ผู้ใช้ LPG ในรถยนต์คิดอย่างไรกับนโยบายพลังงาน

จาก InquiryS
124.120.220.135

อาทิตย์ที่ ,9/7/2549
เวลา : 10:41

อ่านแล้ว = 26966 ครั้ง
แจ้งลบกระทู้ แจ้งลบกระทู้
      
จึงขอนำเสนอความเห็นกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน (ก็คือนโยบาย ปตท. ผ่านทางกระทรวงพลังงาน) ที่ได้ลงไว้ในกระทู้ก่อนหน้ามาดังนี้

"ได้เคยเปิดกระทู้เมื่อ 1 ม.ค. 49 เรื่อง "เรามาศึกษานโยบายการใช้ LPG ในรถยนต์ของประเทศฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ กัน -- InquiryS" ดูได้ที่ ...

http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A3583

สรุปได้ว่า

1. ประเทศใกล้ๆ ไทยเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง ที่ต่างมีเศรษฐกิจดีกว่าไทย ได้สนับสนุนพลังงานทดแทนทั้ง LPG และ NGV โดยตั้งราคาให้ถูกกว่าน้ำมัน 50% เหตุผลคือเสียเงินตราต่างประเทศน้อยลง ลดมลภาวะทางอากาศ ทำให้ต้นทุนสาธารณสุขต่อสังคมลดน้อยลง ทั้งๆ ที่ประเทศเหล่านี้ต้องนำเข้า LPG และ NGV ซึ่งในสนธิสัญญาที่ประเทศใน APEC (ที่ไทยเป็นสมาชิก) ได้ตกลงกันว่าจะเปิดเสรีการค้าและการผลิต

2. ประเทศอังกฤษและประเทศในทวีปอเมริกา ก็มีนโยบายส่งเสริมทั้ง LPG และ NGV แต่ก็เหมือนกับในข้อ 1 คือ ผู้ใช้รถโดยสารขนาดกลาง-เล็ก นิยมใช้ LPG มากกว่า เนื่องจากมีประสิทธิภาพดีกว่า การขนส่งก็สะดวกกว่า

3. ประเทศไทยได้ LPG ส่วนใหญ่มาจากผลพลอยได้การกลั่นน้ำมันดิบเพื่อได้เบนซิน ดีเซล ส่วนใหญ่ใช้ LPG ในโรงงานอุตสาหกรรม และตามบ้าน ยังมีเหลืออีกมากจนต้องส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนที่ใช้ในรถแท็กซีประมาณ 6 หมื่นคันในกรุงเทพที่วิ่งสองกะนั้น มีประมาณการใช้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับยอดส่งออก คือไม่ถึงร้อยละ 10 ของยอดส่งออก LPG ข้อมูลนี้เป็นของกระทรวงพลังงานเอง

4. ราคาจำหน่าย LPG ในประเทศไทย ได้บวกค่าภาษีประมาณ กก. 3 บาท บวกค่าการตลาดอีก กก. ละ 3 บาท แต่ได้รับชดเชย กก.ละ 3 บาทเช่นกัน (1 กก. ประมาณ 2 ลิตร) เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน ดังนั้นถ้าเลิกชดเชย ราคาจะแพงขึ้นอีกประมาณลิตรละ 1.50 บาท แต่ถ้าลดภาษีลงก็จะขายในราคาเดิมได้อยู่ และขอฟันธงได้ว่าประเทศไทยไม่ขาดแคลน LPG มีเหลือใช้จนต้องส่งออกด้วยซ้ำ

5. NGV หรือ Natural Gas for Vehicles เป็นคำที่ ปตท. เรียกแทน CNG หรือ Compressed Natural Gas ปตท. เป็นผู้ผูกขาดการผลิตและการจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ราคาที่ขายหน้าปั้มคือ กก. ละ 8.50 บาทนั้น สาธารณชนไม่ทราบโครงสร้างราคาที่แท้จริง ดังนั้น ปตท. อาจขึ้นราคาอีกเมื่อไรก็ได้

6. ไม่มีเอกชนสนใจลงทุนทำปั้ม NGV ในประเทศไทย ปตท. เคยชวน Caltex และ Shell มาลงทันทำปั้ม NGV แต่ถูกปฏิเสธโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสอง เนื่องจากไม่คุ้มทุน ด้วยราคาขายในปัจจุบันและการลงทุนที่มาก แม้กระทั่งรัฐบาลฮ่องกงเองก็ยังยกเลิกการลงทุนเปลี่ยนจาก LPG เป็น NGV ด้วยเหตุผลความไม่คุ้มค่า

7. NGV ที่ ปตท. ชักจูงให้รัฐบาลไทยโปรโมท และกีดกัน LPG นั้น มาจากการกลั่นแก๊สธรรมชาติ (natural gas) ที่ ปตท. ผูกขาดการขายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย หนึ่งในสี่หรือร้อยละ 25 ที่ไทยใช้อยู่ ปตท. ซื้อมาจากพม่าผ่านทางท่อแก๊สธรรมชาติที่มาลงที่ราชบุรี ส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงเสมือนว่า NGV ที่ใช้อยู่นั้นประมาณหนึ่งในสี่ซื้อมาจากพม่า ไม่ได้เป็นพลังของไทยตามที่ ปตท. โฆษณาแต่อย่างไร

8. นโยบายกระทรวงพลังงานที่สนับสนุน NGV และ เพิกใช้/กีดกัน LPG เป็นพลังงานทางเลือกนั้น สวนกระแสการค้าเสรีที่รัฐบาลได้ทำสัญญากันระหว่างประเทศใน APEC และไม่มีเหตุผลดีพอ แต่เมื่อมาดูผู้ถือหุ้นใหญ่โดยเอกชนใน ปตท. ก็จะเข้าใจว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่

9. การดำเนินนโยบายในข้อ 8 ของรัฐนั้น ทำให้ประเทศเสียโอกาส และสูญเสียรายได้ที่ต้องใช้เบนซิน ดีเซล และซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่ามากลั่นเป็น NGV สักวันหนึ่งเมื่อมีการตรวจสอบก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายนี้ให้กับประเทศ "ที่เสนอมาข้างบน มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้และส่วนใหญ่มาจากกระทรวงพลังงานเอง
ถ้าท่านผู้อ่านเห็นว่าข้อสรุปนี้เป็นประโยชน์ กรุณา เผยแพร่ / up เพื่อให้สังคมได้รับรู้ด้วย

InquiryS@gmail.com TAC 88
9 ก.ค. 49ม 10.40 น.

Update By webmaster ขออนุญาตแก้ไขหัวข้อและลบบางคำตอบออก ซึ่งเป็นความจำเป็นทางด้านการบริหารเวบให้ยืนอยู่คู่กับชาวแก้สตลอดไป

 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 10:50

 IP :
124.120.220.135
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       ถ้ารัฐบาลจริงใจในการโปรโมท NGV ควรทำตัวเป็นตัวอย่างกับสังคม คือ

1. ให้รถประจำตำแหน่งและรถส่วนตัวของข้าราชการเมืองในส่วนบริหาร คือ รัฐมนตรี, ผู้ช่วย รมว., ที่ปรึกษา รมว. ไปติดตั้ง NGV ทั้งหมด 50 % ภายในสามเดือน และ 100% ภายใน 6 เดือนนับต่อจากนี้ ...


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 10:53

 IP :
124.120.218.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
       ...
2. เปลี่ยนรถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถส่วนตัวไปใช้ NGV ของ กรรมการบอร์ด ปตท. ผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. ลงมาจนถึงพนักงานระดับกลางและล่างทุกคน ให้ครบ 100 % ภายใน 6 เดือน


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 10:56

 IP :
124.120.218.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
       3. เปลี่ยนรถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถส่วนตัวไปใช้ NGV ในกระทรวงและรัฐวิสาหกิจที่มีการใช้รถยนต์มาก เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาจนถึงข้าราชการ/พนักงานระดับกลางและล่างทุกคน ให้ครบ 100 % ภายใน 6 เดือน


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 11:01

 IP :
124.120.218.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
       4. เพิ่มกระทรวงศึกษาธิการอีก

การดำเนินงานใน ข้อ 1-4 ทำได้ง่ายมากๆ ใช้ มติคณะรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ถูกต้องแล้ว ไม่ต้องไปแก้กฎหมาย หรือถ้าจะแก้รัฐบาลก็มีเสียงมากพออยู่แล้วทั้งในสภาล่าง และสภาสูงที่จะมีมาในอนาคต

ส่วนเรื่องงบประมาณ ได้มาจาก

1) หน่วยราชการกู้เงินหรือยืมจากกระทรวงการคลัง แล้วใช้เงินที่ประหยัดคืนใน 6 เดือนหรือ 12 เดือน พร้อมดอกเบี้ย

2) ใช้งบค่ารถประจำตำแหน่ง ที่ข้าราชการระดับสูงได้กันคนละสามสี่หมื่นบาทต่อเดือน หักเอามาสักเดือนสองเดือนไปติดตั้ง NGV ก็คืนทุนแล้ว


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 11:02

 IP :
124.120.218.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
       คำถามง่าย ๆ ที่กระทรวงพลังงาน หรือ ปตท. ไม่ออกอากาศ หรือลงหนังสือพิมพ์ คือ ทำไมภาครัฐไม่เป็นตัวอย่างการใช้ NGV ตามที่ได้เสนอมาข้างต้น ?

ขอท่านผู้รู้ช่วยตอบแทนหน่อยครับ


 จาก ..
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 11:14

 IP :
124.120.218.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
       ดู

เตรียมตัวกันหรือยังครับ ว่าจะต่อสู้กับ ปตท.และรัฐบาลเลว ๆ อย่างไร
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?rting=1&id=A10484 จาก NUT575
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 11:17

 IP :
58.64.107.54
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 7
       UP ๆ


 จาก เจล..เทพ
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 18:11

 IP :
124.121.126.12
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 8
       เออ..นะ


 จาก นะ
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 20:49

 IP :
202.176.76.116
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 9
       คิดกลางๆมองภาพรวม ก๊าซ LPG ครอบครัวต่างๆใช้กันมาก และเกี่ยวข้องอย่างมากกับเรื่องปากท้อง การทำอาหาร ถ้าเทียบความสำคัญของเรื่องการหุงต้มสำหรับครอบครัว ยังงัยมันก็สำคัญกว่าการเดินทางขับขี่ ประเทศที่พัฒนาเขาไม่ค่อยใช้รถส่วนตัวนะครับ เขาใช้ mass transportation ซะส่วนใหญ่ ก๊าซเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ถามว่าวันใดที่ก๊าซหมด แล้วจะหุงต้มอย่างไร ผมเคยทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้ถ่าน ฟืน เชื่อไหมว่าไม่มีใครอยากจะกลับมาใช้มันเลย มองภาพรวมๆตามลำดับความสำคัญนะครับ แต่รัฐไม่สามารถห้ามได้หรอก เพราะมันช้าไปแล้ว คนเขาใช้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ ลองมองอีกด้านหนึ่งนะครับ เอาใจคนทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย


 จาก กันเอง
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 21:25

 IP :
61.47.102.116
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 10
       เอา ปตท. ของชาติคืนมาจากไอ้พวกเหลือบ


 จาก ภาสกร TAC# 134
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 21:35

 IP :
203.188.11.51
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 11
       ถ้า ปตท.เค้า การันตีราคาปัจุบันไปซัก5-10ปี รับรองว่ามีคนหันไปใช้แน่นอน
แต่ตอนนี้ เราไม่ใว้ใจแล้วนี่


กะเอาไปขายให้เขมรใช้อะดิ ทางโน้นปตท ร่วมสนับสนุนเต็มที่เลยนี่


 จาก ภาสกร TAC# 134
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 22:07

 IP :
203.188.11.51
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 12
       เจอในไทยรัฐ ไหนว่า ngv เป็นวัตถุดิบในประเทศไงแล้วนำเข้าทำไม
ในเมื่อนำเข้า มันก็ไม่ต่างจากเราใช้ lpg เลย
http://www.thairath.co.th/news.php?section=economic&content=11937


 จาก เอ็ม
 อาทิตย์, 9/7/2549
 เวลา : 22:26

 IP :
203.151.140.120
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 13
       นำNGVเข้ามาบางส่วนเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง จะได้ขายของได้แพงขึ้น

จะสนับสนุน NGV ไปก็เชิญเถอะ แต่จะมาห้ามใช้ LPG ไปด้วยแบบนี้มันเกินไปนะ รัฐบาล+ปตท ทำไมห่วยจัง


 จาก /ด
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 02:22

 IP :
203.146.201.13
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 14
       เราว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ให้สนธิเข้ามาช่วยน่าจะดีนะ

หรือใครก้อได้ที่มีอำนาจในทางใดทางนึงเข้ามาร่วมด้วย เราอาจได้ ปตท กลับคืนสู่แผ่นดิน


 จาก ScaRECroW
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 03:40

 IP :
161.200.26.235
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 15
       ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า "เรา" สมควรจะต้องเริ่มทำอะไรกันบ้างแล้ว แต่การจะไปร่วมกับ "สนธิ" นั้น ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไร เพราะว่าภาพของ "สนธิ" นั้น มีสีเทาเข้ม ไม่น่าจะได้มากกว่าเสีย ก็อยากจะเสนอว่า สมาชิกผู้อาวุโสของชุมชนแห่งนี้ ควรจัดการประชุมกลุ่มย่อยขึ้นสักครั้ง เพื่อหารือกัน ระดมความคิดกันอย่างจริงจัง
แล้วกลั่นมันออกมาเป็น"หลักนิยมการต่อสู้" ซึ่งจะนำไปสู่ "ยุทธศาสตร์" ซึ่งจะนำไปแปรให้เป็น "ยุทธวิธี" ได้ต่อไป


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 06:17

 IP :
124.120.218.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 16
       ขอบคุณครับ คตท 12 ขอยกมาอ้างจากข่าวไทยรัฐ

"นายประเสริฐกล่าวว่า การลงทุนในเฟสแรก จะรองรับการนำเข้าแอลเอ็นจี 5 ล้านตัน/ปี และจะขยายเพิ่มเป็น 10 ล้านตัน/ปี" เป็นไปได้ว่า ....

1. ต้นทุนในการนำแก๊สธรรมชาติมาจากพม่า ที่ข้อมูลของกระทรวงพลังงานเองบอกว่าสั่งเข้ามาใช้ 1 ใน 4 ของปริมาณที่ใช้ในประเทศ แพงไป และ/หรือ ต้นทุนการนำแก๊สธรรมชาติจากแหล่งของไทยไม่พอเพียง หรือสูงเกินไป จึงหาแหล่งที่ถูกกว่าจากอิหร่าน

2. ถ้าเป็นไปในข้อ 1 ต้นทุนแก๊สธรรมชาติจะสูงขึ้นในอนาคต และราคา NGV ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

3. ไทยขายข้าวสู้กับเวียดนามยากมากขึ้น จึงต้องการจะแลกข้าวกับแก๊สธรรมชาติกับอิหร่าน

4. ประเทศไทยมีแหล่งแก๊สธรรมชาติไม่พอเพียงกับความต้องการในอุตสาหกรรมปิโตเคมี ไม่เป็นไปตามที ปตท. ออกทีวีโฆษณาว่า "พลังไทย" เพื่อไทย


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 06:26

 IP :
124.120.218.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 17
       ขอบคุณข้อคิดเห็นของ คตท 9 ครับ แต่ข้อมูลของกระทรวงพลังงานเอง ยืนยันว่า ปริมาณแก๊สที่ใช้ในรถยนต์ที่ส่วนใหญ่เป็นรถแท็กชี่ 6 หมื่นคันในกรุงเทพ วิ่งสองกะก็ประมาณหนึ่งแสนคันต่อวันนั้น ภายในหนึ่งปีใช้น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของ LPG ที่ส่งออกขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน

อีกประเด็นหนึ่งคือ LPG มีมากจนเกินความต้องการของประเทศจนต้องส่งออก ถ้าไม่ใช้ก็มีปัญหาเรื่องถังเก็บ หรือต้องเผาทิ้ง การใช้ในรถยนต์ที่เป็นส่วนน้อยมากนั้น ช่วยลดการใช้น้ำมันที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นผลเสียต่อโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ทำให้ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อสังคมโดยรวม เมื่อเป็นดังนี้แล้ว รัฐบาลประเทศต่างๆ ที่กล่าวมาจึงสนับสนุน LPG เป็นพลังทางเลือกหนึ่งในหลายๆ ตัว ซึ่งทำโดยประกันราคา LPG เป็นครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมัน และมาตรการอื่นๆ ทั้งๆ ที่ประเทศเหล่านั้นต้องสั่ง LPG เข้ามาจากต่างประเทศ แตกต่างกับไทยที่มีมากเกินความต้องการจึงต้องส่งออก

อนึ่ง ข้อสรุปที่เขียนมานั้น มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ยืนยัน ทั้งจากกระทรวงพลังงาน ปตท. และข้อมูลที่เป็นทางการ มิได้เป็นข้อคิดเห็น


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 06:43

 IP :
124.120.218.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 18
       จาก คตท 17 จึงฟันธงจากข้อเท็จจริง ได้ว่า

ผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวที่นำไปติดแก๊ส LPG นั้น มิได้แย่งแก๊สจากแท็กซี หรือจากการหุงหาอาหาร เนื่องจากไทยมี LPG เหลือเฟือ และการใช้ในรถยนต์ส่วนตัวมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ในแท็กซี หรือในครัวเรือน และอุตสาหกรรม


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 06:52

 IP :
124.120.218.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 19
       จาก http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A10536 ขออภัยไม่ได้ตัดตอนหรือเปลี่ยนคำพูด ซึ่งจะเป็นการดูถูกผู้เขียนและเป็นการเสียมรรยาท ....

จาก คิงคอง
อาทิตย์, 9/7/2549
เวลา : 21:34
IP:


แก้ไข / ลบคำตอบ
คำตอบที่ 43
" คงยากครับที่จะเป็นไปได้ ตอนนี้ทั่วประเทศมีการยื่นขอติดตั้งปั๊ม LPG ไม่น้อยกว่า 10 ปั้ม/เดือน และตอนนี้ที่กรุงเทพ และหลายจังหวัดที่ลักเติมให้รถได้หยุดให้บริการเติม เพื่อทำเรื่องขออนุญาติให้เติมรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งแต่ละปั้มต้องลงทุนมากด้วย อย่างเช่น ฝังธนแถวถนนเพชรเกษม ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มีปั้มแก๊สรถยนต์ LPG แถว รพ.พญาไท 3 ถึง 2 ปั้ม ซึ่งผู้ประกอบการเคยได้ปรารภไว้แล้วว่า โอกาสทำกำไรจากการเปิดปั้ม LPG จะสูงกว่าชนิดอื่น ถ้าเขาถือสิทธิในการปิดปั้มแก๊ส LPG คงได้ไปแก้ต่างในศาลรัฐธรรมนูญ และโดนระงับโปรเจกบ้าบอแบบ ที่จะขายไฟฟ้าไปเนี่ยแหละครับ เก่งงัย ถ้ากระแสมหาชนแรง เขาก็ไม่มีทางสู้ๆ ต่อไป ดังนั้น ความคิดเฉพาะผม ผมจะไม่มีวันเลือก ไอ้พวกหน้าเหลี่ยมเข้ามาบริหารประเทศทุกตำแหน่งแน่นอนครับ เมิงรวยแล้วอย่ามาเอาเปรียบคนจนสิวะ "


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 07:00

 IP :
124.120.218.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 20
       ใน คตท 19 มิได้หมายความว่า InquiryS เห็นด้วยกับการใช้คำที่ไม่สุภาพ อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับความแตกต่างในทางความคิด ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ฟังผู้อื่นพอๆกับที่เราต้องการให้เขาฟังเรา การแสดงออกต่อสาธารณะควรใช้คำที่สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น และใช้เหตุและผลข้อเท็จจริงเพื่อจะชักจูงให้ผู้อื่นเห็นคล้อยตาม มากกว่าการใช้อารมณ์ จาก Tora
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 07:01

 IP :
124.121.151.24
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 21
       up ครับ


 จาก แอล พี จี ดีครับ
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 08:06

 IP :
203.113.37.9
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 22
       ส่วนหนึ่งของ LPG มาจาก"ก๊ซธรรมชาติ"ครับ ! จาก แอล พี จี ดีครับ
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 08:08

 IP :
203.113.37.9
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 23
       ส่วนหนึ่งของ LPG มาจาก"ก๊าซธรรมชาติ"ครับ ! จาก แอล พี จี ดีครับ
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 08:10

 IP :
203.113.37.9
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 24
       ส่วนหนึ่งของ LPG มาจาก"ก๊าซธรรมชาติ"ครับ ! จาก แอล พี จี ดีครับ
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 08:18

 IP :
203.113.37.9
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 25
       ส่วนหนึ่งของ LPG มาจาก"ก๊าซธรรมชาติ"ครับ !
เหมือนมีหลายท่านเห็นคล้อยตามคำโฆษณาชวนเชื่อของ ปตท.
ว่าถ้าใช้ NGV จะเป็นการใช้สินค้าของประเทศไทยเอง.. ก็ถูกต้องครับ
แต่การใช้ LPG ก็เป็นการใช้สินค้าของประเทศไทยเองเช่นกันครับ !
 จาก แอล พี จี ดีครับ
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 08:32

 IP :
203.113.37.9
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 26
       ใช้ NGV เป็นการประหยัด ลดการซื้อน้ำมันดิบที่แสนแพงมากลั่น
ใช้ LPG ก็ประหยัด ลดการซื้อน้ำมันดิบมากลั่นเหมือนกัน

ทำไมรัฐฯไม่ส่งเสริมทั้ง LPG และ NGV เพราะก็ช่วยชาติประหยัดด้วยกันทั้งคู่ ?
ทำไมจึงหาทางกีดกัน LPG แต่ก็ไม่มีปัญญาเพิ่มปั๊ม NGV ได้ตามที่โฆษณาเสียที ?
ทำไมไม่หาทางลดต้นทุนการติดตั้ง NGV ให้ลงมาเท่ากับ หรือถูกกว่า LPG ?
ถ้าทำได้.. คนเขาก็จะมาใช้ NGV เองครับ

ไม่ต้องมากลั่นแกล้ง กีดกัน LPG ให้คนเขาหมั่นใส้
ทำให้ยอดขายของ ปตท. ต้องตกลงเช่นทุกวันนี้ !!!


 จาก โรจน์
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 08:45

 IP :
210.213.9.210
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 27
       เทคโนโลยี การผลิตถัง NGV ของเราไปไม่ถึง ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ ต้องพึ่งถังต่างประเทศ
แล้วใครเป็นผู้กุมอำนาจในการสั่งถังเหล่านี้มา
ปตท. ใช้วิธีประมูล จากต่างประเทศ ถัง FABER ที่เป็นเจ้าของ ถัง NGV ไม่ได้ตามเป้า ก็หันไปเอาถังจาก จีน อินเดีย แทน ราคาถังแพง ยิ่งถ้าเป็นถังที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง ทำไม่ได้ง่ายๆ ยิ่งแพงใหญ่
ใครอยากใช้ถัง NGV ที่น้ำหนักเบา ต้องจ่ายแพงเข้าไปอีกหลาย
อย่างนี้เสียดุลย์ใหม?

ถัง LPG ผลิตง่ายกว่า สามารถผลิตได้ในประเทศ รายได้ก็ตกอยู่กับคนไทยล้วนๆ

ทำไมรัฐไม่เอาส่วนนี้มาคิดบ้าง หรืออะไรมันบังตา บังปาก บังสมองหมด


 จาก แงซาย:TAC 35
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 09:21

 IP :
61.90.144.82
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 28
      
ก็ ปตท และบรรดาผู้มีผลประโยชน์ร่วม มันคิดแต่ผลประโยชน์ของมันนะซิครับ
เราก็อย่าไปอุดหนุนมัน ทุกสินค้่าของปตท แม้กระทั่งแก็สตามบ้าน
ดีม่ะครับ


 จาก ปากเกร็ดไดรเวอร์TAC#29
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 09:26

 IP :
202.57.168.72
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 29
       ทำอย่างไรให้ข้อมูลเหล่านี้ออกสู่สาธารณชนนอกเหนือจากเว็บไซ็ต์นี้ ผมว่าตรงนี้น่าจะเป้นที่สนใจของประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักการเมืองทุกฝ่าย


 จาก วสันต์ Hovercraft
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 09:28

 IP :
61.7.137.136
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 30
       เมื่อสมัยอยุธยา คนไทยขายชาติในอดีต เป็นไส้ศึกให้พม่ามาเผาเมืองฉันใด
คนไทยขายชาติบางคนในปัจจุบัน ก็กำลังทำเช่นนั้นคือนำ NGV ชั้นเลวมาเผาประเทศฉันนั้น เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน


 จาก บี
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 11:39

 IP :
124.120.37.36
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 31
       ขึ้นไปเถอะ รวยซะอย่าง อย่างน้อยถ้าขึ้นไปถึงลิตรละ 30 ได้เฮ


 จาก กันเอง
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 13:09

 IP :
125.25.134.229
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 32
       ช่วยกันไปโพสต์ทุกเวบที่พวกเรารู้จักครับ ช่วยกันแพร่กระจายครับ ขอบคุณ


 จาก ScaRECroW
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 15:06

 IP :
203.153.128.198
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 33
       เตรียมหารือกับ NGO ที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเลยครับ


 จาก Q
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 16:20

 IP :
124.157.241.229
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 34
       อย่าคิดมากไปกันเลยครับ ขนาด รัฐบาล +ปตท ผลักดันให้คนหันไปใช้ CNG ขนาดนี้

CNG ยังเกิดยาก ดูอย่าง บอร์ด NGV มีคนเข้ามาถามตอบน้อยมาก คงมีคนที่คิดจะติดน้อยมาก

แล้วปั๊ม NGV กับ LPG ก็เห็นมี แต่ ปั๊ม LPG เกิดขึ้นใหม่เยอะกว่า ไอ้ที่ขอเปิดปั๊มLPG ยาก ผมว่า

โยธาที่ควบคุมอยู่ต้องการให้ปั๊มที่จะเปิด ต้องติดอุปกรณ์หัวจ่ายและระยะติดตั้งถังให้ได้ข้อกำหนดตามมาตราฐานที่ระบุไว้

เปิดปั๊ม LPG คงคุ้มกว่า ปั๊ม NGV (คงไม่มีคนมาเติมสักเท่าไรนัก)

NG คงไปได้เฉพาะ โรงงาน กับโรงไฟฟ้า เท่านั้น หรือไม่ก็ ต้องเดินท่อไปตามบ้านเพื่อเป็นสาธารณูประโภคแทน ถังแก็สบ้าน


 จาก Q
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 16:41

 IP :
124.157.241.229
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 35
       LPG ไม่ได้ส่าเสริมยังโตขนาดนี้ ดูอย่าสถานที่ติดแก็สLPGเกิดขึ้นมากกว่า 100 แห่ง ,
NGV มีถึง 15 แห่ง หรือเปล่าไม่รู้ คนยังแห่ติด LPG มากกว่า 95%

ถ้าส่งเสริม LPG เมื่อไหร่ NGV ก็หมดอนาคต, ปตท ก็เลยต้องดิ้นรนมากหน่อย

แต่อย่างไร NGV อนาคตก็ยังดูมืดมนอยู่ดี เพราะ ปั๊มในเครือ ปตท ลงทุนให้ 3 เดือนเพื่อดูผล

เห็นว่าปิดไปแล้วหลายแห่ง


 จาก Q
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 16:41

 IP :
124.157.241.229
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 36
       LPG ไม่ได้ส่าเสริมยังโตขนาดนี้ ดูอย่าสถานที่ติดแก็สLPGเกิดขึ้นมากกว่า 100 แห่ง ,
NGV มีถึง 15 แห่ง หรือเปล่าไม่รู้ คนยังแห่ติด LPG มากกว่า 95%

ถ้าส่งเสริม LPG เมื่อไหร่ NGV ก็หมดอนาคต, ปตท ก็เลยต้องดิ้นรนมากหน่อย

แต่อย่างไร NGV อนาคตก็ยังดูมืดมนอยู่ดี เพราะ ปั๊มในเครือ ปตท ลงทุนให้ 3 เดือนเพื่อดูผล

เห็นว่าปิดไปแล้วหลายแห่ง


 จาก Q
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 16:48

 IP :
124.157.241.229
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 37
       อย่าคิดมากไปกันเลยครับ ขนาด รัฐบาล +ปตท ผลักดันให้คนหันไปใช้ CNG ขนาดนี้

CNG ยังเกิดยาก ดูอย่าง บอร์ด NGV มีคนเข้ามาถามตอบน้อยมาก คงมีคนที่คิดจะติดน้อยมาก

แล้วปั๊ม NGV กับ LPG ก็เห็นมี แต่ ปั๊ม LPG เกิดขึ้นใหม่เยอะกว่า ไอ้ที่ขอเปิดปั๊มLPG ยาก ผมว่า

โยธาที่ควบคุมอยู่ต้องการให้ปั๊มที่จะเปิด ต้องติดอุปกรณ์หัวจ่ายและระยะติดตั้งถังให้ได้ข้อกำหนดตามมาตราฐานที่ระบุไว้

เปิดปั๊ม LPG คงคุ้มกว่า ปั๊ม NGV (คงไม่มีคนมาเติมสักเท่าไรนัก)

NG คงไปได้เฉพาะ โรงงาน กับโรงไฟฟ้า เท่านั้น หรือไม่ก็ ต้องเดินท่อไปตามบ้านเพื่อเป็นสาธารณูประโภคแทน ถังแก็สบ้าน

LPG ไม่ได้ส่าเสริมยังโตขนาดนี้ ดูอย่าสถานที่ติดแก็สLPGเกิดขึ้นมากกว่า 100 แห่ง ,
NGV มีถึง 15 แห่ง หรือเปล่าไม่รู้ คนยังแห่ติด LPG มากกว่า 95%

ถ้าส่งเสริม LPG เมื่อไหร่ NGV ก็หมดอนาคต, ปตท ก็เลยต้องดิ้นรนมากหน่อย

แต่อย่างไร NGV อนาคตก็ยังดูมืดมนอยู่ดี เพราะ ปั๊มในเครือ ปตท ลงทุนให้ 3 เดือนเพื่อดูผล

เห็นว่าปิดไปแล้วหลายแห่ง


 จาก Nai_Num
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 18:37

 IP :
203.188.8.143
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 38
       โกง........จน.........ชิน
กิน......เป็น กิจ.....วัตร


 จาก ยุทธนา
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 21:23

 IP :
203.151.140.120
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 39
       ผมว่า ปตท. อาจจะแผนสูง (มาก) ก็ได้ครับ ในเมื่อสนับสนุน เอ็นจีวีได้ก็สนับสนุนไป คนไม่ติดก็ไม่เป็นไร(ถ้าติดเพิ่มก็ดี) ขณะเดียวกันก็พยายามให้รัฐบวมขึ้นราคา แอลพีจี มันก็รวยสองต่ออยู่แล้วครับ (เพราะตอนนี้ก็โค ตระ รวยอยู่แล้ว ) รวยทั้งขึ้นทั้งล่อง ปตท. คงไม่ได้กีดกันปั๊มแอลพีจีหรอกครับ เพราะเห็นมีเปิดขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นอัตราส่วนก็มากกว่า เอ็นจีวีซะอีก


 จาก ตี๋ทรยศ
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 21:57

 IP :
203.170.228.172
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 40
       กรุณาอย่าพูดติดปากนะครับ
ไอ้คำว่าโกง โกง โกง เดี๋ยวจะโดนร้องฟ้องเป็นราวเรื่องโตใหญ่
หน่วยงานนั้น มันเจตนาปกปิดข้อมูลให้สาธารณะชน
ให้ข้อมูลด้านเดียว
มันดีทั้งคู่แหละครับ ทั้ง เอ็น ทั้ง แอล
แต่ต้องให้ข้อมูลไม่หมกเม็ดหน่อยแล้วกัน


 จาก คนเดินดิน
 จันทร์, 10/7/2549
 เวลา : 23:09

 IP :
58.147.21.11
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 41
       (เห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัว แผ่นฟ้าจะมัว แผ่นดินจะหมอง นองน้ำตา) อยากจะร้องเพลงนี้ให้เฮียป ฟังจังเลยครับ การที่คุณจะทำการค้าน่ะมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริต ยุติธรรมนะครับถึงจะเป็นมหาชนน่ะครับ ตอนนี้เป็นได้ก็เพียงแค่หมาชน


 จาก ScaRECroW
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 00:51

 IP :
161.200.26.235
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 42
       http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V4513492/V4513492.html


 จาก Noom
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 01:09

 IP :
61.47.111.222
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 43
       ขอแจมความคิดเห็นหน่อยฮะ ผมสนับสนุนเรื่อง NGV นะครับ แต่ไม่สมควรอย่างยิ่งเรื่องที่จะมากีดกันการใช้ LPG เพราะก๊าซทั้ง 2 ชนิด สามารถลดต้นทุนการนำเข้าน้ำ้มันได้มาก แล้วยังลดมลภาวะที่ต้องสูดเข้าปอดทุกวี่ทุกวัน ประหยัดตังในกระเป๋าของผู้บริโภคได้ส่วนนึงซึ่งเป็นเหตุผลหลัก ส่วนข้อดีข้อเสียอื่นๆมันก็พอๆกันแหละ แล้วทำไมต้องแบ่งแยกการจำหน่ายก๊าซ 2 ชนิดนี้ด้วย มันน่าจะสนับสนุนให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเป็นตัวเลือกใหักับผู้บริโภค ปตท จะขาดทุนซักเท่าไหร่กันเชียว ปีที่แล้วบอกว่าค่าการกลั่นได้น้อยเลยต้องปรับราคาน้ำำ้มันแบบขึ้นเอา...ขึ้นเอา... แต่จบไตรมาศได้กำไร 30,000 กว่าล้านบาทที่ป่าวประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ แล้วส่วนที่ไม่ได้เปิดเผยล่ะ...อีกเท่าไหร่ครับ ท่านๆทั้งหลายคิดดูแล้วกันว่าบอร์ดบริหารของ ปตท จะได้กันคนละเท่าไหร่ แล้วรัฐบาลจะได้อีกเท่าไหร่

...เป็นคนไทยต้องอดทนกับการหากินของคนที่ใช้ีอำนาจในทางที่ผิดๆกันไปอีกแสนนานนนน...


