สรุปงานเสวนาวิชาการ เรื่อง NGV/LPG: ทุกข์ของประชาชน ผลประโยชน์ของใคร 12 ก.พ.52
 (25/2/2552)

สรุปงานเสวนาวิชาการ เรื่อง NGV/LPG: ทุกข์ของประชาชน ผลประโยชน์ของใคร 12 ก.พ.52
 (12/2/2552)


โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “NGV/LPG: ทุกข์ของประชาชน ผลประโยชน์ของใคร”
ร่วมจัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ เรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกลุ่มพลังไท ณ ห้องประชุมจุมภฎ–พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเวทีในการอภิปรายและระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีที่ภาครัฐจะมีการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV /LPG
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้บริโภค
๓. เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

 

 


ผู้ร่วมเสวนา
1.สว.วรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
2.ตัวแทน สำนักแผนนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน
3.ผู้บริหาร บมจ.ปตท.
4.ตัวแทน สหกรณ์แท็กซี่
5.คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ เวบมาสเตอร์ GasThai.Com ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย
6.คุณสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์
6.คุณสามารถ ทรพย์พจน์ ประธานชมรมผู้ประกอบการปั้มแก๊ส LPG
7.องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมของสังคม จำนวนหลายองค์กรที่เข้าร่วม
ผู้ดำเนินรายการโดย ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

 


ผู้ร่วมรับฟัง
1.สมาชิกเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG
2.สมาชิกชมรมผู้ประกอบการสถานีบริการก๊าซ LPG
3.สมาชิกสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์
4.สมาชิกเครือข่ายผู้บริโภค
5.สถาบันวิชาการต่าง ๆ
6.องค์กรภาคประชาชน
7.สื่อมวลชน
8.นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

 


