ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

Gasthai.com เป็นเวปที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล สำหรับท่านที่ต้องการติดแก๊ส ในรถยนต์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แทนการเติมน้ำมัน การเป็นสมาชิก ของเวปนั้น เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรแกรมต่างๆบนเวป ซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามาีรถใช้งานได้ อีกทั้ง ยังเป็นการยืนยันตัวตน ของสมาชิกอีกด้วย โดยสมาชิก จะมีสิทธิ ในการใช้งานเวปดังนี้

1. เป็นการยืนยัน สมาชิกเพื่อป้องกันการแอบอ้างทำให้เสียชื่อเสียง เมื่อทำการโพสกระทู้ หรือ ตอบคำถาม นั้นๆ โดยการ Login ก่อน
2. สามารถเพิ่ม Icon เพื่อความสวยงามของชื่อตนเองได้

เงื่อนไขของสมาชิก
• หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ ทางเวปจะลบข้อมูลสมาชิกท่านนั้นทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ร้านค้า อู่ หรือ ผู้ประกอบการ ถ้าจะประกาศขายของหรือโฆษณากรุณาใช้กระดานซื้อขาย เท่านั้น
• การโพสให้ร้ายหรือทำให้บุคคลที่ 3 เสียหาย เราอาจจะพิจารณาลบออก เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่าย
• คำตอบที่สร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นโดยไม่มีมูลความจริง หากสามารถสืบหาความจริงได้ เราขออนุญาตลบออก
• ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะทุกๆท่าน ล้วนมีทั้งวุฒิภาวะ ด้วยกันทั้งนั้น
• สมาชิกที่ลงทะเบียนเอาไว้ ควรจะใช้ชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง
• ควรหลีกเลี่ยงการโพสกระทู้การเมืองที่สร้างให้เกิดความแตกแยกของสัมคม
• การ Post รูปกภาพควรจะให้ตรงกับเรื่องที่นำเสนอ รูปภาพสตรี หรือ ภาพลามก ควรหลีกเลี่ยง
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ทีมงาน Gasthai.com

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของเวปจนเข้าใจแล้ว

ยอมรับเงื่อนไข   ไม่ยอมรับเงื่อนไข