เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Net


 

ร่วมการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) กับ Atiker Thailand
webmaster
จาก webmasterFalse
58.9.106.158
จันทร์ที่ , 18/2/2556
เวลา : 21:07

อ่านแล้ว = 1720 ครั้ง
แจ้งตรวจสอบกระทู้ แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       กติกาและเงื่อนไขในการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์(Mascot)
1. ประชาชนทั่วไป
2. นักเรียน นักศึกษา
3. ทุกเพศ ทุกวัย
กรอบแนวความคิดในการออกแบบ
1. การออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) “อะติกเกอร์” ต้องสื่อให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของงาน คือเป็น MASCOT ที่สื่อเกี่ยวกับ “อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สรถยนต์”
2. การออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ตามข้อ 1 ต้องมีรูปแบบที่สร้างความสนใจมีสีสันโดดเด่น สีที่เน้นคือ “สีดา” และ “สีแดง”
3. การออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) จะต้องให้ผู้พบเห็นจดจาง่าย
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องมีความทันสมัย ชัดเจน เป็นเอกลักษณ์
2. การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องมีโลโก้ของอะติกเกอร์อยู่บนตัวMascot (ATIKER AUTOGAS SYSTEM&LPG TANKS)
3. ผู้ประกวดสามารถออกแบบเป็น 2D หรือ 3D หรือ ภาพวาด
4. ผู้ส่งผลงาน 1 ท่านสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงานเท่านั้น
5. MASCOT ที่ออกแบบจะต้องแสดงท่าตรงทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง
6. ผู้ประกวดสามารถออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคโปรแกรม
7. ผู้ประกวดสามมารถออกแบบเป็นภาพวาดสเก็ตด้วยมือได้
8. ห้ามลอกเลียนแบบผลงานและดัดแปลงแบบมาจากหน่วยงานอื่น
9. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต้องมาแจ้งชื่อ และผลงานเพื่อรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมทั้งแผ่น CD / DVD ที่บันทึกไฟล์ซึ่ง ไฟล์ของผลงานจะต้องสามารถนาไปแก้ไขปรับปรุงได้ เช่น .AI หรือ .PSD (หากออกแบบเป็นกราฟฟิค) ส่วนผู้ที่ออกแบบด้วยการวาดต้องนาแบบภาพที่วาดตัวจริงมาด้วย โดยมาแจ้งรับรางวัลได้ที่ บริษัท อะติกทา (ไทยแลนด์) จากัด 321 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย Tel. 02-722-4440 ต่อ 16 Fax. 02-722-4443 ภายใน 7 วันหลังจากประกาศรายชื่อ
11. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท บริษัท อะติกทา (ไทยแลนด์) จากัด สามารถนาไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาไปใช้ตามความเหมาะสม
12. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทาผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทาผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก
1. แนวคิดการออกแบบ
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. การสื่อความหมายเหมาะสม
4. ความเหมาะสมกับการใช้งานได้จริง
5. รางวัลที่ 1 ตัดสินจากคณะกรรมการของทางบริษัทอะติกเกอร์ (Atiker) Thailand
กาหนดหมดเขตการรับผลงาน
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) จะต้องโพสรูปการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ลงในหน้าแฟนเพจของ Atiker Thailand คือ http://www.facebook.com/Atikerthailandfanpage และใต้ภาพต้องบอกชื่อจริง-นามสกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อกลับ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม พ.ศ.2556
ข้อมูลเพิ่มเติม
สาหรับผู้ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-722-4440 ต่อ 16 คุณน้าหวาน
รายละเอียดของรางวัล รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล ได้รับ Apple iPad Mini Wifi+Cellular 16 GB
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ขอสงวนสิทธิ์สาหรับ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้ 1 รางวัล เท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน) โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ผู้ชนะไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นและผู้ชนะการประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรางวัล ที่คณะกรรมการหรือผู้ให้ความสนับสนุนรางวัลกาหนด หากผู้ชนะการออกแบบไม่ยอมรับเงื่อนไข ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ชนะการออกแบบ สละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าวและคณะกรรมการมีสิทธิ์มอบของรางวัล ดังกล่าวให้กับผู้ออกแบบรายอื่นที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือกต่อไป


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่
  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681


Last update : 23/9/2556
หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)