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 08:23

 IP :
124.120.221.172
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 44
      
จาก ScaRECroW
อังคาร, 11/7/2549
เวลา : 00:51
IP: 161.200.26.235


ขอบคุณครับ คตท 42 ที่ให้ link ใน pantip.com ของ "แมวเหมียวพุงป่อง"
http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V4513492/V4513492.html

จะเห็นว่าในกระทู้ของ InquiryS ที่ลงเมื่อ 1 ม.ค. 49 หรือเจ็ดเดือนกว่ามาแล้ว ที่..
http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A3583

ได้เสนอข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงของหน่วยราชการไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยผลิต LPG จำนวนมากและส่งออก LPG ที่มีปริมาณมากกว่าการใช้ในรถยนต์โดยเฉพาะในรถแท็กซีหกหมื่นคัน เป็นยอดส่งออกมากกว่าการใช้ในรถยนต์เกือบสิบเท่าน


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 08:33

 IP :
124.120.221.172
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 45
       จาก http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A3583
คำตอบที่ 23
จากเอกสารของ APEC เรื่อง "Future Fuels for the APEC Region: An Integrated Technology Roadmap" www.apecforesight.org/apec_wide/ docs/APEC2030IntegratedRoadmap.pdf รายงานเมื่อ กันยายน 2005 โดย David E. Minnsi ได้ให้ข้อมูล (หน้า 28-30) ว่า LPG ส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ประมาณ 40% แยกมาจากแก้สอื่น 35% และมากับน้ำมันดิบ 25% ส่วนใหญ่ใช้ในธุรกิจและในบ้าน มีการใช้ LPG เพิ่มมากขึ้นในรถยนต์ที่มีตัวเลข 9 ล้านคันในปี 2002 มีการผลิตและการใช้มากที่สุดในอเมริกาเหนือ เอเซียจะเป็นที่ที่มีการเพิ่มการใช้ LPG มากที่สุด

 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 08:44

 IP :
124.120.221.172
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 46
       จาก คตท 45 ที่เป็นข้อมูล APEC ที่ไทยเป็นสมาชิก เห็นได้ว่า Southeast Asia ที่รวมประเทศไทย ใช้ LPG ยังน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศใน Western Europe, North America (USA, Canada), Oceania (Australia, NZ...) มีอัตราเพิ่มการใช้ LPG ที่คาดเดาได้ ไม่เป็นที่วิตก

ประเด็นที่ประเทศอื่นๆ ที่ใช้ LPG จำนวนมากเช่น Australia หรือประเทศใน ยุโรป ที่ส่วนใหญ่นำเข้า LPG คิดไม่ออกคือ รัฐบาลประเทศไทยทำอะไรอยู่ที่จำกัดการใช้ LPG ในรถยนต์ และส่งเสริม NGV แทนที่ ใครโง่ ใครฉลาด หรือใครแกล้งฉลาดน้อยมากๆ ผู้รู้ช่วยตอบที ?


 จาก เทอร์โบ บีสิบสี่
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 08:59

 IP :
203.157.14.247
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 47
       ผมว่า ชมรมผู้ใช้แก๊ส LPG ในรถยนต์ อย่างพวกเรา น่าจะมีตัวแทนผู้มีข้อมูล ผู้รู้ข้อมูลและมีหลักฐาน พร้อมกับนักกฎหมายปกครอง เข้าไปขอนายสรยุทธ ออกรายการ "NGV ในรถยนต์ ดีจริงหรือ" และปะทะกับผู้แทน ป.ต.ท. และกระทรวงพลังงาน ให้มันรู้แล้วรู้รอดเลย ดีไหม มัวแต่มาพูดกันในเว็บนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น


 จาก เทอร์โบ บีสิบสี่
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 09:03

 IP :
203.157.14.247
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 48
       บอกให้ทักษิณ เอารถทุกคันที่มีในบ้าน ไปติดระบบ NGV แบบเดียวกับที่สนับสนุนให้แท๊กซี่ใช้ แล้วท่านขับมาอวดนักข่าว มาอวดชาวบ้าน ซิครับ ให้รถประจำตำแหน่ง รถอารักขา รถนายตำรวจติดตาม ติด NGV ให้หมด................ผู้นำจะให้ประชาชนทำอย่างไร ผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนซิครับ ไม่ใช่มาพูด ปาว ปาว แต่ตัวเองซด เบ็นซิน 95 เป็นถังๆ ไมรู้ร้อนรู้หนาว


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 09:10

 IP :
124.120.221.172
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 49
       จาก http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A10663
คำตอบที่ 4
เท่าที่รู้มา แท็กซี่ที่เข้าโครงการถอดอุปกรณ์ NGV ขายกันเยอะแล้วไปติด LPG เนื่องจากปัญหาหลายอย่าง เช่น เครื่องร้อน กินน้ำมันเครื่อง และเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ NGV ก็ถอดระบบแก็สออกเยอะเหมือนกัน

===
ที่รู้มา มีอู่หนึ่งที่ใหญ่มากรับ sub contract ดัดแปลงรถ อสมก. รถแดงวิ่งแถวลาดพร้าว ให้ไปใช้ NGV เป็นรถนำร่อง ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลเดิมต้องถูกถอดออกเกือบหมด แล้วไปใช้ชิ้นส่วนที่ไปกลึงและนำเข้ามาจากออสเตรเลียแทน ใช้เวลานานและหมดค่าใช้จ่ายไปเกือบ 6 แสนบาทพร้อมถัง NGV สิบกว่าลูกใต้ท้อง แต่สรุปแล้วอู่เองบอกไม่ได้ผล วิ่งได้แต่ประสิทธิภาพไม่ดี แต่ต้องปิดข่าวเดี๋ยวไม่ได้เงินค่าจ้าง


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 09:11

 IP :
124.120.221.172
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 50
       แก้จาก "อสมก." เป็น "ขสมก." ขอโทษครับ


 จาก ในธรรม
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 10:00

 IP :
203.188.42.72
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 51
       แรกสุดเลยครับ ต้องเอา ปตท คืนมาเป็นของประเทศไทย 100% แล้วส่งเสริมให้ใช้แทนน้ำมันไปเลย ทั้ง LPG และ NGV น้ำมัน มันแพงนักก็ใช้ให้มันน้อยๆลง ลดการนำเข้าได้เยอะ แล้วก็ส่งเสริม ไบโอดีเซลให้ได้ 100 % ภาคการขนส่งจะได้ลดต้นทุนลง ภูมิประเทศของเราสามารถปลูกพืชที่นำมาทำไบโอดีเซลได้มากมาย
แต่เนื่องจากนักการเมืองในรัฐบาลชุดนี้ต้องการกำไรมหาศาลตลอดกาล จึงได้นำบริษัทที่เกี่ยวกับพลังงานมาแปลงเป็นทุน ใครบ้างที่ไม่พึ่งพาพลังงานเหล่านี้ ถ้านายทุนสามารถถือครองหรือควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ ก็สบายไปทั้งชาติ เพราะฉะนั้น หากรัฐบาลชุดนี้ยังอยู่ อย่าได้หมายว่าจะมีความเป็นธรรมในแผ่นดิน ผู้ปกครองเองนั้นไรศีลธรรม 100% อย่างไม่มีอะไรต้องสงสัยเคลือบแคลง
ในเวลานี้ใครจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ว่ากันครับ แต่ผมขอร่วมกับพันธมิตรฯขับไล่คนพาลไปก่อน แล้วค่อยปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญด้วยคุณธรรม ศ๊ลธรรม ความฝันสูงสุดถ้ามีเงินเหลือพอ อยากเปิดศูนย์ฝึกอบรม การดำนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ท่านทรงทำเป็นตัวอย่างมานานแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราข้าแผ่นดิน ต้องทำอะไรถวายท่านบ้าง


 จาก หุหุ
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 10:37

 IP :
58.9.15.184
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 52
       เอาด้วยกับคุณ ในธรรมครับ กำจัดปลวกกินบ้านไปก่อน แล้วค่อยว่ากันว่าจะซ่อมสร้างยังไง อยู่อย่างพอเพียงครับ LPG , NGV และ Bio-desel


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 18:43

 IP :
124.120.224.233
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 53
       การมีความคิดแตกต่างทางการเมืองในประเด็นหนึ่งประเด็นใด หรือการมีความคิดแตกต่างกันว่า พรรคหนึ่งพรรคใด คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด สมควรเข้ามาบริหารประเทศนั้น เป็นสิทธิชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนของประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้วครับ

แต่ในกระทู้นี้ อยากเห็น การนำเสนอปัญหา (problem) การให้ข้อมูลที่เป็นความจริง (facts) ทางเลือกในการแก้ปัญหา (choice) และหนทางในการแก้ปัญหา (solution) ซึ่งเป็นศาสตร์ (science) ที่ศาสนาพุทธมีอยู่แล้วคืออริยสัจ 4 นั่นเอง โดยประเด็นอยู่ที่ "นโยบายพลังงานทางเลือกของรัฐบาลไทยที่ถูกชักนำโดย ปตท. ที่เป็นบริษัทเอกชน" ครับ


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 19:21

 IP :
124.120.224.233
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 54
       จาก...

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแนะรัฐยกเลิกชดเชยราคา LPG ตามกำหนดเดิม
http://www.gasthai.com/tac/Question.asp?ID=709

จาก OldNeo
จันทร์, 10/7/2549
เวลา : 09:50
IP: 203.209.31.101
แก้ไข / ลบคำตอบ
คำตอบที่ 29
เพื่อความเป็นธรรม ต้องลอยตัวทั้ง LPG และ NGV ครับ ใครมีโครงสร้างราคาของ NGV บ้างครับ
===

โครงสร้างราคา NGV ไม่มีครับ แต่ของเชื้อเพลิงอื่นๆ เคยมี ดูที่
http://www.eppo.go.th/petro/price/pt-price-st-2005-12-26.html

แต่เมื่อ 11 ก.ค. 49 เวลา 19.15 น. ไปที่ http://www.eppo.go.th/petro/price/
ไม่มีโครงสร้างราคาอีกแล้ว

ข้อคิด

1. ทำไมโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมทั้ง LPG มีทุกชนิด แต่ NGV ไม่มี หรือเป็นเพราะว่า NGV มีข้อยกเว้นไม่ต้องแสดงโครงสร้างราคา ?

2. ทำไมไม่มีโครงสร้างราคาของเชื้อเพลิงในเวป http://www.eppo.go.th/petro/price/ ? เวปเสียหรือกลัวสังคมรู้ข้อเท็จจริง?


 จาก แมวเหมียวพุงป่อง
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 19:24

 IP :

แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 55
       คุณ Inquiry ครับ

เข้ามาเพิ่มเติม .. board มันเพี้ยนๆนะครับ
ส่ง 2 หน ติดแต่ชื่อคุณ Inquiry //smile


เข้ามาบอกว่า ข้อความที่เป็นของผม ที่ pantip.com อนุญาตให้ท่านนำไปใช้ได้ทุกกรณี

ทั้งอ้างอิงถึง, quote รวมทั้งเผยแพร่ ...

ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างเดียวเท่านั้นครับ //smile

สู้ๆ!


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 19:27

 IP :
124.120.224.233
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 56
       ครับ ติดต่อได้ที่ InquiryS@gmail.com


 จาก แมวเหมียวพุงป่อง
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 19:46

 IP :
202.28.80.4
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 57
       อันนี้ ตรงประเด็นไหมครับ?
http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2006/01/V3996210/V3996210.html


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 23:21

 IP :
124.120.224.233
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 58
       ขอบคุณ คตท 55 ที่อนุญาตให้อ้างอิงได้ครับ
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูล
ให้ผู้อ่านมีมุมมองมากขึ้น

ส่วนเรื่อง "การเมือง" นั้น มันมีไม่มากก็น้อยในสังคมครับ
เป็นเรื่องปกติ แต่ทำไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดี
หรือเป็นประโยชน์ส่วนตน หรือส่วนรวมนั้น

คิดว่าคนอ่านส่วนใหญ่เขามีปัญญามองออกครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 23:25

 IP :
124.120.224.233
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 59
       คำตอบที่ 57
อันนี้ ตรงประเด็นไหมครับ?
http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2006/01/V3996210/V3996210.html
==

เจ้าของกระทู้ให้ขัอมูลที่ดีและสรุปได้ชัดเจนมากครับ


 จาก lpgman
 อังคาร, 11/7/2549
 เวลา : 23:42

 IP :
124.121.106.84
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 60
       "...NGV หรือ Natural Gas for Vehicles เป็นคำที่ ปตท. เรียกแทน CNG หรือ Compressed Natural Gas..."

ผมมีข้อสังเกตุอยู่ที่นี่ครับ => http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A10553


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 12/7/2549
 เวลา : 00:34

 IP :
124.120.224.233
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 61
       ขอบคุณครับ ท่าน LPGman InquiryS พึ่งท่านได้เสมอ ที่แปล NGV ว่าเป็น Natural Gas for Vehicles นั้น ตาม ปตท. ครับ แต่ที่ถูกตามที่ท่าน LPGMan ให้มาคือ Natural Gas Vehicles ตาม ลิงค์
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A10553


 จาก ScaRECroW
 พุธ, 12/7/2549
 เวลา : 01:16

 IP :
161.200.26.235
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 62
       จัดเสวนา อย่างเป็นทางการสักครั้ง เชิญนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ กระทรวงพลังงาน และ ปตท. มาคุยบนเวทีสาธารณะสักครั้งน่าจะดีนะครับ แล้วก็เชิญสื่อมวลชนมาทำข่าวด้วย

นี่น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะเป็นการแสดงออกอย่างสันติ พูดคุยกันด้วยเหตุผล


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 12/7/2549
 เวลา : 01:30

 IP :
124.120.224.233
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 63
       ความคิดใน คตท 62 ดีครับ

ประเด็นสำคัญคือ คนภาครัฐและบริษัทยักษ์ใหญ่ เข้าถึงและรู้ข้อมูลดีกว่าคนธรรมดาในสังคม
เรียกว่า "inequality of information"

ก่อนที่มีเวทีสาธารณะเพื่อให้สังคมได้มีส่วนรับรู้และให้ความเห็น "นโยบายพลังงานทางเลือก"
ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลให้หมดต่อสังคม เช่น โครงสร้างราคาเชื้อเพลิงรวมทั้ง LPG, NGV
ตัวเลขการนำเข้า ส่งออก พลังงานต่างๆ
สัดส่วนการจำหน่ายเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ฯลฯ

สิ่งที่ท่านต่างๆ ที่ได้ให้ข้อมูล ความคิดเห็นในเวปนี้
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้สังคมได้รับรู้ความจริงครับ
เป็นพลังหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกนอกเหนือจากสื่อหลัก
เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี
เพราะสื่อหลักเหล่านี้อยู่ได้ด้วยเงินสปอนเซอร์
ที่ภาครัฐ และบริษัทเชื้อเพลิงยักษ์ใหญ่ให้การสนับสนุน
 จาก จอมคาถา
 พุธ, 12/7/2549
 เวลา : 19:09

 IP :
124.120.241.206
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 64
       นำระบบขนส่งมวลชนไปติดก่อน ขสมก.ไงครับติดให้หมด แล้วก็รถประจำตำแหน่งรถส่วนตัวรัฐมนตรีด้วย และก็รถส่วนราชการทุกหน่วยงาน ไปติดเอ็นจีวีให้หมดถามจริงๆๆว่ากำล้าไหมอยากให้ประชาชนใช้แต่ไม่ยอมทำตัวเป้นต้นแบบก่อนมาใช้งบประมาณภาษีประชาชนมาใช้กับค่าน้ำมันทำไม
และก็ไม่ต้องมาชดเชยเพื่อเป้นข้ออ้างหรอกสำหรับแก๊สแอลพีจีแค่นี้มันไม่เท่ากับที่หน่วยงานรัฐใช้น้ำมันต่อปีเท่าไรแพงกว่าชดเชยค่าแก๊สอีก นึกว่าเราๆๆประชาชนตาดำๆๆรู้ไม่ทันหรือ แน่จริงติดก่อนสิครับทำตัวอย่างให้เห็นก่อนสิ


 จาก InquiryS@gmail.com TAC88
 พุธ, 12/7/2549
 เวลา : 22:15

 IP :
124.120.216.199
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 65
       จาก "ถ้าเรามาติดสติกเกอร์ ต่อต้านการปิดกั้น lpg แบบที่ติดธงตอนนี้กันมั้ยคับ "
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A10782
===

น่าจะเป็น sticker ทางบวก เช่น

ฟ้าใส ใจสบาย ใช้ LPG

ช่วยกันคิดนะครับ


 จาก แม็กโตะคุง
 พฤหัสบดี, 13/7/2549
 เวลา : 10:05

 IP :
203.146.154.67
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 66
       รวมพลัง แสดงออกโดยสันติ เช่นเปิดไฟหน้ารถตอนกลางวัน หรือทำสติ๊กเกอร์ติดรถ จะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำลายให้มากความ เพื่อต่อต้านการผูกขาดของ ปตท ดังนิยามที่ว่า ปตท พลังไทยเพื่อใคร


 จาก JOOKADUI
 พฤหัสบดี, 13/7/2549
 เวลา : 19:06

 IP :
58.9.65.158
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 67
       จะทำยังงัยมันก็น่าด้านอยู่ดีแหละ มีวิธีเดียวต้องล้างบางมันเลย หาทางขจัดมันโดยหาศาลยุติธรรม เป็นผู้ตัดสิน ล้างให้หมดตั้งแต่หัวหน้ายันขี้ข้าเบี้ยล่าง เสนอข้อมูลแก่ฝ่ายที่มองเห็นว่า ปตท. มันเป็น หรือมันใช้วิธีที่ผิด ไม่ได้หมายถึงให้อาศัยพรรคการเมืองในการต่อรอง เพียงแต่หาคนที่จะช่วยเรา อย่าว่าแต่สิ่งที่ผมกำลังคิดเลย ปตท. มันก็ใช้พรรคการเมืองในการหาแดก เช่นกัน เวรไม่ระงับ ถ้าพวกสัปปรับไม่หยุดจองเวร


 จาก Mai_Camry
 พฤหัสบดี, 13/7/2549
 เวลา : 20:19

 IP :
58.9.187.169
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 68
       เห็นด้วยกะ คห.ที่ 47 อย่างแรงครับ


 จาก dorman
 พฤหัสบดี, 13/7/2549
 เวลา : 21:43

 IP :
125.25.60.144
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 69
       บอกไปก็ป่วยการ ด่าไปก็หูทวนลม
เลิกสนับสนุนพรรค ไม่เลือกตัวบุคคล(ในพรรค)
ต่อไปมันก็หายไปกับสายลม
เหมือนที่มันเคยทำกับพรรคพลังธรรม


 จาก roon จันทบุรี
 ศุกร์, 14/7/2549
 เวลา : 06:35

 IP :
203.188.10.89
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 70
       สำหรับผมเห็นว่าทั้ง LPG และ NGV เป็นพลังงานทางเลือกที่ดีทั้งคู่ แต่ผมว่าปัญหามันอยู่ที่
ปตท.เนื่องจากปัจจุบันกลายสภาพเป็นบริษัทมหาโจร เอ้ย! มหาชนแล้ว ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดคือกำไร
ทั้งๆที่ธุรกิจกลุ่มพลังงานของประเทศกำลังพัฒนาทุกประเทศควรต้องให้เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่บ้าง ซึ่งรัฐฯ
สามารถกำหนดนโยบายการบริหารได้ เพื่อจะได้บริหารจัดการให้เหมาะสมตามความเดือดร้อน โดยไม่จำเป็นต้องให้รัฐวิสาหกิจนั้นขาดทุน แต่อนิจจาเมื่อเป็น บมจ.แล้ว เป้าหมายคือกำไรอย่างเดี่ยว
ฉะนั้นเห็นควรให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูฐ ให้การแปรรูปของ ปตท.เป็นโมฆะ
เหตุผลเดี่ยวครับเพื่อความมั่นคงของประเทศ


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 14/7/2549
 เวลา : 08:38

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 71
       ขอบคุณที่เสนอกันมาครับ
ทางเลือกหนึ่งที่ไม่ใช่การเผชิญหน้า
คือเสนอข้อเท็จจริง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ใช้พลังงานทางเลือก
LPG, NGV ว่าเป็นผู้ช่วยชาติประหยัดเงิน และลดมลพิษทางอากาศ
ผ่านทางเวปต่างๆ และต้องขอขอบคุณ webmaster@gasthai.com คือคุณ นินจา
ที่ช่วยดูแลเวปนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชาวแก๊สครับ


 จาก จ๊อด!?
 ศุกร์, 14/7/2549
 เวลา : 11:26

 IP :
61.19.225.227
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 72
       up หน่อย


 จาก ARM
 ศุกร์, 14/7/2549
 เวลา : 13:45

 IP :
202.142.217.130
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 73
       เราๆท่านรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วสำหรับราคา แอลพีจี ในอนาคต แต่ทีนี้ ผู้กำหนดราคา มีความสามารถที่จะสร้างกฏหมายที่มีอยู่ในมือ มาเอาเปรียบเราได้ เราจะทำไงกันดีครับ

1. รวมกลุ่มแบบนี้ และขยายขึ้นเป็นสหพันธ์กลุ่มผู้สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
2. ใช้สื่อต่างๆเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจการต่อรองกับอำนาจรัฐเพื่อการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอย่างเสรี
3. แสดงจุดยืน ไม่สนับสนุนนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ไม่มีการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเสรี
4. ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้แท็กซี่ และกลุ่มรถสารธารณะอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ LPG ในประเทศว่ากลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ได้เข้าไปมีผลในกลไกรราคา LPG ตามมีหน่วยงานบางหน่วยกำลังสร้างความขัดแย้งเพื่อหวังผลทาง... ทั้งนี้เพื่อให้มีแนวร่วมเพิ่มเติมในการเป็นผู้สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนระหว่างกลุ่มผู้ใช้รถส่วนบุคคล และแท็กซี่ที่ใช้พลังงานทดแทนเหมือนกัน เพื่อต่อรองการปรับราคาที่ไม่เป็นธรรม
5. ยังนึกไม่ออก

อันนี้คิดเล่นๆ แต่ทำจริงๆนะ


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 14/7/2549
 เวลา : 20:33

 IP :
124.120.219.206
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 74
       มีท่านผู้อ่านเขียน email มาที่ InquiryS@gmail.com และขอนำมาลง ณ ที่นี้พร้อมคำตอบ โดยได้เอาชื่อผู้ส่งออกครับ

===


InquiryS to pijit, (bcc:wemaster), (bcc:yuthxx), (bcc:me)
More options 8:25 pm (0 minutes ago)

เรียน คุณ ........

ไม่ได้เป็นทีมงานครับ ผมเป็นผู้ใช้ LPG คนหนึ่งที่ใช้มาแล้วเกือบหนึ่งปี ก่อนหน้านั้นได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคิดว่า NGV ดีกว่า LPG และผู้ใช้ LPG คือผู้เป็นกาฝาก

แต่หลังจากได้ศึกษาใน www.gasthai.com ซึ่งแต่ก่อนเป็นชื่ออื่น จึงได้เริ่มสืบค้นข้อมูลมากขึ้นจากเวปต่างประเทศ และจากการไปสำรวจสอบถามตามอู่ต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าที่เอารถมาติด LPG ทำให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง จีงต้องการตอบแทนสังคมชาวแก๊สที่เป็นครูมาให้ผม ด้วยการหาข้อเท็จจริงและเสนอข้อคิดเห็นมา ซึ่งยังมีอีกหลายท่านที่มีผลงานมากกว่าผมและดีกว่าผมมากในเวปนี้ครับ

ส่วนท่าน webmaster คุณ นินจา (webmaster@gasthai.com) นั้นยังไม่ได้เจอตัวจริง แต่ก็ชื่นชมที่เป็นคนมีอุดมการณ์และพัฒนาทำให้พวกเรามีเวปไซด์ www.gasthai.com เป็นเวทีสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้กัน

ส่วนให้วิจารณ์นั้น ต้องให้ท่าน "แมวเหมียวพุงป่อง" ซึ่งไม่ใช่ผม ท่านเขียนได้เยี่ยมยอดพร้อมข้อมูลที่เชื่อถือได้

จุดยืนของผม คือ ต้องการให้สังคมไทยทั้งคนใช้แก๊สและไม่ใช้ มีส่วนรับรู้และมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องนโยบายพลังงานทางเลือกของไทย ที่ตั้งอยู่บนเหตุและผล และข้อมูลที่ถูกต้อง มิใช่ให้ บ. เอกชนใดๆ และภาครัฐบางส่วนชี้นำแต่เพียงอย่างเดียว มิฉะนั้นแล้วคนที่จะสูญเสียคือคนไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังเราทุกคนครับ

InquiryS
14 ก.ค. 49
20.25 น. กรุงเทพ


On 7/12/06, ........................ wrote:
ผมได้ติดตามข้อมูลใน Gasthai ตลอดหากว่ามีเวลาว่างจะเปิด Net ผมสังเกตุทีมงานของพี่ ๆ ที่ช่วยกันทำงานแล้วต้องยอมรับว่าเยี่ยมมาก ( จากใจจริงนะ ) ไม่ได้ชมเล่น ๆ เพราะพยายามจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกแล้วนำมาเผยแพร่ซึ่งเป็นการสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ใช้ NGV. นับว่าเป็นความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมาก ผมต้องขอชื่นชมพวกพี่ทุก ๆ คนทำให้พวกเราได้รับข้อมูลต่าง ๆ มากมาย พี่ช่วยวิจารณ์ระหว่าง NGV. กับ LPG.อีกครั้งหนึ่ง พี่วิจารณ์แล้วมันซะใจดีครับ ขอบคุณมากนะครับ ( ขอเป็นภาษาไทยนะครับ เพราะอังกฤษผมอ่อนแอมาก )


 จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 14/7/2549
 เวลา : 23:06

 IP :
161.200.26.235
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 75
       ผมกำลังนึกถึงอีกทางหนึ่งคือ การจัดทำสมุดปก (สีอะไรก็ได้) รวบรวมข้อมูลที่อ้างอิงได้จากหน่วยงาน หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ แล้วเอามาไดเจส อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สมมุติว่าเป็น วิทยานิพนธ์ สักเรื่องหนึ่ง แล้วทำถ่ายเอกสาร รวมเล่ม ส่งไปให้สื่อมวลชนต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ แล้วก็ทำเป็น PDF File ไว้ให้ D/L จากเว็บไซท์ สมาชิกก็เอาพิมพ์ลงกระดาษ แล้วถ่ายสำเนาแจกจ่ายผู้คน หรือทำจดหมายเปิดผนึก พร้อมล่าลายชื่อผู้สนับสนุน แล้วส่งไปให้ ส.ส. หรือ ส.ว.ในพื้นที่ของตนเอง การทำเป็นรูปเล่ม คงใช้ทุนในหลักพันบาท ส่วนการจัดทำเนื้อหา ต้องใช้ต้นทุนทางปัญญาบวกกับความวิริยะ อุตสาหะ ครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 เสาร์, 15/7/2549
 เวลา : 05:30

 IP :
124.120.216.139
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 76
       จาก Noom
อังคาร, 11/7/2549
เวลา : 01:09
IP: 61.47.111.222

แก้ไข / ลบคำตอบ
คำตอบที่ 43
ขอแจมความคิดเห็นหน่อยฮะ ผมสนับสนุนเรื่อง NGV นะครับ แต่ไม่สมควรอย่างยิ่งเรื่องที่จะมากีดกันการใช้ LPG เพราะก๊าซทั้ง 2 ชนิด สามารถลดต้นทุนการนำเข้าน้ำ้มันได้มาก แล้วยังลดมลภาวะที่ต้องสูดเข้าปอดทุกวี่ทุกวัน ประหยัดตังในกระเป๋าของผู้บริโภคได้ส่วนนึงซึ่งเป็นเหตุผลหลัก ................

===

ขอบคุณ คุณ Noom ครับ แสดงว่าคุณได้ศึกษาและมีความรู้เรื่องพลังงานทางเลือก LPG, NGV ดีมากครับ รัฐบาลหลายประเทศก็คิดอย่างคุณอย่างผม แต่ที่แปลกใจคือรัฐบาลไทยของเรา ไปคิดแบบนี้ได้ไง?? จาก InquiryS@gmail.com
 เสาร์, 15/7/2549
 เวลา : 05:38

 IP :
124.120.216.139
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 77
       ความคิดของคุณ ScaRECroW ใน คตท 75 ดี มีเหตุผลและเป็นไปได้ครับ

ที่จริงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่หลายๆ ท่านรวมทั้งของคุณ ScaRECroW ด้วย
ที่นำมาลงในเวปนี้ สามารถนำไปวิเคราะห์และเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ ป.โท ป.เอก ได้เลย
เพราะมีแหล่งอ้างอิงชัดเจน และใช้หลักการตรวจสอบสามเส้า (triangulation)
ในการตีความข้อมูล (interpretation) -- ขอโทษที่ใช้ภาษาวิจัยบ้าง
ผมว่าเราช่วยกันเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้พวกเราและสังคมอย่างนอบน้อมแต่หนักแน่น
เพื่อเป็นตัวอย่างต่อสังคมว่า ชาวแก๊สคือผู้ที่รักสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดเงินของตนเองและชาติ


 จาก สงสัย
 เสาร์, 15/7/2549
 เวลา : 06:12

 IP :
58.9.38.133
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 78
       บ้านจันทร์ส่องแสง
จรัลสนิทวงศ์

23 มิถนายน 2549

กราบเท้าพ่อบุชที่เคารพอย่างสูง

ข้าพเจ้าเขียนจดหมายมาถึงท่านบนพื้นฐานที่นับถือท่านดั่งพ่อบังเกิดเกล้า
ในฐานะนายกรัฐมนตรีเถื่อนของประเทศไทย
เป้าหมายของข้าพเจ้าคือเพื่ออาศัยระบอบประชาธิปไตยรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจและทรัพย์สินของข้าพเจ้าและโคตรเง้าตระกูลของข้าพเจ้าไม่ให้ถูกยึดสิ้นเนื้อประดาตัว
โดยรัฐบาลชุดต่อไปหากข้าพเจ้าไม่สามารถโกงเลือกตั้งให้ชนะได้ในปลายปีนี้

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ประชานชนไทยในระบอบประชาธิปไตยได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ กาช่องไม่ลงคะแนน
ไม่สมัครรับเลือกตั้ง และก่อม๊อบประท้วงข้าพเจ้า รู้ทันข้าพเจ้า
ความน่าเชื่อถือของข้าพเจ้าถูกทำลายลงซ้ำแล้วซ้ำเล่า
อันทำให้ผลประโยชน์ของข้าพเจ้าและครอบครัวที่ได้มาด้วยวิธีพิศดาร
หมิ่นเหม่ต่อการถูกยึดและอาจทำให้ข้าพเจ้าไม่มีที่ซุกหัวนอน อนึ่ง
ผู้คนที่มาประท้วงข้าพเจ้าตามท้องถนนในกรุงเทพได้ชุมนุมกันอย่างสงบได้อย่างน่าอัศจรรย์
แม้ข้าพเจ้าจะให้ยุทธ ตู้เย็น และ
เขมรปากห้อยหลอกม๊อบอีสานกู้ชาติเข้ามาปั่นป่วนกระพือให้เกิดความรุนแรงก็ยังไม่สำเร็จ
ซึ่งในขณะนี้ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องใช้แผนทำลายความน่าเชื่อถือของผู้มีบารมีบางคน
หากแผนการนี้สำเร็จระบบการปกครองแบบธนาธิปไตยของข้าพเจ้าจะมีความเข้มแข็งต่อไปอีกหลายเดือน
ทำให้ข้าพเจ้ามีเวลาเพียงพอที่จะโอนย้ายทรัพย์สินและหาแผ่นดินอยู่ใหม่

ในวันที่ 2 เมษายน ไทยลักไทย พรรคการโกงเมืองของข้าพเจ้า โดยการสนับสนุนของ
กกต. และพรรคเล็กพรรคน้อย ทำให้ข้าพเจ้าและพวกบางคนแพ้คะแนนโนโหวต
ทำให้ชนะการเลือกตั้งอย่างน่าละอาย ข้าพเจ้าก็ภูมิใจที่แม้เป็นผู้นำรัฐบาลไทยมา
5 ปี คนเกลียดกันทั้งประเทศ แต่ข้าพเจ้ายังได้รับความนิยมอย่างแรงกล้า
จากชาวรถแท๊กซี่ รถอีแต๋น ชาวไร่ชาวนา พ่อมด หมอผี(เขมร) ข้าพเจ้ารู้ดีว่า
ข้าพเจ้ายุบสภาโดยไม่เป็นธรรมเพราะหนีข้อกล่าวหาเรื่องขายหุ้น
ฝ่ายค้านจึงบอยคอตการเลือกตั้ง
ส่งผลให้โอกาสโกงกินของข้าพเจ้าโดยอาศัยอำนาจทางการเมืองชะงักงัน
จนเกือบทำให้ข้าพเจ้าเสียโอกาสที่จะได้กล่าวคำว่า ทรงพระเจริญ
ในโอกาสประวัติศาสตร์วาระเฉลิมฉลองครองราชครบ 60 ปี
ซึ่งก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าได้อาศัยโอกาศลาพัก เพื่อเดินทางแก้เคล็ด 4 วัน 5
ประเทศตามคำแนะนำของหมอผี ซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้าได้มอบหมายให้รองนายกรักษาการ
รักษาการแทนรักษาการนายกอย่างข้าพเจ้า
ซึ่งข้าพเจ้าให้การไว้วางใจเป็นอย่างสูงเนื่องจากเป็นคนทำวิทยานิพนธ์แทนข้าพเจ้า
สมัยที่เรียนอยู่ ณ ประเทศของท่าน

ในการรักษาสถานภาพอันประหลาดของข้าพเจ้า
ศาลไทยได้ประกาศให้การเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษาเป็นโมฆะ
ด้วยพิจารณาว่าข้าพเจ้าชนะการเลือกตั้งด้วยความสามารถเชิงเทคนิค
และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นเดือนตุลาคม
นักสังเกตการณ์ที่เป็นกลางส่วนใหญ่ เชื่อว่าพรรคการการเมืองของข้าพเจ้าจะถูกยุบ
ข้าพเจ้าจะถูกไล่ออกจากประเทศ ประเทศไทยจะมีผู้นำที่สมศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
มีการปราบปรามผู้ก่อการร้ายอย่างจริงจัง เศรษฐกิจของเราจะดำเนินไปอย่างพอเพียง
มิใช่จนอย่างพอเพียง ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะดำเนินการตามคำขอร้องของภริยา ญาติพี่น้อง และคนเขมรบางคน
ข้าพเจ้าขอทำตัวเป็นนายกรัฐมนตรีไปพรางๆก่อน

ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนี้
ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ความมั่นใจกับท่านว่าข้าพเจ้ารักและเทิดทูนท่านยิ่งกว่าพ่อของข้าพเจ้าเอง
และมากกว่าพ่อที่คนไทยทุกคนเทิดทูนเสียอีก
หากท่านพ่อบุชต้องการให้ข้าพเจ้าออกจากตำแหน่งเพียงแค่แถลงผ่านซีเอ็นเอ็น
ข้าพเจ้าจะออกทันที ข้าพเจ้าจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้คนไทยเห็นว่า
คนไร้จริยธรรม คนโกง คนฉ้อฉล คนไร้สภาวะผู้นำอย่างข้าพเจ้าสามารถเป็นนายกได้
คนไทยจะต้องรู้ว่าเมื่อท่านลงคะแนนในหิ่บเลือกตั้งแล้วก็หมดหน้าที่ของคนไทยแล้ว
ไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกร้องด้วยการประท้วงบนท้องถนน
เว้นแต่จะประท้วงโดยการใช้รถอีแต๋นเท่านั้น นอกนั้นไม่เป็นประชาธิปไตย
ข้าพเจ้าก็รู้ว่าท่านพ่อมีภาพพจน์ที่ไม่ค่อยจะงดงามนัก
ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของท่านพ่อและข้าพเจ้า
ขอให้ท่านโปรดช่วยข้าพเจ้าให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปซักระยะหนึ่ง
ก่อนวาระสุดท้ายของข้าพเจ้าจะมาถึงในอนาคต

รักและเทิดทูล

(ลายเซ็น)

ท๊ากษิน ชินแล้ว

นายกรัฐมนตรีเถื่อนแห่งประเทศไทย

......................................................................................................................................................................

