รวม VDO การติดตั้ง Setup ทดสอบ หัวฉีด LPG/NGV โดยนภัทรเจริญยนต์
 (18/9/2555)