เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนประจำตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View Stats by Truehits.Net
AC AUTOGAS โดยกลุ่มบริษัททีโอ ได้จัดการทดสอบประสิทธิภาพของ STAG DIESEL

จาก ฝ่ายข่าว GasThai.Com
อังคารที่ , 1/7/2557
เวลา : 09:02
 IP:

61.90.122.238
อ่านแล้ว = 56621 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       บทสรุปสมรรถนะการบรรทุกของหนักและอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงของ STAG DIESEL ... ECU อัจฉริยะ สาหรับเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะ
AC AUTOGAS โดยกลุ่มบริษัททีโอ ได้จัดการทดสอบประสิทธิภาพของ STAG DIESEL กล่องประมวลอัจฉริยะสาหรับเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งใช้เชื้อเพลิงร่วมระหว่างน้ามันดีเซลและแก๊ส LPG/NGV ภายใต้ “โครงการทดสอบสมรรถนะการบรรทุกของหนัก STAG DIESEL กรุงเทพฯ – ระยอง” ซึ่งได้ทาการวิ่งทดสอบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา
ในการทดสอบครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 8 คัน ได้แก่ มิตซูบิชิ ไทรทัน 2500 ซีซี, มิตซูบิชิ ปาเจโร 3200 ซีซี, โตโยต้า วีโก้ 3000 ซีซี จานวน 3 คัน, โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 3000 ซีซี, โตโยต้า ไฮเอซ 2500 ซีซี และฟอร์ด เรนเจอร์ 2200 ซีซี ซึ่งก่อนการวิ่งทดสอบ ได้มีการนารถทุกคันเข้ามาตรวจเช็คสภาพ ณ ศูนย์บริการทีโอ โดยได้มีปรับจูนระบบแก๊ส พร้อมทาการ Dyno Test เพื่อควบคุม Parameter ของโปรแกรม
การทดสอบสมรรถนะการบรรทุกของหนัก
รถที่เข้าทดสอบการบรรทุกของหนัก ได้แก่ มิตซูบิชิ ไตตัน 2500 ซีซี ทดสอบโดยการบรรทุกข้าวสารหนัก 1 ตัน ผลการทดสอบ รถสามารถทาความเร็วคงที่ได้ที่ 90 – 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยอัตราเร่งไม่ตก และอัตราการใช้เชื้อเพลิงในขณะที่บรรทุกของหนัก หากใช้น้ามันดีเซลล้วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2.55 บาทต่อกิโลเมตร แต่หากใช้เชื้อเพลิงร่วมกับแก๊ส NGV ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 1.75 บาทต่อกิโลเมตร และถ้าเป็นรถเปล่าค่าใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลิงร่วมกับแก๊ส NGV จะเหลือเพียง 1.55 บาทต่อกิโลเมตร
การทดสอบอัตราการประหยัดเชื้อเพลิง
การวิ่งทดสอบช่วงที่ 1 จากทีโอกรุ๊ป (ถ.เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพฯ) ถึงโรงเรียนวัดบ้านเก่า (อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง) ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ควบคุมความเร็วที่ 90 - 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงร่วม ผลการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองของรถที่ใช้น้ามันดีเซลร่วมกับแก๊ส NGV อยู่ที่ 1.75 – 1.85 บาทต่อกิโลเมตร ส่วนรถที่ใช้น้ามันดีเซลร่วมกับแก๊ส LPG อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ 2.50 – 2.81 บาทต่อกิโลเมตร
การทดสอบช่วงที่ 2 จากโรงเรียนวัดบ้านเก่า (อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง) ไปยังฐานทัพเรือสัตหีบ (อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี) และสิ้นสุดที่กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร ควบคุมความเร็วที่ 120 – 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงร่วม ผลการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองของรถที่ใช้น้ามันดีเซลร่วมกับแก๊ส NGV อยู่ที่ 1.55 – 1.73 บาทต่อกิโลเมตร ส่วนรถที่ใช้น้ามันดีเซลร่วมกับแก๊ส LPG อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ 1.93 – 2.75 บาทต่อกิโลเมตร
จากผลการทดสอบดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อใช้น้ามันดีเซลอย่างเดียวเปรียบเทียบกับการใช้น้ามันดีเซลร่วมกับ NGV จะประหยัดค่าเชื้อเพลิงไป 38 – 42% ส่วนการใช้เชื้อเพลิงร่วม LPG จะประหยัดค่า


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681 จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:03
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:03
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:04
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:04
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:05
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:06
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:06
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 7
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:07
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 8
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:08
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 9
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:08
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 10
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:09
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 11
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:10
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 12
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:11
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 13
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:11
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 14
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:12
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 15
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:12
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 16
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:13
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 17
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:13
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 18
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:14
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 19
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:14
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 20
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:16
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 21
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ฝ่ายข่าว@GasThai.com
 อังคาร, 1/7/2557
 เวลา :
09:18
 IP:
61.90.122.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 22
       jzTtWKFC
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อยคำถามนี้มีทั้งหมด 22 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

  

S.C.C ปทุมธานี
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี

Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593
หจก.สไมล์แก็สออโต้
ลาดปล้าเค้า 7
ตรวจสภาพเเก๊สประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.
โทร.085-9082957,096-7783099

ช่างแป๊ะ หมากกระจาย
(ทีมงานช่าง จากอู่ชัย หมากกระจาย)

โทร 086 404 6278
หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี ตรอ.พรบ.ติดต่อ

Tel: 02-892-1727-8
พื้นที่ว่างให้ลงโฆษณา
ติดต่อ

Tel:081-6419681


Last update : 23/9/2556


หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)