ทำเนียบขาว

วอชิงตน

3 กรกฎาคม 2006

ลูกนอกคอกที่รัก

ขอบคุณสำหรับจดหมาย ทำไมไม่โทรมาล่ะ โทรฟรีไม่ใช่เหรอ
ก่อนอื่นพ่อขอคลายความแคลงใจก่อนว่า ทำไมลูกมีหลายพ่อเหลือเกิน
แม่ของลูกมีอาชีพอะไรกันแน่ ส่วนในเรื่องอนาคตของประเทศไทย
สหรัฐอเมริกาได้จับตามองอย่างใกล้ชิดและคิดว่าพันธมิตรและมิตรประชา
คงจะจัดการท่านได้เรียบร้อยแน่ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยก็จะดำเนินต่อไป
ท่านไม่ต้องห่วงประเทศไทยหรอก ห่วงตัวท่านเองเถอะ
ข้าพเจ้าขอชื่นชมแม้ว่าจะสอิดสเอียนที่ท่านเรียกเราเป็นพ่อ
แม้แต่สหประชาชาติขอเป็นพ่อท่าน ท่านยังไม่ยอมรับเลย
ดังนั้นเพื่อความร่วมมืออันดีของเรา พ่อได้เตรียมที่ดินแปลงเล็กๆ
พออยู่พอกินสำหรับลูกและครอบครัวของลูกไว้แล้วที่เกาะเวอร์จิ้นไอร์แลน
หวังว่าลูกคงได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้

ห่วงใย

(ลายเซ็น)

พ่อ บุช

(ประธานาธิบดีสหรัฐ)


 จาก InquiryS@gmail.com
 เสาร์, 15/7/2549
 เวลา : 06:20

 IP :
124.120.216.139
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 79
       ขอบคุณ คุณ "สงสัย" ใน คตท 78
คิดว่าหลายคนได้อ่านแล้วสนุกและสะใจ
แต่ก็อาจมีหลายคนไม่เห็นด้วย
เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมที่พัฒนา และมีความซับซ้อนมากขึ้นครับ
ผมภูมิใจครับที่เราไม่ใช่พม่า ที่ต้องเชื่อผู้นำตลอดเวลา
และไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ได้ส่งข้อความข้างบนไปเวปพันทิพย์หรือยังครับ
ที่นั่นคงมีผู้อ่านมากกว่าและมีการแสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็น
ไม่ทราบว่าคุณ "สงสัย" จะให้ความรู้เรื่องมุมมองคนใช้แก๊สบ้างไหมครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้า


 จาก JOOKADUI
 เสาร์, 15/7/2549
 เวลา : 18:39

 IP :
58.9.57.66
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 80
       ตั้งแต่ไหน แต่ไรแล้วที่ผืนแผ่นดินไทยกว้างขวางคณานับ ต้องสิ้นสับสูญเสียไปเพียงไหน พ่อเราจำต้องทิ้งเพื่ออธิปไตย บัดนี้ผืนแผ่นดินผืนสุดท้าย ก็มิวางวายอาจต้องมลายสิ้น เพราะพวกโกงกินขายชาติ อีกกระนั้นหรือ เราจะลุกขึ้นป้องแผ่นดินเสียแต่ครานี้ หรือว่าเราจะสู้ให้ตัวตาย แม้นไร้ซึ่งแผ่นดินอยู่ แล้วเราจะกู้ด้วยเหตุใดเล่า จักเป็นเช่นคนเขลาบนผืนดินที่มีอยู่ หรือจักเป็นเช่นคนรู้เมื่อไร้ที่อยู่ซึ่งแดนดิน
เลือดบรรพบุรุษ นองเนืองทั่วผืนดิน ต้องรักษาแม้สิ้นชีพ เพียงเพื่อเอกราชของปวงชนคนรุ่นหลัง ต่อสู้ใครที่มิใช่ไทย เพื่อให้ได้ซึ่งความเป็น "ไท"
แต่กาลนี้ เราอยู่ได้ไร้ซึ่งศัตรู แต่มิอาจนับได้ว่าผืนดินนี้จะพ้นภัย ศึกนอกนั้นไซร้ มิอาจได้ถือเป็นคู่ต่อกรณ์ มีเพียงศึกในนั่นแหละไซร้ ร้ายยิ่งเหลือคณานับ พี่น้องร้องคับก้องฟ้า เสมือนว่าผองไทกำลังเข่นฆ่าพี่น้องกันเองกระนั้นแล ศึกในยังมิอาจจะกำจัดได้ ส่วนศึกนอกนั้นไซร้จะไร้ซึ่งชัยชนะ
หยุดแยก "ไทย" ให้ออกจากกัน หากเรามิอาจทำได้นั้น คงไม่ต้องร้องถามถึงความเป็น "ไท"
ศึกในที่กำลังเดือด ก่อเกิดจากคนในเป็นไส้ศึก หากรู้ตัวชั่วชัดมันผู้นั้นคือไซร้ใคร จงช่วยกันจับตัวมันมาเด็ดหัวประจาญความชั่ว 7 ชั่วโคตร อย่าให้เลือดมันตกลงถึงพื้นดิน ให้มัวหมอง และเป็นเสนียดจัญไร
หากจบศึกในแล้วเมื่อไร เราทุกคนจำต้องจดขึ้นใจ ว่า"ไทย" คือ "ไท"


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 16/7/2549
 เวลา : 08:52

 IP :
124.120.217.176
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 81
       อ่านข้อคิดเห็นข้างบนแล้วมีอารมณ์ไหมครับ?? ไม่เป็นไรครับต่างก็หวังดีต่อชาติด้วยกัน


 จาก laser45
 อาทิตย์, 16/7/2549
 เวลา : 18:33

 IP :
58.147.14.123
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 82
       จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 16/7/2549
 เวลา : 23:05

 IP :
124.120.217.176
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 83
       ขอบคุณ คตท 82
เพื่อให้ NGV แพร่หลายตามที่ ปตท. และรัฐบาลส่งเสริม
ให้ไปดูคำตอบต้นๆ ของกระทู้นี้ คือ
ให้หน่วยราชการเอารถหลวงไปติดตั้ง NGV ภายใน 3 เดือน 6 เดือน
แค่นี้ก็จะมีรถ NGV หลายหมื่นคัน
คำถามคือ ทำไมรัฐไม่ทำ?? จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 18/7/2549
 เวลา : 05:53

 IP :
124.120.217.191
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 84
       สถานการณ์ปั้มแก๊สที่เชียงใหม่...
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A10850 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 18/7/2549
 เวลา : 06:10

 IP :
124.120.217.191
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 85
       พิจารณาเองครับ ...

คุณทราบความจริงจากเรื่องท่อก๊าซไทย-มาเลย์ได้ไหม รู้ไหมว่าความจริงเป็นเช่นไร ผมจะเล่าความจริงให้ฟัง..
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A9790

... จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 18/7/2549
 เวลา : 06:13

 IP :
124.120.217.191
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 86
       จาก

http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?rting=1&id=A9790
แก้ไข / ลบคำตอบ
คำตอบที่ 15
คิดดูเอาเอง ครับ กำไร ตกอยู่กับ พวกไหนบ้าง

ปตท.ติดอันดับ 500 บริษัทใหญ่ของโลก หลังบริหารดี1ปีรายได้เพิ่มเกือบ50%
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เผยว่า นิตยสารฟอร์จูนได้รายงานผลการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 500 อันดับประจำปี 2006 หรือ"ฟอร์จูน โกลบอล 500" ปรากฏว่าปตท. ติดอยู่ในอันดับที่ 265 และเป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปีนี้ โดยมีรายได้รวม 23,109 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2548 เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ร้อยละ 44.2 และมีกำไร 2,125.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.5

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า การที่ ปตท. ได้เลื่อนลำดับสูงขึ้นถึง 108 อันดับจากอันดับที่ 373 ในปีที่แล้วมาเป็นอันดับที่ 265 ในปีนี้ เนื่องจากการทำงานหนักและทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน ปตท. และกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และการสนับสนุนที่ดีจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และยังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศด้วย


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 18/7/2549
 เวลา : 20:20

 IP :
124.120.217.191
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 87
       ได้ตั้งคำถามไว้ในคำตอบแรกๆ ว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่ให้หน่วยงานของรัฐติดอุปกรณ์ NGV ในรถยนต์ คำตอบคือ

1. รัฐบาลรู้ดีว่า ปตท. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้พอเพียงทั้งจำนวนปั้มและจำนวน NGV
2. ปตท. ไม่กล้าลงทุนให้พอเพียง เพราะมีตัวเลขที่แสดงว่าไม่คุ้มค่า กับราคา NGV ในปัจจุบัน
3. การส่งเสริม NGV เป็นการสร้างภาพพจน์ทางบวกกับ ปตท. และรัฐบาลว่าใส่ใจเรื่องพลังงานทดแทน4. คนใช้รถ LPG กลายเป็นแพะ ซึ่งที่จริงจำนวน LPG ที่ใช้ในรถยนต์มีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับยอดส่งออก LPG และยิ่งน้อยมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้ในบ้านเรือนและในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ถึงแม้จะขึ้นราคา LPG ที่ใช้ในภาคขนส่ง ก็ไม่ได้ส่งผลถึงยอดกองทุนเชื้อเพลิงเท่าไรนัก จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 19/7/2549
 เวลา : 09:30

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 88
       รัฐบาลผ่านทางกระทรวงพลังงานควรแสดงความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนไทยมีส่วนรับรู้และแสดงความคิดเห็นนโยบายพลังงานทางเลือก โดย

1. เปิดเผยข้อมูล
1.1 โครงสร้างราคาเชื้อเพลิง ทั้ง เบนซิน ดีเซล ไปโอดีเซล แก๊สโซฮอล LPG และ NGV ตั้งแต่ราคาหน้าโรงกลั่น ภาษีต่างๆ ค่าการตลาด และราคาขายปลีกที่หน้าปั้ม
1.2 ปริมาณและมูลค่า การนำเข้าน้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ และเชื้อเพลิงอื่นๆ ปริมาณและมูลค่าเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ การใช้ และการส่งออก

2. เปิดโอกาสให้มีการประชาพิจารณ์นโยบายเชื้อเพลิงทางเลือก หลังจากเปิดเผยข้อมูลในข้อหนึ่งต่อสาธารณะ และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ถูกร้องขอ


 จาก JOOKADUI
 พุธ, 19/7/2549
 เวลา : 17:06

 IP :
58.10.12.76
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 89
       ถ้า ปตท. กล้าทำอย่างที่ คตที่ 88 บอกก็จะดีมาก แต่.........คิดว่าเขาจะทำหรือไม่ครับ
เปิดเผย ไม่ปกปิด คิดดีเพื่อคนไทย ทำอะไรเพื่อชาติ ก็.......ไม่ใช่ ปตท.


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 19/7/2549
 เวลา : 23:13

 IP :
124.120.219.24
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 90
       ไม่คาดว่า ปตท. หรือรัฐบาลจะเปิดเผยครับ
แต่อย่างน้อยก็เป็นคำถามที่สังคมควรถามและควรได้คำตอบ

เรืองสื่อสารมวลชน ไม่หวังพึ่ง เพราะ ปตท. เป็นสปอนเซอร์อยู่


 จาก พ่อลูกโอ๊ค
 พฤหัสบดี, 20/7/2549
 เวลา : 09:31

 IP :
202.57.178.238
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 91
       ผมว่าควรทำครับ
๑.จัดตั้ง กลุ่ม สมาพันธ์ หรืออื่นๆ พร้อมกำหนดนโยบาย จัดตั้งทีมทำงาน ดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์(ตรงนี้สำคัญมากครับ)
๒.เร่งหาสมาชิกของ กลุ่ม ข้างต้น
๓.เมื่อพร้อมจัดแถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์ของ กลุ่ม
๔.แสดงพลังของกลุ่มโดยสันติ
ทำเถอะครับดีกว่าบ่นกันในเว็บเท่านั้น
ผมเอาด้วย


 จาก bangpoo
 พฤหัสบดี, 20/7/2549
 เวลา : 12:25

 IP :
203.146.16.140
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 92
       เราต้องร่วมแรงร่วมใจ ช้วยกันขจัด การเอารัดเอาเปรี่ยบ จากผู้มีอภิสิทธิในสังคม ที่ไม่รู้จักคำว่าพอ โกงชาติโกงประชาชน แต่ยังไม่หนําใจ ยังตามมากีดกัน ทางเลืกที่ประชาชน อย่างเราๆ พอจะมีอยู่บ้าง เราไม่ต้องการ การช่วยเหลือ จากผู้มีอำนาจหลอก แต่อย่ามาซําเติมกันเท่านั้น เมื่อไรความอดกลั้นของคนไทยหายไป ขอเตื่อนไว้เลยว่า ปตท สมบัติของชาติต้องกลับมาเป้นของคนไทยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากโดนปล้นเงียบจากทรชน คนโกงชาติโกงภาษี ชาตินี้เมืองนี้ไม่มีคนดีเหลืออยู่เลยหรือ ทำไม่เรานั่งดูเขาปล้นเราใด้ตาปริบๆ ??? เวรกรรมจริงๆที่เกิดมาอยู่ร่วมกับโจร // bangpoo


 จาก เมือ
 พฤหัสบดี, 20/7/2549
 เวลา : 20:48

 IP :
124.121.129.135
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 93
       ช่วยกันขจัด NGV ออกไปจากประเทศไทย แล้วเอา LPG มาขายลิตรละ 1 บาท


 จาก wic_k
 พฤหัสบดี, 20/7/2549
 เวลา : 23:42

 IP :
203.107.203.152
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 94
      
ขออนุญาตินำเอาบทสนทนาของคุณสนธิและครูอวยชัยมาให้อ่านเกี่ยวกับ
ปตท.ครับ หลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณสนธิในหลายๆเรื่องเนื่องจากมี
เบื้องหลังที่มีสีเทาบ้าง แต่ถ้าเป็นเรื่องของ ปตท. ผมคิดว่าคงจะมีแนวทางเดียว
กันกับเราชาว Gasthai ครับ ( อยากให้ ปตท.กลับมาเป็นของรัฐเหมือนเดิม
อย่างน้อยกำไรปีที่แล้วแสนล้านบาท ส่วนแบ่งให้ผู้ถือหุ้นเอกชน 49 เปอร์เซ็นต์
ประมาณ 49,000 ล้าน ยังสามารถเอากลับมาพยุงราคาน้ำมันและแก็สได้ ไม่เข้า
กระเป๋าของคนบางกลุ่ม)คุณสนธิได้พูดไว้ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร นัดพิเศษ : “สนธิ”ปลุกครูร่วมกู้ชาติ ที่ จ.ร้อยเอ็ด

อวยชัย - มีคำถามมาอยากฟังเรื่อง ปตท.พอดี

สนธิ - ใครบ้างยังไม่รู้เรื่อง ปตท.ยกมือ นี่เขาเรียกว่าไม่ได้ดูวีซีดีเมืองไทยรายสัปดาห์ เป็นซะอย่างนี้ อย่าไปพลาด

อวยชัย - อ.ชัยณรงค์ รับมาประมาณ 1 แสน ไม่รู้อยู่ที่ไหน

สนธิ - คงไม่ได้เอาไปขายต่อนะอาจารย์ ฟังให้ดีๆ พี่น้องประชาชน พี่น้องครูที่รัก ปตท. ชื่อเดิม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องพลังงานของประเทศชาติ พลังงานคือ น้ำมันและแก๊ส วันดีคืนดีมีไอ้สมองใสอยู่หนึ่งราย สองราย ที่บอกว่า ตอนนี้ราคาน้ำมันในโลกจะขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้ ปตท. อ้าวมีพ่อแม่พี่น้องมาจากไหนอีกที่ครับ เขต 2 ครับ

อวยชัย - พี่น้องจากนครราชสีมา ฝ่าด่านบุรีรัมย์เนวิน ชิดชอบเข้ามาได้ ขอชื่นชมความกล้าหาญครับ เชิญครับ นำโดยคุณปริญญา ปะจง รองประธานฯ วันที่ 20 อย่าลืมไปสวนลุมฯ แล้ววันที่ 27 ก็ไปสวนลุมฯ อีก


สนธิ - ปตท.เป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องพลังงานของประเทศ นั่นคือที่มาของปั๊มปตท. แก๊สปตท. วันดีคืนดีในยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เกิดมีคนเจ้าเล่ห์แสนกลเห็นว่าน้ำมันจะขึ้นราคาก็เลยดำเนินการแปรรูป ปตท.จากรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทจำกัด ในการแปรรูปโดนคัดค้าน เขาบอกว่าเขาจะแปรรูปประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ อีก 75 เปอร์เซ็นต์ยังเป็นของรัฐบาล ถามว่าแล้วคุณแปรไปทำไม เขาบอกแปรเพราะ ข้อที่ 1. เพื่อให้การบริหารงานโปร่งใสและคล่องตัว ข้อที่ 2. เพื่อ ปตท.จะได้ไม่ต้องให้รัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ ข้อที่ 3. จะได้เกิดการแข่งขัน ตอนนั้นเถียงกันคอเป็นเอ็นไม่มีใครฟัง เขาเลยประกาศแปรรูป หุ้น ปตท.ที่เขาขายออกไปเขาขายหุ้นละ 35 บาท ปรากฏว่าไม่มีประชาชนคนไหนได้หุ้นมากมาย คนนึงได้ 10 หุ้น 100 หุ้น ที่ได้เป็นล้านล้านหุ้นมันโผล่ขึ้นมาจำได้ไหมที่นามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจ แล้วใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า นอมินี่ คือ ตัวแทน ตัวแทนไม่เปิดเผยตัวจริง ตัวแทนมาจากไหน มาจากสิงคโปร์ วิธีการคือพวกนี้เอาเงินที่สิงคโปร์ เงินที่ตัวเองคอร์รัปชั่นแล้วขนออกไปสิงคโปร์แล้วส่งเข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนมาซื้อหุ้น ปตท.

อวยชัย - คุณสนธิครับของแทรกนิดหนึ่ง คำว่าตัวแทนนี่ทางอีสานเขาจะใช้ nominee นี่แปลว่า ปอบ ครับ เวลาจะเข้าสิงกินตับใครนี่มักจะไม่ใช้ชื่อตัวเอง แต่พอถูกหวาย ถูกมนต์พิเศษ นี่มักถึงจะออกปากว่าเป็นปอบยายก้อน ปอบนายสิน อย่างนี้ครับ

สนธิ - โดยบังเอิญก็เหมาะสมกันดีอยู่แล้วนะฮะ เอาล่ะ เขาก็ขายหุ้นไป 35 บาท 35 บาท หุ้น ปตท.ขายออกไป ขายออกไปไม่ถึงปี หุ้น ปตท.ขึ้นเป็น 200 เกือบ 300 บาท นะ ปรากฏว่า ก็แอบไปเช็กกันใหม่ ไอ้ที่บอกรัฐบาลถือหุ้นอยู่ 75 เนี่ย วันนี้มันเหลือแค่ 51 เปอร์เซ็นต์ มันแอบขายทิ้งไปรวมเบ็ดเสร็จ 49 เปอร์เซ็นต์ เอาล่ะ ไม่เป็นไร ช่างมัน เรามาดูเหตุผลกันแล้วกัน อี ปตท.เนี่ยปีที่แล้วมันกำไรแสนล้านบาท แสนล้านบาท คำถามมีอยู่ว่า ใครให้สิทธิมึงเนี่ยไปขายหุ้นให้พวกมึงกันเอง 49 เปอร์เซ็นต์ แล้วแบ่งปันผล 49,000 ล้านเนี่ย เอาไปให้พวกเอกชน ซึ่ง พวกเราไม่มีวันรู้เลย คือหมูหมากาไก่ที่ไหน และผีปอบที่ไหน ซึ่งเดาได้ว่าคือพวกมึงนั่นเอง เห็นหรือยัง นี่คือการแปรรูป คำถามมีอยู่ว่า น้ำมันถ้ามันแพง ถ้ามันจะคิดลิตรละ 30 บาท อย่างมากเราก็ด่าพ่อล่อแม่มัน น้ำมันแพงฉิบหายเลย แต่ว่าถึงที่สุดแล้วถ้ารัฐบาลเป็นเจ้าของ 100 เปอร์เซ็นต์ ใช่ไหม ไอ้กำไรแสนล้านจากน้ำมันแพงมันยังเข้ารัฐทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหม นี่มันใช้วิชามาร เห็นไหม นี่คือ ปตท.ไง ใครที่เป็นครู ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน ถามตัวเองว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ก๊าซหุงต้มเท่าไร วันนี้ก๊าซหุงต้มเท่าไร เห็นหรือยัง มันเพิ่มร่วม 100 เปอร์เซ็นต์ เห็นชัดๆ
เพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็คือทาส จำได้ไหมที่เคยเล่าเมื่อตอนต้น ว่าเป็นทาสส่งเสริมให้พวกมันรวย คือถ้ามันแพงแล้วทุกอย่างเป็นของรัฐ ผมก็ยังกัดฟันสู้กับมัน แปลว่าอะไรรู้ไหม แปลว่าอีหุ้น ปตท.ที่มันตั้งราคาขาย 35 บาทเนี่ย ราคาจริงที่มันขายมันต้องขาย 250 บาท ไม่ใช่ 35 บาท มันถึงขายทิ้ง มันถึงไปซื้อส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ แล้วมันก็ไปไล่ซื้อในตลาดเรื่อยๆ ให้รัฐบาลขายออกไปเรื่อยๆ จาก 35 เป็น 50 เป็น 60 70 มันซื้อ 150 ยังกำไรเลย แล้วน้ำมันมีแต่ขึ้นตลอดเวลา แล้วนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตผู้ว่าการ ปตท. ซึ่งกลายเป็นกรรมการผู้จัดการ ก็บอกว่า แหมเรื่องน้ำมันนั้นเรากำไรน้อย 3 เปอร์เซ็นต์ 2 เปอร์เซ็นต์ กำไรน้อย ก็คือว่าราคาน้ำมันมันกำไรน้อย แต่นายประเสริฐพูดความจริงไม่หมด เพราะน้ำมันเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างนี้ พ่อแม่พี่น้องต้องจำเอาไว้ น้ำมันเนี่ยมันต้องเอามาจากน้ำมันดิบ น้ำมันดิบต้องไปซื้อต่างประเทศมา พอซื้อมาเสร็จก็ต้องมาเข้าโรงกลั่น ระหว่างซื้อเข้าโรงกลั่นนั้น มันมีค่าใช้จ่ายช่วงหนึ่ง คำถามว่าอีโรงกลั่นเนี่ยของใคร อีโรงกลั่นเนี่ย ปตท.มันถือหุ้นอยู่ 49 เปอร์เซ็นต์ 51 เปอร์เซ็นต์ พวกมันถืออยู่ เห็นหรือยัง แล้วมันก็ไปคิดราคาที่โรงกลั่นก่อนที่จะเป็นน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลมาเนี่ย ในราคาสูง ทำไมเราถึงรู้ว่ามันกำไรเยอะ เพราะอีโรงกลั่นไทยออยล์ หรืออีโรงกลั่นที่มันกล่ำน้ำมันเนี่ย ปี 2546 มันกำไรทั้งปีเนี่ย พันกว่าล้านบาท ปี 2547 มันกำไรทั้งปีเนี่ย 17,000 ล้าน ถามว่า มันเพิ่มอะไรรึเปล่าในโรงกลั่น ไม่ใช่ ไม่ได้เพิ่มเลย มีหมาอยู่ 3 ตัว ก็ยังอยู่ 3 ตัว ภารโรง 15 คน ก็ยังอยู่ 15 คน ไม่ได้สร้างอะไรเพิ่ม มันไปเพิ่มราคาค่ากลั่น โดยที่มันบอกว่ามันไปอิงราคาค่ากลั่นที่สิงคโปร์ สิงคโปร์เขากลั่นราคาลิตรละเท่านี้ มันก็ไปอิงเท่านี้
คำถามบอกว่า บรรพบุรุษของมันชาติไหนสั่งให้มันไปอิงที่สิงคโปร์ เห็นหรือยัง เพราะฉะนั้นแล้วมันกินไปตอนหนึ่ง มันกินไปตอนหนึ่ง กินไปตอนหนึ่งคือค่ากลั่น เขาก็บอกอีก เขาบอกว่าอย่างไรรู้ไหม เขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่ ปตท.มีกำไร แก๊สต่างหากที่มีกำไร เอาล่ะ มึงจะพูดเรื่องแก๊ส เดี๋ยวกูจะพูดเรื่องแก๊สกับมึงหน่อย ไอ้พวกนี้มันต้องเจอนักเลงตัวจริง แก๊ส ปตท.ผูกขาดขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตีซะว่า 1 หน่วยขายให้ 175 บาท ประมาณนั้น แก๊สตัวเดียวกันที่ขายให้โรงบรรจุแก๊สของปตท.เอง ขายให้ 125 ถูกกว่ากัน 50 บาท แล้ว 125 ถึงมาบวกราคาทำเป็นแก๊สหุงต้มให้พวกแม่บ้านจ่ายกัน เพราะฉะนั้นแล้วได้ไปเด้งแล้วจากแก๊สหุงต้ม พอขายราคาแก๊สซึ่งแพงมากให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ใครจ่ายเงินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้เอามาจ่าย ปตท. ใครเสื้อเหลืองทั้งนั้น เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอาไปขายต่อภูมิภาค นครหลวง เพราะฉะนั้นแล้วราคาแก๊สที่แพงขึ้นจากการปั่นที่พวกเราต้องแบกโดยจ่ายคืนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าภูมิภาค นครหลวงจ่ายคืนให้ฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิตเอาไปจ่ายให้ ปตท. แล้วใครรวย 49 เปอร์เซ็นต์นั่นไง
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ผมพูดเรื่องนี้มานานแล้ว นายกฯ คนนี้มันต้องแปรรูป แปรรูป แปรรูปแล้วประสิทธิภาพมันดีขึ้นตรงไหน ผมยังเห็นโครงสร้างพนักงานปตท.เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อจากผู้ว่าการฯเป็นกรรมการผู้จัดการ รองผู้ว่าการฯ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ เหมือนโรงกลั่นหมา 4 ตัวเมื่อปี 46 ก็ยังอยู่เหมือนเดิม ปี 47 อาจจะออกลูกเพิ่มเติม นั่นข้อที่ 1 โครงสร้างไม่ได้ทำให้การบริหารงานดีขึ้น ข้อที่ 2. ทำให้เกิดการแข่งขัน แข่งขันบ้าอะไร สมัยก่อนเรามี ปตท.เอาไว้ทำไม เอาไว้ถ่วงดุลบริษัทน้ำมันฝรั่ง ถ่วงดุลเอสโซ่ ถ่วงดุลเชลล์ ถ่วงดุลคาลเท็กซ์ วันนี้มันไปรวมหัวฮั้วกันกระทืบคนไทย 3. รัฐบาลไม่ต้องค้ำประกันเงินกู้ กำไรปีตั้งแสนล้านไปค้ำประกันทำหอกอะไรล่ะ เงินสดก็มี เพราะฉะนั้นแล้วโกหกเบ็ดเสร็จเพื่อที่จะเอาทรัพย์ อทินนา ทานา เวรมณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ ทรัพย์อันไม่ใช่เป็นของเอ็ง เป็นของแผ่นดินเอาไปแจกจ่ายญาติพี่น้อง พรรคพวกตัวเองด้วยวิธีการเช่นนี้ แล้วมันยังมาบอกว่าผมไปเห่าไปหอน ไม่เห่าไม่หอนได้อย่างไรก็มึงมาปล้นชาติแบบนี้


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 21/7/2549
 เวลา : 09:28

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 95
       จาก คตท 94 ถ้าเป็นจริงก็น่าคิดครับ ...

"เขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่ ปตท.มีกำไร แก๊สต่างหากที่มีกำไร เอาล่ะ มึงจะพูดเรื่องแก๊ส เดี๋ยวกูจะพูดเรื่องแก๊สกับมึงหน่อย ไอ้พวกนี้มันต้องเจอนักเลงตัวจริง แก๊ส ปตท.ผูกขาดขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตีซะว่า 1 หน่วยขายให้ 175 บาท ประมาณนั้น แก๊สตัวเดียวกันที่ขายให้โรงบรรจุแก๊สของปตท.เอง ขายให้ 125 ถูกกว่ากัน 50 บาท แล้ว 125 ถึงมาบวกราคาทำเป็นแก๊สหุงต้มให้พวกแม่บ้านจ่ายกัน เพราะฉะนั้นแล้วได้ไปเด้งแล้วจากแก๊สหุงต้ม พอขายราคาแก๊สซึ่งแพงมากให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ใครจ่ายเงินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้เอามาจ่าย ปตท. ใครเสื้อเหลืองทั้งนั้น เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอาไปขายต่อภูมิภาค นครหลวง เพราะฉะนั้นแล้วราคาแก๊สที่แพงขึ้นจากการปั่นที่พวกเราต้องแบกโดยจ่ายคืนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าภูมิภาค นครหลวงจ่ายคืนให้ฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิตเอาไปจ่ายให้ ปตท. แล้วใครรวย 49 เปอร์เซ็นต์นั่นไง "


 จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 21/7/2549
 เวลา : 23:21

 IP :
161.200.26.45
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 96
       Pakistan Losing Millions In Cng Subsidy Scheme - compressed natural gas - Brief Article

Pakistan's government-controlled fuel pricing and import substitution schemes promoting compressed natural gas (CNG) are backfiring with scandalous result, according to a report from the Pakistani newspaper, Dawn.

"The government argument for introduction of CNG for saving foreign exchange by reducing the import bill, which is around $3.5 billion, is not sound, because the country is spending much more on the import of CNG kits from Italy and New Zealand," the report found.

The government has converted 100,000 cars and pickups to CNG with subsidies, with the result that gasoline is in surplus, to the great detriment of the Parco (Pakistan-United Arab Emirates) joint-venture refinery. CNG fuel isn't taxed, whereas gasoline and diesel are taxed. Because of the gasoline surplus, the government boosted diesel prices to (U.S.) $1.17/gallon, up from 68 cents/gallon, hoping to stimulate gasoline demand. But that policy "is likely to have a disastrous effect on the agriculture sector," the report found.

Instead of eliminating tax subsidy schemes and adopting technology-neutral, free-market policies, the government instead has ordered three refineries to cut production to 75% of capacity and shut down gasoline output for three months at a fourth refinery, costing those companies millions more dollars in lost sales and stranding domestic industrial investment.

ที่มา http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0CYH/is_3_5/ai_70650947

ขำก๊าก ๆๆๆๆๆ กับนโยบายโง่ ๆ ของรัฐบาลปากีสถาน


 จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 21/7/2549
 เวลา : 23:28

 IP :
161.200.26.45
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 97
      
เพิ่ม ๆๆๆ จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 21/7/2549
 เวลา : 23:58

 IP :
161.200.26.45
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 98
       http://www.lpgli.com/features.html เพิ่มอีกครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 เสาร์, 22/7/2549
 เวลา : 07:50

 IP :
124.120.217.13
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 99
       ขออนุญาตสรุปจาก คตท 96 ครับ

1. นโยบายรัฐบาลปากิสถานที่ส่งเสริม CNG (compressed natural gas) สร้างปัญหา เพราะแทนที่จะประหยัด กลับต้องเสียเงินตราต่างประเทศนำเข้าอุปกรณ์จากอิตาลีและนิวซีแลนด์

2. ผลจากการบิดเบียนการตลาด ทำให้น้ำมันเบนซินเหลือใช้ ถึงแม้รัฐบาลจะขึ้นราคาดีเซลเพื่อจูงใจให้มาใช้เบนซินก็ตาม และจะเป็นปัญหากับภาคเกษตรเนื่องจากพึ่งพิงดีเซลเป็นหลัก

3. นอกจากนี้ยังเกิตความเสียหายให้กับโรงกลั่นน้ำมันและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศ


ข้อคิดของ InquiryS: น่าให้ผู้กำหนดนโยบายพลังงานของไทยคือผู้บริหารกระทรวงพลังงานดูเป็นตัวอย่าง เพราะถ้าบิดเบือนการตลาดด้วยการส่งเสริม CNG หรือ NGV มากไปจะเกิดผลเสียหายกับประเทศชาติ และใครจะเป็นผู้ชดใช้??


 จาก InquiryS@gmail.com
 เสาร์, 22/7/2549
 เวลา : 07:59

 IP :
124.120.217.13
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 100
       ขอบคุณท่าน "ScaRECroW" ใน คตท 97 อีกครั้ง

ตารางเปรียบเทียบ NGV (CNG) กับ LPG จะเห็นว่าต้นทุนทำปั้ม NGV เท่ากับ 7 แสน US ดอลลาร์ ขณะที่ LPG เป็น 65,000 ดอลลาร์ ต่างกันเกิน 10 เท่า

ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ ปตท. ไม่อยากลงทุนทำปั้ม NGV มากนัก ที่ลงทุนไปก็เพื่อสร้างภาพพจน์ ขณะที่เอกชนเองอยากลงทุนทำปั้ม LPG ทั่วประเทศมาก

และเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไม่รัฐบาลไทยจึงไม่เอาจริงเรื่องการให้รถราชการที่มีเกินแสนคันติด NGV เพราะไม่มีปั้มเติมและไม่มีเงินลงทุนสร้างปั้ม

และคุณสรยุทธ์ คงไม่รู้เรื่องนี้เพราะเอาแต่ copy ข่าวหนังสือพิมพ์มาหากิน ไม่ทำการค้นคว้า


 จาก คนไทย
 เสาร์, 22/7/2549
 เวลา : 14:45

 IP :
202.143.135.226
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 101
       ไม่อยากพูดกับรัฐบาลปัญญาอ่อน เห็นด้วยกับทุกคำตอบ อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ก็บอกว่าส่งก๊าซ L P G ไปขายเมืองนอกราคาดีกว่าขายในเมืองไทย ไอ้....เห้


 จาก InquiryS@gmail.com
 เสาร์, 22/7/2549
 เวลา : 17:01

 IP :
202.28.62.245
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 102
       ขอบคุณ คตท 101
ที่ข่าวบอกว่าไทยส่ง LPG ไปขายได้เงินมากกว่า
ขอถามว่า "ไทย" นั้น ใครได้ประโยชน์? คนชั้นกลางหรือคนทั่วไปที่ต้องใช้ LPG
หรือ เจ้าของหุ้นยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท. หรือบริษัทที่ขาย LPG ??