เวทีเสวนาวิชาการวุฒิสภาตรวจสอบทุจริตฯ กระทุ้งรัฐฯตั้งองค์กรร่วม 3 ภาค รัฐ-เอกชน-ผู้บริโภค ตรวจสอบการปรับขึ้นค่าก๊าซLPG สางข้อกังขา ปตท. หมกเม็ดข้อมูล จี้ให้ออกข้อบังคับห้ามข้าราชการเข้าไปนั่งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจหรือที่ปรึกษาบริษัทพลังงาน เพราะเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ปตท.ทวงบุญคุณหากไม่มีNGVช่วยภาคขนส่งในยุคน้ำมันแพง ปีที่แล้วไทยต้องนำเข้าLPG เพิ่มขึ้นอีกล้านตัน ยันราคาขายLPGให้โรงงานปิโตรเคมีสูงกว่าราคาที่รัฐอุดหนุนขายให้ประชาชน โดยอิงกับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ล่าสุดราคาLPGในตลาดโลกดีดตัวขึ้นมาแตะ 500 กว่าเหรียญสหรัฐ/ตัน ทำให้รัฐต้องชดเชยอยู่กก.ละ 2บาท
วานนี้ (12 ก.พ.) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกลุ่มพลังไท จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “NGV/LPG ทุกข์ของประชาชน ผลประโยชน์ของใคร” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายรุ่งชัย จันทสิงห์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย ฉายภาพให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ก๊าซแอลพีจีว่า โครงสร้างการผลิต การนำเข้า ส่งออก ไม่ชัดเจน มีการหมกเม็ดข้อมูลที่แท้จริงมาตลอด ส่วนนโยบายถูกกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนที่มีผลประโยชน์เป็นหลัก ทั้งยังสร้างความสับสน เช่น ก่อนนี้ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา รัฐฯสนับสนุนให้รถยนต์ใช้ก๊าซLPGเป็นเชื้อเพลิง แต่ปัจจุบันกลับถูกให้ร้ายว่าเป็นผู้ใช้พลังงานผิดประเภท
ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซฯ ให้ข้อมูลว่า ก๊าซLPGกว่า 60% ผลิตจากโรงแยกก๊าซของปตท. โดยวัตถุดิบมาจากหลุมก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากอ่าวไทย ตกวันละประมาณ 2,400 ล้านลูกบาศก์ฟุต ส่วนอีก 40% มาจากโรงกลั่นน้ำมัน ดังนั้น คนไทยจะต้องมีสิทธิ์ใช้ก๊าซในราคาที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมไม่ใช่อิงราคาตลาดโลกเสมอไป การตั้งธงในการกำหนดราคาพลังงานไทยที่อิงกับราคาตลาดโลกทั้งที่ก๊าซส่วนใหญ่ก็ผลิตได้เองในประเทศ จึงเป็นประเด็นที่น่ากังขา
อย่างไรก็ตาม หากจะมีการปรับโครงสร้างราคาก็ควรทำเฉพาะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยใช้แบบกึ่งลอยตัว ด้วยการนำปริมาณที่ผลิตได้ในประเทศทั้งจากอ่าวไทยและการกลั่นน้ำมันมาหาค่าเฉลี่ยกับราคานำเข้า และเสนอว่า ต้องมีองค์กรกลางที่ประกอบด้วยผู้แทนหลายภาคส่วนมาควบคุมการขึ้นลงของราคาและหาสาเหตุที่แท้จริงของการขาดแคลนก๊าซLPGจนต้องนำเข้าว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่
สำหรับความพยายามกดดันให้รัฐบาลปรับขึ้นราคาก๊าซLPGของปตท. โดยกระทรวงพลังงานที่ก่อนหน้านี้ร่วมขบวนการผลักดันด้วยนั้น มีเงื่อนงำน่าสงสัยหลายประเด็น เช่น สวนทางกับราคาตลาดโลกที่ลดลงกว่า 60% หลักเกณฑ์การขึ้นราคาไม่ชัดเจน ทั้งราคาต้นทุนก๊าซที่ผลิตในประเทศ การกำหนดอัตราภาษี ค่าการตลาด และเลือกปฏิบัติด้วยการกำหนดอัตราภาษีสำหรับLPGสูงแต่ NGV กลับจัดเก็บต่ำกว่าเพื่อสร้างแรงจูงใจด้านราคาให้คนหันมาใช้NGVที่ปตท.ผูกขาดอยู่เพียงรายเดียว มากขึ้น ซึ่งการเกื้อหนุนจากภาครัฐต่อปตท. เป็นพฤติการณ์ที่ส่อเจตนาเอื้อประโยชน์ให้เอกชน เพราะ ปตท.มิใช่รัฐวิสาหกิจเหมือนแต่ก่อน แต่เป็นนิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่แสวงหากำไรสูงสุด
ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซฯ เสนอว่า การประเด็นข้อสงสัยต่างๆ เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงควรจัดตั้งองค์กรร่วมที่มีตัวแทนจากหลายฝ่ายเข้ามาตรวจสอบและกำหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้เกิดความโปร่งใส ไม่ใช่ให้บริษัทเอกชนร่วมกับข้าราชการกระทรวงพลังงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีอำนาจในการผลักดันเชิงนโยบาย โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของสังคมแท้จริง
พร้อมกันนั้น ยังเสนอให้ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนดห้ามมิให้ข้าราชการ เข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการ (บอร์ด) หรือที่ปรึกษาในบริษัทด้านพลังงานอย่างเด็ดขาด เพราะอาจถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ใก้แก่องค์กรนั้นๆ เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
คำบรรยายตัดมาจาก ที่มา http://www.manager.co.th/StockMarket/ViewNews.aspx?NewsID=9520000016528

 

 


หลักการและเหตุผล
ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก จนทำให้มีประชาชนหันมาใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้อย่างกว้างขวาง ต่อมารัฐบาลโดยการผลักดันของ บมจ.ปตท. ได้เปลี่ยนมาส่งเสริม นโยบายใช้ก๊าซ NGV ในรถยนต์ทั่วไป โดยไม่มีการให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างถูกต้องชัดเจนจนถึงเหตุผลของการเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะผลดีและผลเสียของการใช้ก๊าซ NGV ในขณะเดียวกันเพื่อให้นโยบายการใช้ก๊าซ NGV บรรลุผล ก็ได้มีความพยายามผลักดันให้มีการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ที่ขาย ยังมีราคาต่ำกว่าความเป็นจริง รวมไปถึงมุ่งชี้ถึงแต่ผลเสียของการใช้ก๊าซ LPG สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ทำให้ประชาชนเคลือบแคลงและสับสนต่อนโยบายการส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV และ LPG ของรัฐบาล

