สรุปโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศ และราคาน้ำมันตลาดโลก 3-6 สิงหาคม 2552
 (7/8/2552)

Bitmap
ที่มา :                                        http://www.thaioil.co.th/news/oilprice_diary.php
น้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
       
ราคาน้ำมันดิบจร
3-ส.ค.-52
4-ส.ค.-52
ส่วนต่าง
บาท / ลิตร
 โอมาน
71.34
71.27
-0.07
15.31
 ดูไบ
71.1
71
-0.1
15.25
 เบรนท์
73.55
74.28
0.73
15.95
 ทาปิส
75.19
76.56
1.37
16.44
 เวสต์เท็กซัส
71.58
71.42
-0.16
15.34
   
ผลิตภัณฑ์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)  
ราคาตลาดจร ณ สิงคโปร์
3-ส.ค.-52
4-ส.ค.-52
ส่วนต่าง
บาท / ลิตร
ราคาอ้างใน ปรเทศ บาท / ลิตร
ค่าขนส่งแฝง บาท/ลิตร
 เบนซินออกเทน 95
83.06
83.17
0.11
17.86
18.1306
0.268
 น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
77.7
78.19
0.49
16.79
 ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
77.15
77.56
0.41
16.66
 น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
67.24
67.11
-0.13
14.41
         
Exchange Rate     = 34.1458 BAHT/$   นำเสนอโดย คุณรุ่งชัย จันทสิงห์
น้ำมัน 1 บาร์เรล เท่ากับ 42 แกลลอน เท่ากับ 5.61458 ลูกบาศ์กฟุต เท่ากับ 158.987 ลิตร   webmaster www.GasThai.Com
ส่วน LPG 1 กก. ของ LPG ประมาณ 1.8 ลิตร ที่อุณหภูมิ 8 องศา C     www.ThaiEnergys.Com
 
 
ที่มา:     http://www.thaioil.co.th/news/oilprice_diary.php  
น้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)        
           
ราคาน้ำมันดิบจร
5-ส.ค.-52
6-ส.ค.-52
ส่วนต่าง
บาท / ลิตร
 
 โอมาน
72.27
73.27
1
15.74
 ดูไบ
72.1
72.9
0.8
15.66
 เบรนท์
75.51
74.83
-0.68
16.07
 ทาปิส
78.06
79.56
1.5
17.09
 เวสต์เท็กซัส
71.97
71.94
-0.03
15.45
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
 
 
 
 
ราคาตลาดจร ณ สิงคโปร์
5-ส.ค.-52
6-ส.ค.-52
ส่วนต่าง
บาท / ลิตร
ราคาอ้างใน ปรเทศ บาท / ลิตร
ค่าขนส่งแฝง บาท/ลิตร
 เบนซินออกเทน 95
83.62
84.02
0.4
18.05
18.1807
0.14
 น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
79.38
81.88
2.5
17.59
 ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
79.26
81.76
2.5
17.56
 น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
68.02
68.61
0.59
14.74
 
 
 
 
 
 
Exchange Rate     = 34.1458 BAHT/$ นำเสนอโดย คุณรุ่งชัย จันทสิงห์
น้ำมัน 1 บาร์เรล เท่ากับ 42 แกลลอน เท่ากับ 5.61458 ลูกบาศ์กฟุต เท่ากับ 158.987 ลิตร webmaster www.GasThai.Com
ส่วน LPG 1 กก. ของ LPG ประมาณ 1.8 ลิตร ที่อุณหภูมิ 8 องศา C   www.ThaiEnergys.Com
             

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK 
3-ส.ค.-09
ที่มา http://www.eppo.go.th/petro/price/ บาท:ลิตร
ราคาอิงสิงคโปร์
ภาษีสรรพสามิตร
ภาษีเทศบาล
เข้ากองทุนน้ำมัน
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ราคาหน้าคลัง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมราคาส่ง
ค่าการตลาด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมขายปลีก
 