 จาก เสือเฉ่า
 เสาร์, 22/7/2549
 เวลา : 17:17

 IP :
202.57.139.2
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 103
       เฮ่อ....เบื่อประเทศไทยมีแต่ปัญหา...ไปอยู่อิสราเอลดีกว่า...ฮิๆๆๆ


 จาก ScaRECroW
 อาทิตย์, 23/7/2549
 เวลา : 03:22

 IP :
161.200.26.235
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 104
       บ่เป็นหยัง.... ช่วย ๆ กันครับ ความรู้คล้าย ๆ กับวิชา แต่ต่างกันตรงที่ วิชา เหมือนสินค้า ต้องซื้อต้องหา แต่ความรู้นั้นมีราคา แต่ถ้าเก็บงำไว้ มันก็ไร้คุณค่า แบ่งปันออกมา คุณค่าจะทวีคูณ ครับ


 จาก ScaRECroW
 อาทิตย์, 23/7/2549
 เวลา : 12:17

 IP :
161.200.26.235
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 105
       ด้วยความยินดีครับ


 จาก ScaRECroW
 อาทิตย์, 23/7/2549
 เวลา : 20:44

 IP :
161.200.26.235
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 106
       รายงาน : เปิด "นอมินี" ถือหุ้นใหญ่ ปตท. "บทเรียน" ที่ช้ำใจของคนไทย..?
:มติชน 13 ธ.ค. 48
ที่มา - ข้อเขียนของ "กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ" กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอมุมมองการเข้ามาถือครองหุ้นของกองทุนต่างชาติใน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ว่าประเทศไทย คนไทย "ได้" หรือ "เสีย" ประโยชน์ จากนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
ได้ยินโฆษณาของ ปตท.ที่ตั้งคำถามว่า "มีคนถามว่ากำไรของ ปตท.กลับคืนไปที่ใคร"
นึกในใจว่า ถามทำไม ก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นเจ้าของ คนนั้นก็คือผู้ได้ประโยชน์จากผลกำไรที่เกิดขึ้น
ถ้าถามคำถาม ก่อนหน้า ปตท.เข้าซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์ คนไทยคงตอบได้ว่า "กำไรเป็นของพวกเราครับ"
ทำไม...รัฐบาลออกโฆษณาแบบนี้...เพื่ออะไร...ทำไมไม่พูดความจริง
นอกจากกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว ยังมีนักลงทุนจากต่างประเทศทั่วโลกเข้ามาถือหุ้นด้วย แต่ไม่มีโอกาสรู้ว่าใครได้รับประโยชน์(Beneficial) ที่แท้จริง เพราะนักลงทุนเหล่านี้มาในรูปแบบสถาบัน กองทุน และกองทุนส่วนตัว(Private fund) ที่ใช้ตัวแทน(Nominee) เข้ามาซื้อ.. ตรงนี้แหละอันตราย..!!
เพราะข่าวว่ามีเศรษฐีไทยฝากเงินในต่างประเทศในรูปแบบ Private Banking และขอสิทธิใช้กองทุนลักษณะนี้ ซื้อหุ้นราคาก่อนเข้าตลาด(IPO) กอบโกยกำไร
ที่น่าเจ็บใจคือ ฝ่ายรัฐยินยอมให้กองทุนลักษณะนี้ ได้สิทธิซื้อหุ้นจำนวนมากโดยจัดเป็น "นักลงทุนต่างชาติ"
พูดง่ายๆ ถ้าเป็นคนไทยใช้เงินบาทซื้อ ให้สิทธิซื้อไม่เกิน 5,000-10,000 หุ้น แต่ถ้าเงินคนไทยฝากไว้ในต่างประเทศลักษณะบัญชีส่วนตัว(Private Banking) ตั้งตัวแทน ใช้ชื่อกองทุนหรูๆ ผ่านสถาบันการเงิน ได้สิทธิซื้อเป็นล้านๆ หุ้น
มาดูข้อมูลกัน...
ก่อนนำ ปตท.เข้าตลาด กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของ 100% วันที่ 10 เมษายน 2545 จำนวนหุ้นลดลงจาก 100% เหลือ 69.28% ขายหุ้นให้นักลงทุนทั้งไทยและเทศ ได้เงินเข้าคลังเพียง 30,000 ล้าน (ปัจจุบันราคาหุ้นสูงขึ้น 7 เท่า)
เท่านั้นไม่พอ...อยู่ดีๆ ก็ขายหุ้นเพิ่มอีก วันที่ 22 มีนาคม 2547 เหลือหุ้นเพียง 48.55% ขายหุ้นออกไปอีกถึงร้อยละ 17 ราคาหุ้นช่วงนั้น ประมาณ 150 บาทต่อหุ้น ได้เงินเข้าคลังมากหน่อย
ส่วนสำนักงานประกันสังคม ซื้อหุ้นไว้ร้อยละ 0.61 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 ถือหุ้นร้อยละ 0.90 แสดงว่าค่อยๆ เก็บสะสม
นี่คือ...ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายไทยช่วงแรก
ภายหลังมีเพิ่มอีก 2 กองทุน ที่มาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายไทย ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนวายุภักษ์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โผล่มาเมื่อ 8 เมษายน 2546 ซื้อไว้ 23,369,500 หุ้น ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 เหลือ 21,220,550 หุ้น ร้อยละ 0.76 ในระหว่างปีก็ซื้อๆ ขายๆ หากำไรไปเรื่อยๆ
ส่วนกองทุนรวมวายุภักษ์ ชื่อปรากฏเมื่อ 22 มีนาคม 2547 ว่าถือหุ้นร้อยละ 15.58 สอดคล้องกับเวลาที่กระทรวงการคลังลดสัดส่วนที่ถือไว้ แสดงว่ากระทรวงการคลัง ขายหุ้นให้กองทุนรวมวายุภักษ์
"ฝ่ายไทย" มีอยู่เท่านี้...ในส่วนต่างประเทศ จัดอันดับไว้ดังนี้
1.Morgan Stanley & Co., Int"l ร้อยละ 2.36
2.State Street Bank & Trust Company ร้อยละ 1.29
3.Chase Nominees Limited 1 ร้อยละ 0.94
4.HSBC(Singapore) Nominees Pte.Ltd. ร้อยละ 0.77
5.The Bank Of New York(Nominees Ltd) ร้อยละ 0.65
ทั้ง 5 นักลงทุนต่างชาติปรากฏชื่อในบัญชี เมื่อ 10 เมษายน 2545 แสดงว่าลงทุนตั้งแต่เริ่มต้น สังเกตให้ดี ชื่อแต่ละราย โดยเฉพาะรายที่ 3-5 จะมีคำว่า Nominees ตามท้าย เป็นลักษณะถือแทน ไม่ทราบถือแทนใคร
ถึงวันนี้มูลค่าการลงทุนของทั้ง 5 ราย จำนวน 168,327,769 หุ้น มีมูลค่าเพิ่มโดยเฉลี่ยหุ้นละ 200 บาท คิดคร่าวๆ ขายวันนี้ได้กำไร 30,000 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียว
ถึงวันนี้ยังมีนักลงทุนต่างประเทศอีกหลายราย เป็นลักษณะตัวแทนเกือบทั้งหมด เข้ามาซื้อหุ้นจากนักลงทุนรายย่อย
มาดูชื่อกองทุนรายใหญ่ๆ ที่เข้ามาซื้อ...
1.Nortrust Nominees Ltd. ถือหุ้น 0.61% เมื่อ 8 เมษายน 2546 และเพิ่มเป็น 0.96% เมื่อ 20 กรกฎาคม 2548
2.HSBC Bank Pcl-Clients General A/C ถือร้อยละ 0.72% เมื่อ 22 มีนาคม 2547 และเพิ่มเป็น 0.75% เมื่อ 20 กรกฎาคม 2548(1% ประมาณ 30,000,000 หุ้น)
ยังมีรายชื่อกองทุนต่างชาติอีกมาก ที่อาจไม่นับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่ใช่เรื่องผิดปกติพิสดารตรงไหน ถ้า ปตท.เป็นเพียงบริษัทของเอกชนทั่วๆ ไป
ที่เจ็บใจและช้ำใจ เพราะ..
1.ปตท.ทำธุรกิจหลักคือ ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน วัตถุดิบทั้งสองอย่างค้นพบบนแผ่นดินไทย คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ ได้มอบให้รัฐบาล(ปตท.) นำทรัพยากรไปหาผลประโยชน์ และนำกำไรเข้าคลัง รัฐบาลกลับนำ ปตท.เข้าตลาด ขายหุ้นให้ต่างชาติ หวังเพียงให้มูลค่าตลาดสูงขึ้น
2.รัฐบาลฉลาดน้อย จะขายหุ้นทั้งทีไม่รอจังหวะช่วงตลาดบูม ทำให้ได้เงินเข้าคลังน้อยนิด แต่นักลงทุนต่างชาติ ได้กำไรจากงานมหกรรม ปตท.เป็นหมื่นล้าน
3.ตั้งแต่นำหุ้นของ ปตท.เข้าตลาดจนถึงวันนี้ ปตท.เคยมีกำไรปี 2544 จำนวน 2,953 ล้านบาท ปี 2548 กำไรเพิ่ม 68,372 ล้านบาท
อย่าบอกนะว่า ถ้าไม่เข้าตลาดจะไม่มีกำไรขนาดนี้..?
รายได้หลักของ ปตท.คือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก๊าซ ร้อยละ 28 และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ร้อยละ 66 ถ้าดูกำไร ปตท.ว่าทำไมถึงมากมายขนาดนั้น(ปี 2547 กำไร 72,000 ล้านบาท) จะพบว่า ปตท.ได้กำไรจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 92.0 ซึ่ง ปตท.ซื้อจากผู้ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ ที่มีแหล่งขุดเจาะในอ่าวไทย ซื้อแล้วขายต่อให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้ง กฟผ.และภาคเอกชน บางส่วนนำไปแยกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
จะเข้าตลาดหุ้นหรือไม่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบก็เท่าเดิม สายส่ง(ท่อ) ที่วางอยู่บนดินและในทะเล มีเหมือนเดิม
ผู้บริหาร ปตท.ตั้งแต่ระดับบนจนถึงล่างก็เดิมๆ
"กำไร" ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำ ปตท.เข้าตลาดแต่อย่างไร..?
ทรัพย์สินถาวรของ ปตท.คือ ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ เฉพาะในประเทศ เทียบเท่าน้ำมันดิบ 645 ล้านบาร์เรล
มูลค่าวันนี้บาร์เรลละ 60 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยเบ็ดเสร็จ 1.48 ล้านล้านบาท คนไทยเคยเป็นเจ้าของทั้งหมด
ในฐานะคนไทยอยากได้ ปตท.คืน และเป็นห่วงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) มากที่สุด..!

****เป็น File word ได้มาจาก เว็บ อสมท.


 จาก ScaRECroW
 อาทิตย์, 23/7/2549
 เวลา : 20:45

 IP :
161.200.26.235
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 107
       รายงาน : เปิด "นอมินี" ถือหุ้นใหญ่ ปตท. "บทเรียน" ที่ช้ำใจของคนไทย..?
:มติชน 13 ธ.ค. 48
ที่มา - ข้อเขียนของ "กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ" กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอมุมมองการเข้ามาถือครองหุ้นของกองทุนต่างชาติใน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ว่าประเทศไทย คนไทย "ได้" หรือ "เสีย" ประโยชน์ จากนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
ได้ยินโฆษณาของ ปตท.ที่ตั้งคำถามว่า "มีคนถามว่ากำไรของ ปตท.กลับคืนไปที่ใคร"
นึกในใจว่า ถามทำไม ก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นเจ้าของ คนนั้นก็คือผู้ได้ประโยชน์จากผลกำไรที่เกิดขึ้น
ถ้าถามคำถาม ก่อนหน้า ปตท.เข้าซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์ คนไทยคงตอบได้ว่า "กำไรเป็นของพวกเราครับ"
ทำไม...รัฐบาลออกโฆษณาแบบนี้...เพื่ออะไร...ทำไมไม่พูดความจริง
นอกจากกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว ยังมีนักลงทุนจากต่างประเทศทั่วโลกเข้ามาถือหุ้นด้วย แต่ไม่มีโอกาสรู้ว่าใครได้รับประโยชน์(Beneficial) ที่แท้จริง เพราะนักลงทุนเหล่านี้มาในรูปแบบสถาบัน กองทุน และกองทุนส่วนตัว(Private fund) ที่ใช้ตัวแทน(Nominee) เข้ามาซื้อ.. ตรงนี้แหละอันตราย..!!
เพราะข่าวว่ามีเศรษฐีไทยฝากเงินในต่างประเทศในรูปแบบ Private Banking และขอสิทธิใช้กองทุนลักษณะนี้ ซื้อหุ้นราคาก่อนเข้าตลาด(IPO) กอบโกยกำไร
ที่น่าเจ็บใจคือ ฝ่ายรัฐยินยอมให้กองทุนลักษณะนี้ ได้สิทธิซื้อหุ้นจำนวนมากโดยจัดเป็น "นักลงทุนต่างชาติ"
พูดง่ายๆ ถ้าเป็นคนไทยใช้เงินบาทซื้อ ให้สิทธิซื้อไม่เกิน 5,000-10,000 หุ้น แต่ถ้าเงินคนไทยฝากไว้ในต่างประเทศลักษณะบัญชีส่วนตัว(Private Banking) ตั้งตัวแทน ใช้ชื่อกองทุนหรูๆ ผ่านสถาบันการเงิน ได้สิทธิซื้อเป็นล้านๆ หุ้น
มาดูข้อมูลกัน...
ก่อนนำ ปตท.เข้าตลาด กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของ 100% วันที่ 10 เมษายน 2545 จำนวนหุ้นลดลงจาก 100% เหลือ 69.28% ขายหุ้นให้นักลงทุนทั้งไทยและเทศ ได้เงินเข้าคลังเพียง 30,000 ล้าน (ปัจจุบันราคาหุ้นสูงขึ้น 7 เท่า)
เท่านั้นไม่พอ...อยู่ดีๆ ก็ขายหุ้นเพิ่มอีก วันที่ 22 มีนาคม 2547 เหลือหุ้นเพียง 48.55% ขายหุ้นออกไปอีกถึงร้อยละ 17 ราคาหุ้นช่วงนั้น ประมาณ 150 บาทต่อหุ้น ได้เงินเข้าคลังมากหน่อย
ส่วนสำนักงานประกันสังคม ซื้อหุ้นไว้ร้อยละ 0.61 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 ถือหุ้นร้อยละ 0.90 แสดงว่าค่อยๆ เก็บสะสม
นี่คือ...ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายไทยช่วงแรก
ภายหลังมีเพิ่มอีก 2 กองทุน ที่มาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายไทย ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนวายุภักษ์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โผล่มาเมื่อ 8 เมษายน 2546 ซื้อไว้ 23,369,500 หุ้น ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 เหลือ 21,220,550 หุ้น ร้อยละ 0.76 ในระหว่างปีก็ซื้อๆ ขายๆ หากำไรไปเรื่อยๆ
ส่วนกองทุนรวมวายุภักษ์ ชื่อปรากฏเมื่อ 22 มีนาคม 2547 ว่าถือหุ้นร้อยละ 15.58 สอดคล้องกับเวลาที่กระทรวงการคลังลดสัดส่วนที่ถือไว้ แสดงว่ากระทรวงการคลัง ขายหุ้นให้กองทุนรวมวายุภักษ์
"ฝ่ายไทย" มีอยู่เท่านี้...ในส่วนต่างประเทศ จัดอันดับไว้ดังนี้
1.Morgan Stanley & Co., Int"l ร้อยละ 2.36
2.State Street Bank & Trust Company ร้อยละ 1.29
3.Chase Nominees Limited 1 ร้อยละ 0.94
4.HSBC(Singapore) Nominees Pte.Ltd. ร้อยละ 0.77
5.The Bank Of New York(Nominees Ltd) ร้อยละ 0.65
ทั้ง 5 นักลงทุนต่างชาติปรากฏชื่อในบัญชี เมื่อ 10 เมษายน 2545 แสดงว่าลงทุนตั้งแต่เริ่มต้น สังเกตให้ดี ชื่อแต่ละราย โดยเฉพาะรายที่ 3-5 จะมีคำว่า Nominees ตามท้าย เป็นลักษณะถือแทน ไม่ทราบถือแทนใคร
ถึงวันนี้มูลค่าการลงทุนของทั้ง 5 ราย จำนวน 168,327,769 หุ้น มีมูลค่าเพิ่มโดยเฉลี่ยหุ้นละ 200 บาท คิดคร่าวๆ ขายวันนี้ได้กำไร 30,000 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียว
ถึงวันนี้ยังมีนักลงทุนต่างประเทศอีกหลายราย เป็นลักษณะตัวแทนเกือบทั้งหมด เข้ามาซื้อหุ้นจากนักลงทุนรายย่อย
มาดูชื่อกองทุนรายใหญ่ๆ ที่เข้ามาซื้อ...
1.Nortrust Nominees Ltd. ถือหุ้น 0.61% เมื่อ 8 เมษายน 2546 และเพิ่มเป็น 0.96% เมื่อ 20 กรกฎาคม 2548
2.HSBC Bank Pcl-Clients General A/C ถือร้อยละ 0.72% เมื่อ 22 มีนาคม 2547 และเพิ่มเป็น 0.75% เมื่อ 20 กรกฎาคม 2548(1% ประมาณ 30,000,000 หุ้น)
ยังมีรายชื่อกองทุนต่างชาติอีกมาก ที่อาจไม่นับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่ใช่เรื่องผิดปกติพิสดารตรงไหน ถ้า ปตท.เป็นเพียงบริษัทของเอกชนทั่วๆ ไป
ที่เจ็บใจและช้ำใจ เพราะ..
1.ปตท.ทำธุรกิจหลักคือ ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน วัตถุดิบทั้งสองอย่างค้นพบบนแผ่นดินไทย คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ ได้มอบให้รัฐบาล(ปตท.) นำทรัพยากรไปหาผลประโยชน์ และนำกำไรเข้าคลัง รัฐบาลกลับนำ ปตท.เข้าตลาด ขายหุ้นให้ต่างชาติ หวังเพียงให้มูลค่าตลาดสูงขึ้น
2.รัฐบาลฉลาดน้อย จะขายหุ้นทั้งทีไม่รอจังหวะช่วงตลาดบูม ทำให้ได้เงินเข้าคลังน้อยนิด แต่นักลงทุนต่างชาติ ได้กำไรจากงานมหกรรม ปตท.เป็นหมื่นล้าน
3.ตั้งแต่นำหุ้นของ ปตท.เข้าตลาดจนถึงวันนี้ ปตท.เคยมีกำไรปี 2544 จำนวน 2,953 ล้านบาท ปี 2548 กำไรเพิ่ม 68,372 ล้านบาท
อย่าบอกนะว่า ถ้าไม่เข้าตลาดจะไม่มีกำไรขนาดนี้..?
รายได้หลักของ ปตท.คือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก๊าซ ร้อยละ 28 และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ร้อยละ 66 ถ้าดูกำไร ปตท.ว่าทำไมถึงมากมายขนาดนั้น(ปี 2547 กำไร 72,000 ล้านบาท) จะพบว่า ปตท.ได้กำไรจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 92.0 ซึ่ง ปตท.ซื้อจากผู้ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ ที่มีแหล่งขุดเจาะในอ่าวไทย ซื้อแล้วขายต่อให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้ง กฟผ.และภาคเอกชน บางส่วนนำไปแยกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
จะเข้าตลาดหุ้นหรือไม่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบก็เท่าเดิม สายส่ง(ท่อ) ที่วางอยู่บนดินและในทะเล มีเหมือนเดิม
ผู้บริหาร ปตท.ตั้งแต่ระดับบนจนถึงล่างก็เดิมๆ
"กำไร" ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำ ปตท.เข้าตลาดแต่อย่างไร..?
ทรัพย์สินถาวรของ ปตท.คือ ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ เฉพาะในประเทศ เทียบเท่าน้ำมันดิบ 645 ล้านบาร์เรล
มูลค่าวันนี้บาร์เรลละ 60 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยเบ็ดเสร็จ 1.48 ล้านล้านบาท คนไทยเคยเป็นเจ้าของทั้งหมด
ในฐานะคนไทยอยากได้ ปตท.คืน และเป็นห่วงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) มากที่สุด..!

*****ได้มาจากเว็บ อสมท


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 26/7/2549
 เวลา : 02:37

 IP :
124.120.223.3
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 108
       ขอบคุณมากครับ คุณ ScaRECroW ใน คตท 106-107
อยากเพิ่มว่า กระทรวงหลักที่วางนโยบายพลังงานของไทย คือกระทรวงพลังงาน
รมว. คือ CEO ที่กำหนดนโยบาย เป็นคนๆ เดียวกับที่เคยเป็น CEO ของ ปตท. ครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 26/7/2549
 เวลา : 02:41

 IP :
124.120.223.3
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 109
       จาก 740Gle1JzGeVvtiLpg
อาทิตย์, 16/7/2549

http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A11044

คำตอบที่ 21
ต้องเข้าใจครับ ปตท. ไปเซ็นต์สัญญาซื้อก๊าซ NGV จากพม่ามาแล้ว ไหนจะก๊าซมาเลเซียอีก ที่ขนาดต้องสั่งให้ กฟผ. สร้างโรงไฟฟ้าจะนะมารองรับก๊ซจากมาเลฯ ทั้งๆ ที่ไม่เคยอยู่ในแผนการผลิตของ การไฟฟ้าฯ เลย แถมรัฐบาล ยังมีมติ ครม . ให้ กฟผ. ซื้อน้ำมัน จาก ปตท. ร้อยละ 80 ที่ต้องใช้ด้วย เพราะ ต้องเร่งสร้าง มาเก็ตแค็ป ให้ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยราคาหุ้น ปตท. เพื่อ ปตท. จะได้เป็น 1 ในเอเซีย เหมือนที่โฆษณาไว้ไงครับ ความภาคภูมิใขของประเทศเชียวนะ กำไร 85,000 ล้าน จ่ายภาษีให้รัฐ 8,000 ล้าน 5555 กำไรเห็นๆ

และที่สำคัญ LPG เอาไปทำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีได้ หรือขายตรงต่างประเทศได้ราคาอีกว่าขายให้คนไทยจนๆ สร้างรายได้ให้ ปตท. มากกว่าเดิม ส่วนคนไทย เอา NGV คุณภาพต่ำ เครื่องพังเร็ว ไปใช้ ก็พอแล้ว

ต้องโทษ ผู้บงการครับ ต้องไปศึกษาต่อไปว่า ใครบงการอยู่เบื้องหลัง ปตท. ใครได้รับผลประโยชน์จากราคาหุ้น และเงินปันผล ศึกษาลึกไปถึง บริษัท นอมินี ในสิงคโปร์ ที่ถือหุ้น ปตท. ในนามต่างประเทศ ว่าที่จริงคือใครบ้าง ที่เป็นผู้มีอิทธิพล ขนาดนั้น ใครที่ขายหุ้นมหาศาล เพื่อรอซื้อหุ้น กฟผ. ในตลาดหลักทรัพย์ แต่อกหัก เพราะพวกเราไปฟ้องศาลปกครองซะก่อน แม้เวลานี้ ก็ยังไม่ยอมปล่อย จะเอา กฟผ. เข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ โดยทุกวิถีทาง

พลังงานประเทศ ระส่ำระสายเพราะ ใคร ส่งใครมาคุม ปตท. กฟผ. มาแปรรูปเมื่อ 4 ปีก่อน เบื้องหลังคนคุมพลังงาน มาจากไหน คนที่เคยคิดล้มล้างการปกครอง ไม่สรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ผู้ฝักใฝ่ในระบอบคอมมูนิสต์ เข้าป่ามาแล้ว วันนี้ กลับมารับใช้คนบางคน ด้วยเหตุผลใด

อย่าให้ผมแจงอะไรมากกว่านี้เลยครับ เพราะเท่านี้ ก็มีชื่อในทำเนียบสันติบาลอยู่แล้ว


 จาก ก
 พุธ, 26/7/2549
 เวลา : 09:12

 IP :
203.146.201.13
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 110
       ก็เป็นผู้ร้ายสำหรับ หมาบางตัวที่มันเสียผลประโยนช์ เพราะมันจะได้กำไรน้อยลง จากการส่งออก เนียแหละ บริษัท การแปรรูป มันทำลายเศรษฐกิจของประชาชน แต่มันเป็นเศรษฐกิจของหมาบางตัว


 จาก เทอร์โบ บีสิบสี่
 พุธ, 26/7/2549
 เวลา : 11:48

 IP :
58.10.198.128
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 111
       http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A11704
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A11959
เข้าไปช่วยๆกันออกความเห็นหน่อยครับ แล้วทำให้มันเป็นจริงเสียที


 จาก farah
 พุธ, 26/7/2549
 เวลา : 12:50

 IP :
61.19.228.46
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 112
       ไอ้ตัวนี้ไงที่ได้กำไรจากปตท.


 จาก พ่อลูกโอ๊ค
 พฤหัสบดี, 27/7/2549
 เวลา : 10:12

 IP :
202.57.177.141
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 113
       คำตอบที่ 78
คำตอบที่ 91 ของพ่อลูกโอ๊ค
ผมว่าควรทำครับ
๑.จัดตั้ง กลุ่ม สมาพันธ์ หรืออื่นๆ พร้อมกำหนดนโยบาย จัดตั้งทีมทำงาน ดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์(ตรงนี้สำคัญมากครับ)
๒.เร่งหาสมาชิกของ กลุ่ม ข้างต้น
๓.เมื่อพร้อมจัดแถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์ของ กลุ่ม
๔.แสดงพลังของกลุ่มโดยสันติ
ทำเถอะครับดีกว่าบ่นกันในเว็บเท่านั้น
ผมเอาด้วย


ยังอยากให้เริ่มทำกันเป็นขั้นเป็นตอนครับตามข้อความด้านบนให้เป็นทีเรียบร้อย
แล้วสำหรับด้านข้อมูลให้ศื่อ(สนธิ)ทำหน้าที่แทนในเบื้องต้น
ส่วนพวกเราอาศัยกระแสตาม การเรียกร้องพร้อมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ภายในวันที่มีการจัดเมืองไทยรายสัปดาห์ที่สวนลุม ด้วยวิธีรวมตัวของกลุ่มแล้วเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง(ลองนึกดูว่าพวกเราตั้งขบวนรวมตัวกันที่ลานพระรูปแล้วขับไปสวนลุมอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปคิดดู)

ดังนั้นต้องทำครับรวมตัวกัน กำหนกวัตถุประสงค์ สร้างสัญญลักษณ์และแสดงพลัง และใช้เวทีของพันธมิตรฯ ให้เป็นประโยชน์ รับรอง ง่ายกว่าที่คิดครับ

ผมเอง "พ่อลูกโอ๊ค"


 จาก JOOKADUI
 พฤหัสบดี, 27/7/2549
 เวลา : 20:14

 IP :
58.9.59.170
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 114
       ขอให้มันตายไปให้หมด ไอ้พวกโกงชาติ ทำลายชาติ ลงขันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โป้งปิดบัญชี ก็ไม่อยากหล่ะนะ แต่สำหรับคนชั่วๆ พันธ์นี้ก็มี....แค่วิธีนี้ วิธีเดียว ที่เห็นผล


 จาก พ่อลูกโอ๊ค
 พฤหัสบดี, 27/7/2549
 เวลา : 20:52

 IP :
202.57.170.223
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 115
       คำตอบที่ 87 ของ กระทู้
"ขอเรียกร้องให้ Thai Autogas Club จัดกิจกรรม รวมพลคนใช้ LPG สู้เพื่อความเป็นธรรม ก่อนที่จะสายเกินไป"
เย็นๆวันเสาร์ไปปิคนิกกันที่ลานพระรูปเริ่มซะ 1 ทุ่มไปเรื่อยๆพบปะพูดคุยกันตามประสา.....
เอาซะเสาร์แรกของสิงหาคมเลยครับ ยังไม่ต้องคิดอะไรมาก ไปคุยกันเรื่องรถติดแก๊สก็ได้ปัญหาก็มีให้คุยกันได้ทั้งคืนแล้ว
ใครไปยกมือขึ้น
เริ่มนับละนะ
คนที่ 1. พ่อลูกโอ๊คเอง volvo 760 เก่าๆ ติดแก๊สขับไปซ่อมไป (ยังทำเราด้ายยยยยยย)


 จาก โอ๊ต
 พฤหัสบดี, 27/7/2549
 เวลา : 21:26

 IP :
124.120.94.43
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 116
       เรื่องเก่ายังไม่ทันจะเสร็จ(LPG)ก็เอาเรื่องใหม่มาทำ(NGV)แถมออกช่วยหมื่นเดียวค่าเทอมลูกยังไม่พอเลย


 จาก โอ๊ต
 พฤหัสบดี, 27/7/2549
 เวลา : 22:16

 IP :
124.120.94.43
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 117
       1. วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมประชาชนทั่วไปใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเบนซินและดีเซล

2. ประเภทรถที่เข้าร่วมโครงการ : รถยนต์ประชาชนขนาดเล็ก
• รถยนต์ส่วนบุคคล และรถแท็กซี่
• รถกระบะส่วนบุคคล
• รถตู้ส่วนบุคคลและบริการสาธารณะ
• รถนิติบุคคล (สามารถเข้าร่วมโครงการได้บริษัทละ 2 คัน)
ปตท. ขอเชิญชวนให้รถยนต์ที่มีระยะทางวิ่ง > 50 กม./วัน และอยู่ในบริเวณที่มีสถานีบริการ NGV 62 แห่งในปัจจุบัน เข้าร่วมโครงการ

3. โปรแกรมส่งเสริมการขาย :
• ปตท.ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์และการติดตั้ง10,000 บาท/คัน จำนวน5,000คัน
• บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ร้อยละ1ต่อเดือน(ภายใน30เม.ย.49)
- คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ1.16ต่อเดือน(ตั้งแต่30เม.ย.49 เป็นต้นไป)
- ผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน
- AEON Call Center 0-2665-0123
• บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%ใน3เดือนแรก และ1.25%ในส่วนที่เหลือ(ภายใน30เม.ย.49)
- ผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน
- OK Call Center 0-2685-1111
• สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์
- คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ0.99ต่อเดือน(ภายใน31ก.ค.49)
- ผ่อนชำระ 6-36 เดือน
- สนใจสอบถามได้ที่ 0-2627-8222
• โครงการทุนหมุนเวียนสำหรับยานยนต์ NGV 7,000 ล้านบาท โดยมี
- ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 5 ปี
- อัตราดอกเบี้ย ประเภท บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 5% ต่อปี
ประเภท นิติบุคคล ไม่เกิน 4% ต่อปี
ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ ซึ่งสูงสุดไม่เกิน 60 งวด

4. รายชื่อผู้ติดต่อของธนาคารในการพิจารณาสินเชื่อ

5. ขั้นตอนการติดตั้งก๊าซ NGV เข้าร่วมโครงการ 5,000 คัน

6. การรับสมัคร : สามารถสมัครได้กับ ผู้ประกอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV

7. การตรวจสอบ : สามารถตรวจและทดสอบถังก๊าซได้ที่ รายชื่อผู้ตรวจสอบอุปกรณ์และถังก๊าซ

8. ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ Call center : 1365 กด 5

9. อุปกรณ์ NGV และค่าใช้จ่าย
• รถเครื่องยนต์เบนซิน ติดตั้งอุปกรณ์ NGV โดยใช้ระบบเชื้อเพลิงทวิ (Bi Fuel) สามารถเลือกใช้เบนซิลหรือ NGV เป็นเชื้อเพลิง แบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ ดังนี้
• แบบดูดก๊าซ(Fumigation)
- ชนิดวงจรเปิด (คล้ายกับระบบใช้ก๊าซ LPG ในแท็กซี่ส่วนใหญ่) ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000-35,000 บาท/คัน (รวมถังก๊าซฯ ขนาด 70 ลิตร)
- ชนิดวงจรปิด มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการจ่ายก๊าซ ค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000-50,000 บท/คัน (รวมถังก๊าซฯ ขนาด 70 ลิตร)
• แบบน้ำฉีด (Injection) ให้สมรรถนะใกล้เคียงกับรถเบนซิล ค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000-60,000 บาท/คัน (รวมถังก๊าซฯ ขนาด 70 ลิตร)
• รถเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งอุปกรณ์ NGV โดยใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel) สามารถเลือกใช้ NGV ร่วมกับ Diesel หรือใช้ Diesel เพียงอย่างเดียว ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000-45,000 บาท/คัน (รวมถังก๊าซฯ ขนาด 70 ลิตร)

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
ทดแทนการใช้น้ำมันเบนซิล 34.6 ล้านลิตร/ปี และดีเซล 5.75 ล้านลิตร/ปี คิดเป็นมูลค่า
สมมติฐาน : รถแท็กซี่ 2,000 คัน ระยะทางวิ่ง 500 กม./วัน
รถประชาชน 1,000 คัน ระยะทางวิ่ง 50 กม./วัน
รถกระบะ 1,000 คัน ระยะทางวิ่ง 100 กม./วัน (ทดแทนดีเซล 50%)
รถตู้ 1,000 คัน ระยะทางวิ่ง 250 กม./วัน (ทดแทนดีเซล 50%)
ราคา ULG92 MOP Spot Singapore = 62$/BBL(ณ วันที่ 6 ก.ค. 48)
ราคา Diesel MOP Spot Singapore = 71.6$/BBL(ณ วันที่ 6 ก.ค. 48)


ดูเขาทำซิเป็นหนี้อีกแล้วครับพี่น้อง


 จาก เด็กแกส
 ศุกร์, 28/7/2549
 เวลา : 16:14

 IP :
203.130.141.51
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 118
       ปริมาณผลผลิตแกสที่ได้ต่อวันมากมายมหาศาล แต่มีการใช้น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดการส่งออก หยั่งงี้ก้อแปลว่ารัฐบาลมุ่งเอากำไรอย่างเดียว เพื่อพรรคพวกตัวเองที่ถือหุ้นอยู่ เอาแต่ประโยช์เข้ากลุ่มตัวเองอย่างเดียวนีหว่า มาสนับสนุนให้คนไทยใช้ NGV ซึ่งต้องใช้ต้นทุนท่สูงกว่า ทำไมถึงต้องให้คนไทยลำบากด้วยหว่า ไม่เข้าใจจริงๆ ต่างประเทศเขาคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ลดปัญหาได้มากมายทั้งอากาศเป็นพิษ ความสิ้นเปลือง และการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากผลกระทบของ การใช้น้ำมัน แน่จริงและถ้าจริงใจลดราคาแกส และสนับสนุนให้คนไทยใช้กาสดูสิเพื่อพิสูจน์ถึงความจริงใจต่อประเทศชาติและประชาชน อย่าคิดว่าตนเองจะอยู่ค้ำฟ้านะ เผด็จการกี่ยุคกี่สมัยแล้วที่ต้องถึงกาลอวสาน ด้วยกระแสของปวงชนชาวไทย ส่วนผู้ที่กลัวว่าแกสจะหมดไปก้อลองคิดดูว่าแกสนั้นเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นนำมันส่วนหนึ่งและจากแกสตามธรรมชาติ แล้วทำไมรัฐบาลถึงต้องขายให้ต่างชาตคิด้วยล่ะเก็บใว้ดิ้อย่าขาย แล้วผลวิจัยที่ไม่มีใครอยากกลับมาใช้ฟืน ถ่าน ก้อดูเอาว่าใครจะก่อไฟในเมืองที่มีแต่ตึกรามบ้านช่องมากมาย ต้องแยกแยะด้วยในกรุงกับชานเมืองหรือต่างจังหวัด ชีวิตคนไทยต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำจึงต้องใช้แกสครับมัวแต่มานั่งก่อไฟไม่ทันกินแน่จริงปล่าว ขายในประเทศก้อพอแล้วท่านเหลี่ยม ทำให้ประชาชนลดความเครียดจากราคาน้ำมันแพง มาใช้กาสกันซะดีกว่า แล้วเอาความรู้สึกที่ดีใว้ต่อสู้กับอุปสรรคอย่างอื่นทั้งหนี้สินจากการอุปโภค บริโภค ค่าเช่าบ้าน ค่างวดส่งบ้าน อื่นๆอีกมากมาย เพื่อมาตราฐานการครองชีพของคนไทยจะได้สูงขึ้นเทียบเท่าอารยประเทศกับเขาบ้างน่ะ พอละขี้เกียจพิมพ์ละ คราวหน้าจะมาระบายความในใจใหม่


 จาก sorawut
 ศุกร์, 28/7/2549
 เวลา : 22:47

 IP :
202.28.9.80
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 119
       ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้การที่ได้เอาเปรียบคนไทยด้วยกันเนื่ย มันมีความสุขกันมากหรือไง
การที่ได้เห็นคนไทยด้วยกันต้องลำบาก เเบกภาระค่าครองชีพที่สูงสวนทางกับรายได้
ส่วนตัวเองก็นั่งสบายรอรับผลกำไร ผมอยากจะถามสักหน่อยเถอะครับ ใครก็ได้ในนี้
ที่พอจะฝากคำถามถึงพวกเขาเหล่านั้น ไอ้คุณ นายก เเละ รมต.ทั้งหลาย ผมอยากจะบอก
ว่าผมรู้สึกเสียใจมากที่ท่านๆเกิดเป็นคนไทยเหมือนผม ถ้าวันหนึ่ง(ซึ่งอยากให้ถึงไวๆ)
พวกท่านทั้งหลายตายจากบ้านเมืองนี้ไป(กรุงเทพคงจะไม่มีน้ำถ่วมเพราะเเผ่นดินคงสูงขึ้นเยอะ)
ท่านอยากให้คนรุ่นหลังจำพวกคุณในฐานะอะไร ทรราช หรือครับ หรืออยากจะฝากชื่อไว้ใน
หนังสือเรียนของเด็กๆว่าพวกท่านคือคนขายชาติ ผมอยากให้ลูกหลานท่านได้เรียนจัง

ปตท. พลังไทยเพื่อใคร ???