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์นี้มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคประชาชน พิจารณาเห็นว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ลักษณะนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่สร้างความกระจ่างและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน จะยิ่งก่อความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างกว้างขวาง อย่างยากที่จะแก้ไข จึงเห็นควรจัดให้มีการเสวนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้หาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทุกภาคส่วนในสังคม

คำบรรยายตัดมาจาก ที่มา http://www.manager.co.th/StockMarket/ViewNews.aspx?NewsID=9520000016528

 

 


ลักษณะรายการ
เป็นการเสวนาทางวิชาการในลักษณะเน้นการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการรับฟังความเห็นจากประชาชนเป็นหลัก

 

 


ด้านนายสุรศักดิ์ นิติวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ ยืนยันว่า ทั่วโลกมีการส่งเสริมและอุดหนุนด้วยการลดภาษีเพื่อให้ใช้ก๊าซLPGในยานยนต์อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ฮ่องกง ฯลฯ ไม่ไช่เป็นการใช้ก๊าซผิดประเภทแต่อย่างใด
นางรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ ตั้งข้อสังเกตว่า หากคนหันมาใช้ก๊าซเอ็นจีวีมากขึ้นปตท.จะยังตรึงราคาที่ 8.50 บาทต่อกก.หรือจะปรับขึ้นไปอีกเท่าไหร่ และยังมีประเด็นข้าราชการ เช่น ปลัดกระทรวงพลังงาน นั่งในตำแหน่งบอร์ด ปตท. และเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าเอฟทีด้วย เป็นบทบาทหน้าที่ที่ขัดแย้งกันโดยพื้นฐาน
คำบรรยายตัดมาจาก ที่มา http://www.manager.co.th/StockMarket/ViewNews.aspx?NewsID=9520000016528

 

 


ตัวแทน สำนักแผนนโยบายพลังงาน และคณะ กำลังบรรยาย ราคาต้นทุนที่แท้จริง ของ LPG สุดท้าย เราก็ งง คน บรรยายก็งง เลยไม่รู้ว่า จริงๆคือกี่บาท ด้านนายนที ทับมณี ตัวแทนกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้มีการกำหนดให้ราคาLPGทยอยลอยตัวขึ้นประมาณ 10 บาท/กก.ภายใน 1 ปี โดยราคาจะเพิ่มขึ้นไตรมาสแรก 1 บาท/กก. แต่พอสมัยนายสมัครเป็นนายกฯ ได้ยกเว้นการปรับขึ้นราคาLPGในส่วนครัวเรือน เพราะไม่ต้องการให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งในช่วงนั้นราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงไปถึง 140 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้ความต้องการใช้LPGเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เคยโต 10% ปรับเพิ่มเป็น 50% ทำให้การสร้างโรงแยกก๊าซฯที่รองรับการใช้LPGที่โตเพียง 10%สร้างเสร็จไม่ทัน ทำให้เกิดขาดแคลนจนต้องนำเข้ามา
ขณะที่รัฐบาลชุดนี้ได้ชะลอการปรับขึ้นราคาLPGสำหรับภาคอุตสาหกรรมและขนส่งออกไป ส่งผลให้ปัจจุบันรัฐต้องแบกรับภาระการชดเชยส่วนต่างราคานำเข้ากับราคาขายในประเทศอยู่กก.ละ 2 บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ราคาLPG แพง รัฐต้องอุดหนุนสูงถึง 5-6 บาท/กก.
คำบรรยายตัดมาจาก ที่มา http://www.manager.co.th/StockMarket/ViewNews.aspx?NewsID=9520000016528

 

 


โต๊ะ วิทยากรรับเชิญ ฝ่ายผู้สนับสนุนให้ใช้ LPG

 

 


ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.และผู้บริหารระดับสูง ปตท. กำลังบรรยายถึงที่มา และโครงสร้างราคา เหตุผลของการปรับขึ้นราคา แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา ยกมือประท้วงในทำนองตั้งคำถามตลอดเวลา จนหมดเวลา ทำให้ท่าน รองกรรมการฯ ไม่สามารถปิดการบรรยายได้สมบูรณ์ เสียดายมากครับ เลยไม่รู้ว่ามีเหตุผลใด


