เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Net
มติ กบง.เพิ่มค่าความร้อน 35,947 บีทียู เป็น 38,500 บีทียู-ปรับขึ้นราคาขายปลีก NGV ขึ้นอีก 0.62 บาทต่อกิโลกรัม

จาก webmaster
พฤหัสบดีที่ , 3/5/2561
เวลา : 09:17
 IP:

184.22.232.147
อ่านแล้ว = 17705 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

*****************************
• แนวทางดำเนินการกับรถ NGV สาธารณะ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการสำหรับรถ NGV สาธารณะ เพื่อให้มีการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV ของรถยนต์ทั่วไปให้สะท้อนค่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแผนการบริหารจัดการคุณภาพ NGV เพื่อปรับยกคุณภาพ NGV โดยเพิ่มค่าความร้อน 35,947 บีทียูต่อกิโลกรัม เป็น 38,500 บีทียูต่อกิโลกรัม ส่งผลให้จะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีก NGV สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มขึ้นอีก 0.62 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ได้คำนวณจากอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่คงที่ที่ 1 บาทต่อกิโลเมตร ด้วยเพราะคุณภาพก๊าซ NGV ที่ดีขึ้นจะทำให้ผู้ประกอบการทำระยะทางได้มากกว่าเดิม
โดย กบง. มีมติที่จะคงมาตรการส่วนลดราคาสำหรับรถสาธารณะไปอีก 1 ปี (ถึงเดือนกรกฎาคม 2562) จากนั้นจะปรับราคาขายปลีก NGV เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงต่อไป

• แนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B20)
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B20) ด้วยเหตุผลว่า ในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทางกระทรวงพลังงาน มีนโยบายที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันระยะยาว โดยการทดลองให้มีน้ำมันดีเซลแบบพิเศษ B20
“จากการหารือของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 และผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งการปรับสัดส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้มีสัดส่วนไบโอดีเซล (B100) เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 20 นั้น เมื่อคำนวณอัตราภาษีสรรพสามิตตามสัดส่วนแล้วจะใช้หลักการเดียวกับการคำนวณอัตราภาษีของกลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล”
รัฐจะสร้างแรงจูงใจด้านราคา โดยในช่วงเริ่มต้น การกำหนดให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) ประมาณ 3 บาทต่อลิตร คาดว่าจะมีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ที่ 1.5 ล้านลิตรต่อวัน
“นอกจากนี้ เพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการบริหารจัดการราคา โดยกำหนดวงเงินสูงสุดในการสนับสนุนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย กบง. เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงานไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

สนใจข้อมูลมติ กบง. เข้าไปที่ www.eppo.go.th


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

 จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 3/5/2561
 เวลา :
09:18
 IP:
184.22.232.147

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       โดย กบง. มีมติที่จะคงมาตรการส่วนลดราคาสำหรับรถสาธารณะไปอีก 1 ปี (ถึงเดือนกรกฎาคม 2562) จากนั้นจะปรับราคาขายปลีก NGV เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงต่อไป

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 4/5/2561
 เวลา :
09:12
 IP:
184.22.231.30

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
       จี้ปั๊มน้ำมันลดราคา25สต.อัดงบหนุนใช้'ดีเซลบี20'
CR: กรุงเทพธุรกิจ>>> May 03, 2018

กรุงเทพธุรกิจ "ศิริ" แจงขอความร่วมมือ ไม่ให้ผู้ค้าแจ้งปรับราคาน้ำมันล่วงหน้า หนุนเพิ่มการแข่งขัน หลังพบค่าการตลาดสูง ลดได้อีก 20-25 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่ กบง.ปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีสำหรับรถสาธารณะ 62 สตางค์ เป็น 10.62 บาทต่อลิตร พร้อม ควักเงินกองทุนและลดภาษีสรรพสามิต กดราคาไบโอดีเซล บี20 ต่ำกว่าดีเซล 3 บาทต่อลิตร จูงใจรถบรรทุกใช้
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลัง การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน (กบง.) ว่า การขอความร่วมมือ ผู้ค้าน้ำมันไม่ให้แจ้งข่าวประกาศปรับ ราคาน้ำมันล่วงหน้านั้น เห็นว่าไม่ควรมีการ ชี้นำตลาด และหวังว่าราคาน้ำมันในปัจจุบัน ควรจะลดลงได้อีก 20-25 สตางค์ต่อลิตร หลังจากที่ภาครัฐได้ปรับโครงการสร้าง ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น และค่าการตลาด ในปัจจุบันที่ยังอยู่ในระดับสูง
นอกจากนี้ กบง.มีมติเห็นชอบแนวทาง ดำเนินการสำหรับกับรถโดยสารสาธารณะ ที่ใช้ก๊าซ NGV เพื่อให้มีการปรับราคา ขายปลีกก๊าซ NGV ของรถยนต์ทั่วไป ให้สะท้อนค่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแผนการบริหารจัดการคุณภาพ NGV เพื่อปรับยกคุณภาพ NGV โดยเพิ่มค่า ความร้อน 35,947 บีทียูต่อกิโลกรัม เป็น 38,500 บีทียูต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ ปรับขึ้นราคาขายปลีก NGV สำหรับกลุ่ม รถโดยสารสาธารณะ เพิ่มขึ้น 0.62 บาท ต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ได้คำนวณจากอัตรา การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่คงที่ที่ 1 บาท ต่อกิโลเมตรด้วย เพราะคุณภาพก๊าซ NGV ที่ดีขึ้นจะทำให้วิ่งได้ระยะทางมากขึ้น
ดังนั้น จะส่งผลให้ราคา NGV สำหรับ รถโดยสารสาธารณะจะปรับจาก 10 บาท เป็น10.62 บาทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่ 16 พ.ค.นี้ถึง 1 ก.ค. 2562 ขณะที่ราคา NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ 13.57 บาท ต่อกิโลกรัม
กบง. ยังมีมติเห็นชอบแนวทางส่งเสริม การใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในกลุ่ม รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ โดยกระทรวงการคลัง จะยกเว้นภาษีสรรพสามิตรตามสัดส่วนการผสม บี100 ลง 82 สตางค์ลิตร และจะ ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามา อุดหนุน 2.20 บาทต่อลิตร เพื่อทำให้ ราคาดีเซล บี20 จะถูกกว่าดีเซล (บี7) อยู่ที่ 3 บาทต่อลิตร คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ ในช่วงเดือนก.ค.นี้
"ตั้งเป้าหมายใช้ไบโอดีซล บี20 อยู่ที่1.5 ล้านลิตรต่อวัน ในสัดส่วน 25% ของการใช้น้ำมันดีเซลปัจจุบันอยู่ที่ 65 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจะทำให้ใช้บี100 เพิ่มขึ้น 1 ล้าลิตรต่อวัน จะช่วยดูดซับ น้ำมันปาล์มดิบได้ 2.5 แสนตันต่อปี"


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 2 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่


ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
บริษัท พรศักดิ์ อ่อนนุช จำกัด
ติดต่อ

Tel:02-726-1594-95, 02-726-1599
versusthailand
อุปกรณ์ติดตั้ง LPG/NGV และน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ใช้แก็ส

Tel:090-2949429 081-6151054
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681
ปั้ม G Gas
แก๊สใสสะอาด

ที่สุดในโลก ทุกสาขาทั่วไทย แถมฟรีกาแฟ รับบัตรเครดิต
งามวงศ์วานสองก๊าซ
ติดต่อ

Tel:02-5915313 02-9511208 086-8884950
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8


Last update : 23/9/2556หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)