 จาก โจ้คGPS10_TAC###
 เสาร์, 29/7/2549
 เวลา : 01:54

 IP :
58.8.166.98
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 120
       เอาไง...เอากัน จาก น้องLPG
 เสาร์, 29/7/2549
 เวลา : 02:55

 IP :
203.144.139.225
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 121
       เมือ่ไรเราจะรวมตัวกันเคลื่นไหวซ่ะทีคร๊าบ.....


 จาก 5
 เสาร์, 29/7/2549
 เวลา : 03:36

 IP :
125.24.80.247
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 122
       ไอ้พวกนี้มันเอาxนตีนคิด แม่งเอาเปรียบประชาชน กดขี่
อะไรที่ชาวบ้านได้ประโยชน์แม่งก็เก็บภาษีแพง
ภาษีมันลดได้
ไม่จำเป็นต้องเอาเงินภาษีของชาวบ้านไปซื้อของที่บริษัทพวกแม่งผลิตหรอก
หลอกพวกโง่ ๆ ให้ซื้อของแพง ๆ นึกหรือว่ามันจริงใจ
โฆษณาบอกว่าเก่งก็เชื่อแม่งพูดอยู่คนเดียวไม่กล้ามาพูดตอบโต้กันหรอก
แหกตาทั้งนั้น ไอ้ที่ถามแม่งไม่ตอบมันพูดตามสคริป
ยกตัวอย่าง รถกระบะ 4 ประตูภาษีโคตรแพง แต่คนนั่งสบาย เก็บแพงทำไม ให้คนนั่งสบายปลอดภัยได้มั้ย
แล้วพวกจดป้ายสีฟ้าไม่ใส่หลังคาที่นั่งไมครบ แม่งทำไมไม่จับ ละเว้นการปฏิบัติหน้ที่นี่หว่า
พวกแม่งนั่งรถสบายขันต้องมีหมานำทาง ขับเร็วเท่าไรก็ไม่จับ
ที่ชาวบ้านขับรถปิกอัพแคป (นั่งได้งัยว่ะถ้าทนได้ก็เป็นง่อยในอนาคต เข็มขัดก็ไม่มี) จับฉิบหาย รถเก๋งแม่งไม่กล้าจับ
ถนนมันก็ไม่ซ่อม เรื่องอะไร ก็กูผลิตอะไหล่รถ นี่หว่า ทำดีแล้วกูจะขายใคร

มันเป็นผลประโยชน์นาคร๊าบบบบ


 จาก InquiryS@gmail.com
 เสาร์, 29/7/2549
 เวลา : 15:03

 IP :
124.120.224.199
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 123
       ดีครับ ได้มีโอกาสระบายความรู้สึกที่ว่าถูก บ. ยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นของรัฐเอาเปรียบ
เราเสนอความคิดเห็นต่างกันที่มีข้อเท็จจริงสนับสนุน
ยังไม่เห็นตัวแทน บ. ยักษ์ใหญ่ หรือ ตัวแทนรัฐบาล/ข้าราชการ ที่เดินตาม บ.ยักษ์ใหญ่
ออกมาปฏิเสธว่า LPG มีน้อย ขาดตลาด
เอาแต่ขู่ว่าจะขึ้นราคา LPG สำหรับรถยนต์ จำได้ไหมครับ ว่าขู่แบบนี้มาหลายครั้ง
ขอท้าให้ขึ้นจริงๆ เลย อย่าขู่ คนเดือดร้อนโดยตรง
คือ โชเฟอร์แท็กซี่ LPG เกือบแสนคนที่วิ่งวันละ 2 กะ ในกรุงเทพ
และครอบครัวของพวกเขา
แล้วนักวิชาการที่สนับสนุน NGV อย่าหนีไปไหนนะครับ
ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า ใช้ LPG ในรถยนต์ใครเดือดร้อนบ้าง
แล้วทำไม่คนของรัฐหลายแสนคนที่มีทั้งรถหลวง รถส่วนตัว
ถึงไม่เปลี่ยนมาใช้ NGV กัน

รัฐบาลสั่งได้นี่ว่า ข้าราชการ พนักงานของรัฐ
ที่ไม่เปลี่ยนไปใช้ NGV ในรถหลวง รถประจำตำแหน่ง รถส่วนตัว
จะไม่ให้ขึ้นเป็นปลัดกระทรวง ซี 11 ซี 10 ซี 9 ซี 8
และจะตัดเงินค่าเชื้อเพลิงที่ได้แต่ละคนก็หลายหมื่นบาทต่อเดือน

อยากดูนักว่า ปตท. จะสร้างปั้ม NGV รองรับได้ทันไหม
แล้วจะแบกภาระ NGV ไปได้นานเท่าไร

 จาก ขอคืนให้ลูกหลานภาคภูมิ
 เสาร์, 29/7/2549
 เวลา : 17:11

 IP :
58.64.101.59
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 124
       เอา ปตท.กลับมา ทุกอย่างก็จะโปร่งใส ประชาชนทุกคนก็จะได้สมบัติชาติกลับคืนมา


 จาก B.005
 เสาร์, 29/7/2549
 เวลา : 21:56

 IP :
203.113.32.6
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 125
       ในหลวงของพวกเรา ท่านทรงแช่งไว้หลายปีมาแล้ว ใครโกงชาติ โกงแผ่นดิน โกงบ้านโกงเมือง
ต้องมีอันเป็นไปทุกทุกคน ทุกทุกครอบครัว ครับ
ผมเชื่อเรื่อง เวรกรรม โดยเฉพาะในสยามประเทศของเรา เวรกรรมมันตามเร็ว
หากมีหน่วยงานใด หรือคนใด มันโกง หรือเอาเปรียบ ชาติ บ้านเมือง
ไม่เคยมีใครได้ดี มีความสุข กับการโกงชาติ โกงบ้านเมือง เลย รวมถึงลูกหลาน
คนในครอบครัว ของผู้นั้น


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 30/7/2549
 เวลา : 11:28

 IP :
202.28.62.245
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 126
       ขอบคุณครับ คตท 124, 125 และท่านอื่นๆ ที่ให้ความเห็น ให้ความรู้ในกระทู้นี้
ช่วงนี้ยุ่งเรื่องงานวิจัยอื่นๆ มีเวลาว่างจะนำเรื่องชมรม/สมาคมผู้ใช้ LPG ในรถยนต์ของต่างประเทศ
มาให้พวกเราดูกันครับ .....


 จาก ศิริพร
 อาทิตย์, 30/7/2549
 เวลา : 12:20

 IP :
124.121.121.245
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 127
       ผมว่า เอา ขี้ ของพวกเรามาบ่ม ทำเป็นแก๊สขับเองมันซะเลยดีมั้ย
เซ็ง อิ๊บอ๋ายย จะไล่บี้ จะรีดเงินทุกเม็ดของประชาชนเลยหรือไง ปตท.
กับรัฐบาล ฮั๊วกันจัง เบื่อนะ ว่างๆ ถ้าข้างล่าง... ( คิดเอาเอง ) ถ้าไม่มีอะไรทำ
ก็ไล่ระเบิดปั๊ม ปตท. ทุกปั๊ม ให้หน่อยดิ ไล่จากข้างล่าง ขึ้นมาข้างบนเลย
ดีกว่าไปฆ่าคนบริสุทธิ์ นะ.

จาก
ก็มันเอาเปรียบกันนี่หว่า


 จาก mon
 อาทิตย์, 30/7/2549
 เวลา : 22:04

 IP :
203.188.31.44
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 128
       ไม่ลองไปร้องเรียนที่นี่ดูล่ะครับ https://www.ombudsman.go.th/epost/</font>;


 จาก วิน
 อาทิตย์, 30/7/2549
 เวลา : 22:40

 IP :
58.9.2.118
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 129
       น่าเจ็บใจ ยี่สิบกว่าปีก่อน ปตท มีแต่ปั้มเก่าๆ
เราก็พยายามอุดหนุน ด้วยความชาตินิยม กลัวมันจะเจ๊ง


 จาก สี่เหลี่ยม
 จันทร์, 31/7/2549
 เวลา : 00:50

 IP :
61.19.55.124
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 130
       พูดง่ายๆอะไรที่ กำไรมากๆรัฐบาลนี้ ชอบ คนจนๆมานไม่ค่อยสนใจหรอกครับ แล้วก็บอกทำเพื่อประชาชน อยากรู้ครับ ว่ามีใครถือหุ้นใน ป.ต.ท บ้างครับ


 จาก ptt
 จันทร์, 31/7/2549
 เวลา : 23:43

 IP :
203.118.113.134
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 131
       up up....


 จาก ส
 อังคาร, 1/8/2549
 เวลา : 14:03

 IP :
58.9.79.194
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 132
       พรรคการเมืองที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริง
ต้องตรวจสอบหาราคาที่แท้จริงของน้ำมันที่แท้จริง ,ค่าการกลั่น ,ค่าดำเนินการ,ค่าการตลาด ,ราคา,สต๊อก เพื่อคุมราคาให้ตรงกับความจริง ถ้ารัฐเป็นหุ้นส่วนใหญ่จริง อีกทั้งรัฐควรกำหนดให้น้ำมันเป็นสินค้าควบคุมเช่นเดียวกับน้ำตาล มิใช่ประชาชนจะเอาเปรียบ ปตท. แต่ปตท.เกิดจากภาษีอากรของประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของประชาชน เมื่อรัฐบาลปัจจุบันไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้น้ำมันในราคาสูง แต่ปตท.มีกำไรมมหาศาล ทั้งที่คุณโสภณ สุภาพงษ์ ได้ให้ข้อมูลสาธารณะว่าราคาน้ำมันผิดจากความเป้นจริง
เงินอุดหนุน lpg ที่ได้รับอุดหนุนจากองทุนน้ำมัน ให้งดเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันออกราคาน้ำมันก็ลดลง เงินอุดหนุนที่lpgเคยได้รับให้รับจากกรบวกเพิ่มจากlpgที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ ปตท.ก็จะได้รับกำไรน้อยลงไปบ้าง แต่จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน
lpg ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางในเครื่องยนต์แทบทุกชนิด ทำนาทำสวน ปั่นไฟ ปั้มอากาศนากุ้ง รถยนต์ รถไถฯลฯยังประโยชน์แก่ประชากรจำนวนมหาศาล หากนำlpgเปลื่ยนเป็นโพลีเมอร์พลาสติกก็ได้ประโยชน์เฉพาะกับนายทุนไม่กี่คนเท่านั้น(แต่กำไรมหาศาลโดยประชาชนลงทุนให้)
ส่วนngv ก็คงให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมของเครื่องยนต์แต่ละรุ่น โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่เป็นเฉพาะ ngvส่วนที่ผ่านการแยกปิโตเคมีแล้วยังคงนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงยานยนต์ได้ต่อไป(ควรแยกco2ออกด้วยก็จะดีขึ้น)
การอิงราคาสิงคโปร์ของน้ำมัน และราคาตลาดโลกของ lpg พรรคการเมืองควรตรวจสาเหตุและความจำเป็น และควรพิจารณสั่งน้ำมันสำเร็จรูป หรือlpg สำเร็จรูปเข้ามหากราคาถูกว่า หรือพิจารณาตั้งบรษัทกล่นน้ำมันขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นของประชาชน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
หากพรรคที่ทำเพื่อประชาชนต้องจริงจังแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันอย่างแท้จริง ราคาจะลดลงและเป็นราคาที่แท้จริง ประโยชน์จะเกิดแก่ประชาชนทั่วๆทุกตัวคน ประชาชนที่ยากจนแต่ยังมีข้าวกิน หากรัฐบาลทำเฉยคนไม่กีตระกูลร่ำรวยมหาศาลอาหารเต็มโต๊ะแต่จานข้าวของประชาชนกลับว่างเปล่า ประเทศชาติไม่มีทางสงบสุข
การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ประชาชนต้องการได้พลังงานที่ถูกและเป็นธรรม = สร้างปตท. (สามทหาร)จากภาษีอากรของประชาชน ส่วน รัดบาน+ปตท. = ผลกำไรจากประชาชนที่ยากไร้ การต่อสู้ตามครรลองประชาธิประไตยคือ เปลี่ยนรัดบาน
เลือกพรรคการเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์ในปตท.
สนับสนุนพรรคการเมืองที่ชูธงที่จะเข้ามากำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมเหมือนน้ำตาลๆหรือค่าโดยสารรถจะขอขึ้นราคา 2ตัง3ตังต้องขอรัดบาล ปตท.ขึ้นราคาน้ำมัน รัดบาลบอกรัดบาลไม่เกี่ยวไปคุยกันเอง วันดีคืนดีคนปตท. บอกจะขึ้นlpg 2วันบอกจะลอยตัว อีกวันบอกlpgต้องขึ้นราคาและเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน รัดบานก็เงียบ สงสัยปตท. เป็นรัดบานตัวจริง
สนับสนุนพรรคที่จะผลักดันให้ใช้เงินอุดหนุนlpgจากกำไรที่นำlpg+น้ำมันส่วนเกินไปขายนอกราชอาณาจักร แทนการใช้เงินอุดหนุนจากน้ำมันภายในประเทศ โรงกลั่นสร้างจากภาษีอากรของประชาชนประชาชนได้ประโยชน์บ้างน่าเกลียดตรงไหน ปตท.ยังคงไปบวกราคาเพิ่มได้จากชาวเขมร
สนับสนุนและร่วมกัยพรรคการเมืองหาหนทางเรียกคืนปตท. กับมาเป็นของคนไทยทั้งแผ่นดิน หรือเปิดบ.น้ำมันใหม่ที่เป็นของปวงชนชาวไทย
ผู้ใช้lpg ผู้ใช้พลังงานทั้งประเทศรวมกลุ่ม ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล จังหวัด สอบถามหาปริมาณประชาชนมารวมกัน ณ.ที่นี้ รวมความคิด ตกตะกอน ติดต่อนำเสนอระหว่างพรรคการเมืองต่าง ให้พรรคการเมืองชูนโยบายที่ชัดเจน ........ จาก ScaRECroW
 พุธ, 2/8/2549
 เวลา : 20:17

 IP :
161.200.255.161
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 133
       ไปอยู่หน้าไหนแล้วเนี่ย


 จาก ScaRECroW
 พฤหัสบดี, 3/8/2549
 เวลา : 12:11

 IP :
203.153.128.193
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 134
      


 จาก k
 พฤหัสบดี, 3/8/2549
 เวลา : 13:37

 IP :
58.8.73.139
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 135
       วันนี้ฟังข่าว ท่าน.......ไปพม่าเพื่อขอเจรจาซื้อกาซธรรมชาติ เป็นไปตามที่หลายๆท่านโพสต์ไว้เลย
คือจะไปซื้อNGV ที่พม่าสำรองไว้เผื่อในประเทศไม่พอ ในขณะที่จะดันเป็นนโยบายแห่งชาติ เพื่อพวกตัวเองรวยพวกเดียว เบื่อมากกกกกกก
ระดมพลไม่เลือก...........นะพวก
ใครเห็นด้วยส่งเสียงเชียร์กันหน่อย


 จาก ARM
 พฤหัสบดี, 3/8/2549
 เวลา : 13:46

 IP :
202.142.217.130
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 136
       จะเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับ จะเชิญพี่ๆที่เป็นนักข่าวไปช่วยแจมกัน จากหลายๆสถานีครับ


 จาก kia IPG
 พฤหัสบดี, 3/8/2549
 เวลา : 18:25

 IP :
203.130.159.3
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 137
       นัดรวมพลคนใช้แกสที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและเรียกร้องให้รัฐเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง.. รวมทั้งเรียกร้องให้หยุดขึ้นราคา .. ร่วมกันจัดทำข้อมูล ไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ .. และเราจะได้รู้ว่าสำนักข่าวไหน โทรทัศน์ช่องไหน หนังสือพิมพ์ฉบับไหน บิดเบือนข้อมูล หรือชี้นำข่าวสารด้านเดียว หรือไม่นำเสนอข่าวที่คนใช้ LPG ถูกรัฐรังแก จะได้ประณามได้ตรงตัว .....


 จาก SR 20 DE IN B12 BY LPG
 พฤหัสบดี, 3/8/2549
 เวลา : 19:43

 IP :
124.121.191.85
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 138
       ด้วยๆๆ


 จาก เล็ก
 พฤหัสบดี, 3/8/2549
 เวลา : 22:17

 IP :
124.121.65.244
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 139
       ปัจจุบัน รถผู้บริหาร กฟผ. และรถยนต์นั่งใช้งานทั่วไปที่จัดซื้อใหม่ ปี 49 ติดตั้ง NGV ทุกคันแล้วครับ


 จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 4/8/2549
 เวลา : 19:46

 IP :
161.200.255.161
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 140
      


 จาก ScaRECroW
 อาทิตย์, 6/8/2549
 เวลา : 00:00

 IP :
161.200.255.161
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 141
      


 จาก ห
 อาทิตย์, 6/8/2549
 เวลา : 00:30

 IP :
58.9.84.9
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 142
       ปตท.พยายามจำกัดสิทธิของประชาชนทั้งประเทศด้วยการกีกกันการใช้lpg.
สำหรับคนเมืองหลวงปตท.มีทางเลือกให้สองทาง ใช้น้ำมันไม่ไหวก็ให้ใช้ngv.
คนชนบทไม่มีngv.ให้เลือก ใช้น้ำมันได้อย่างเดียว มีผลผลิตพืชผักผลไม้จะเอาไปขายในตลาด ให้มีรายได้สัก2-3ร้อยบาท จ่ายค่าน้ำมันขนส่งก็หมดแล้ว ปตท.พลังไทยเพื่อใคร ทำกับคนไทยทั้งประเทศนับล้านๆคนกว่า70จังหวัด ปตท.ห่วงผลกำไรน้ำมัน ห่วงกำไรngv.ไม่ได้เป็นกอบเป็นกำ กลัวผลกำไรlpg รั่วไหลไม่ได้จากที่ส่งออก(ถูกประชาชนแย่งใช้)ประชาชนทั้งประเทศที่ยากเข็ญได้ผลตอบแทนเป็นจานข้าวที่ว่างเปล่าจะทนดูความมั่งคั่งของคนปตท.ได้นานเท่าไร


 จาก A
 จันทร์, 7/8/2549
 เวลา : 09:24

 IP :
203.188.59.7
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 143
       ปตท.สนับสนุน NGV เพราะว่าเป็นผู้ผูกขาด สามารถกำหนดราคาได้ และจุดมุ่งหมายของ ปตท.ก้คือทำกำไรให้มากที่สุด เพื่อจะได้มีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมือของกลุ่มทุนไม่กี่คนซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่แน่นหนากับรัฐบาล ท่านทราบไหมว่า ปัจจุบันนี้ ปตท.ไปสนับสนุนให้กัมพูชาใช้ LPG ในรถยนต์ ถามว่าทำไม ก็เพราะว่า ปตท.จะสามารถขาย LPG ได้ในราคาที่ดีกว่าขายในประเทศ ซึ่งต้องพยุงราคาไว้ แล้ว ปตท.ก็จะนำ NGV ที่ส่วนหนึ่งซื้อจากพม่ามาขายทำกำไร ส่วน LPG นั้นส่วนใหญ่จะได้มาจากกระบวนการกลั่นน้ำมันทำให้ทุกโรงกลั่นมี LPG ซึ่ง ปตท.ไม่สามารถผูกขาดได้


 จาก ใช้แก๊ส
 จันทร์, 7/8/2549
 เวลา : 13:29

 IP :
202.6.107.60
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 144
       ก๊าซหุงต้ม ลดราคาได้จริงหรือ? จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ลองอ่านแล้ววิเคราะห์ดูระครับ

http://www.bangkokbiznews.com/2006/08/06/w017_126313.php?news_id=126313


4 สิงหาคม 2549 16:51 น.
อ.วีระชัย ถาวรทนต์ weerachais@yahoo.com สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : มีคำถามมากมายในกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายที่จะลดราคาก๊าซหุงต้มว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน หรือเป็นเพียงนโยบายในการหาเสียงแบบประชานิยมเลียนแบบพรรคไทยรักไทย

ก่อนอื่นต้องขออนุญาตย้อนไปในสมัยที่ยังทำงานในฐานะอนุกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้เคยให้ความเห็นต่อผู้แทนของกระทรวงพลังงานมาโดยตลอดว่า ผู้ส่งออกก๊าซหุงต้มตามมาตรา 7 นั้นมีกำไรเกินควร โดยสูงมากเกือบกิโลกรัมละ 8 บาท ในขณะที่เมื่อขายในประเทศมีค่าการตลาดเพียง 3.25 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นเงินกำไรส่วนเกินปีละเกือบ 10,000 ล้านบาท

ทำไมไม่เก็บภาษีส่งออกหรือหาวิธีการอื่นๆ ที่จะนำกำไรส่วนเกินเหล่านั้นซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมาช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ในประเทศให้ได้ใช้ก๊าซหุงต้มในราคาที่ถูกลง แต่กลับไม่มีคำตอบใดๆจากกระทรวงพลังงานเลย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2549 ผมก็ได้เรียกร้องเรื่องนี้ผ่านรายการวิทยุอีกครั้งในคลื่น 90.5 โดยผมคิดว่าคนไทยน่าจะได้รับทราบความจริงกันบ้าง ดังนั้น จึงเป็นที่มาของบทความฉบับนี้ที่จะบอกกล่าวให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างแท้จริง

ก๊าซหุงต้ม (LPG) มาจาก 2 ทาง กล่าวคือ เป็นผลพลอยได้ (by product) ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันในสัดส่วนประมาณ 40% ส่วนที่เหลือประมาณ 60% ซึ่งเป็นส่วนหลักนั้นได้จากผลพลอยได้ (by product) ที่เหลือมาจากการแยกก๊าซธรรมชาตินั่นเอง

โดยหลักการของการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปากหลุมนั้น ใช้วิธีคิดจากต้นทุน หรือ cost plus นั่นคือเอาต้นทุน บวกด้วยกำไรพอสมควร เป็นหลักการที่ใช้มาตลอดและเป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น ราคาก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. ขายให้การไฟฟ้า คิดจากราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ยที่ปากหลุม บวกกับค่ากำไร หรือ margin แล้วบวกกับต้นทุนส่วนเพิ่มที่คิดบนค่าผ่านท่อ

ประเด็นก็คือว่า ก๊าซหุงต้ม (LPG) เมื่อเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ หรือผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมัน ต้นทุนส่วนเพิ่มจริงๆ นั้นเกือบไม่มีเลย เพราะการคิดต้นทุนการแยกก๊าซธรรมชาติ กับกำไรบางส่วนได้รวมอยู่ในราคาก๊าซธรรมชาติที่ขายให้การไฟฟ้า หรือขายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไปแล้ว

เราจึงเห็นกำไรของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมแสนล้าน ซึ่งกำไรส่วนใหญ่ก็มาจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติสูงเกือบ 90% ทั้งที่มาจากธุรกิจก๊าซของปตท.เอง และจาก ปตท.สผ. (บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)) ส่วนธุรกิจน้ำมันนั้นเป็นสัดส่วนไม่ถึง 10%

อีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันต้นทุนต่างๆ ของโรงกลั่นน้ำมันก็ได้สะท้อนอยู่ในค่าการกลั่นน้ำมัน และสะท้อนอยู่ในราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ขายอยู่แล้ว ฉะนั้นเมื่อเป็นดังที่กล่าว ก็อาจพอสรุปได้ว่า ก๊าซหุงต้ม (LPG) มีต้นทุนเพื่อให้ได้มาต่ำมาก เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ได้ถูกสะท้อนไปกับราคาขายก๊าซธรรมชาติ และราคาน้ำมันสำเร็จรูปแล้ว

แต่โครงสร้างการตั้งราคาขายก๊าซหุงต้ม (LPG) กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับการตั้งราคาขายก๊าซธรรมชาติ โดยเอาราคาประกาศปิโตรมิน ของทางตะวันออกกลาง ที่ซาอุดีอาระเบีย เป็นเกณฑ์ หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากซาอุฯ มากรุงเทพฯ คงที่ที่ 16 US$ ต่อตัน ซึ่งกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 315 US$ ต่อตัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาตามประกาศ ปิโตรมิน (ตั้งเป็นตุ๊กตา) 500 US$/Ton

หักค่าขนส่ง - 16 US$/Ton

คิดที่เพดาน 315 US$/Ton

คิดอัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทต่อ US$ เป็น 12.6 บาทต่อกิโลกรัม

ภาษีสรรพสามิต 2.17 บาทต่อกิโลกรัม

ภาษีเทศบาล 0.217 บาทต่อกิโลกรัม

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ชดเชย) -2.5301 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาขายส่ง ณ คลังก๊าซ 12.4569 บาทต่อกิโลกรัม

(รัฐต้องชดเชยค่าขนส่งอีก 2-4 บาทต่อกิโลกรัม)

ค่าการตลาด 3.2534 บาทต่อกิโลกรัม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.0997 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาขายปลีก (รวม VAT) 16.8140 บาทต่อกิโลกรัม


ถึงแม้ว่าจะมีการตรึงราคาอยู่ทำให้รัฐต้องสูญเงินไปโดยเฉลี่ย 5 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับการชดเชยของกองทุนน้ำมันและค่าขนส่ง แต่ค่าการตลาดที่ผู้ค้าได้รับนั้นสูงถึง 3.25 บาทต่อกิโลกรัม เหมือนการันตีกำไรให้เอกชน โดยที่รัฐได้รายได้จากภาษีเพียง 3.4867 บาทต่อกิโลกรัม แต่รัฐกลับต้องชดเชยสูงถึงประมาณ 5 บาทต่อกิโลกรัม รัฐไม่ได้อะไรเลย

ที่ซ้ำร้ายกว่านั้นเอกชนผู้ส่งออก ตามมาตรา 7 อาทิเช่น ปิคนิค, ปตท. ,สยามแก๊ส, worldgas, ยูนิค ,คาลเท็กซ์ คงส่งออกกันพอควร (ปตท.อาจจะมีหน้าที่หลักที่จะต้องจัดให้ผู้ใช้ในประเทศมีก๊าซหุงต้มใช้เพียงพอก่อนเป็นอันดับแรกแล้วจึงส่งออก) วิธีการจัดสรรโควตาส่งออกในอดีตก่อนปี 2549 นั้น ใช้วิธีตกลงกัน จัดสรรกันเองในกลุ่มผู้ค้าตามมาตรา 7 โดยมีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นเจ้าภาพในการตกลงกัน

จากตัวเลขเห็นได้เลยว่าได้กำไรขั้นต่ำอยู่แล้วประมาณเกือบ 200 US$/Ton (เพราะราคาต่างประเทศสูงมากกว่า 500 US$/Ton บางช่วงมากกว่า 600 US$/Ton ด้วยซ้ำ) หรือเกือบ 8 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งตกอยู่ในมือเอกชนล้วนๆ รัฐไม่ได้อะไรเพราะการส่งออกไม่มีการเสียภาษี คิดเป็นตัวเลขคร่าวๆ ส่งออกปีละประมาณ 900,000 ตัน เป็นเงินประมาณ 6,660 ล้านบาทต่อปี (=185 x 40 x 900,000)

คงต้องมีผู้ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ เป็นประเด็นที่นำสืบต่อไปน่าจะไม่ยาก เพราะผู้ค้าก๊าซหุงต้มตามมาตรา 7 ก็มีจำกัด อาทิเช่น ปิคนิคแก๊ส, ปตท.,สยามแก๊ส, worldgas, ยูนิค, คาลเท็กซ์ เป็นต้น ฉะนั้นน่าจะพอเห็นภาพพอควร และจะสามารถนำไปสู่วิธีที่จะทำให้ราคาก๊าซหุงต้มลดลงในระยะสั้น และระยะยาวดังนี้

1. จัดเก็บค่าโควตาการส่งออกก๊าซหุงต้ม (LPG) เหมือนกับการเก็บค่าพรีเมียมข้าวในอดีต แล้วออกกฎหมายนำมูลค่าเงินที่เก็บได้นำมาลดราคาค่าก๊าซหุงต้มที่ขายในประเทศ ทดลองคิดเก็บค่าโควตาการส่งออกที่ 3 บาทต่อกิโลกรัม เอกชนยังได้เยอะอยู่ถ้าส่งออก เพราะไม่ต้องเสียภาษีในประเทศเลย คำนวณง่ายๆ ดังนี้

เก็บค่าโควตาส่งออกที่ 3 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 3,000 บาทต่อตัน จากปริมาณส่งออกโดยเฉลี่ยที่ 900,000 ตันต่อปี สำหรับปริมาณการใช้ในประเทศอยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านตันต่อปี มีประมาณ 1.155 ล้านตันใช้ในครัวเรือน (55%) ส่วนที่เหลือก็ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และขนส่ง

ถ้านำกำไรส่วนเกินจากการส่งออกดังกล่าวมาชดเชยให้ผู้ใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนเท่านั้น โดยที่การชดเชยจากกองทุนน้ำมันยังเป็นเหมือนเช่นในปัจจุบัน ผลจะทำให้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนจะลดลง 2.3 บาทต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 34.5 บาทต่อถัง สำหรับถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งใช้ปกติในครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันขายอยู่เฉพาะราคาเนื้อก๊าซ (เปลี่ยนถัง) ถังละ 265 บาท ถ้าไม่รวมค่าขนส่ง (ซื้อหน้าร้าน) ก็คิดที่ 255 บาทต่อถัง

ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวนี้ก็จะสามารถลดราคาลงได้เท่ากับ 34.50 บาทต่อถัง นั่นคือประชาชนจะสามารถซื้อได้ที่ราคา 220.50 บาทต่อถัง (ไม่รวมค่าขนส่งถึงบ้าน) หรือถ้าจะนำกำไรส่วนเกินเหล่านี้มาชดเชยเงินที่กองทุนน้ำมันชดเชยอยู่ก็จะเป็นประโยชน์ ทำให้ไม่ต้องอ้างว่าขณะนี้รัฐได้ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม ผลก็คือสามารถปล่อยลอยตัวได้เลยและประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ

2. ในระยะยาว เห็นจะต้องเข้าไปสู่การปรับโครงสร้างการตั้งราคาก๊าซหุงต้ม ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องอาศัยคณะกรรมการจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาถกเถียงกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องอาศัยหลักการการตั้งราคาที่ให้สะท้อนต้นทุนส่วนเพิ่มที่แท้จริง ไม่ใช่กำหนดเพดานไว้ที่ 315 US$/Ton ผมเชื่อว่าต้นทุนการผลิตก๊าซหุงต้มจริงๆ ต่ำมาก เพราะเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันและการแยกก๊าซธรรมชาติ