ทางด้านนายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในช่วง 5ปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันมีความผันผวนมาก ซึ่งLPG และ NGV มีส่วนสำคัญอย่างมากในการแบ่งเบาภาระของประชาชนในช่วงน้ำมันแพง โดยในปีที่แล้วช่วงที่LPGขาดแคลน หากไม่มีNGVมาช่วยไทยแบ่งเบาในภาคการขนส่ง ไทยจะต้องนำเข้าLPGเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านตัน จากตัวเลขการนำเข้าLPG 4.5 แสนตัน ซึ่งเป็นการนำเข้าในรูปโพรเพนและบิวเทน โดยราคาเฉลี่ยนำเข้าเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 825 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือประมาณ 27 บาท/กิโลกรัม (ไม่รวมภาษีต่างๆและเงินกองทุน) สูงกว่าราคาที่รัฐควบคุมไว้ 330 เหรียญสหรัฐ/ตัน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคานำเข้าLPG ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 500 กว่าเหรียญสหรัฐ/ตัน สูงขึ้นกว่าเดือนม.ค. 2552 ที่ราคาตันละกว่า 300 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นราคา 13 บาท/กิโลกรัม (กก.) ซึ่งราคานำเข้าช่วงม.ค.นี้ เมื่อเทียบกับราคาหน้าโรงกลั่นที่รัฐควบคุมราคาอยู่ที่ 10.90 บาท/กก. (ยังไม่รวมภาษีสรรพสามิต VAT และกองทุนฯ) ขณะที่ราคาขายปลีกประมาณ 18 บาท/กก. ก็ยังถือว่ายังมีภาระส่วนต่างในการนำเข้าอยู่ เมื่อราคาLPGในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นก็จะยิ่งเป็นภาระให้ภาครัฐในการอุดหนุนมากยิ่งขึ้น
ปริมาณการผลิตLPGในประเทศมาจากโรงแยกก๊าซฯ 60% ที่เหลือมาจากโรงกลั่น 40% โดยต้นทุนLPGจากโรงแยกก๊าซฯในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 200 กว่าเหรียญสหรัฐ/ตัน ต่ำกว่าต้นทุนLPG ที่ได้จากโรงกลั่นสูงถึง 600 กว่าเหรียญสหรัฐ/ตัน โดยยืนยันว่าราคาLPGที่ขายให้โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นสูงกว่าราคาที่ประชาชนใช้อยู่ โดยโรงงานปิโตรเคมีซื้อLPGในราคาอิงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยปีที่แล้วซื้อในราคา 496 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือเฉลี่ยกก.ละ 16 บาท
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ไทยกลายเป็นผู้นำเข้าLPGจากเดิมที่เคยเป็นผู้ส่งออกนั้น สืบเนื่องจากในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้ LPG ในภาคยานยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาจาก 2 แสนตันเป็น 7 แสนตันภายใน 5 ปีนี้ โรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้LPG แทนน้ำมันเตา ขณะที่ภาคครัวเรือนเองก็มีการขยายตัวในระดับที่สูงถึง 10% สืบเนื่องจากมีการลักลอบนำถังแก๊สLPGไปขายให้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว และเขมร ซึ่งราคาLPGที่ประเทศเหล่านั้นจำหน่ายในช่วงนั้นอยู่ที่กก.ละ 40 บาท เท่ากับรัฐต้องอุดหนุนราคาให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วย ดังนั้น หากปล่อยให้ความต้องการใช้LPGเติบโตเช่นนี้ ต่อให้สร้างโรงแยกก๊าซฯใหม่เพิ่มขึ้นก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ไทยต้องนำเข้าเพิ่มมากขึ้น
สำหรับในปีนี้ปตท.คาดว่าไทยจะต้องนำเข้าLPGประมาณ 1 ล้านตัน คิดเป็นภาระนำเข้ากว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยปตท.คงไม่สามารถสำรองจ่ายส่วนต่างราคาLPGนำเข้ากับขายในประเทศได้หากครบวงเงินที่บอร์ดฯอนุมัติไว้ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้ทางภาครัฐต้องพิจารณาว่าจะนำเงินกองทุนฯน้ำมันมาอุดหนุนแทน โดยยืนยันว่าเงินที่กองทุนฯน้ำมันจะใช้นั้นไม่ได้มาจ่ายให้ปตท.ที่คั่งค้างอยู่แต่อย่างใด
คำบรรยายตัดมาจาก ที่มา http://www.manager.co.th/StockMarket/ViewNews.aspx?NewsID=9520000016528

