailand
อุปกรณ์ติดตั้ง LPG/NGV และน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ใช้แก็ส

Tel:090-2949429 081-6151054
SPEED GAS
ติดต่อ

Tel:02 4595676 084-099-0994
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
งามวงศ์วานสองก๊าซ
ติดต่อ

Tel:02-9511208 086 - 8884950
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8

หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)