ในเมื่อโครงสร้างก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ต้นทางจากอ่าวไทยนั้นใช้หลักการต้นทุนเป็นตัวตั้งราคา แต่พอมาเป็นก๊าซหุงต้มซึ่งเป็นผลพลอยได้แท้ๆ กลับเปลี่ยนไปใช้ราคาที่แพงขึ้น หรือเป็นราคากลางที่ซาอุฯ เหล่านี้ไม่เป็นธรรมกับคนไทยเจ้าของประเทศอย่างแน่นอน

3. ค่าการตลาดที่สูงถึง 3.25 บาทต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 1.625 บาทต่อลิตรนั้น ควรจะพิจารณาทบทวนลดลง เพราะสูงมากเมื่อเทียบกับน้ำมันสำเร็จรูปที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1 บาทต่อลิตร อีกทั้งบางช่วงยังไม่ถึง 1 บาทต่อลิตรเลย ทำไมต้องทำให้เอกชนที่เป็นผู้ค้าก๊าซหุงต้มมีกำไรเกินปกติด้วย

กล่าวโดยสรุปพวกเราคนไทยน่าจะพอคิดได้ว่าการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศนั้น มีผลประโยชน์ซ่อนอยู่กลับกลุ่มคนบางกลุ่ม ไม่ใช่เป็นประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศ น่าจะถึงเวลาแล้วที่พวกเราคนไทยควรที่จะเรียกร้องการปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานทั้งระบบอย่างจริงจัง เอาไว้ในบทความต่อๆ ไป จะเริ่มตีแผ่โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ และโครงสร้างค่าไฟฟ้ากันต่อไป

 จาก คนจนใช้ GAS
 จันทร์, 7/8/2549
 เวลา : 16:52

 IP :
202.183.201.101
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 145
       เอาด้วยถ้าต้องการสมาชิกไปประท้วง ขึ้น WEB ตัวใหญ่ๆเลยเวลาต้องการคน


 จาก อย่าอ้างครับ เซ็ง
 อังคาร, 8/8/2549
 เวลา : 07:47

 IP :
202.44.210.31
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 146
       เรียน คุณเล็ก คำตอบที่ 139 ที่บอกว่า ปัจจุบัน รถผู้บริหาร กฟผ. และรถยนต์นั่งใช้งานทั่วไปที่จัดซื้อใหม่ ปี 49 ติดตั้ง NGV ทุกคันแล้วครับ

ขอโทษครับ ไม่ใช่จัดซื้อมั๊งครับ เป็นรถเช่าราคาสูงลิบลิ่ว เบนซ์ วอลโว่ ซึ่ง ใช้ประมาณ 3 ปี เท่านั้น ไม่ได้ใช้เยอะ และเป็นรถเช่า ไม่กระทบอะไรครับ น้ำมันมากหน่อย NGV น้อยหน่อย 555 รถหลวง แต่ให้ลูกขับอีกต่างหาก อย่าบอกนะครับว่าไม่จริง เห็นมากะตา ผม กฟผ. เหมือนกัน แต่ไม่ชอบสิ่งเลวๆ ที่ผู้บริหารชุดนี้ทำ โดยเฉพาะการพยายามแปรรูป กฟผ. ทุกวิถีทาง คน กฟผ. ส่วนหนึ่งก็มืดบอด ไม่สำนึกบุญคุณประชาชน ไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินที่เลี้ยงมา ไปสนับสนุนผู้บริหารในการแปรรูป


 จาก รู้แล้วบอกต่อ
 อังคาร, 8/8/2549
 เวลา : 10:49

 IP :
58.147.12.149
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 147
       ทำไมคนไทยต้องใช้ ngv เพราะว่า ngv มีแรงดันที่สูงมากประมาณ 3000 psi ทำให้การขนส่งทางเรือไปขายต่างประเทศมีต้นทุนที่สูงมาก ราคาเนื้อแก็ส ngv ก็ไม่สูงมากไม่คุ้มค่าในการขนส่ง ต่างกับ lpg ที่แรงดันต่ำประมาณ 200 กว่า psi ขนส่งทางเรือออกไปขายได้สบายค่าขนส่งต่ำ ขนได้ครั้งละมากๆ ขายต่างประเทศได้ราคาดีกว่าขายคนไทยอีก แล้วทำไมบริษัทน้ำมันที่เพิ่งแปรรูปต้องขายแก็ส lpg ให้คนไทยเพื่อนร่วมชาติในราคาถูกด้วยเล่า ก็บีบให้ไปใช้ ngv ที่มีเหลือสิ เอาออกไปไหนก็ไม่ได้ ต่อท่อขนแก็ส ngv ไปไกลๆก็ไม่คุ้ม ประเด็นตรงที่ว่าตอนนี้กำไรจากการขายแก็ส lpg ส่งออกไม่ได้เอาเข้าคลังเป็นของหลวงทั้งหมดนะครับ ส่วนใหญ่เป็นของผู้ถือหุ้นไม่กี่ตระกลู ที่รวยอยู่แล้วแต่ทำตัวเหมือนคนตายอดตายอยาก คนที่ใช้แก็ส lpg ในรถยนต์จึงมีตราบาปถูกประมามจากบริษัทน้ำมันเพราะว่าไปเอาแก็ส lpg ส่วนที่เค้าควรจะขายส่งออกได้กำไรมาแบ่งมาใช้ในประเทศ


 จาก ปปป
 อังคาร, 8/8/2549
 เวลา : 10:50

 IP :
58.147.12.149
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 148
       ทำไมคนไทยต้องใช้ ngv เพราะว่า ngv มีแรงดันที่สูงมากประมาณ 3000 psi ทำให้การขนส่งทางเรือไปขายต่างประเทศมีต้นทุนที่สูงมาก ราคาเนื้อแก็ส ngv ก็ไม่สูงมากไม่คุ้มค่าในการขนส่ง ต่างกับ lpg ที่แรงดันต่ำประมาณ 200 กว่า psi ขนส่งทางเรือออกไปขายได้สบายค่าขนส่งต่ำ ขนได้ครั้งละมากๆ ขายต่างประเทศได้ราคาดีกว่าขายคนไทยอีก แล้วทำไมบริษัทน้ำมันที่เพิ่งแปรรูปต้องขายแก็ส lpg ให้คนไทยเพื่อนร่วมชาติในราคาถูกด้วยเล่า ก็บีบให้ไปใช้ ngv ที่มีเหลือสิ เอาออกไปไหนก็ไม่ได้ ต่อท่อขนแก็ส ngv ไปไกลๆก็ไม่คุ้ม ประเด็นตรงที่ว่าตอนนี้กำไรจากการขายแก็ส lpg ส่งออกไม่ได้เอาเข้าคลังเป็นของหลวงทั้งหมดนะครับ ส่วนใหญ่เป็นของผู้ถือหุ้นไม่กี่ตระกลู ที่รวยอยู่แล้วแต่ทำตัวเหมือนคนตายอดตายอยาก คนที่ใช้แก็ส lpg ในรถยนต์จึงมีตราบาปถูกประมามจากบริษัทน้ำมันเพราะว่าไปเอาแก็ส lpg ส่วนที่เค้าควรจะขายส่งออกได้กำไรมาแบ่งมาใช้ในประเทศ


 จาก ท้ายห้อย
 อังคาร, 8/8/2549
 เวลา : 11:16

 IP :
203.172.175.36
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 149
       อยากให้คนไทยใช้ก๊าชlpgดีกว่า และอุปกรณ์มาตรฐานที่คิดโดยคนไทย เพื่อได้ของถูกและปลอดภัย เห็น รถตุ๊กๆไทย ก็ใช้ก๊าซตั้งนานแล้ว NGVน่าใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตมากกว่า หรือรถขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ รถพ่วง ฯลฯ รถเล็กๆจะได้หาปั๊มเติมสะดวก


 จาก เทอร์โบ บี่สิบสี่
 อังคาร, 8/8/2549
 เวลา : 11:51

 IP :
58.10.198.116
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 150
       "คำตอบที่ 139
ปัจจุบัน รถผู้บริหาร กฟผ. และรถยนต์นั่งใช้งานทั่วไปที่จัดซื้อใหม่ ปี 49 ติดตั้ง NGV ทุกคันแล้วครับ"
โถ...กฟผ. แน่จริง ต้องเอารถส่วนตัวเอาเงินส่วนตัวติดแก๊สซิครับ ไม่ใช่เอารถส่วนกลางเอาเงินส่วนกลาง ลองให้ใครไปหาข้อมูลซิครับว่า รถส่วนตัวรวมทั้งรถของภรรยา ลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้น ใช้น้ำมันหรือใช้แก๊ส .....หรือจะแก้ตัวว่า " ข้ารายได้เยอะ ไม่มีปัญหาจ่ายค่าน้ำมัน.....จะผลาญอย่างไรก็เรื่องของตู......พวกเอ็งไม่มีปัญญาจ่ายค่าน้ำมัน เอ็งก็ใช้แก๊สไป รถหลวงรถส่วนกลาง ข้าสั่งเอาไปติดแก๊สเพื่อโรยหน้าให้ชาวบ้านเห็นว่า ข้าก็ใช้รถติดแก๊ส ก็รถไม่ใช่ของข้านี่นา เงินที่ติดตั้งก็ไม่ใช่ของข้า จะเจ๊ง จะพัง ยังไง ข้าไม่สนอยู่แล้ว..........พวกเอ็งเสือกจนกว่าข้าทำไมล่ะ....555"


 จาก MRRT
 อังคาร, 8/8/2549
 เวลา : 12:04

 IP :
58.9.92.183
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 151
       อ๋อ อย่างนี้นี่เอง มันถึง จึงรุ่งเรืองกิจ


 จาก ผู้ใช้ lpg
 พุธ, 9/8/2549
 เวลา : 10:29

 IP :
125.24.77.236
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 152
       ผมเซ็งกับความไม่ชัดเจนในนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐบาล ไม่ว่าชุดไหน ไม่พูดให้ชัดเสียตอนแรกพอประชาชนเขาไปทำแล้วมาออกระเบียบ/ข้อห้ามภายหลัง คนลงทุนเขาเสียเงินไปมากเท่าไหร่ วันดีคืนดีก็มาจับบอกว่าผิดกฎหมาย หรือถ้าไม่จับก็เปิดโอกาสให้พวกหากินไม่สุจริตจากหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเข้ามาขอผลประโยชน์ส่วนตนเสมอ LPG ก็เช่นกัน น่าจะพูดให้ชัด ๆ ให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ ทุกวันนี้อู่ติดตั้งเปิดมากกว่าดอกเห็ด ถ้าไม่ให้เปิดต้องควบคุมตั้งแต่ต้น และอย่าออกใบอนุญาตใด ๆ ก็จะได้ทราบกัน


 จาก มตพ
 พุธ, 9/8/2549
 เวลา : 15:36

 IP :
203.113.80.141
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 153
       NGV มีส่วนผสมหลักคือก๊าซมีเทนซึ่งเหลือหลังจากแยกก๊าซตัวอื่นไปใช้ในอุตสาหกรรม PETROCHEMICALแล้ว ก๊าซมีเทนนี้มีประโยชน์ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นหลัก ปตท.ต้องการขายก๊าฃนี้ให้โรงไฟฟ้าแต่ก็มีเฉพาะโรงไฟฟ้าของรัฐบาลเท่านั้นที่ใช้ โรงไฟฟ้าเอกชนแม้ที่มาบตาพุด(GLOW,BLCP)ใกล้โรงแยกก๊าซก็ไม่ใช้ก๊าซของ ปตท.เพราะนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียต้นทุนถูกกว่าบังคับเขาก็ไม่ได้ ก๊าฃตัวนี้จึงเหลือไม่รู้จะขายให้ใคร ปตท.ได้สร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาเองเพื่อนำก๊าชตัวนี้ไปใช้ แต่ปริมาณก็ยังเหลืออีกจะส่งออกขายต่างประเทศค่าใช้จ่ายก็สูงเพราะต้องมีถังบรรจุที่อุณหภูมิ-160 C บรรทุกเรือส่งไป คิดดูแล้วไม่คุ้มสู้มาทำโฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนความจริงกับคนไทยว่า NGV ดีอย่างนั้นอย่างนี้ LPG ไม่ดีสารพัดเพื่อให้คนไทยที่หลงเชื่อห้นมาใช้ NGV กันมากๆ ปตท. จะได้ฟันกำไรได้หลายๆต่อ คือ 1 ขายถังบรรจุ NGV ที่ผูกขาดนำเข้าโดย ปตท.ได้มาก 2 ขาย NGV ที่ไม่รู้จะขายให้ใครได้มาก 3 เมื่อคนใช้ NGV มากขึ้น LPG ก็เหลือส่งออกขายต่างประเทศมากขึ้นฟันกำไรอีกเป็นชั้นที่3 จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นจึงสุปได้ว่าเล่เหลี่ยมทางการค้าของ ปตท. นั้นเลวร้ายเป็นที่สุด และเป็นการผูกขาดทางการค้าอีกด้วย


 จาก เทอร์โบ บีสิบสี่
 พุธ, 9/8/2549
 เวลา : 16:50

 IP :
58.10.198.118
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 154
       ขอบคุณคุณ มตพ คต.ที่ ๑๕๓ ที่ให้ข้อมูล ขอความกรุณาท่านไปลงทะเบียนร่วมปรึกษาหารือเรื่อง LPG โดยแจ้ง เบอร์โทรที่ติดต่อได้ที่ lpgwatch@yahoo.com ด้วยครับ


 จาก U D
 พฤหัสบดี, 10/8/2549
 เวลา : 15:29

 IP :
58.147.41.201
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 155
       ลองอ่านข่าวนี้ดูครับ ช่วงท้ายๆน่าจะมีอะไรแหม่งๆเหมือนกันผมคัดมาเฉพาะที่เกี่ยวกับ ngv

http://www.bangkokbizweek.com/20060801/cover/index.php?news=column_21259329.html
รวยฉบับ "รวมนคร" Win-Win ไม่เกี่ยงค่าย

อีกจังหวะก้าวนับจากนี้ก็น่าจับตาไม่แพ้กัน

การก่อตั้ง เอ็นจีวี กรุ๊ป ทำธุรกิจปั๊มเอ็นจีวี โดยมี ปตท.เป็นพาร์ทเนอร์ และตัวเองรั้งตำแหน่ง เป็นซีอีโอของเอ็นจีวี กรุ๊ป โดยมี ชีวิน แสงเรืองกิจ เป็นผู้ร่วมทุนไทย ที่เหลือก็เป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน

"โอกาสของธุรกิจพลังงานมาแล้ว ถ้าเราไม่ขยับก่อนก็ตกขบวน"

"รวมนคร" เอ่ยถึงโมเดลธุรกิจนี้ว่า ทำได้จริง และจะเวิร์คอย่างยิ่งในระยะยาว "คนอื่นคิดจะทำ แต่เราทำก่อนและมีลูกค้ามาเติมกับเราแล้วทันที"

โมเดลคิดที่ว่านี้ "รวมนคร" จับมือกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นรายใหญ่อุปกรณ์รถยนต์ ทั้ง Cummins และ KIA ผู้ผลิตเครื่องยนต์รายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ส่วนตัวถังได้ Gloden Dragon และเซี่ยงไฮ้ Salang Bus ซึ่งเป็น 2 โรงงานตัวถังรถยนต์ขนาดใหญ่จากจีน เพิ่มเติมด้วยแอร์ จากเยอรมนี และ ถังแก๊ส จากอิตาลี ซึ่งทุกอย่างมาประกอบกันในไทย

"โมเดลเราไม่เหมือนคนอื่น ผมแจกรถให้ใช้ฟรีทั้งรถบรรทุก มินิบัส และขสมก."

บริษัทนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเสนอ บนสัญญาเบื้องต้นที่ว่า จะต้องเติมน้ำมันกับปั๊มของเราเท่านั้น ซึ่งจะคิดค่าก๊าซอยู่ที่ 20.50 บาท "กำไรผมก็อยู่ที่ประมาณ 12 บาท ที่เหลือก็จ่ายให้กับ ปตท."

"รวมนคร" บอกว่า "จะเอาเท่าไหร่ก็ได้ เบื้องต้นเตรียมไว้หลายหมื่นคัน และมียอดจองเข้ามาแล้ว 3 พันคัน โดยทางเราจะมีพาร์ทเนอร์สนับสนุนในส่วนของไฟแนนซ์ ส่วนจำนวนปั๊มเอ็นจีวี เป็นการลงทุนเองทั้งหมด ซึ่งเราต้องสร้างปั๊มใหม่ ออกแบบใหม่ ตอนนี้คงต้องสำรวจว่ารถกระจายไปในเส้นทางใดบ้าง และอยู่จุดไหน การพล็อตจุดสร้างปั๊มจะดูจากข้อเท็จจริงและปริมาณรถในแต่ละเส้นทางเป็นหลัก อาจจะ 50-100 ปั๊มในเบื้องต้น"

การลงทุนในปั๊มเอ็นจีวี "รวมนคร" ไม่ระบุตัวเลขชัด บอกเพียงความพร้อมของพาร์ทเนอร์ที่จะเดินหน้า "สร้างตลาด" ปั๊มเอ็นจีวีให้เกิด แต่หากเทียบเม็ดเงินคร่าวๆ ที่ต้องใช้กับโปรเจคนี้ จากมูลค่ารถที่มีตั้งแต่ 8 แสน ไปจนถึง 3-4 ล้านบาท คูณกับ 3 พันคันในเบื้องต้น ก็เป็นตัวเลขมหาศาล ที่ผู้ลงทุนต้องมีแบ็คอัพแน่น แถมพกความมั่นว่าโครงการนี้จะไปได้สวย


 จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 11/8/2549
 เวลา : 02:24

 IP :
161.200.255.161
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 156
       ดูเรื่องราว LPG ที่ประเทศอังกฤษกันบ้าง


ที่มา : http://www.lpg-autoconversions.co.uk/All_About_LPG.htm

About LPG
What Is LPG

LPG is produced during the normal petrol chemical distilling process of crude oil and the letters LPG stand for Liquefied Petroleum Gas, so in other words - petrol gas - which is 100% octane as in 100% octane 5* petrol 97/98 4* and 97 super unleaded. Any car can run on high octane fuel without modification, problems arise from cars designed to run on high octane being asked to use regular unleaded, which is 94%. LPG is stored in a liquid form because being 250x more dense than as a gas it requires less space within the car. Many manufacturers, including Renault, Citroen and Vauxhall offer LP gas cars direct from the dealership as part of the range. Other manufacturers such as Ford, Range Rover and Chrysler may not have an LPG vehicle as part of the range but will allow conversions to be carried out after manufacture as long as they are LPGA approved.
Interestingly two of the largest nations for LPG use in vehicles are Italy and Japan, who are not oil producers. In the UK we produce in excess of 4 million tonnes per year.

What are the Benefits
The benefits are:

smoother, quieter, cleaner running for your car
30% extended engine life
cleaner air for all half price fuel for you lower service costs extended cruising range.

The ability to run on both petrol and gas.
safety - quality LPGA approved LP gas cars are recognised as being safer, offering better crash/fire tolerance. safety - allowing you to drive a larger/luxury car with inherent added safety features and better crash protection qualities. as a business user you will be able to recoup some of the conversion cost as a capital expense. added reliability - the RAC and AA will confirm that most breakdowns are fuel related. On a rainy night having a second, fully independent tank of fuel might give some comfort. possible reduced insurance premium possibility of running one larger/luxury car for all journeys and selling second runabout.
resale value enhanced, especially on larger engined or luxury cars where running costs put a lot of customers off.

Comparisons of LPG

Compared to petrol Compared to diesel

- 75 % less carbon monoxide - 60% less carbon monoxide
- 40% less oxides of nitrogen - 90% less oxides of nitrogen
- 87% less ozone forming potential - 70% less ozone forming potential
- 85% less hydro carbons - 90% less particulates
- 10% less carbon dioxide

Who Uses LPG

Worldwide millions of people have been benefiting from converting their car to run on LPG and now many car companies including Mitsubishi, Volkswagen and Smart are offering duel fuel models, which has proved very popular with fleet buyers looking to save on running costs. We are currently converting cars direct from the factory for Ford for the BP fleet.
In Europe, countries like Italy having nearly 1.5m but also countries like Japan, where 90% of taxis use LPG and Australia where on bigger vehicles it is extremely popular and even in America, where petrol is currently 25% of the cost in the UK, in certain clean states such as California. In the UK high profile users including Royal household, ministerial cars, local authorities, police forces and the support service industry such as UPS and Securicor. Also at the last budget the government allocated a further £30m towards London black cab users and fixed the price of LPG until 2008, but the main private users of LPG are people who appreciate smoother, quieter running, longer engine life, cheaper car insurance and half price fuel as well as knowing that you are doing your bit for the environment.
To join this growing number click here for a quotation. For further information go to

www.lpga.co.uk or www.boostlpg.com

How Much Will I Save

Whatever you are spending on petrol will be halved on gas if you take into consideration longer engine life and longer engine peak performance. Also bear in mind for the larger/luxury car sector LP gas is very much a selling point, but should you feel that you are unable to justify a premium at resale the conversion can be fully removed and the car left in near original form and the kit can be re-used on another vehicle, we can reprogram. Also, you might qualify for cheaper car insurance and with car taxation soon to be based on emissions you might qualify for cheaper road tax and congestion charging.
Click here for a quotation.

Can we Convert Your Car

Within reason, all petrol engine vehicles can be converted with age and mileage not being as important as condition. We regularly convert high mileage modern and classic cars with anything up to 200,000 miles. If we are happy to do the job you will be happy with the results. Over the years we have converted in excess of 100 Jaguar/Daimler vehicles, dozens of Range Rovers, Cherokee Jeeps, Chrysler Grand Voyagers, Ford Mondeos and Galaxys. Please contact us and we will be happy to inform you if your car is suitable. For more information please see our Ford press release on home page and editorials from Jaguar Enthusiast, Jaguar Monthly, Jaguar World and Jaguar Drivers' Club magazines. For more information please go to Editorial page. More information on Jaguars/Daimlers can be found on websites listed below.

www.jec.org.uk www.jaguardriver.co.uk www.jaguar-world.com


Safety and Insurance

LPG has an excellent safety record when carried out by companies using LPGA standards and is industry recognised as being safer than petrol. This is due to the construction of the LPG tank being more robust and on our system having 3 fuel safety shut off solenoids and safety vent system which can open and close at a split second but will not be open unless the engine is running. LPG converted cars may affect your insurance premium and you may be able to save up to 20% through LPG Sure who can be contacted through www.boostlpg.com. LPG converted cars should not normally affect any other warranties in force, but we offer in such cases a comprehensive Olympic warranty which is included in the cost of the conversion.
Click here for a quotation. More information can be found at www.lpga.co.uk

Government Issue

LPG is so much better for the environment, which is becoming a major issue worldwide, that manufacturers such as Ford, Vauxhall have endorsed LPG converted vehicles by, not only running a number themselves, but also price fixing LPG taxation until 2009. Various grants are available to London black cab drivers and certain other users but not currently private users, although some cars can qualify for London Congestion Charging exemption.

Environmental Issue

Worldwide the number of cars is expanding at an alarming rate. In the UK alone we have 24 million. With LP gas being up to 75% cleaner on petrol and up to 90% cleaner on diesel everyone will benefit from the number that convert. The UK currently, on the DVLA register, only has 150,000 LPG vehicles so it would be a long time before the government would get any benefit from putting the price of LPG up.

Warranties and Services

London Petroleum Gas Co/Sovereign Classics has many years of experience behind it and absolute confidence in its product so offers a genuine 24 month no quibble guarantee on all parts and labour. In order that you get the maximum benefit from your LP gas conversion it is essential that your engine is in tip top condition prior to any work being carried out, with modern engines capable of extremely high mileages.

It is important is that consumables - normal service items - have been recently replaced. These include air filter, spark plugs, distributor cap, rotor arm coil and if in any doubt HT leads. If it is necessary prior to conversion we will advise you, if you want to leave the fitting of these components to us there will be no charge for labour. We are fully used to dealing with people who have travelled long distances to get to us and will be happy to discuss any requirements that will be of a help to you while your car is with us.
Click here for a quotation.

Why choose Sovereign Classics

Hopefully after assessing the evidence you will have decided that the only sensible thing to do is to get your car converted to LPG. That’s the easy bit. Finding a good quality gas conversion company unfortunately isn’t always that easy. Almost all major purchases that you would have made would have been done with familiar brand names, whether this is car manufacture, TV or home appliance, the products you look at are manufactured by companies with reputations built on years of supplying product or service. Unfortunately the LPG market is relatively new to the UK so even the best of companies are not yet household names and some companies rely more on sales technique than technical ability. London Petroleum Gas Co Ltd has been trading since 1999 and was born out of Sovereign Classics, which was a Jaguar restoration and modification company, with over 12 years involvement in the motor industry. Our reputation gave us customers from around the UK and Europe . Since concentrating on LPG we have still been able to attract gas conversion customers from Edinburgh to Cornwall and benefit from our supply company having 25 years within the industry, who we work very closely with. Our reputation for good quality gas conversions has had us featured in numerous magazine articles which can be found on this website and it is also represented by our customer testimonials which can be found on this website and currently we are very proud to have been the company selected to carry out conversions on brand new Ford vehicles. See press release on home page, but if all this still hasn’t convinced you please give us a call for a no obligation informal chat where we will be happy to discuss any of your requirements.

Where To Fill Up
Please view the LPGA website which has listings of registered sites by individual county.

www.lpga.co.uk


 จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 11/8/2549
 เวลา : 02:28

 IP :
161.200.255.161
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 157
       http://www.cng.com.pk/index.htm <= = = เว็บไซท์แสดงข้อมูล (ด้านเดียว) ของ CNG ของปากีสถาน


 จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 11/8/2549
 เวลา : 02:39

 IP :
161.200.255.161
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 158
       นโยบายรัฐบาลปากีสถาน ต่อ CNG

Government Policy to promote CNG

The Government has exempted from all customs duties and taxes for a period of five years, the import of all machinery and equipment used for CNG refueling and conversion. Through such fiscal and policy measures, the Government is supporting the private sector industry to invest in the CNG business in Pakistan. CNG is the motor fuel for Pakistan in the 21st Century. The HDIP introduced CNG in Pakistan first through research and development, then through a pilot demonstration project, and is now promoting it country vide large-scale use by attracting private sector to invest in this growing industry. The HDIP is at your call to assist by providing necessary know-how in implementing a CNG project in Pakistan.

http://www.cng.com.pk/gov.htm


แล้วอ่าน faq ต่ออีกหน่อย สนุกดี เหมือน ป่ตท.เลย

http://www.cng.com.pk/faq.htm


 จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 11/8/2549
 เวลา : 02:45

 IP :
161.200.255.161
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 159
       http://www.pugetsoundcleancities.org/pdfs/cng_lpg_conversion_facts.pdf

อันนี้เป็น pdf file นะครับ เป็นเอกสารของ Department of Energy ของสหรัฐฯ ชื่อว่า FACT ABOUT CNG & LPG CONVERSION

คลิ๊กขวา แล้ว save as นะครับ จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 11/8/2549
 เวลา : 02:46

 IP :
161.200.255.161
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 160
       http://www.pugetsoundcleancities.org/pdfs/cng_lpg_conversion_facts.pdf


 จาก ScaRECroW
 ศุกร์, 11/8/2549
 เวลา : 02:51

 IP :
161.200.255.161
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 161
       http://wikimiki.us/en/natural+gas นี่ก็น่าอ่านครับ


 จาก แมวอสูร
 เสาร์, 12/8/2549
 เวลา : 14:54

 IP :
203.144.193.43
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 162
       เบื่อจริงๆไอ้พวกเอาเปรียบคนอื่น รวยอยู่แล้วยังไม่พอ ทำไมต้องมากีดกันทางรอดของคนจนๆด้วย ทำนาบนหลังคนแบบนี้ ไม่ตายดีหรอกครับ ผมเห็นมาเยอะแล้ว พวกโกงชาติ โกงแผ่นดิน เวรกรรมมันหนักแต่วิ่งเร็ว ตายแบบทุเรศ ทรมาร มักจะเป็นมะเร็งบ้าง โรคหัวใจบ้าง เอสด์ก็มี อื่นๆอีก สรุปแล้วสมควรตายแบบทรมารดีแล้ว เพราะคนพวกนี้ถูกคนที่เดือดร้อนสาปแช่งทุกวัน ขอแช่งแม่งด้วยอีกคน ไม่ต้องบอกก็คงจะรู้นะครับ ว่าหมายถึงพวกไหน


 จาก ethan
 เสาร์, 12/8/2549
 เวลา : 18:46

 IP :
203.144.141.13
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 163
       ตอนน้ำมันแพง ก็รณรงค์ให้ใช้แก๊สโซฮอล์ พอประชาชนเริ่มหันไปใช้แก๊สโซฮอล์ ก็ขึ้นราคาแก๊สโซฮอล์ตามน้ำมัน บอกว่าต้องนำเข้าวัตถุดิบที่ผลิตแก๊สโซฮอล์จากต่างประเทศ แล้วมันจะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ทำ.... อะไรเนี่ย เดี๋ยวต่อไปรณรงค์ให้คนใช้ NGV เดี๋ยวมันก็ขึ้นราคาNGV อีก ที่จริงทำไมไม่ปล่อยให้ประชาชนมีทางเลือกในการดำรงชีวิตมั่ง จะกินกันไปถึงไหน รู้จักคำว่า " พอ " บ้างมั๊ย ประเทศไทยจะฉิบหายอยู่แล้ว


 จาก มุนคุง
 อาทิตย์, 13/8/2549
 เวลา : 13:20

 IP :
61.90.155.1
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 164
      
ผมเห็นด้วยครับ...นโยบายรัฐบาลเวลานี้สวนทาง โดยสิ้นเชิง

พูดผิดให้เป็นถูก แล้วก็ทำไงได้ครับ...นอกจากจะรวมกันแล้วใช้สิทธิ์ ร้องเรียนเรื่องนี้....

แต่เราจะก้มหน้าก้มตารับสภาพยังงี้เหรอ... เท่าที่ดู 95 เลิกขาย LPG ขายเมืองนอก แต่ให้ NGV อยู่ในไทย

ปตท..กับรัฐบาล แยกกันไม่ออก เรื่องผลประโยชน์...

เวลานี้ชัดเจนแล้วว่า ปตท+รัฐบาล เลือก NGV และแบน LPG คราวนี้ ปรับราคาครึ่งนึงของดีเซล-เบนซิน
คราวนี้ก็ปิดปั๊มหรือไม่ให้เติมLPG แล้วขึ้นราคา

ดีอยู่ว่าเลือกนโยบายทางนี้ แต่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน... มัดมือชกให้เลือก ประชาชนมีสิทธิเลือกแล้วครับว่าจะใช้อะไร


ผลเสียเริ่มมีเยอะขึ้น ผมดูแล้ว ไม่นานหรอก รอเวลาครับที่ปตทจะถอย ไม่เล่นNGV

ตอนนี้ต้องหาผลเสีย กับข้อเสีย NGV ให้ชัดเจนก่อน
 จาก ว
 จันทร์, 14/8/2549
 เวลา : 12:06

 IP :
58.9.81.248
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 165
       ข่าววันที่ 14 สค 49 รัฐระงับการขึ้นราคา ก๊าสหุงต้มแล้วรอรัฐบาลใหม่


 จาก 1 j gas
 จันทร์, 14/8/2549
 เวลา : 18:56

 IP :
58.9.101.61
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 166
       แล้วไงครับ เห็นบ่นอยู่ในเวปมานาน หลายๆ กระทู้ แล้วไง ต่อ แค่บ่นนี่นะ เปลืองพื้นที่เซอร์เวอร์เปล่าๆ


 จาก Nathawud_a
 อังคาร, 15/8/2549
 เวลา : 10:18

 IP :
203.152.16.98
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 167
       ได้ยินต่อมาอีกที...แต่ฟังดูแล้วมีมูลเลยนำมาบอกต่อ

ไม่เกรินถึง...ทำไม ปตท และรัฐบาล(รักษาการณ์) ถึงสนับสนุน NGV ชนิดหัวชนฝา เพราะคงจะเป็นการฉายหนังซ้ำ

แต่คำพูดของคนทั่ว ๆ ไป ที่มักจะมีคำถามว่า
"ทำไมรัฐบาลไม่ออกมาควบคุมการใช้แกส (โดยเฉพาะ LPG) เป็นพลังงานทดแทนซะที?"
ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีร้านที่รับติดตั้งแกสผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด (เปรียบกับเห็ดแล้วยังอาจจะเทียบแล้วน้อยไปจากความจริงด้วยซ้ำ) แถวบ้านผม (รังสิต-นครนายก ช่วงคลองสี่) มีปั๊มแกสอยู่สักสองสามปั๊ม แต่มีอู่รับติดตั้งร่วมสามสิบ!
แล้วจะรู้ว่าอู่ไหนดี มีมาตราฐาน?

มาตราการรัฐมีแต่ควบคุมเข้มงวดกับปั๊มป์เติมแกส (เถื่อนจับ...หมดอายุไม่ต่อ)
แล้วอู่รับติดตั้งหละ? การนำเข้าอุปกรณ์หละ? การตรวจสอบรับรองคุณภาพทั้งอุปกรณ์และการติดตั้งหละ?

มันมีเบื้องหลังครับ...
สนับสนุนค่าติดตั้งและควบคุมราคาแกส NGV เพื่อจูงใจให้คนติดตั้ง
จับปั๊มป์ LPG เถื่อน หรือไม่ต่อหมดอายุปั๊มป์ LPG ถูกกฎหมายเพื่อกีดกันการแข่งขัน ที่ ปตท ยังขยายปั๊มป์ไม่ทัน
ที่สำคัญ! ไม่ควบคุมมาตราฐานอุปกรณ์และการติดตั้ง LPG เพื่อ
"รอให้เกิดกรณีโศกนาฏกรรมกับรถที่ติด LPG!?!" (ถูกชนระเบิด, แกสรั่วตายอนาจ หรืออะไรก็แล้วแต่)
ที่นี้รัฐก็จะเข้ามาทำเหมือนเป็นปรกติ ออกมาตราการวัวหายล้อมคอก
ที่นี้ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อโฆษณาใด ๆ ในการสนับสนุน
เพราะราคาน้ำมันที่ลิตรละเกินสามสิบ กับข่าวโศกนาฏกรรมแกส LPG จากสื่อมวลชนไทยจะทำหน้าที่ของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ!?!

น่าคิดน่ะ!?!


