เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยได้ยื่นหนังสือกรณีการชะลอการเปิดสัมปทานปิโตเลียมรอบที่ 21

เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Netจาก two
ศุกร์ที่ , 27/2/2558
เวลา : 12:18
 IP:

61.90.78.254
อ่านแล้ว = 54677 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คปพ.2558/001
เรื่อง เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคประชาชน 3 คณะ และแจ้งตัวแทนผู้ประสานงานกับภาครัฐของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผ่าน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารแถลงการณ์เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยฉบับที่ 2/2558
เนื่องด้วย หลังจากงานเวทีเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนแล้วเสร็จนั้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประสานมายัง มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี โดยแจ้งว่าจะต้องมีการเสนอรายชื่อบุคคลไปเป็นคณะกรรมการร่วมทำงานด้านพลังงาน โดย มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ได้แจ้งว่า ภาคประชาชนเสนอเงื่อนไขตั้งคณะทำงานโดยยึดหลักว่า แต่ละฝ่ายต้องมีจำนวนเท่าๆ กัน โดยภาคประชาชนจะระบุรายชื่อเอง
เบื้องต้น ภาคประชาชน ได้แจ้งรายชื่อดังนี้ คือ 1. น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ 2. น.ส. รสนา โตสิตระกูล 3. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 4. ม.ล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี และ 5. ดร.นพ สัตยาศัย หรือ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร และหากภาครัฐมีการประกาศจำนวนเพิ่มเติมจาก 5 คน ภาคประชาชนก็จะมีการประกาศรายชื่อเพิ่มขึ้นให้เท่ากับจำนวนคนที่ภาครัฐเสนอมา ทั้งนี้ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ได้โพสต์รายชื่อดังกล่าวแจ้งต่อสาธารณะผ่านทางเฟสบุ๊ค “คุยกับหม่อมกร” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นหลักฐานให้ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคประชาชนมายัง นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล น.ส. รสนา โตสิตระกูล ดร.นพ สัตยาศัย และ ม.ล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี แต่ชื่อ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ที่ได้เคยเสนอมาก่อนหน้านั้นกลับขาดหายไป ซึ่งทางเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย เห็นว่า อาจจะเกิดจาก
ความผิดพลาดในการดำเนินการ จนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในทางเสียหายต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีว่า มีความพยายามในการแทรกแซงการกำหนดตัวแทนของภาคประชาชน จึงอาจเป็นการทำลายบรรยากาศความจริงใจในการเจรจาหาทางออกให้กับประเทศเพื่อการปฏิรูปพลังงานได้ เรื่องนี้จึงมีความสำคัญที่ต้องหาทางป้องกันมิให้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก จึงขอให้ภาครัฐประสานงานกับภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด และเคารพการตัดสินใจในการส่งตัวแทนของภาคประชาชน รวมถึงการรักษากติกาในการกำหนดจำนวนบุคลากรให้เท่ากันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนด้วย
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป จากการที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เลื่อนการพิจารณาสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ออกไป เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยจึงได้ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับที่ 2/2558 (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคประชาชน 3 คณะ เพื่อทำงานคู่ขนานกันไปเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งความเป็นธรรมต่อประชาชนในการจัดสรรทรัพยากร การแก้ไขกฎหมาย รวมถึงการจัดการแปลงปิโตรเลียมที่จะสิ้นสุดสัมปทานและแปลงปิโตรเลียมใหม่ข้างเคียงแปลงที่ดำเนินการผลิตแล้วในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อความเป็นเอกภาพของภาคประชาชนในการจัดตั้งคณะกรรมการ จึงขอมอบอำนาจให้นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เป็นผู้ประสานงานกับภาครัฐในการดำเนินการตามมติดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล นางสาวรสนา โตสิตระกูล
หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี นายนพ สัตยาศัย


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681 จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:19
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:20
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:20
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:21
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:23
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:35
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:36
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 7
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:36
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 8
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:37
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 9
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:38
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 10
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:38
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 11
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:40
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 12
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:42
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 13
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 ศุกร์, 27/2/2558
 เวลา :
12:42
 IP:
61.90.78.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 14
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 14 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681
Loading...


หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)