การสัมมนาราคาน้ำมันรัฐบาลจะสร้าง ความเป็นธรรมได้อย่างไร
 (31/7/2552)


 

จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีท่านประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการกล่าวเปิดการเสวนา

 


 

ข้อเท็จจริงน้ำมันไทย
1.ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบกว่า 50 แหล่ง
2.เราพึ่งตนเองในการผลิตวัตถุดิบในการกลั่นน้ำมันได้ กว่า 40% ของการใช้ในประเทศ
3.ไทยสามารถกลั่นน้ำมันใช้เองในประเทศได้เพียงพอ ต่อความต้องการใช้
4.น้ำมันสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับ 4 ของไทยสูงกว่าข้าวและยางพารา
5. บมจ. ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงกลั่น 5 โรงใน 6 โรง

 


 

 


 

 


มีท่าน สว.เข้าร่วมประชุมหลายท่าน

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา

 

 


 

 


ผู้สื่อข่าว

 

 


 

 


สื่อมวลชนกำลังทำข่าว

 

 


 

 


สื่อมวลชนรับเอกสารเกี่ยวกับการเสวนา

 

 


คุณนินจาฯ เวบมาสเตอร์ GasThai.Com เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องโครงสร้างราคาพลังงาน

 

 


ช่วงพัก ได้ขอถ่ายภาพกับ ท่าน เสธ.วินัย เจ้าของฉายา นักวิชาการคณิตศาตร์สำเพ็ง

 

Bitmap
วันที่ 29 กรกฎาคม 2552   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
น้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)  แหล่งข้อมูล  http://www.thaioil.co.th/news/oilprice_diary.php
ราคาน้ำมันดิบจร 27 ก.ค 2552  28 ก.ค 2552  ส่วนต่าง 1 บาร์เรน = 159 ลิตร ราคา บาท / ลิตร
 โอมาน 69.01 69.14 0.13 0.434842767 14.83644386
 ดูไบ 68.5 68.58 0.08 0.431320755 14.71627596
 เบรนท์ 70.81 69.88 -0.93 0.439496855 14.99523716
 ทาปิส 72.31 72.51 0.2 0.456037736 15.55959711
 เวสต์เท็กซัส 68.38 67.23 -1.15 0.422830189 14.42658549
ผลิตภัณฑ์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)     ส่วนต่าง
ราคาตลาดจร ณ สิงคโปร์ 27 ก.ค 2552  28 ก.ค 2552  ส่วนต่าง 1 บาร์เรน = 159 ลิตร ราคา บาท / ลิตร ราคาอิงในประเทศ ราคา บาท / ลิตร
 เบนซินออกเทน 95 78.19 78.04 -0.15 0.49081761 16.74625512 17.0402 0.293945
 น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 77.74 77.99 0.25 0.490503145 16.73552584
 ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน 76.61 76.74 0.13 0.482641509 16.46729392
 น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน 66.11 65.16 -0.95 0.409811321 13.98239343
           
  Exchange Rate     = 34.1191 BAHT/$  
นำเสนอข้อมุลโดย คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ (นินจาฯ)  ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย     webmaster@gasthai.com
www.GasThai.Com      
  www.ThaiEnergys.Com      

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK 
29-ก.ค.-09 บาท/ลิตร
http://www.eppo.go.th/petro/price/ ราคาอิงสิงคโปร์ ภาษีสรรพสามิตร ภาษีเทศบาล กองทุนน้ำมัน กองทุนสิ่งแวดล้อม ราคาหน้าคลัง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาวม VAT ค่าการตลาด ภาษี VAT ราคารวม
  EX-REFIN. TAX M. TAX OIL CONSV. WHOLESALE  VAT WS&VAT MARKETING VAT RETAIL
  (AVG) B./LITRE B./LITRE FUND (1) FUND PRICE(WS)     MARGIN   PRICE
ULG 95R ; UNL 17.0402 7.0000 0.7000 7.0000 0.7500 32.4902 2.2743 34.7645 4.6500 0.3255 39.74
ULG 91R ; UNL 16.6202 7.0000 0.7000 5.7000 0.7500 30.7702 2.1539 32.9241 1.1363 0.0795 34.14
GASOHOL95 E10 17.5993 6.3000 0.6300 1.8700 0.2500 26.6493 1.8655 28.5148 1.8927 0.1325 30.54
GASOHOL91 17.4145 6.3000 0.6300 1.2700 0.2500 25.8645 1.8105 27.6750 1.9299 0.1351 29.74
GASOHOL95 E20 18.0640 5.6000 0.5600 -0.8600 0.2500 23.6140 1.6530 25.2670 2.7785 0.1945 28.24
GASOHOL95 E85 20.1510 1.0500 0.1050 -7.1300 0.2500 14.4260 1.0098 15.4359 6.0600 0.4242 21.92
H-DIESEL(0.035%S)  17.1433 5.3100 0.5310 1.5000 0.7500 25.2343 1.7664 27.0007 1.0180 0.0713 28.09
BIODIESEL (B5)  17.4104 5.0400 0.5040 -0.7300 0.2500 22.4744 1.5732 24.0477 1.1611 0.0813 25.29
H-DIESEL (CASTAL FISHING)  17.1433 5.3100 0.5310 -0.8511 0.7500 22.8832 1.6018 24.4850 1.5000 0.1050 26.09
FO 600 (1) 2%S 14.6355 0.7627 0.0763 0.0600 0.0700 15.6045 1.0923 16.6968      
FO 1500 (2) 2%S 14.5895 0.7380 0.0738 0.0600 0.0700 15.5312 1.0872 16.6184    
LPG (B/KG.) 10.9960 2.1700 0.2170 0.3033 0.0000 13.6863 0.9580 14.6443 3.2566 0.2280 18.13
     
