อังคาร,19 กุมภาพันธ์ 2562


มุมสมาชิก

สมัครสมาชิกใหม่
ลืม Password
แก้ไขข้อมูลของท่านยินดีต้อนรับ เขา้สู่ระบบสมาชิก NGVGasthai.com

ชื่อ Login ของคุณ

เงื่อนไขในการรับสมัครสมาชิก NGVGasThai.com

•  ท่านจะต้องให้ข้อมูลการสมัครสมาชิกด้วยความจริงใจ ข้อมูลทั้งหมดของท่าน จะเป็นความลับ โดย NGVGasThai.com จะรับผิดชอบในข้อมูล ส่วนตัวของท่านอย่างดีที่สุด
•  ท่านที่กรอกข้อมูลด้วย ตัวอักษร เช่น XXX จะถูกลบข้อมูล และถูกยกเลิก หมายเลขสมาชิก นั้นทันที
•  เมื่อสมัครสมาชิกแล้วกรุณา ลงนามชื่อตามที่ตั้งเอาไว้
•  การตั้งชื่อควรจะสุภาพ น่ารัก หลีกเลี่ยง สองแง่สองง่าม คำผวน เช่น หวังฟันเจ้า เป็นต้น
•  การนำไอคอนมาใช้ควรจะคำนึงถึงคนทั้งประเทศทั้งเด็ก สตรี ที่มาอ่าน ควรจะสุภาพ น่ารัก ไม่นำภาพที่ ลามก สตรี มาใช้ นะครับ
•  ท่านต้องรับผิดชอบในข้อความ และข้อเขียนของท่าน หากมีคำฟ้องรองจากผู้เสียหาย ทั้งคดีอาญา และคดีแพ่ง ซึ่ง NGVGasThai.Com จะอยู่ในฐานะ สื่อกลางเท่านั้น
•  โปรดเก็บ Username และ Password ไว้เป็นความลับ
•  การเป็นสมาชิกท่านสามารถที่จะลบ แก้ไข ข้อมูลท่านได้
•  สมาชิกอาจจะเป็นผู้โชคดีในการจับรางวัล ช่วงเทศกาล ปีใหม่ ของทุกๆปี ในโอกาสต่อๆไป
•  ขอให้ท่านสมาชิกมีความสุข และ ใช้ NGVGasThai.Com อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่านและสังคมต่อไป

 

 

 

Copy Right © NGVGasthai.com 2005