EX-REFIN.
TAX
M. TAX
OIL
CONSV.
WHOLESALE 
VAT
WS&VAT
MARKETING
VAT
RETAIL
 
(AVG)
B./LITRE
B./LITRE
FUND (1)
FUND
PRICE(WS)
 
 
MARGIN
 
PRICE
ULG 95R ; UNL
17.1123
7.0000
0.7000
7.0000
0.7500
32.5623
2.2794
34.8417
4.5779
0.3205
39.74
ULG 91R ; UNL
16.6914
7.0000
0.7000
5.7000
0.7500
30.8414
2.1589
33.0003
1.0651
0.0746
34.14
GASOHOL95 E10
17.7236
6.3000
0.6300
2.2700
0.2500
27.1736
1.9022
29.0758
1.3684
0.0958
30.54
GASOHOL91
17.5384
6.3000
0.6300
1.6700
0.2500
26.3884
1.8472
28.2356
1.4060
0.0984
29.74
GASOHOL95 E20
18.2403
5.6000
0.5600
-0.4600
0.2500
24.1903
1.6933
25.8836
2.2022
0.1542
28.24
GASOHOL95 E85
20.6633
1.0500
0.1050
-7.1300
0.2500
14.9383
1.0457
15.9840
5.5476
0.3883
21.92
H-DIESEL(0.035%S) 
16.6220
5.3100
0.5310
1.7000
0.7500
24.9130
1.7439
26.6569
1.3393
0.0938
28.09
BIODIESEL (B5) 
16.9201
5.0400
0.5040
-0.2300
0.2500
22.4841
1.5739
24.0580
1.1514
0.0806
25.29
H-DIESEL (CASTAL FISHING) 
16.6220
5.3100
0.5310
-0.3299
0.7500
22.8832
1.6018
24.4850
1.5000
0.1050
26.09
FO 600 (1) 2%S
14.2264
0.7627
0.0763
0.0600
0.0700
15.1953
1.0637
16.2590
 
 
 
FO 1500 (2) 2%S
14.2040
0.7380
0.0738
0.0600
0.0700
15.1458
1.0602
16.2060
 
 
LPG (B/KG.)
10.9960
2.1700
0.2170
0.3033
0.0000
13.6863
0.9580
14.6443
3.2566
0.2280
18.13
Exchange Rate     = 34.1916 BAHT/$
Ethanol Reference Price  = 21.29 BAHT/LITRE
Biodiesel(B100) Reference Price = 26.36 BAHT/LITRE
  ม.ค.-09 ก.พ.-09  Mar 09  Apr 09 พ.ค.-09 มิ.ย.-09 มิ.ย.-09 1-3 Aug-09
AVERRAGE MARKETING MARGIN OF 1.45 2.11 1.49 1.95 1.51 1.44 1.65 1.41
GASOLINE,GASOHOL,DIESEL (BANGKOK)
REF : 1) PTT'S RETAIL PRICE OF PETROLEUM PRODUCTS
         2) PETRONAS'S ULG 95 PRICE
         3) ถ้ากรณีที่ราคาซื้อขายเอทานอลอยู่ที่ 25 .00 บาท/ลิตร หากนำมาคำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้ค่าการตลาด  นำเสนอโดย คุณรุ่งชัย จันทสิงห์
             น้ำมันแก๊สโซฮอล 95,91 E10 ต่ำกว่าโครงสร้างปกติประมาณ 0.43 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E 20 ต่ำกว่าประมาณ 0.86 บาท/ลิตร webmaster www.GasThai.Com
            และน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E85 ต่ำกว่าประมาณ 3.66 บาท/ลิตร www.ThaiEnergys.Com    

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK 
4-ส.ค.-09
ที่มา http://www.eppo.go.th/petro/price/ บาท:ลิตร
ราคาอิงสิงคโปร์
ภาษีสรรพสามิตร
ภาษีเทศบาล
เข้ากองทุนน้ำมัน
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ราคาหน้าคลัง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมราคาส่ง
ค่าการตลาด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมขายปลีก
 