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 15/8/2549
 เวลา : 11:04

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 168
       คตท 167 น่าคิดครับ
รัฐมีหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้เกิดความปลอดภัยต่อสาธารณะอยู่แล้ว
การติดตั้งแก๊สต้องจดทะเบียนตามกฎหมายหรือกฎกระทรวงคมนาคมครับ
อู่ที่ดีมีมาตรฐานควรทำตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายหรือให้ดียิ่งกว่า
อยากจะสนับสนุนให้เจ้าของรถเรียกร้องให้อู่ติดตั้งตามมาตรฐานที่มีระเบียบกำหนดครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 15/8/2549
 เวลา : 11:11

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 169
       ขอบคุณข้อมูลสำหรับ คตท 144 ครับ
และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลดีๆ ในกระทู้นี้
เป็นการยืนยันข้อมูลของผมที่นำมาลงตั้งแต่ 1 ม.ค. 49
ว่าประเทศไทยมี LPG เหลือจนต้องส่งออก และได้กำไรสูง
ไม่ได้มีการขาดแคลน LPG แต่อย่างใด ฯลฯ

เจ้าของกระทู้


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 16/8/2549
 เวลา : 09:55

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 170
       มีบางท่านในกระทู้นี้และกระทู้อื่นๆ บ่นว่า ไม่ได้มี action อะไรเลยออกมา
เอาแต่ "บ่น" ในเวปนี้
ที่จริงในเวปนี้หรือกระทู้นี้ ได้มีหลายๆ ท่านให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมีประโยชน์
เอาไปใช้ในการแสดงความคิดเห็นได้ และเชื่อว่าได้มีคนหลากหลายได้นำข้อมูล
จากเวปนี้ไปคิดพิจารณาและหาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม จนสังคมได้รู้ความจริง
จะเห็นว่าทางตัวแทนของรัฐหรือ ปตท. ไม่เคยกล้าออกมาประกาศว่า LPG ขาดตลาด
หรือว่าคุณสมบัติของ LPG ไม่ดี เพราะคงรู้ว่ายังมีข้อมูลใน www.gasthai.com ที่คนมีปัญญา
เอาไปคิดเองได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 16/8/2549
 เวลา : 10:03

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 171
       สำนวนคุณ "เทอร์โบ บี่สิบสี่" คตท 150 ชัดเจนถูกใจมากครับ


 จาก ScaRECroW
 พุธ, 16/8/2549
 เวลา : 13:41

 IP :
203.153.128.193
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 172
       ท่าน InquiryS หายไปหลายเพลาเลยนะครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 16/8/2549
 เวลา : 16:56

 IP :
124.120.219.138
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 173
       ขอบคุณ คตท 172 ที่ทักทายครับ แอบอ่านข้อเขียนของคุณ
ScaRECroW
ได้ความรู้ดีมากครับ
ไปอยู่ฟิลลิปปินส์มา 10 วัน สงสารเจ้าของรถที่นั่นครับ ไม่มี LPG สำหรับรถยนต์ใช้
ราคาเบนซิน 95 เกือบ 40 บาท/ลิตร นอกมะนิลา


 จาก ScaRECroW
 พุธ, 16/8/2549
 เวลา : 18:42

 IP :
161.200.255.164
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 174
       ข้อเขียนไหนหว่า ....


 จาก เอก
 พฤหัสบดี, 17/8/2549
 เวลา : 09:18

 IP :
61.19.154.162
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 175
      
คห 25 ใช่แล้วครับ ก๊าซธรรมชาติดิบ ต้องนำมากลั่นก่อนนะครับ (ที่ ปตท.เลี่ยงใช้คำว่า แยกก๊าซ จริงๆ แล้วก็กลั่นนั่นแหละ) กลั่นแล้วจะได้ NG ที่สามารถนำไปใช้กับรถและอุตสาหกรรมได้ และได้ LPG จากการกลั่นก๊าซดิบด้วย


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 20/8/2549
 เวลา : 11:40

 IP :
202.28.62.245
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 176
       จากกระทู้

ปีที่แล้ว 2005 อังกฤต ช่วยค่าติดตั้ง LPG ถึง 70%ของค่าติดตั้ง
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?rting=1&id=A14029
====

ถ้าได้อ่านบทความเก่าของผมเรื่องนโยบาย LPG ของต่างประเทศ จะเห็นว่ารัฐบาลอังกฤษ ออสเตรเลีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เขาบอกชัดเจนว่าจะสนับสนุนการใช้ LPG ในรถยนต์อย่างไร เช่น ประกันราคา LPG, ให้เงินอุดหนุนการติดตั้ง หรือ ลดหย่อนภาษี ในส่วนภาคเอกชนเขาก็มีสมาคมผู้ใช้รถยนต์ LPG จัดตั้งเพื่อให้บริการความรู้ และมาตรฐานการติดตั้งครับ ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยคนหนึ่ง อยากเห็นรัฐบาลแถลงนโยบายให้ชัดเจนเลยว่า การใช้ LPG ในรถยนต์มีข้อดีข้อเสียต่อประเทศอย่างไรเมื่อเทียบกับพลังงานทางเลือกอื่น ไม่ใช่ให้ ปตท. มาชักนำนโยบาย หรือมาขู่กันตลอดว่าจะขี้นราคา LPG


 จาก volvo lpg
 อาทิตย์, 20/8/2549
 เวลา : 15:54

 IP :
58.9.99.43
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 177
       เอาล่ะ เขาจะคอร์รัปชั่นยังไงล่ะ วันที่ 25 มีนาคม 2549 จริงๆ แล้วความคิดที่จะซื้อรถเมล์เนี่ย มันเริ่มตอนที่พวกเราชุมนุมกันอยู่ที่ลานพระรูป ครั้งนั้น ที่ชุมนุมกันอยู่ที่ลานพระรูป ที่ผมเป็นคนนำพ่อแม่พี่น้องคนเดียว ยุคนั้น นั่นล่ะกำลังคิดกันอยู่แล้ว แต่ว่า หัวใส ความคิดหัวใสเริ่มขึ้นจริงๆ ก็คือสิงหาคม 2549 เดือนนี้เอง เมื่อเร็วๆ นี้เองล่ะ เริ่มยังไงรู้มั้ย เริ่มด้วยการลดภาษีรถเมล์นำเข้าเอ็นจีวี ให้เหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ 0 เลยนะ เพื่อจะได้มีการเอารถเมล์ 2 พันคัน เข้ามาประมูล เขียนทีโออาร์กันแล้ว เอาล่ะ ทีนี้พอผู้อำนวยการ ขสมก. บอกว่า ตังค์ไม่มี สำนักงบประมาณก็บอก ตังค์ไม่มี ประเทศจีนซึ่งสมคบผ่านบริษัทรัฐวิสาหกิจจีน กับนักการเมืองชั่วๆ ในเมืองไทย ก็บอกว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน อั๊วะให้ลื้อฟรี ลื้อไม่ต้องจ่ายอั๊วะเลย อั๊วะให้ไป 2 พันคัน นะ เอาล่ะ แล้วใครจ่าย 2 พันคัน มันไม่มีอะไรที่ฟรี เขาบอกไม่มีตังค์ ไม่เป็นไร เอาไป ผมจะบอกให้ ค่าแก๊สเอ็นจีวีนั้น กิโลนึง เขาขายเป็นกิโล 8.50 บาท ไอ้บริษัทบ้าเนี่ย ร่วมมือกับนักการเมืองชั่วๆ ก็ไปตกลงกับ ปตท. บอกว่า เฮ้ย ลื้อขายแก๊สออกมาให้รัฐบาล ไม่ใช่ 8.50 บาท ลื้อบวกไปอีก 12 บาทต่อกิโลฯ เข้าใจยัง เป็น 20.50 บาท ระยะเวลาที่อั๊วะให้ลื้อเนี่ย 15 ปีผ่อนส่ง เมื่อเอา 15 ปีผ่อนส่ง คูณเข้าไปแล้ว ตกราคารถยนต์คันละประมาณ 12 ล้านบาทต่อคัน ซื้อ 2 พันคัน ก็ 24,000 ล้านบาท พ่อแม่พี่น้องต้องจับตาดูดีๆ ความเป็นจริงแล้ว จริงๆ แล้วรถเมล์ 2 พันคัน ผมให้ผ่อนให้เต็มทีเลย ตกไม่เกินคันละ 4.5 ล้านบาท ตกแค่ 9 พันล้านเอง นี่มันจะรับประทานอีก หมื่นห้าพันล้านบาท โดยผ่านราคาแก๊ส อี ปตท. ชาร์จมา 20 บาท แล้วก็จ่ายคืนไปเป็นค่ารถ แค่นี้เอง เห็นหรือยังว่ามันยัดห่ากัน อย่างชนิดที่เรียกว่ามันไม่มีหิริโอตัปปะเลยแม้แต่นิดเดียว เห็นหรือยังพ่อแม่พี่น้อง แล้วถ้าไม่มีพวกเราเนี่ย แล้วไม่มีพวกเราเนี่ยมันก็กินกันสบาย แล้วคำถามว่า แล้วไอ้ ขสมก. ที่มันเอารถเมล์ไปดัดแปลงเป็นรถแก๊สเอ็นจีวี เป็นพันๆ คัน ไอ้รถเก่าจะทำยังไง ไม่ยากอะไรนี่ ยกให้กับเทศบาลเมืองเชียงใหม่ พันคัน ส่วนอีก 3 พันคัน อีก 3,600 คันนี้ ก็เอาไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วรู้ไหมว่าใครคือต้นคิดอันนี้ เจ๊บ้านทรายทอง แล้วบอกว่า พอแล้วไง แต่งกจนตัวเป็นขน ขนาดผัวตัวเองกำลังจะโดนไล่ออกจากประเทศแล้ว ยังทำมาหารับประทานกันไม่หยุดไม่หย่อน ยิ่งใกล้เวลาไปยิ่งทำมาหากินเยอะมาก


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 20/8/2549
 เวลา : 23:16

 IP :
124.120.222.20
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 178
       ไม่เป็นไรครับท่าน webmaster กรุณาช่วยดูด้วย
เดี่ยวท่านถูกฟ้อง หรือถูกสั่งปิดเวป พวกเราก็ไม่มีเวทีแสดงความคิดเห็น
ท่านอื่นๆ ที่จะเสนอข้อคิดเห็นกรุณาระวังด้วยครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 27/8/2549
 เวลา : 00:42

 IP :
124.120.219.46
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 179
       จาก

http://www.lpgautogas.com.au/index.cfm?Action=MyCar#1

รัฐบาลกลางออสเตรเลียประกาศให้เงินสนับสนุนการติดตั้ง หรือ ซื้อรถที่ใช้ LPG สำหรับรถที่ไม่ใช้เชิงธุรกิจ เป็นเงิน 1,000 ออสเตรเลียดอลลาร์ (28,385 บาท) สำหรับรถใช้เครื่องยนต์ LPG โดยเฉพาะ และ 2,000 ออสเตรเลียดอลลาร์ (56,700 บาท) สำหรับรถที่เปลี่ยนไปใช้เป็น LPG มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2006 เป็นต้นไป ..

===
From Monday 14 August 2006 the Federal Government will provide grants for the purchase of an LPG vehicle or the conversion of a vehicle to run on LPG.
The grants include the following:


$1,000 toward the purchase cost of a new LPG-dedicated or dual-fuel (petrol/LPG)vehicle for non-business use $2,000 toward the cost of approved and fitted LPG conversion of a motor vehicle for non-business use

To be eligible the vehicle must be for private use (not for commercial or business use) and:
-- Any passenger or light commercial vehicle weighing less than 3.5 tonnes Gross Vehicle Mass
-- Must be registered in the state of residence of the claimant
-- The vehicle must not be subject to a novated lease or salary sacrifice
-- One conversion per person every three years
-- Must be registered in the state of residence of the claimant


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 27/8/2549
 เวลา : 12:32

 IP :
124.120.219.46
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 180
       ..


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 27/8/2549
 เวลา : 12:37

 IP :
124.120.219.46
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 181
       ข้อมูลแนวคิดนโยบาย LPG จากคุณแมวเหมียวพุงป่อง

http://www.gasthai.com/boardgas/questionold.asp?page=5&id=A11704

===
คำตอบที่ 241
ไอ้ฟัก, คำพิพากษา, แพะ, LPG
http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2006/01/V3996210/V3996210.html

LPG vs NGV .. โกหกคำโตๆ (ไม่เหมาะกับผู้ที่อยากจะอารมณ์เหนือเหตุผล
http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/V3762283/V3762283.html

ปตท. หมกเม็ด - กรรมของคนใช้แกสธรรมชาติอัด
http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2006/04/V4283447/V4283447.html

หมกเม็ด NGV ภาค 2: เอาผู้บริโภคเป็นหนูลองยา
http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2006/04/V4329275/V4329275.html


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 29/8/2549
 เวลา : 09:35

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 182
      
คำถามที่ว่ารัฐบาลประเทศอื่นๆ สนับสนุนการใช้ LPG ในรถยนต์หรือไม่ ?

ที่ ออสเตรเลีย เมื่อ 14 ส.ค. 49 หรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันนี้วันที่ 31 ส.ค. 49) รัฐบาลกลางออสเตรเลียประกาศสนับสนุนรถยนต์ใช้แก๊ส LPG เป็นเงิน 1,000 ออสเตรเลียดอลลาร์ (ประมาณ 38,000 บาท) สำหรับรถใหม่ที่ออกจากโรงงาน และให้เงิน 2,000 ออสเตรเลียดอลลาร์ (ประมาณ 76,000 บาท) สำหรับรถเก่าที่ติดตั้งระบบ LPG นอกจากนี้รัฐบาลยังได้รถภาษีจดทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ LPG อีก 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับรถส่วนบุคคล

เมื่อสองปีก่อนรัฐบาลออสเตรเลียประกาศว่าจะไม่เก็บภาษีเชื้อเพลิง LPG จนถึง ค.ศ. 2011 และหลังจากนั้นจะเก็บภาษี LPG เพิ่มปีละ 2.5 เซ็นต์ ต่อลิตร (ประมาณ 1 บาทต่อลิตร) จนกระทั่งถึงเพดานที่ 12.5 เซ็นต์ต่อลิตร (5 บาทต่อลิตร) ในปี 2015 ในขณะที่ปัจจุบันภาษีน้ำมันอยู่ที่ 38.1 เซ็นต์ต่อลิตร (ประมาณ 16 บาทต่อลิตร)

ดูที่ ...

http://www.lpgautogas.com.au/index.cfm?Action=Faq#12

On 14 August 2006 the Federal Government announced grants for private motorists of $1,000 toward the price of a new factory fitted LPG vehicle and $2,000 toward the cost of converting a new or used vehicle to LPG. For more information go to GOVT GRANTS AND LPG.
The ACT Government provides a 20% discount on the registration fee of privately registered vehicles if they are fitted with an approved LPG Autogas system.

The WA Government provides a $1000 subsidy to private motorists for fitment of an LPG autogas system to their vehicles. Visit the WA Government Department of Planning and Infrastructure web site for information on the LPG SUBSIDY SCHEME.

In 2004, the Federal Government announced Autogas would remain excise-free until 2011. Even after that date, excise will be gradually applied in annual increments of 2.5 cents per litre until it reaches a ceiling of 12.5 cents per litre in 2015. By comparison, the current excise on petrol in 38.1 cents per litre.


 จาก wic_k
 พฤหัสบดี, 31/8/2549
 เวลา : 20:51

 IP :
203.107.204.232
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 183
       ฟ้องทักษิณ-ครม.แปรรูปปตท.ผิดกม.ยกสมบัติชาติให้เอกชน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายฯ ยื่นฟ้องทักษิณและครม.แปรรูป ปตท. ยกสมบัติชาติให้เป็นของเอกชนเครือข่ายพวกพ้องไทยรักไทย ชี้ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจ นำไปสู่การผูกขาดธุรกิจน้ำมันและก๊าซโดยเอกชน ซ้ำขาดกลไกกำกับดูแลที่ดีสร้างความเสียหายเดือดร้อนต่อประเทศชาติและประชาชน

เวลา 10.00 น. วันนี้ (31 ส.ค.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นำโดย นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา เลขาธิการมูลนิธิ ฯ และ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธิฯ และองค์กรเครือข่ายประกอบด้วย น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สอบ.) น.ส.สายรุ้ง ทองปลอน ผู้จัดการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค นางภินันท์ โชติรสเศรณี ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวบุญยืน ศิริธรรม ผู้ประสานงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทีมสนับสนุนด้านกฎหมายจากสภาทนายความ ได้เดินทางไปที่ศาลปกครองสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ได้ยกเลิกและแปรสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจากรัฐวิสาหกิจที่เป็นสมบัติของชาติ ไปเป็นของเอกชน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและองค์กรเครือข่าย ออกแถลงการณ์ว่า มูลนิธิฯ ยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้มีคำพิพากษายกเลิกและเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดอำนาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 และ พ.ร.ฎ.กำหนดเงื่อนไขเวลาการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 เนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า การตราพ.ร.ฎ.ทั้งสองฉบับเป็นการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 อันนำไปสู่การผูกขาดธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยบริษัทเอกชน ซ้ำยังขาดกลไกการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนในฐานะผู้บริโภคโดยรวม

นอกจากนี้ การตรา พ.ร.ฎ. ทั้งสองฉบับดังกล่าว มีผลทำให้ “รัฐ” ต้องสูญเสียอำนาจการควบคุมและต่อรองในกิจการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไปอย่างถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ได้แก่ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมราคาน้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติอันเป็นต้นทุนหลักของค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นกิจการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน

การตรา พ.ร.ฎ. ทั้งสองฉบับ ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยสรุปดังนี้

ประการแรก พ.ร.ฎ. ทั้งสองฉบับขัดต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 30 และมาตรา 87 เพราะทำให้เกิดการผูกขาดโดยองค์กรเอกชนในรูปแบบบริษัทมหาชน รวมทั้งเป็นการกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินกว่าความจำเป็นซึ่งขัดกับมาตรา 29 และมาตรา 50 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย

ประการที่สอง การตรา พ.ร.ฎ. ทั้งสองฉบับมีผลให้ทรัพย์สินบางอย่างที่มีลักษณะเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ไม่สามารถซื้อขายได้ ถูกขายหรืออยู่ในการถือครองของเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร เป็นการกระทำที่นายกรัฐมนตรีและคณะกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออก พ.ร.ฎ. ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ทำให้บุคคลบางกลุ่มและพวกพ้องได้รับประโยชน์จากสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

ประการที่สาม ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายในการตรา พ.ร.ฎ. ดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ประกอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และคณะกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่ต้องทำหน้าที่ในการตรา พ.ร.ฎ.ทั้งสองฉบับนั้น ก็เป็นการแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด

ประการที่สี่ ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ในการตรา พ.ร.ฎ. ทั้งสองฉบับดังกล่าว ทำให้ประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการตรา พ.ร.ฎ. ทั้งสองฉบับดังกล่าว

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและองค์กรเครือข่าย จึงขออาศัยอำนาจของศาลปกครองสูงสุดในการปกป้องสาธารณสมบัติของประเทศชาติและประชาชน ได้โปรดมีคำพิพากษาให้ยกเลิกและเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 และ พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเวลาการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ในท้ายที่สุด

อนึ่ง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ในกรณีการยกเลิกและแปรสภาพ กฟผ.เป็นผลให้ศาลได้มีคำพิพากษาให้ยุติการนำกฟผ.เข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

//////////////////////////////////////


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 1/9/2549
 เวลา : 20:53

 IP :
124.120.218.145
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 184
       ดีครับท่าน คตท 182 เป็นข้อมูลไว้อ้างอิงได้


 จาก เขต 2
 พฤหัสบดี, 7/9/2549
 เวลา : 23:32

 IP :
58.9.98.36
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 185
       ในที่สุดก็ส่อสันดานออกมาจนได้ หวังแต่เงินอย่างเดียว ปกปิด หมกเม็ด ไม่ให้ใครรู้ความจริง นี่หรือเพื่อสังคม


 จาก เซ็งวะ
 จันทร์, 2/10/2549
 เวลา : 22:39

 IP :
124.157.224.30
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 186
       ตัวรัฐมนตรีเอง ยังไม่ใช้ เอ็นจีวี เลย


 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 2/10/2549
 เวลา : 23:06

 IP :
124.120.220.47
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 187
       เสนอใน...

http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A16970

คำตอบที่ 33
ประเด็นที่สนับสนุน LPG เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่ง คือ

1. มีเหลือใช้ในประเทศ เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อให้ได้เบนซิน ดีเซล และยังสามารถกลั่นได้จากน้ำมันดิบที่มีอยู่ในประเทศไทย

2. ลดการใช้เบนซินดีเซล และลดการเสียเงินตราต่างประเทศ

3. มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว จากโรงบรรจุแก๊สต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถดัดแปลงปั้มน้ำมันรายย่อยที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือปิดกิจการไปแล้วให้กลับมาบริการได้

4. มีประสิทธิภาพการเผาไหม้ใกล้เคียงกับน้ำมัน อีกทั้งมีแรงดันต่ำ มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้ และการขนส่ง

5. ผู้จัดจำหน่ายและผู้ใช้ มีประสบการณ์เรื่อง LPG มานาน มีความชำนาญในการติดตั้งและใช้ระบบ LPG ในรถยนต์ อีกทั้งมีการแข่งขันการค้า LPG อย่างเสรี ไม่ผูกขาดเหมือนพลังงานทางเลือกอื่น

6. ราคาจัดจำหน่ายในปัจจุบัน เป็นราคาที่เหมาะสมกับกลไกของตลาด โรงกลั่นมีรายได้ อีกทั้งมีค่าการตลาดเหมาะสม จูงใจให้มีผู้ดำเนินกิจการ และยังเก็บภาษีเป็นรายได้ของรัฐด้วย

7. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ ปตท. (ขณะที่รัฐวิสาหกิจ) และกระทรวงคมนาคม ได้เคยสนับสนุนการใช้ LPG ในรถยนต์มาตลอด จนกระทั่งมีพลังงานทางเลือกอื่นเข้ามา ซึ่งเป็นการผูกขาดทางการค้า ตัวอย่างการสนับสนุนเช่น ปตท. ในอดีตมีเวปไซด์แนะนำการใช้ LPG ในรถยนต์ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก มีกฎระเบียบควบคุมความปลอดภัยและการติดตั้ง LPG ในรถยนต์อยู่แล้ว ซึ่งถ้าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกออกกฎระเบียบไว้ ก็จะไม่ผ่านการตรวจของวิศวกรที่กรมการขนส่งฯ เป็นผู้แต่งตั้ง

8. รัฐบาลหลายประเทศในยุโรป ทวีปอเมริกา เอเซีย ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ ได้ให้การสนับสนุนการใช้ LPG มาโดยตลอด ด้วยมาตราการลดหรือไม่เก็บภาษีอุปกรณ์และเชื้อเพลิง LPG ประกันราคาให้เป็น 50% ของเบนซิน ให้เงินช่วยเหลือค่าติดตั้ง LPG ในรถยนต์บางส่วนหรือทั้งหมด ต้วอย่างเช่น รัฐบาลออสเตรเลียเมื่อต้นสิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา ได้ยืนยันนโยบายสนับสนุน LPG ด้วยการให้เงินค่าดัดแปลงไปใช้ LPG ในรถยนต์ส่วนบุคคล คันละ 2 พันเหรียญ หรือ 7 หมื่นบาท และไม่เก็บภาษีเชื้อเพลิง LPG ในขณะเดียวกันรัฐบาลออสเตรเลียเก็บภาษีเบนซินสูงสุดถึงลิตรละ 15 บาท

ที่รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกส่งเสริมการใช้ LPG ในรถยนต์นั้น นอกจากความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงแล้ว ยังพิจารณาประโยชน์จากการลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก LPG เป็นพลังงานสะอาด (clean energy) ขณะที่เบนซินดีเซลให้มลภาวะทางอากาศ ส่งผลทางอ้อมให้เกิดโรคต่างๆ เกี่ยวกับทางเดินหายใจ และต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขสูงในการป้องกันและรักษา

9. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางสังคม และการเมืองตามมา

ในกรณีที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมพลังงานทางเลือกชนิดอื่นนอกเหนือจาก LPG สมควรพิจารณาให้หน่วยงานราชการที่มีรถยนต์ราชการเป็นจำนวนมากทำเป็นตัวอย่าง เช่นหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทั่งให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมด้วย

InquiryS
29 กันยายน 2549
10.00 น.


 จาก ดอสัน
 อังคาร, 3/10/2549
 เวลา : 12:31

 IP :
58.9.84.232
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 188
       รัฐบาลรังแกประชาชน โอบอุ่มนายทุน
ไปอยู่อังกฤษไม่ต้องกลับมาเลยนะ ไอ้สาด ไอ้หนักแผ่นดิน


 จาก mama
 อังคาร, 3/10/2549
 เวลา : 13:07

 IP :
61.47.17.8
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 189
       up


 จาก เฮ้อ
 อังคาร, 3/10/2549
 เวลา : 14:35

 IP :
202.44.210.31
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 190
       เมื่อไหร่ชาวบ้านที่หลงอยู่กะกองทุนหมู่บ้านจะเข้าใจมั่งน้อ


 จาก มะดัน
 อังคาร, 3/10/2549
 เวลา : 23:22

 IP :
203.118.69.160
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 191
       ผมว่า..ไม่ทราบว่าการตลาด CNG จะประสบความสำเร็จได้ไง...ในเมื่อก็รู้อยู่แก่ใจว่าอะไรดีกว่า...แต่ต้องคอยหลอกทั้งคนอื่นและตัวเอง...อืมมม คิดแล้วเหนื่อยแทน+สำเพส คนที่มีหน้าที่วางแผนให้ CNG เกิดให้ได้...ดันตุรัง ตุเรท ตุเรท


 จาก cobra
 จันทร์, 9/10/2549
 เวลา : 16:28

 IP :
195.49.27.70
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 192
       นายปิยะสวัสดิ์ ได้เป็นรมต. พลังงานอะไรเนี๊ย
ผมว่านายคนนี่ ไม่ดีสำหรับชาวบ้านเลยในเรื่องพลังงาน เพราะนายคนนี้เคยออกความเห็นให้รัฐขึ้นราคาก๊าซที่เราใช้กันท ทีเดียว6 บาท ( คงมีหุ้นเยอะในปตท. )
ไม่สนแม้ว่า ชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างไร ผมจำนายคนนี้จนวันตาย เพราะตอน ปตท. แปรสภาพนายคนนี้มีส่วนร่วมม๊ากมาก
และที่สำคัญมัน เอ๊ย..นายคนนี้เคยให้สัมภาษณ์ถึงการสนับสนุนให้รํฐบาลชุดก่อนเอากฟผ. เข้าตลาดหุ้นให้ได้ ทั้งที่โดนถีบ เอ๊ย..โดนระงับก่อนหน้านี้ ทำให้เห็นตัวตนนายคนนี้มานมนานแล้ว..
ผมคงตายตาไม่หลับหากไม่เห็นใครยึดปตท. คืนจากนายทุน และเอากลับมาแบบไม่ต้องจ่ายอะไรด้วยครับเสียก่อน
เอากลับมาให้คนทั้งประเทศเพื่อลูกหลาน ตอนนี้มันเป็นของคนไม่กี่คนท่านั้น.....ได้โปรด


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 10/10/2549
 เวลา : 01:54

 IP :
124.120.220.199
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 193
       ในหนึ่งปีของรัฐบาลชุดนี้ถือว่าเป็นรัฐบาลชั่วคราวเพื่อรอรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง
ดังนั้น ไม่ควรเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานที่ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนในระยะยาวครับ


 จาก เอา ปตท.คืนมา
 อังคาร, 10/10/2549
 เวลา : 21:28

 IP :
125.25.148.209
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 194
       ไม่เอาปิยะสวัสดิ์ครับ ท่านสุรยุทธ์ครับ ได้โปรดด้วย


 จาก เป๊กซ์
 อังคาร, 17/10/2549
 เวลา : 15:53

 IP :
58.136.85.62
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 195
       ผมไม่เห็นด้วยครับที่จะมาห้ามไม่ให้ติดตั้ง LPG ผมอ่านข้อมูลมาหลายที่แล้วรวมทั้ง ปตท. LPG ก็ยังค้มกว่า NGV อยู่ดีข้อเสียที่เกิดขึ้นจริงๆ ทุกวันนี้เกิดจากความบกพร่องของอู่ที่ติดตั้งซะมากกว่า ควรจะไปควบคุมเรื่องอู่เหล่านั้น เช่น ให้อู่ติดตั้งแก๊สจะต้องผ่านการอบรมจากวิศวกรรมที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นเพื่อรับรองและมีใบประกาศฯ ให้ ถ้าอู่ไหนไม่ได้รับการอบรมก็ลงโทษทางกฎหมาย หรืออีกอย่างบังคับให้ ปตท. ลดค่าติดตั้ง NGV จาก 60,000 กว่าบาทให้เหลือสัก 20,000 (แต่ผมว่า ปตท.ไม่ทำเพราะเห็นแก่ได้) ที่สำคัญอธิบดีที่ออกมาพูดอ่ะครับใน ITV หนะเค้ามีฐานะทางการเงินและสังคมมั่นคง คงลืมไปว่าคนไทยอ่ะไม่ได้รวยอย่างเขา


 จาก สุธี (ข้าราชการคนนึง)
 พุธ, 1/11/2549
 เวลา : 14:34

 IP :
203.151.82.4
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 196
       ผมไม่เห็นด้วยกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ทั้งที่วัถุประสงค์ในการตั้ง ปตท.ขึ้นมาในรูปรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่(เน้น ส่วนใหญ่)ของประเทศนะครับ แต่การเปลี่ยนแปลงไปเป็นบริษัท จำกัด(มหาชน) นั้นผมว่าผิดเจตนารมณ์เดิมแน่นอน ปตท.เป็นสมบัติของชาติ ของคนไทยทุกคน ต้องเป็นที่พึ่งให้คนส่วน ไม่ใช่ทำกำไร เข้ากระเป๋าคนส่วนน้อย นะครับ ไม่ถูกต้อง พวกเราน่าจะศึกษาเรื่อง ของ การไฟฟ้า ว่าเขาฟ้องกันยังไงใครมีข้อมูล ฟ้องเลยเอากลับคืน


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 1/11/2549
 เวลา : 19:59

 IP :
124.120.226.85
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 197
       ขอบคุณท่าน คตท 196 และท่านอื่นๆ ที่เข้ามาให้ความคิดเห็นและความรู้อย่างสุภาพ
ส่วนท่านอื่นๆที่ใช้อารมณ์บ้างก็ไม่ว่ากันครับ
ที่จริงผมตั้งกระทู้ว่า "คนใช้ LPG เป็นผู้ร้ายในสายตาของรัฐบาลหรือของ ปตท. หรืออย่างไร"
แต่ท่าน webmaster@gasthai.com ได้เปลี่ยนหัวข้อกระทู้ให้นิ่มนวลขึ้น
เพราะกลัวถูกฟ้อง และมีปัญหากับเวป
แต่ข้อเท็จจริงที่ได้ช่วยกันนำเสนอในกระทู้นี้ มีหลายประเด็นที่รัฐบาลและ ปตท. ตอบไม่ได้
และกระทบถึงอนาคตของประเทศไทยในการใช้พลังงานทางเลือก
ถ้าเราไม่ทักท้วงด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลเพื่อประโยชน์ของคนทั้งชาติ
แล้วลูกหลานเราจะด่าว่าได้ว่าเรายอมให้กับสิ่งไม่ถูกต้องครับ


 จาก เต้
 พุธ, 1/11/2549
 เวลา : 22:48

 IP :
124.120.97.109
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 198
       อันที่แล้วผมได้หยุดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวนโยบายทางด้วนพลังงานมากว่า 5 เดือนแล้ว แต่มาถึงวันนี้ผมรับไม่ได้ กับพฤติกรรมของพวกหาผลประโยช์น โดยบิดเบือนข้อมูล เหยีบคนอื่เนพื่อจะขึ้นเป็นใหญ่ เลยขออนุญาต Copy ข้อความจากกระทู้ผม มาเพื่อเผยแพ่รครับ

ข่าวล่า มาแล้ว อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ถังแก็ส LPG ระเบิด ทาง บมจ.ปตท.(พลังไทย เพื่อ...ใคร?) ได้อาศัย ฉกฉวย ผลประโยช์นจากเหตุการณ์นี้ ออกโฆษณา ทางโทรทัศน์ เกี่ยวกับความปลอดภัยของถังบรรจุ อีกทั้งได้ บิดเบือนข้อมูล เหตุการณ์ถังแก็สระเบิดที่บราซิล เพื่อทำให้เกิด ความสับสนแก่ผู้บริโภค ว่าระบบ LPG ไม่ปลอดภัย ถึงไอ้จมูกชะมด แห่ง ปตท. ผมขอเตือน คุณมาจากผลผลิตของการเมือง คุณได้ใช้ความสามารถทุกอย่างที่มี(รวมถึงวิชาเลีย) แต่ไม่ใช้ความสำนึกผิดชอบ ชั่ว ดี หวังไต่ขึ้นเบอร์ 1 ของ ปตท. ภายใน 3 ปี โดยไม่พูดความจริง หรือพูดจริง แต่ไม่หมด นับแต่นี้ต่อไป ในทุกเวที ที่คุณสวมหน้ากากแสดงความเป็น"ศรีธนนชัย" ผมจะตามจิกคุณ ผมฟังคุณบิดเบือนมากว่า 8 เดือนแล้ว แล้วปัจจุบันคุณยังทำตัวเลวเหมือนเดิม แล้วเจอกัน


 จาก นายซอกแซก
 พฤหัสบดี, 2/11/2549
 เวลา : 13:51

 IP :
58.9.139.2
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 199
       ผมว่าถึงเวลารวมตัวกันไปยื่นกระทู้ให้ท่านนายกแล้วละครับ


 จาก จริงๆน่ะ
 พฤหัสบดี, 2/11/2549
 เวลา : 16:38

 IP :
203.118.124.3
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 200
       ใครทำอะไรไม่ดีกับประเทศเราไว้......หรือคนไทยโดยรวมแล้วเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องขอให้ได้โปรดกลับใจเถิด........