 

 


ผู้เข้าร่วมสัมมนา เข้าร่วมงานจนเต็มห้อง ประทับใจมากครับงานนี้

 

 


ท่าน สว.รสนา มอบของที่ระลึกให้ เวบมาสเตอร์ และตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์ แห่งประเทศไทย

 

 

สรุป สาระสำคัญในการเสวนาวันนี้
1.สว.วรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา บรรยายหลักการเหตุผลของการเสวนาและสรุปตอนปิดงาน

2.นายนที ทับมณี ตัวแทน สำนักแผนนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน บรรยายสถานการณ์ การผลิต การใช้ พลังงานทั่วไป และโครงสร้างราคาพลังงาน ต้นทุนพลังงาน

3.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มาชี้แจงว่าปี 2551 ปตท.นำเข้าจริงแต่นำเข้าในรูป โปรเพน และ บิวเทน วึ่งสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ จาก กรมศุลกากร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่า ปตท.และพนักงาน ปตท. รักคนไทย รักชาติ พัฒนาพลังงานเพื่อชาติ เพื่อคนทั้งประเทศ ทั้งระยะยสั้นและระยะยาว

4.ตัวแทน สหกรณ์แท็กซี่ มาวันนี้ มายื่นหนังสือและกล่าวในลักษณะประท้วง ปตท. ที่หรอกให้เปลี่ยนมาใช้ NGV แล้วไม่ให้ข้อมูลด้าน ความสึกหรอเครื่องยนต์ และ สถานีบริการไม่เพียงพอ และกล่าวว่า กลุ่มสมาคมแท็กซี่เป็นหนูลองยามาตลอด หาก ปตท ขึ้นราคา NGV ก็จะรวมตัวแท็กซี่จำนวน 2 พันคันไปถอดถัง NGV ปิดทางเข้า ปตท ทันที

5.คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ เวบมาสเตอร์ GasThai.Com ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย บรรยายความรู้สึกของประชาชนคนใช้แก๊สที่ถูก ผู้บริหารใน กระทรวงพลังงานว่า ใช้พลังงานผิดประเภท และเสนอให้ ปตท. กระทรวงพลังงานเปิดเผยโครงสร้างที่แท้จริงเกี่ยวปริมาณการผลิต ส่งออก นำเข้า ตลอดจนเสนอให้ ศึกษากฏหมายห้ามข้าราชการกระทรวงพลังงานไปนั่งเป็นบอร์ดในบริษัทเอกชนโดยเฉพาะบริษัทพลังงาน

6.คุณสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ บรรยายเกี่ยวกับ นโยบายพลังงานใน ต่างประเทศต่างๆ รัฐบาลสนับสนุน LPG ลดภาษี สนับสนุนให้เงินไปติด LPG และนำ Presentation ภาพอุบัติเหตุของรถใช้ LPG และ NGV มาประกอบคำบรรยาย พร้อมทั้งชี้ให้เห็น ข้อดี ข้อเสีย การใช้ก๊าซทั้งสอง โดยมีข้อเสนอให้ รถบรรทุกขนาดใหญ่ไปใช้ NGV ส่วนรถขนาดเล็กให้ใช้ LPG

6.คุณสามารถ ทรพย์พจน์ ประธานชมรมผู้ประกอบการปั้มแก๊ส LPG บรรยายเเก่ยวกับ การไม่ได้รับความเป็นธรรมของการดำเนินกิจการ โดยถูกเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ ออกกฏหมายกลั่นแกล้งผู้ทำปั้มแก๊ส เพื่อยับยั้งการขยายตัวคนใช้แก๊ส LPG เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค์ต่อการส่งเสริม NGV

