ข้อมูลรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนฯ เดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2556

เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Netจาก webmaster
พฤหัสบดีที่ , 22/8/2556
เวลา : 00:16
 IP:

58.9.47.54
อ่านแล้ว = 2000 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ข้อมูลรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนฯ เดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2556
ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนา
ส่งเสริม ตรวจสอบการพลังงาน
เพื่อความเป็นธรรมของประชาชน วุฒิสภา

โดย
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน) (สบพน.)
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

 จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 พฤหัสบดี, 22/8/2556
 เวลา :
00:26
 IP:
58.9.47.54

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       หมายเหตุ
* ปีงบประมาณ 2556 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
** LPG จากโรงแยกก๊าซ ไม่มีการชดเชย
*** เป็นค่าชดเชย NGV ที่ทางกรมสรรพสามิตแจ้งยอดของเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2555 ประกาศชดเชยราคาก๊าซสาหรับยานยนต์ ในอัตรากิโลกรัมละ 0.00 บาท
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 พฤหัสบดี, 22/8/2556
 เวลา :
00:30
 IP:
58.9.47.54

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
       หมายเหตุ
* ปีงบประมำณ 2556 ยังไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกส้ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com(webmaster)
 พฤหัสบดี, 22/8/2556
 เวลา :
00:32
 IP:
58.9.47.54

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
       หมำยเหตุ
* ปีงบประมาณ 2556 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 3 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  facebook.com/GasThaiForCar 
                                       


โตเกียว มารีน     <||>    ประกัน โตเกียว มารีน     <||>    โตเกียว มา รี น ประกัน รถยนต์     <||>    โตเกียว มารีน ประกันสุขภาพ