Exchange Rate     = 34.1191 BAHT/$    
Ethanol Reference Price  = 20.70 BAHT/LITRE    
Biodiesel(B100) Reference Price = 25.87 BAHT/LITRE   Revision : 07/31/2009 00:00:16  
  ม.ค.-09 ก.พ.-09  Mar 09  Apr 09 พ.ค.-09 มิ.ย.-09 1-29 Jul 09
AVERRAGE MARKETING MARGIN OF 1.45 2.11 1.49 1.95 1.51 1.43 1.65
GASOLINE,GASOHOL,DIESEL (BANGKOK)
REF : 1) PTT'S RETAIL PRICE OF PETROLEUM PRODUCTS นำเสนอข้อมูลโดย คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ (นินจาฯ)webmaster@gasthai.com
         2) PETRONAS'S ULG 95 PRICE ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย  
         3) ถ้ากรณีที่ราคาซื้อขายเอทานอลอยู่ที่ 22 .50 บาท/ลิตร หากนำมาคำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้ค่าการตลาด  www.GasThai.Com    
             น้ำมันแก๊สโซฮอล 95,91 E10 ต่ำกว่าโครงสร้างปกติประมาณ 0.18 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E 20 ต่ำกว่าประมาณ 0.36 บาท/ลิตร www.ThaiEnergys.Com  
            และน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 E85 ต่ำกว่าประมาณ 1.53 บาท/ลิตร                  

สำหรับเอกสาร สองชุดล่างนี้ผมเตรียมไปแจกในที่ประชุม พร้อมกับบรรยาย ว่า ท่านรู้ไหมว่า ที่เราฟังข่าวกันทุกวันว่าน้ำมันดิบหรือน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ วันนี้ เท่านี้เหรียญต่อบาเรล มีใครทราบไหมว่า มันคือกี่บาทต่อลิตร ได้รับเสียง ฮือ ว่า เออนั่นสิ เท่าไหร่? 1 บาร์เรล เท่ากับ 42 แกลลอน เท่ากับ 5.61458 ลูกบาศ์กฟุต เท่ากับ 158.987 ลิตร ส่วน LPG 1 กก. ของ LPG ประมาณ 1.8 ลิตร ที่อุณหภูมิ 8 องศา C หลังจากนั้นผมก็ขอแถมราคาโครงสร้าง LPG และพูดถึงเรื่อง มาตรการกดดันของรัฐ ที่ จะยกเลิกการขายเบนซิน 91 เพื่อบีบให้คนไปใช้ แก๊สโซฮอล หรือไม่อย่างนั้นก็ไปใช้ เบนซิน 95 ซึ่งแพงมากๆ กลุ่มผู้ใช้ จักรยานยนต์จะเดือดร้อน รวมถึงกลุมคนใช้แก๊สด้วย เพราะ รถไม่สามารถเติม แก๊สโซฮอล ทิ้งไว้นานๆได้ ปั้มติ๊กจะเสีย พร้อมกันนั้นผมยังได้อธิบาย เรื่อง ราคาน้ำมันในตารางว่า ราคาตลาดโลกเบนซิน 95 แค่ 16 บาท แต่ประเทศเราขายตั้ง 39 บาท แบบนี้จะหาความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างไร ? หลังจากพูดจบ มี สว. หลายท่าน ถาม ว่า ผมเป็นใคร ? ทำไมอธิบายได้ลึกจัง ผมตอบว่าผมมาจาก GasThai.Com เลยต้องแลกนามบัตรกับท่าน สว. และ ท่าน ผู้มาร่วมเสวนาหลายท่าน และขอขอบคุณ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ที่ได้ให้โอกาสและให้เกีรยตืผมเข้าไปชี้แจงและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในวันนี้ ครับ

 


 

 

สำหรับ Modem Hi Speed 256 Kbps ขึ้นไปเท่านั้น
วีดีโอบันทึก การสัมมนาราคาน้ำมันรัฐบาลจะสร้าง ความเป็นธรรมได้อย่างไร

 

 

สำหรับเอกสาร สองชุดล่างนี้ผมเตรียมไปแจกในที่ประชุม พร้อมกับบรรยาย ว่า ท่านรู้ไหมว่า ที่เราฟังข่าวกันทุกวันว่าน้ำมันดิบหรือน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ วันนี้ เท่านี้เหรียญต่อบาเรล มีใครทราบไหมว่า มันคือกี่บาทต่อลิตร ได้รับเสียง ฮือ ว่า เออนั่นสิ เท่าไหร่? หลังจากนั้นผมก็ขอแถมราคาโครงสร้าง LPG และพูดถึงเรื่อง มาตรการกดดันของรัฐ ที่ จะยกเลิกการขายเบนซิน 91 เพื่อบีบให้คนไปใช้ แก๊สโซฮอล หรือไม่อย่างนั้นก็ไปใช้ เบนซิน 95 ซึ่งแพงมากๆ กลุ่มผู้ใช้ จักรยานยนต์จะเดือดร้อน รวมถึงกลุมคนใช้แก๊สด้วย เพราะ รถไม่สามารถเติม แก๊สโซฮอล ทิ้งไว้นานๆได้ ปั้มติ๊กจะเสีย พร้อมกันนั้นผมยังได้อธิบาย เรื่อง ราคาน้ำมันในตารางว่า ราคาตลาดโลกเบนซิน 95 แค่ 16 บาท แต่ประเทศเราขายตั้ง 39 บาท แบบนี้จะหาความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างไร ?Copy Right © ThaiEnergyS.Com December 2005   เกี่ยวกับเรา Counter View Stats Truehits.Net
Contact us by email: ThaiEnergyS@Hotmail.Com หรือ ติดต่อเรา