7.องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมของสังคม จำนวนหลายองค์กรที่เข้าร่วม หลายองค์กร ที่เข้ารับฟังตลอดช่วงที่ผ่านมา บอกตรงกัน ว่า ตกใจมาก ไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะมีเรื่องแบบนี้ในสังคม และพร้อมจะเป็นแนวร่วมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อไป
ผู้ดำเนินรายการโดย ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
10-ก.พ.-09
UNIT:BAHT/LITRE
EX-REFIN. TAX M. TAX OIL CONSV. WHOLESALE VAT WS&VAT MARKETING VAT RETAIL
ราคา น้ำมัน อิง ราคาตลาดสิงค์โปร์ ราคาที่ควบคุม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล เข้ากองทุนน้ำมัน ขายส่ง ณ คลังก๊าซ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม VAT ค่าการตลาด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคารวม
ราคา LPG กำหนดเอาไว้ หน้าโรงแยกก๊าซ (AVG) B./LITRE B./LITRE FUND (1) FUND PRICE(WS) MARGIN PRICE
ULG 95R ; UNL 13.3535 5.0000 0.5000 7.0000 0.7500 26.6035 1.8622 28.4657 5.6769 0.3974 34.54
ULG 91R ; UNL 12.9231 5.0000 0.5000 4.0000 0.7500 23.1731 1.6221 24.7952 1.0699 0.0749 25.94
GASOHOL95 E10 13.9347 4.5000 0.4500 -1.1300 0.2500 18.0047 1.2603 19.2650 1.6589 0.1161 21.04
GASOHOL91 13.7458 4.5000 0.4500 -1.7300 0.2500 17.2158 1.2051 18.4210 1.7000 0.1190 20.24
GASOHOL95 E20 14.4188 4.0000 0.4000 -3.2300 0.2500 15.8388 1.1087 16.9475 2.6098 0.1827 19.74
GASOHOL95 E85 16.6060 0.7500 0.0750 -7.1024 0.2500 10.5786 0.7405 11.3191 2.7765 0.1944 14.29
H-DIESEL(0.035%S) 12.0619 3.3050 0.3305 -0.4800 0.7500 15.9674 1.1177 17.0851 2.1541 0.1508 19.39
BIODIESEL (B5) 12.4415 2.1900 0.2190 -1.0600 0.2500 14.0405 0.9828 15.0233 2.6792 0.1875 17.89
FO 600 (1) 2%S 9.8092 0.5285 0.0528 0.0600 0.0700 10.5205 0.7364 11.2569
FO 1500 (2) 2%S 9.8065 0.4907 0.0491 0.0600 0.0700 10.4762 0.7333 11.2095
LPG (บาทต่อ กก.) 1 กก=1.8 L) 10.9960 2.1700 0.2170 0.3033 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 3.2566 0.2280 18.13
Exchange Rate = 35.0699 BAHT/$
Ethanol Reference Price = 17.18 BAHT/LITRE
Biodiesel(B100) Reference Price = 24.46 BAHT/LITRE
อ้างอิงราคาขายปลีกน้ำมันของบริษัท ปตท.
อ้างอิงราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 ของบริษัท เชลล์
http://www.eppo.go.th/petro/price/pt-price-st-2009-02-10.xls                    

เป็นความรู้ครับ ราคา LPG ในตารางแถบสีเขียวนั้น เป็นราคาที่ใช้กับ ภาครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม เท่านั้น

ส่วนภาคปิโตรเคมี : ได้รับคำชี้แจงจากท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ว่า ใช้ราคาอิงราคาตลาดโลกมาตลอด ปัจจุบัน ราคาขายอยู่ที่ กก.ละ 16-17 บาท ครับ ซึ่งถ้าดูจากตารางนั้น ภาครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ใช้ราคาหน้าโรงแยกก๊าซแค่ 10.99 บาทเอง

แต่อย่ากระพริบตาครับ แล้ว ภาษีสรรพสามิตร ภาษีเทศบาล เงินเข้ากองทุนน้ำมัน ค่าตลาด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เสียเหรอครับ ????????????????????????????

ดังนั้นเมื่อจะมีการปรับราคาขึ้นหรือแยกราคา จึงไม่เข้าไปยุ่งกับภาคปิโตรเคมี ครับ? เพื่อให้สามารภแข่งขันกับต่างประเทศ (งงครับ เกี่ยวกันไหม) เพราะ LPG เอามาใช้ในภาคปิโตรเคมีสามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึง 10 เท่า ส่วนภาคเช่นอุตสาหกรรม ขนส่ง เพิ่มมูลค่าได้แค่ 2 เท่า ซึ่งท่านผู้บริหาร ก็ยอมรับว่า บ.ปิโตรเคมี หลายบริษัท ปตท. เข้าไปถือหุ้นจริงง แต่ไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมด 100% ของแต่ละบริษัท