EX-REFIN.
TAX
M. TAX
OIL
CONSV.
WHOLESALE 
VAT
WS&VAT
MARKETING
VAT
RETAIL
 
(AVG)
B./LITRE
B./LITRE
FUND (1)
FUND
PRICE(WS)
 
 
MARGIN
 
PRICE
ULG 95R ; UNL
17.9162
7.0000
0.7000
7.0000
0.7500
33.3662
2.3356
35.7018
3.7740
0.2642
39.74
ULG 91R ; UNL
17.4952
7.0000
0.7000
5.7000
0.7500
31.6452
2.2152
33.8604
0.2613
0.0183
34.14
GASOHOL95 E10
18.4471
6.3000
0.6300
2.2700
0.2500
27.8971
1.9528
29.8499
0.6450
0.0451
30.54
GASOHOL91
18.2617
6.3000
0.6300
1.6700
0.2500
27.1117
1.8978
29.0095
0.6827
0.0478
29.74
GASOHOL95 E20
18.8834
5.6000
0.5600
-0.4600
0.2500
24.8334
1.7383
26.5717
1.5592
0.1091
28.24
GASOHOL95 E85
20.7839
1.0500
0.1050
-7.1300
0.2500
15.0589
1.0541
16.1131
5.4271
0.3799
21.92
H-DIESEL(0.035%S) 
17.1339
5.3100
0.5310
1.7000
0.7500
25.4249
1.7797
27.2046
0.8274
0.0579
28.09
BIODIESEL (B5) 
17.4163
5.0400
0.5040
-0.2300
0.2500
22.9803
1.6086
24.5889
0.6552
0.0459
25.29
H-DIESEL (CASTAL FISHING) 
17.1339
5.3100
0.5310
-0.8417
0.7500
22.8832
1.6018
24.4850
1.5000
0.1050
26.09
FO 600 (1) 2%S
14.8078
0.7627
0.0763
0.0600
0.0700
15.7768
1.1044
16.8812
 
 
 
FO 1500 (2) 2%S
14.7944
0.7380
0.0738
0.0600
0.0700
15.7362
1.1015
16.8377
 
 
LPG (B/KG.)
10.9960
2.1700
0.2170
0.3033
0.0000
13.6863
0.9580
14.6443
3.2566
0.2280
18.13
Exchange Rate     = 34.1805 BAHT/$
Ethanol Reference Price  = 21.29 BAHT/LITRE
Biodiesel(B100) Reference Price = 26.36 BAHT/LITRE
  ม.ค.-09 ก.พ.-09  Mar 09  Apr 09 พ.ค.-09 มิ.ย.-09 มิ.ย.-09 1-4 Aug-09
AVERRAGE MARKETING MARGIN OF 1.45 2.11 1.49 1.95 1.51 1.44 1.65 1.24
GASOLINE,GASOHOL,DIESEL (BANGKOK)
REF : 1) PTT'S RETAIL PRICE OF PETROLEUM PRODUCTS
         2) PETRONAS'S ULG 95 PRICE
         3) ถ้ากรณีที่ราคาซื้อขายเอทานอลอยู่ที่ 25 .00 บาท/ลิตร หากนำมาคำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้ค่าการตลาด  นำเสนอโดย คุณรุ่งชัย จันทสิงห์
             น้ำมันแก๊สโซฮอล 95,91 E10 ต่ำกว่าโครงสร้างปกติประมาณ 0.43 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E 20 ต่ำกว่าประมาณ 0.86 บาท/ลิตร webmaster www.GasThai.Com
            และน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E85 ต่ำกว่าประมาณ 3.66 บาท/ลิตร www.ThaiEnergys.Com    

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK 
5-ส.ค.-09
ที่มา http://www.eppo.go.th/petro/price/ บาท:ลิตร
ชนิดน้ำมัน
ราคาอิงสิงคโปร์
ภาษีสรรพสามิตร
ภาษีเทศบาล
เข้ากองทุนน้ำมัน
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ราคาหน้าคลัง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมราคาส่ง
ค่าการตลาด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมขายปลีก
 