ตลอดเวลาที่ท่านผู้บรรยายจาก กระทรวงพลังงาน มักจะบอกว่า เราบิดเบือนราคา LPG ไม่สะท้อนราคาที่แท้จริง เขมร ลาว พม่า เวียดนามใช้ LPG แพงกว่าเรา จึงมีคนบางคนแอบส่งถังแก๊สไปขาย

มีคนถามว่าแล้วท่านจะแก้ไขง่าย คือเพิ่มราคา LPG ให้เท่าเพื่อบ้านเหรอครับ แก้ไขแบบนี้แค่คนไม่กี่คนลักลอบส่งออก แล้วคนนับล้านก็ต้องมาแบกลับภาระราคาแพงเท่ากับเพื่อบ้าน ที่เขาไม่มีบ่อแก๊สหรือครับ และกรณีที่รัฐบิดเบือนราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล ละครับ ดูจากตาราง รัฐต้องอุ้มลิตรละเท่าไหร่ เพื่อให้ น้ำมันแก๊สโซฮอลขายดิบขายดีแล้วทำไม LPG ถึงได้บ่นเช้าเย็น ทำแบบนี้เรียกว่า เอื้อผลประโยชน์ เอนเอียงนโยบายชัดๆ

Download ไฟล์นี้ไปอ่านครับจะได้รู้เรื่องราวมหากาพย์ที่ควรรู้ครับ

สำหรับ Modem Hi Speed 256 Kbps ขึ้นไปเท่านั้น
Click

 

 


 

 

ความยาว 23 นาที รับรองว่าน่าติดตาม และได้ความรู้ครับ

 

สำหรับท่านที่ไม่สามารถบรรยาจบหรือได้ชี้แจงจนจบเช่น กระทรวงพลังงานและทาง ปตท. คงไม่ยากเกินแถลงครับ ไปลงใน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ บอกก็ได้ครับ และอย่าลืมนักวิชาการสักสองสามคนช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ และที่ลืมไม่ได้ ขาประจำ ท่าน อดีด รมต.พลังงาน ท่านปิยะสัวสดิ์ อมรนันท์

และขอฝากให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ที่มักมองคนใช้แก๊ส LPG เป็นกิ้งกือใส้เดือนที่น่ารังเกียรติของท่าน ที่ท่านมักจะใช้คำพูดว่า ต้องขึ้นราคาน้ำมันเพื่อไม่ให้คนฟุ่มเฟือย ทั้งๆที่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีเงินให้ฟุ่มเฟือย คนตกงาน คนค้าขายก็จะตายกันหมด ท่านมองแต่สังคมคนรวยในเมืองหลวง ท่านไม่มองคนจนๆใน ต่างจังหวัดเขาเดือดร้อน รายได้เขาก็เท่าเดิม น้อยลงด้วยซ้ำ ท่านเสนอให้ลอยตัว LPG มาตลอดอ้างให้ประชาชนยอมรับแบบอิงราคาน้ำมันสิงค์โปร อ้างว่าคนรวยเอารถหรูราคาแพงไปติดแก๊สมาขับเล่น ท่านไม่มองคนจนกลุ่มใหญ่ที่ไม่มีทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายแทนเติมน้ำมันเพราะ เขาเหล่านั้น ไม่มีงานทำ ตกงาน รายได้น้อยลง ท่านจะมาซ้ำเติมเขาทำไม ครับ ท่าน โปรดเปิดตาดูโลกทั้งใบ อย่าดูแค่พูดและแสดงความคิดเห็นเท่าที่มองกระเป๋ากางเกงตัวเองว่า เงินเข้ามา ฉันก็พูดได้ทั้งนั้น ฝากถึงนักวิชาการ ที่ขายวิญญาณ ของคำว่านักวิชาการด้วยครับ ว่าท่านยืนอยู่ฝั่นไหน คนจน หรือ คนให้เงิน รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งหลาย ท่านควรนำเสนอข่าวทั้งสองด้านให้ประชาชนตัดสินใจ ไม่ใช่อย่างที่เขาเรียกว่าเงินมาปากกา ทำงาน ขอรับท่าน


 
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ บทความ ภาพถ่าย โดย ThaiEnergys.Com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
Copy Right © ThaiEnergys.com  :::  ไทยแลนด์เว็บออนไลน์ดอทคอม :::
Email : webmaster@gasthai.com
View My Stats ติดต่อโฆษณา