EX-REFIN.
TAX
M. TAX
OIL
CONSV.
WHOLESALE 
VAT
WS&VAT
MARKETING
VAT
RETAIL
 
(AVG)
B./LITRE
B./LITRE
FUND (1)
FUND
PRICE(WS)
 
 
MARGIN
 
PRICE
ULG 95R ; UNL
18.1306
7.0000
0.7000
7.0000
0.7500
33.5806
2.3506
35.9312
4.3073
0.3015
40.54
ULG 91R ; UNL
17.7100
7.0000
0.7000
5.7000
0.7500
31.8600
2.2302
34.0902
0.0465
0.0033
34.14
GASOHOL95 E10
18.6398
6.3000
0.6300
2.2700
0.2500
28.0898
1.9663
30.0561
0.4522
0.0317
30.54
GASOHOL91
18.4546
6.3000
0.6300
1.6700
0.2500
27.3046
1.9113
29.2159
0.4898
0.0343
29.74
GASOHOL95 E20
19.0546
5.6000
0.5600
-0.4600
0.2500
25.0046
1.7503
26.7549
1.3879
0.0972
28.24
GASOHOL95 E85
20.8161
1.0500
0.1050
-7.1300
0.2500
15.0911
1.0564
16.1475
5.3949
0.3776
21.92
H-DIESEL(0.035%S) 
17.3233
5.3100
0.5310
1.7000
0.7500
25.6143
1.7930
27.4073
0.6380
0.0447
28.09
BIODIESEL (B5) 
17.6000
5.0400
0.5040
-0.2300
0.2500
23.1640
1.6215
24.7854
0.4716
0.0330
25.29
H-DIESEL (CASTAL FISHING) 
17.3233
5.3100
0.5310
-1.0311
0.7500
22.8832
1.6018
24.4850
1.5000
0.1050
26.09
FO 600 (1) 2%S
14.9705
0.7627
0.0763
0.0600
0.0700
15.9394
1.1158
17.0552
 
 
 
FO 1500 (2) 2%S
14.9537
0.7380
0.0738
0.0600
0.0700
15.8955
1.1127
17.0081
 
 
LPG (B/KG.)
10.9960
2.1700
0.2170
0.3033
0.0000
13.6863
0.9580
14.6443
3.2566
0.2280
18.13
Exchange Rate     = 34.1458 BAHT/$
Ethanol Reference Price  = 21.29 BAHT/LITRE
Biodiesel(B100) Reference Price = 26.36 BAHT/LITRE
  ม.ค.-09 ก.พ.-09  Mar 09  Apr 09 พ.ค.-09 มิ.ย.-09 มิ.ย.-09 1-5 Aug-09
AVERRAGE MARKETING MARGIN OF 1.45 2.11 1.49 1.95 1.51 1.44 1.65 1.10
GASOLINE,GASOHOL,DIESEL (BANGKOK)
REF : 1) PTT'S RETAIL PRICE OF PETROLEUM PRODUCTS
         2) PETRONAS'S ULG 95 PRICE
         3) ถ้ากรณีที่ราคาซื้อขายเอทานอลอยู่ที่ 25 .00 บาท/ลิตร หากนำมาคำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้ค่าการตลาด  นำเสนอโดย คุณรุ่งชัย จันทสิงห์  
             น้ำมันแก๊สโซฮอล 95,91 E10 ต่ำกว่าโครงสร้างปกติประมาณ 0.43 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E 20 ต่ำกว่าประมาณ 0.86 บาท/ลิตร webmaster www.GasThai.Com  
            และน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E85 ต่ำกว่าประมาณ 3.66 บาท/ลิตร www.ThaiEnergys.Com    

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK 
6-ส.ค.-09
ที่มา http://www.eppo.go.th/petro/price/ บาท:ลิตร
ราคาอิงสิงคโปร์
ภาษีสรรพสามิตร
ภาษีเทศบาล
เข้ากองทุนน้ำมัน
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ราคาหน้าคลัง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมราคาส่ง
ค่าการตลาด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมขายปลีก
 
EX-REFIN.
TAX
M. TAX
OIL
CONSV.
WHOLESALE 
VAT
WS&VAT
MARKETING
VAT
RETAIL
 
(AVG)
B./LITRE
B./LITRE
FUND (1)
FUND
PRICE(WS)
 
 
MARGIN
 
PRICE
ULG 95R ; UNL
18.1807
7.0000
0.7000
7.0000
0.7500
33.6307
2.3541
35.9848
4.2572
0.2980
40.54
ULG 91R ; UNL
17.7604
7.0000
0.7000
5.7000
0.7500
31.9104
2.2337
34.1441
0.7438
0.0521
34.94
GASOHOL95 E10
18.6848
6.3000
0.6300
2.2700
0.2500
28.1348
1.9694
30.1042
1.1550
0.0808
31.34
GASOHOL91
18.4996
6.3000
0.6300
1.6700
0.2500
27.3496
1.9145
29.2641
1.1924
0.0835
30.54
GASOHOL95 E20
19.0944
5.6000
0.5600
-0.4600
0.2500
25.0444
1.7531
26.7975
2.0958
0.1467
29.04
GASOHOL95 E85
20.8236
1.0500
0.1050
-7.1300
0.2500
15.0986
1.0569
16.1555
5.3874
0.3771
21.92
H-DIESEL(0.035%S) 
17.5714
5.3100
0.5310
1.7000
0.7500
25.8624
1.8104
27.6727
1.1376
0.0796
28.89
BIODIESEL (B5) 
17.8404
5.0400
0.5040
-0.2300
0.2500
23.4044
1.6383
25.0427
0.9788
0.0685
26.09
H-DIESEL (COASTAL FISHING) 
17.5714
5.3100
0.5310
-0.5315
0.7500
23.6308
1.6542
25.2850
1.5000
0.1050
26.89
FO 600 (1) 2%S
15.0950
0.7627
0.0763
0.0600
0.0700
16.0640
1.1245
17.1885
 
 
 
FO 1500 (2) 2%S
15.0537
0.7380
0.0738
0.0600
0.0700
15.9954
1.1197
17.1151
 
 
LPG (B/KG.)
10.9960
2.1700
0.2170
0.3033
0.0000
13.6863
0.9580
14.6443
3.2566
0.2280
18.13
Exchange Rate     = 34.1171 BAHT/$
Ethanol Reference Price  = 21.29 BAHT/LITRE
Biodiesel(B100) Reference Price = 26.36 BAHT/LITRE
  ม.ค.-09 ก.พ.-09  Mar 09  Apr 09 พ.ค.-09 มิ.ย.-09 มิ.ย.-09 1-6 Aug-09
AVERRAGE MARKETING MARGIN OF 1.45 2.11 1.49 1.95 1.51 1.44 1.65 1.10
GASOLINE,GASOHOL,DIESEL (BANGKOK)
REF : 1) PTT'S RETAIL PRICE OF PETROLEUM PRODUCTS
         2) PETRONAS'S ULG 95 PRICE นำเสนอโดย คุณรุ่งชัย จันทสิงห์
         3) ถ้ากรณีที่ราคาซื้อขายเอทานอลอยู่ที่ 25 .00 บาท/ลิตร หากนำมาคำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้ค่าการตลาด  webmaster www.GasThai.Com
             น้ำมันแก๊สโซฮอล 95,91 E10 ต่ำกว่าโครงสร้างปกติประมาณ 0.43 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E 20 ต่ำกว่าประมาณ 0.86 บาท/ลิตร www.ThaiEnergy.Com  
            และน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E85 ต่ำกว่าประมาณ 3.66 บาท/ลิตร                  หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net