 จาก อุ๊แลพีจี
 ศุกร์, 3/11/2549
 เวลา : 14:23

 IP :
61.47.125.166
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 201
       เปลี่ยนรัฐบาลแล้ว เปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับ LPG หน่อยสิ ไม่สนับสนุนก็อย่ากีดกันเลย พวกเราลองรวมตัวกันเรียกร้องรัฐฯใหม่ดีไหม


 จาก 850 ไม่มี
 ศุกร์, 3/11/2549
 เวลา : 15:43

 IP :
158.108.85.81
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 202
       http://www.upload.th.md/download.php?id=382EB2CF


 จาก เรย์
 ศุกร์, 3/11/2549
 เวลา : 19:46

 IP :
124.121.182.86
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 203
       รัฐมนตรีหัวสมอง ป 4
ปั๊ม NGV มีกีปั๊ม เติมถังหนึ่งวิ่งได้เท่าไร และวิ่งไปไหนได้บ้าง สนับสนุนจัง สมองน้อยเลยคิดได้เคยเนี้ย
LPG ในเมืองไทยใช้กันมากว่า 20 ปี เพียงแค่คนใช้มากขึ้น ท่านก็ควบคุมมาตราฐานการติดตั้งซิ
LPG NGV มันก็ทางเลือกจะกีดกันทำไม

เอารถตัวเองติด NGV ลองเติมแก๊สเองแข่งกับ Taxi
ดูซิท่านจะทนได้กี่วัน


 จาก 1 j
 ศุกร์, 3/11/2549
 เวลา : 21:34

 IP :
58.9.97.167
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 204
       เบื่อครับ ไม่เห็นทำอะไร มากกว่า บ่นในเวป


 จาก 1 j
 ศุกร์, 3/11/2549
 เวลา : 21:35

 IP :
61.91.191.10
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 205
       เบื่อครับ ไม่เห็นทำอะไร มากกว่า บ่นในเวป


 จาก 9
 เสาร์, 4/11/2549
 เวลา : 09:23

 IP :
202.44.210.31
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 206
       มีคนนึงเค้าให้ข้อมูลมายงงี้ ผมอยากจะตอบเค้าแต่ข้อมูลไม่แน่น ใครช่วยผมทีครับ


LPG เป็นแก๊สหนัก ในกรณีที่รั่ว ก็จะกองอยู่แถว ๆ นั้น รอประกายไฟมาจุดระเบิด - และรถใช้แก๊สที่ไฟไหม้ เป็นรถที่ดัดแปลงใช้ LPG ทุกคัน

CNG เป็นแก๊สเบา ในกรณีที่รั่วก็จะขึ้นฟ้าไป

LPG สามารถขายได้ราคา ในขณะที่ต้องชดเชยให้กับผู้ใช้ในประเทศไทย กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยได้ยิน ฯพณฯ ทักษิณฯ พูดในรายการนายกฯคุยกับประชาชนว่า

หากรถ Taxi ที่เคยใช้ LPG จะแก้ไขเปลี่ยนมาใช้ CNG แทน ทางภาครัฐจะดำเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และถ้าถามว่ารัฐทำอย่างนั้นได้อย่างไร

ตอบว่าเพราะการที่ไม่ใช้ ทำให้รัฐสามารถเอาไปขายคนอื่นและได้กำไรเพียงพอแล้ว

NGV เรามีเอง ไม่ต้องนำเข้า (LPG คงต้องถือเป็นสินค้านำเข้า เพราะมากะน้ำมันดิบ)

เรื่องราคา ทาง NGV ยืนยันมาว่าจะคงราคาที่ ๘.๕๐ บาท ไปอีก ๒ ปี แล้วจะค่อย ๆ ปรับราคา แต่ LPG ถ้าภาครัฐไม่ชดเชยให้เมื่อใด ราคาก็เด้งขึ้นเมื่อนั้น และปัจจุบันก็แพงกว่า NGV อยู่แล้ว

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อระยะทาง NGV ถูกกว่า LPG

ข้อเสียของ NGV ที่สาหัสสากรรจ์ - ปั๊มน้อย และ ค่าติดตั้งแพง

ข้อเสียของ LPG ที่สาหัสสากรรจ์ - พกลูกระเบิดติดตัว!!!


 จาก InquiryS@gmail.com
 เสาร์, 4/11/2549
 เวลา : 22:10

 IP :
124.120.222.5
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 207
       ถ้าอ่านใน www.gasthai.com เกี่ยวกับเรื่อง LPG, NGV ตลอดมาคงจะตอบคำถามที่ท่าน คตท. 206 ยกมาได้ ขอตอบอีกครั้งจากข้อเท็จจริงคือ

1. ปตท. ซื้อแก๊สธรรมชาติ (natural gas) มาจากพม่าปีหนึ่งประมาณหนึ่งในสี่ของแก๊สธรรมชาติที่ใช้ ส่วนใหญ่แก๊สที่ซื้อมาจะขายให้โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนหนึ่งกลั่นเป็น NGV (ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน) ดังนั้น NGV ส่วนหนึ่งจึงต้องสั่งเข้ามาในรูปแบบแก๊สธรรมชาติ ไม่ได้เป็น "ของไทยเพื่อไทย" ทั้งหมด

2. LPG ส่วนมากเป็นแก๊สที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบทำเบนซิน ดีเซล ในอดีตต้องเผาทิ้งเพราะมีคนใช้น้อย LPG ที่เป็นผลพลอยได้นี้ส่วนมากใช้ในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ที่เหลือส่งออก และยอดการใช้ LPG ในรถยนต์เมื่อปี 2548 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแทกซีมีประมาณไม่ถึงร้อยละสิบของยอดส่งออก

3. LPG รัฐบาลชดเชยด้วยกองทุนน้ำมันลิตรละไม่ถึงสองบาท ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็เก็บภาษีสรรพสามิตร ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่าลิตรละสามบาท ดังนั้นผู้ใช้ LPG ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนก็จ่ายเงินให้กับรัฐเพื่อใช้ LPG มากกว่าที่รัฐชดเชยให้ ถ้าเลิกชดเชยเมื่อไรผู้เดือดร้อนคือผู้ใช้ในครัวเรือน ผู้ประกอบอาหารขาย และโรงงานอุตสหกรรมจะเดือดร้อนมากกว่าเนื่องจากเป็นผู้ใช้รายใหญ่ ส่วนผู้ใช้รถยนต์อาจจะจ่ายแพงขึ้นอีกลิตรละสองบาท แต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาเบนซิน

4. ราคา NGV ที่กิโลกรัมละ 8.50 นั้น ไม่มีโครงสร้างราคาให้ตรวจสอบเหมือน เบนซิน ดีเซล หรือ LPG เนื่องจาก NGV ปตท.ผูกขาด แต่ข้อเท็จจริงคุณสมบัติทางกายภาพของ NGV ที่แรงดันสูงมาก ทำให้สิ้นเปลืองค่าขนส่งและค่าจัดเก็บมาก ทำให้ราคาขายปัจจุบันไม่ได้สะท้อนต้นทุน เหมือน LPG หรือเบนซินดีเซล

 จาก ประเทศไทย ประเทศใคร
 จันทร์, 6/11/2549
 เวลา : 11:05

 IP :
203.144.159.75
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 208
       ผมเป็นห่วงว่า หลัง 1 ปี 5 เดือน ของรัฐบาลเฉพาะกาล ประเทศไทยก็จะกลับเข้าสู่ ระบบ นักการเมืองเอาคืน นายก ก็ไม่พ้นนักการเมือง หน้าเดิมๆ หรือ หน้าใหม่แต่อยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมืองในพรรค (ขณะมีการล้างไพ่การเมืองไปแล้วโดยรัฐบาลชุดนี้ แต่คนที่มาดู ด้านนี้ ก็หน้าเดิม (นโยบายเดิม ไม่กล้าแก้หรอก เพราะ จะเกิดการไล่เฉ่งหาตัวการ ซึ่งไม่จะมาที่ใคร?) + ปตท. ที่มีหุ้นของฐานอำนาจเดิม + พ่อค้าน้ำมันที่อยากขาย LPG แพงๆในต่างประเทศ) ผลประโยชน์ของเงินมันมหาศาลครับ ฟันธงได้ว่า LPG ไม่เกิดครับ (เดี๋ยวพ่อค้าจะเคือง)


 จาก sunlight
 อังคาร, 7/11/2549
 เวลา : 14:58

 IP :
203.185.129.244
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 209
       ในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่มีใครใ้ช้ cng กบัรถยนต์ตรงๆเนื่องจากต้นทุนค่าจัดเก็บและขนส่งสูงและขณะเดียวกันก็มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าคือ Gas-to-Liquid ที่เป็นไปได้มากกว่า
เพิ่มเติมได้ที่
http://www.upload.th.md/download.php?id=91255F03


 จาก InquiryS@gmail.com
 พฤหัสบดี, 9/11/2549
 เวลา : 13:57

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 210
       ขอบคุณครับ ท่าน คตท 209
ในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกยังไม่ลงตัว
ประเทศไทยควรใช้เทคโนโลยีการใช้แก๊ส LPG ไปก่อน
เพราะมีพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งจัดจำหน่ายแก๊ส
โครงสร้างการดูแลด้วยกฎหมายกฎกระทรวงเรื่องการใช้ LPG ในรถยนต์
เรามีศักยภาพที่เป็นโรงบรรจุแก๊สทัวประเทศ
มีช่างที่มีความชำนาญในการติดระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์
มี LPG ที่เป็นผลพลอยได้และมีเหลือจำนวนมาก
แล้วทำไมรัฐบาลไม่เห็น ???????


 จาก อยากรู้จัง
 พฤหัสบดี, 9/11/2549
 เวลา : 19:56

 IP :
203.146.63.187
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 211
       อยากให้ LPG กับ NGV แข่งขันการตลาดกันแองโดยมีรัฐบาลเป็นกลางทั้ง 2 ฝ่าย (คงเป็นไปไม่ได้) อยากรู้จังผลจะออกมาแบบไหน ?
NGV นำเข้าแต่ LPG ผลิตในประเทศทำไมรัฐบาลไม่สนับสนุนให้ใช้ของในประเทศ ?
อยากรู้จัง LPG มาจากไหน ใครผลิต ใครขาย ทำไมไม่ออกมาแสดงตัวเหมือน NGV ?
การส่ง LPG ไปขายเมืองนอก นำเข้า NGV มันถูกแล้วหรือ ? จาก สุธี
 พฤหัสบดี, 9/11/2549
 เวลา : 20:07

 IP :
203.151.82.4
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 212
       อยากรู้เรื่อง LPG กะ NGV คงย้อนเวลาไปถามป๋า ถามน้าชาติ(ไม่อยู่ให้ถามแล้ว)ถาม น้าชวน ถามน้าอานันท์ ถามพ่อใหญ่ ถามพี่เหลี่ยม ถามบริษัทสัมปทานต่างชาติที่รับสำรวจกับ ปตท.ที่หมกเม็ดเงื่อนไขการพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแทนที่จะพบน้ำมันซึ่งทำให้ผู้ใหญ่ ทั้งหลายในยุคนั้นๆหน้าแตกกันมาแล้ว(คือวางแผนผิด อยากเป็นนิกส์ โชติช่วงชัชวาลย์ นะพี่น้องแล้ว ไงหละ)


 จาก POP35
 พฤหัสบดี, 9/11/2549
 เวลา : 21:40

 IP :
124.120.35.56
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 213
       ทำไมจนป่านนี้แล้วข้อความที่อยู่ในweb ยังไม่มีการนำไปเผยแพร่ในสื่ออื่นบ้าง พูดกันอยู่ในนี้แล้ว
จะเกิดประโยชน์อะไร คนที่ไม่ได้เข้ามาในนี้ก็ไม่มีทางรู้


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 10/11/2549
 เวลา : 08:26

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 214
       คำตอบที่ 213
ทำไมจนป่านนี้แล้วข้อความที่อยู่ในweb ยังไม่มีการนำไปเผยแพร่ในสื่ออื่นบ้าง พูดกันอยู่ในนี้แล้ว
จะเกิดประโยชน์อะไร คนที่ไม่ได้เข้ามาในนี้ก็ไม่มีทางรู้

===

ขอบคุณครับคุณ คตท 213 ที่อึดอัดและต้องการให้ข้อมูลแพร่หลาย
ที่จริงหลายๆ คนได้ข้อมูลเรื่อง LPG NGV ที่มาจากแหล่งอ้างอิงได้ เช่น จาก web ของกระทรวงพลังงาน
จาก web ของรัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือองค์การต่างประเทศที่เชื่อถือได้
จาก ประสบการณ์ตรงของเพื่อนๆ ที่ไปต่างประเทศมา
คิดว่าข้อมูลต่างๆใน web www.gasthai.com นี้ได้แพร่หลายไปมาก
แต่ที่สื่อบางสื่อไม่ได้ลง ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มาอ่าน
คิดว่าได้อ่านกันมากๆ ถึงขนาดท่าน Ninya webmaster ต้องเปลี่ยนข้อความบางส่วนให้นิ่มนวล
แต่เพราะ บริษัทที่ผูกขาด NGV มีโฆษณาลงในหลายๆ สื่อ เป็นจำนวนนับร้อยๆ ล้านบาทต่อปี
คงไม่มีนักข่าว นักเขียน นักสื่อสารมวลชน มาเสี่ยงกับอาชีพตนเองครับ


 จาก ๕๕๕๕
 ศุกร์, 10/11/2549
 เวลา : 16:30

 IP :
58.9.138.79
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 215
       เมื่อไหร่จะรวมพลคนใช้gasตั้งเป็นชมรม แล้วเดินไปบอกท่านนายกกัน


 จาก Kholeedee
 อาทิตย์, 12/11/2549
 เวลา : 20:50

 IP :
203.156.127.211
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 216
       ผมคิดว่า....พวกรัฐมนตรีที่ทำงานในด้านนี้ไม่มีหุ้นส่วยใน LPG ใช้มั้ยครับ.


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 12/11/2549
 เวลา : 22:24

 IP :
124.120.220.121
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 217
       เมื่อวันเสาร์มี board ท่านหนึ่งของ ปตท. ไปพูดว่าท่าน CEO คนปัจจุบัน
เข้าใจหน้าที่ของท่านดี คือทำมูลค่าสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น เพราะ ปตท. เป็นบริษัทเอกชนในตลาดหุ้น

ดังนั้นที่ไปโฆษณาว่าทำเพื่อส่วนรวม.. ก็เป็นเรื่องสร้างภาพพจน์เท่านั้น


 จาก sunlight
 อาทิตย์, 12/11/2549
 เวลา : 22:59

 IP :
124.121.137.229
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 218
       เห็นบอร์ด NGV กำลังคุยเรื่อง GTL อย่างเมามันเลยขอเอามาแปะให้ท่านอื่นอ่านด้วย
http://www.gasthai.com/boardngv/Question.asp?ID=A1225


 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 13/11/2549
 เวลา : 10:55

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 219
       ขอบคุณครับ ท่าน คตท. 218
เคยนำเสนอในบอร์ดนี้เมื่อเกือบปีมาแล้วว่า
บ. เชลล์ และ Caltex ยักษ์ใหญ่ที่ทำการตลาดปั้มแก๊สในยุโรป
ปฏิเสธ ปตท. ที่จะร่วมทุนทำปั้ม NGV ในประเทศไทย
เพราะเห็นว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน เป็นข่าวที่อ้างอิงได้ จาก เล่าสู่กันฟัง
 จันทร์, 13/11/2549
 เวลา : 11:38

 IP :
124.121.82.71
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 220
       ปตท.ไม่มีความจริงใจทุกด้าน มีอู้ที่รู้จัก เรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอู่มาตรฐานติดตั้ง ngv แต่พอมาเห็นภาพส่วนใหญ่ที่มาติดเป็นรถ Lpg เขาก็อุทานว่า สภาพอฟู่ไม่ผ่าน พนักงานสวมรอ
เท้าแตะ เครื่องมือเก็บไม่เป็นระเบียบ

เขาไม่คิดว่าเป็นอู้ที่ได้รับความไว้วางใจจนทำให้ลูกค้ามีไม่ขาด จนไม่มีเวลาเก็บเช็ดถู

แต่เชื่อไหม มีอีกอู่ขึ้นป้ายรับรองมตารฐานการติดตั้งโดย ปตท. วันๆไม่มีงาน อู่สภาพสะอาดโล่ง ไม่ม่รถจอดซักคัน มีเพียงของเจ้าของอู่จอดเปิดฝากระโปงทิ้งไว้ คิดตื้นๆเพียงนี้เค้ายังไม่สนับสนุน ทีวีก็ทุ่มโฆษนา Ngv แต่ในภาคปฏิบัติแล้วไม่ใช่

ส่วนเรื่องการขออนุญาติเปิดปั้ม Ngv ก็เหมือนกันโคตรยุ่งยาก ต้องลงทุนเป็นสิบล้าน ส่วน Lpg มีเงินล้านสองล้านก็เปิดได้แล้วเป็นต้น อย่างนี้แล้วใครจะไปติด Ngv ก็เชิญ


 จาก raksit
 จันทร์, 13/11/2549
 เวลา : 13:48

 IP :
158.108.2.5
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 221
       ถ้าดูจากในรายงาน ทั้ง shell และ caltex(chevron) ต่างมีเทคโนโลยี GTL อยู่ในมือแล้วครับ
มันถึงไม่สนใจจะทำตลาด NGV ไงครับ เพราะมีบทเรียนเรื่องต้นทุนการขนส่งและความยากต่อการดัดแปลงรถ


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 17/11/2549
 เวลา : 23:55

 IP :
124.120.225.100
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 222
       จาก
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?rting=1&id=A19162

คำตอบที่ 5
ผมเคยเสนอทางเลือกให้ ปตท. ในบอร์ดนี้แล้วว่า
ถ้า NGV ดีจริงและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ไม่ต้องไปโฆษณาให้ประชาชนเขาสับสนกับเรื่องพลังงานทางเลือก

ให้กระทรวงพลังงาน (เพราะ ปตท. ที่เป็นบริษัทเอกชนใหญ่มาก
สั่งหน่วยงานของรัฐได้ และสั่งมาตลอด)
ทำเรืองเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ออกมาเป็นมติ ครม. ซึ่งมีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมาย
กับหน่วยราชการทุกหน่วย
ให้รถราชการทุกคันติดแก๊ส NGV
เริ่มตั้งแต่รถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง
และตามมาด้วยรถราชการของกระทรวงใหญ่ๆ
เช่นกระทรวงศึกษาธิการ (ที่มีโรงเรียนทั้งประถมและมัธยมมากกว่า 7 หมื่นโรง
มหาวิทยาลัยอีกร้อยกว่าแห่ง)
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร กระทรวงกลาโหม
รัฐจะได้ประหยัดเงินภาษีของประชาชนเป็นจำนวนมหาศาล

ส่วนเงินค่าติดตั้งก็ให้รัฐค้ำประกันไปกู้จากสถาบันการเงินของรัฐ
เช่น ธ. กรุงไทย ธ. ออมสิน
เพราะอีกไม่กี่เดือนก็คุ้มทุนตามโฆษณา
ส่วน LPG ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด
ปตท. และรัฐบาลอย่ายุ่ง ให้ภาครัฐดูแลเรื่องมาตรฐาน ความปลอดภัย

ถามว่าทำไมไม่ทำ ทั้งๆ ที่ทำได้ ?????


 จาก มหาดไทย
 เสาร์, 18/11/2549
 เวลา : 16:39

 IP :
202.29.39.11
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 223
       ทำไม่ได้เพราะ
หน่วยราชการเขาไม่เอาด้วย


 จาก raksit
 เสาร์, 18/11/2549
 เวลา : 17:34

 IP :
58.136.71.45
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 224
       รถราชการเค้าก็ติดนะครับ
แต่มันติดได้ไม่เยอะ เพราะว่าบางที่เค้าไม่มี ปั๊ม ngv ไว้เติม
เลยไม่ได้ทำเรื่องขอติด มันก็เลยมีปริมาณไม่มาก

ตอนนี้ รถบรรทุกเริ่มมาใช้กันเยอะแล้ว
ปั๊มชานเมืองบางแห่ง เริ่มมีปัญหาไม่มีก๊าซเติมบางเวลาแล้ว


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 19/11/2549
 เวลา : 04:43

 IP :
124.120.218.68
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 225
       รถราชการเค้าก็ติดนะครับ
แต่มันติดได้ไม่เยอะ เพราะว่าบางที่เค้าไม่มี ปั๊ม ngv ไว้เติม
===

ขอบคุณครับ ที่ไม่มีปั้ม NGV ให้เติมพอเพียง
แสดงถึงความไม่พร้อมของรัฐบาลในการสนับสนุนการใช้ NGV
และถ้ารัฐบาลจริงใจส่งเสริมจริง ก็ต้องให้ข้าราชการรัฐระดับสูง
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประจำ ทำตัวเป็นตัวอย่าง
ที่ดีต่อสังคม

เมื่อภาครัฐมีการใช้ NGV ในรถยนต์ของส่วนราชการมากขึ้น
ก็จะเกิดความต้องการและความคุ้มค่าขยายจำนวนปั้ม NGV
ให้พอเพียง หรือรองรับความต้องการ
อีกทั้งให้ความมั่นใจว่าจะมีผู้ใช้ NGV พอเพียง
เมื่อรัฐบาลสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกนี้จริงจัง
บริษัทที่ผูกขาดการนำเข้า จัดจำหน่ายแก๊สธรรมชาติ
และแก๊ส NGV ในประเทศไทย ที่ผู้บริหารมีชื่อเสียงว่าเก่ง
เพราะทำประโยชน์สูงสุดให้ผู้ถือหุ้น
ก็จะลงทุนสร้างปั้ม NGV มากขึ้น ไม่ขาดทุน

เมื่อภาครัฐมีการใช้มากแล้ว เอกชนหรือประชาชนก็จะลงทุน
ติดตั้งตาม ทุกฝ่ายก็จะได้รับประโยชน์


 จาก เหล็งฮุ้ชง
 จันทร์, 20/11/2549
 เวลา : 17:37

 IP :
58.136.93.131
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 226
       ปัญหาปั้มสำหรับเติมคือปัจจัยหลักที่ CNG ไม่ได้การตอบรับถึงแม้จะมีกระแสความปลอดภัยมากกว่า LPG ก็ตาม แต่ถ้าไม่มีที่เติม ใครจะติดละครับ ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าผมไม่ใช้ LPG ใช้น้ำมันอันตรายก็ยังมีอยู่ แถมแท็กซี่ที่ล้อมหน้าล้อมหลังก็ใช้ LPG ดังนั้นผมสนับสนุนให้ใช้ LPG ครับ
และอยากให้เวป นำเรื่องความคิดเห็นของสมาชิก พูกคุยผ่านทีวีบ้างครับ ผมเชื่อว่าบางสถานีต้องสนใจนำเสนอนะครับ


 จาก ATK
 อังคาร, 21/11/2549
 เวลา : 18:44

 IP :
203.185.133.6
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 227
       ถ้าพูดถึงอนาคตจริงๆ gas to liquid (GTL) technology ไม่น่าสนใจแล้ว (ในความคิดของผมนะ)
เพราะถ้าไม่คิดว่า ปตท มันเอากำไรแล้ว (แล้วคนถึอหุ้นอีก) จะให้ บ.ต่างชาติ อื่นมาลงทุน เป็นผมคงไม่ยอม

ถ้าจะเอา GTL จริงๆ ตอนนี้ มันคงจะสายไปแล้วละครับ เพราะตอนนี้ natural gas ในไทยคงไม่มากขนาดนั้น ถ้าจะทำจริงๆ คงต้องนำเข้าอีกเช่นกัน และช่วยได้จริงๆ แค่คนใช้ Diesel เท่านั้น

ที่บอกว่า ที่ยุโรบเขาเน้นระบบดีเซล นั้นคงจริงแค่ในระยะสั้นๆ เท่านั้น เพราะที่เขามองจริงๆ คือการใช้ hydrogen มากกว่า เพราะ เรื่องปริมาณ CO2 จะต้องถูกควบคุมจนกระทั่งเลิกใช้ diesel ไปในที่สุด

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ NGV ลึกๆ จริงๆ ว่าจะทำต่อไปถึงไหน ไม่มีใครทราบ
แต่ที่ผมทราบ การเริ่มต้น NGV มีข้อดีอยู่บ้าง
เมื่อประเทศไทย มีระบบท่อขนส่ง ปั้ม CNG ทั่วประเทศ แล้ว ในอนาคตเมืองไทย จะมีรถ Hydrogen ให้ใช้กัน ได้ไม่ยาก
มีหลายประเทศที่เน้น และสนับสนุนการใช้ CNG ในตอนนี้ และหวังต่อยอด ไปถึงการใช้ Hydrogen ในอนาคตกันเลย
เช่นที่ จีน อเมริกา และอีกหลายๆ ประเทศในยุโรป
เพราะว่าระบบต่างๆ การขนส่งการ จัดเก็บ การเติม อีกหลายๆ อย่างเหมือนกัน (ไม่ได้หมายความว่าใช้ด้วยกันได้หมดนะ)

จะยกตัวอย่างแผนในอนาคตของจีน กะ อเมริกากัน

1. เขาจะเริ่มจาก CNG ก่อน.......เพื่อให้มีการขยายเครือข่ายของระบบท่อ ขนส่ง ปั้ม ให้มากก่อน

2. เริ่มมีการประยุกต์ใช้ Hydrogen รวมกับ Natural gas เรียกว่า HCNG ซึ่งมีแล้วในปัจจุบัน
สามารถลดแก๊สไอเสียลงได้อีกมาก เช่นลด NOx ได้ลงกว่า 50%
ซึ่งการผลิตไม่ยากเลย และไม่ต้องขนส่ง Hydrogen อะไรให้ยุ่งยาก Hydrogen สามารถถูกผลผิตได้เลยที่ปั้ม ลงทุนติดเครื่องมือเพิ่ม ก็สามารถผลิต Hydrogen จาก Natural gas ได้เลย แถมมี dry ice ให้ขายกันอีกด้วย ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อะไร 90% ของ Hydrogen ส่วนใหญ่ที่ขายกันก็มาจากวิธีการนี้ (reforming)

3. ปรับไปใช้ Hydrogen แบบเต็มตัว ซึ่งในอนาคตถ้า natural gas หมด ก็ไปผลิตจากเหล่งอื่นได้ไม่ยากเช่น พลังงานลม แสง คลื่น นิวเคลียร์ ทางจุลชีววิทยา เช่นการบำบัดน้ำเสีย (ผลิต methane) ซึ่งทำได้ง่าย

แต่ระยะเวลาที่ใช้จะนานพอสมควร กว่าจะมาถึง Hydrogen ได้คงเป็น 10 ปีขึ้น
และการการศึกษาในโมเดลคอมฯ กว่าจะทำให้ Hydrogen มีราคาถูกจนเกือบคงที่ได้ ก็ใช้เวลา เกือบ 30 ปี

สรุปว่าต้องมามองตัวเองซักนิด
ถ้า น้ำมัน + แก๊สหมดโลก ประเทศไทยจะใช้อะไร
ที่ว่า ปตท. ลงทุนมหาศาล เพื่ออะไร แค่ CNG แค่นั้นหรือเปล่า............. หรือว่าจะเดินต่อไปเป็น Hydrogen

ทั้งหมดไม่ใช่ความคิดของผมนะครับ แต่ผมเอานโยบายของประเทศที่สนับสนุน CNG มาให้ดู
 จาก 1234
 อังคาร, 21/11/2549
 เวลา : 19:42

 IP :
203.154.77.9
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 228
       เปิดประทู้ได้ดีมากเลย อย่างนี่เขาเรียกว่ารู้จริง แล้วคุณไม่คิดกันบ้างหรือว่าทำไมปตท.ถึงได้ใช้เงินลงทุนกับ NGV มากขนาดนี้
ในเม็ดเงินลงทุนที่ปตท.ลงทุนไป ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่มีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองหรือเป็นตัวแทนเชิดเข้ามาแจมและสูบงบลงทุน การจัดซื้อ จัดจ้างของปตท.ไป ถังแก๊สที่ซื้อจากอิตาลีซื้อผ่านบริษัทอะไร ถังอินเดียซื้อกับใคร จีนซื้อกับใคร รถขนส่งแก๊สและน้ำมันใช้บริษัทในเครือของปตท.หรือเปล่า
ติดตั้งเสร็จก็ต้องเติมแก๊สกับ ปตท. ถัง NGV ก็ต้องซื้อจากปตท.เท่านั้น ขืนไปสั่งตรงมาจากอิตาลี อาจจะถูกเขาแกร้งไม่เซ็นต์ผ่านให้เจ้งกันพอดี แต่ก็ยังดีที่ไม่บังคับให้ผู้ประกอบการต้องซื้อหม้อต้ม สายเดินแก๊ส สวิท และอุปกรณ์ต่างๆกับปตท.ด้วย ทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใช้บริษัทอะไร ลงทุนเป็น 10,000 ล้านบาท ขายแก๊ส NGV ได้วันละไม่ถึง 1,000,000 บาท ถามว่าลงทุนไปทำไม ตายลูกเดียว


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 22/11/2549
 เวลา : 01:32

 IP :
124.120.225.133
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 229
       กระทู้หลังๆ นี้ให้ข้อคิดได้ดีมากและหลากหลาย
เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนน้ำมันในรถยนต์

เป็นไปได้อยากให้มีหน่วยงานที่เป็นกลาง
เช่น คณะกรรมาธิการของรัฐสภา ทำหน้าที่
ศึกษานโยบายพลังงานทางเลือกแทนน้ำมัน
แล้วศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม และขอข้อมูลจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เช่น ปตท. (บ.เอกชนที่ทำธุรกิจ NGV) โรงกลั่นน้ำมัน/แก๊ส
ตัวแทนผู้ใช้ LPG, NGV ตัวแทนผู้ใช้รถทึ่ติดตั้งแก๊ส
มาศึกษา และเสนอเป็นนโยบายพลังงานให้สังคม
และรัฐบาลได้รับรู้ .........


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 22/11/2549
 เวลา : 01:36

 IP :
124.120.225.133
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 230
       เคยนำมาเสนอที่เป็นข้อมูลจากฮ่องกง
พร้อมแหล่งอ้างอิง ว่า
ไม่กี่ปีมานี้คณะกรรมาธิการของรัฐสภาฮ่องกง
ได้ศึกษาการเปลี่ยนการใช้แก๊ส LPG มาเป็นแก๊สธรรมชาติ (natural gas)
ในครัวเรือน อุตสาหกรรม และในรถยนต์
ผลออกมาว่า การเปลี่ยนนั้นไม่คุ้มค่า
จึงยกเลิกความคิดนี้


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 22/11/2549
 เวลา : 01:42

 IP :
124.120.225.133
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 231
       หรือ จากข่าวธุรกิจเมื่อเดือนที่แล้วว่า
บริษัทต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของปั้ม Jet ในประเทศไทย
กำลังดำเนินการขายปั้ม Jet ทั้งหมดให้กับ ปตท. ที่เป็น บ. เอกชน
นี่เป็นเพราะว่าขาดทุน หรือ ไม่แน่ใจกับนโยบายพลังงานของรัฐบาลไทย
หรือสาเหตุอื่นๆ


 จาก 1234
 พฤหัสบดี, 23/11/2549
 เวลา : 18:02

 IP :
203.154.77.9
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 232
       ผมสงสัยคุณภาพของGAS NGV ของปตท.มีคณะวิศวะกรรมหรือสถาบันใดเคยตรวจสอบไหมว่าได้มาตราฐานแค่ไหน LPG ด้วยเป็นอย่างไร


 จาก ting
 จันทร์, 11/12/2549
 เวลา : 04:53

 IP :
146.23.250.16
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 233
       เป็นๆไง แปรรูป แล้ว ได้อะไรกับประชาชนบ้าง
ปตท ให้ต่างชาติมาสำรวจผลิต และ ขาย ปตท เจ้าเดียว
ราคา แล้วแต่จะตั้งเอา ตอนนี้ กำไร ไหลเข้านายทุน บางส่วน
ไม่ได้ เข้า ประเทศ ทั้งหมด นายทุน นั้น คือใคร น่าจะรู้กันดี
กีดกัน LPG ทำไม ก็เพราะ ต้องการ ให้ ใช้ NGV ที่นายทุน หน้า
เหลี่ยม มีผลประโยชน์ โยงใยอยู่


 จาก InquiryS@gmail.com
 พฤหัสบดี, 28/12/2549
 เวลา : 19:19

 IP :
124.120.217.148
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 234
       กระทู้เกี่ยวข้อง
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A20730


 จาก InquiryS@gmail.com
 พฤหัสบดี, 28/12/2549
 เวลา : 19:21

 IP :
124.120.217.148
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 235
       เวปเกี่ยวข้อง

รมว.พลังงาน ย้ำชัดไม่ชดเชยราคาก๊าซหุงต้มต่อในปี 2550

15:28 น. รมว.พลังงาน ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ย้ำชัดไม่ชดเชยราคาก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี ต่อในปี 2550 พร้อมเร่งนโยบาย 4 ประเด็น ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งความมั่นคงพลังงาน โครงสร้างกิจการพลังงาน ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขณะเดียวกัน จะเดินหน้าประกาศประมูลสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 20 ในปี 2550

เนชั่นทันข่าว


http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?rting=1&id=A20705


 จาก มตพ
 ศุกร์, 29/12/2549
 เวลา : 11:16

 IP :
203.113.80.13
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 236
       ปัจจุบันประเทศไทยมีการสนับสนุนและมีการโฆษณาชวนเชื่อ ให้นำแก๊ส NGV หรือแก๊สมีเทน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้ามาใช้กับรถยนต์ และมีการนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาเพื่อผลิตไฟฟ้าแทนเป็นจำนวนมาก ในขณะนี้โรงไฟฟ้าที่ระยอง ซึ่งประกอบด้วย BLCP กำลังการผลิต 1434 MW , Glow กำลังการผลิต 1708 MW และ TPI (IRPC) กำลัง การผลิต 104 MW รวมแล้ว 3246 MW ล้วนนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการนำถ่ายหินมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จะก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ มากกว่าใช้แก๊สมีเทน จากประสบการณ์ผ่านมาโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมีกำลังการผลิต 2625 MW เคยเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ จนต้องอพยพผู้คนหนีจากบางพื้นที่มาแล้ว และที่เห็นข่าวจาก TV ในขณะนี้ประเทศจีนก็กำลังประสบปัญหามลภาวะทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ ฉะนั้นจึงขอเสนอข้อมูลอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งเป็นความจริง และควรรู้โดยทั่วถึงกัน


 จาก 166
 อาทิตย์, 31/12/2549
 เวลา : 12:09

 IP :
124.121.91.200
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 237
       ทำไม คตส. จึงไม่ตรวจสอบ ปตท. ถ้ามีคนชงเรื่องก็น่าจะดี


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 31/12/2549
 เวลา : 19:13

 IP :
203.154.49.35
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 238
       ขอบคุณครับ คุณ คตท 236 ที่ให้ข้อมูลดีมาก
ปัญหาที่คาใจผมและคนทั่วไป ที่ไม่ใช้ผู้ถือหุ้น ปตท. ที่เป็นคนเกี่ยวข้องนักการเมือง
คือ ทำไมบริษัท ปตท. ที่เป็นบริษัทมหาชน ถึงมีอำนาจมากำหนดนโยบาย
และ/หรือชักจูงให้รัฐบาลทำตาม
และมีการประชาสัมพันธ์ด้วยเงินมหาศาลผ่านสื่อทีวีในเรื่องที่
สังคมแคลงใจในข้อเท็จจริง


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 5/1/2550
 เวลา : 12:07

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 239
       ดูกระทู้เกี่ยวข้อง


ในที่สุด กทม.ก็น้อมรับว่า NGV ไร้อนาคตแล้ว
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A20909
ลง 4 ม.ค. 50


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 5/1/2550
 เวลา : 12:13

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 240
       กระทู้เกี่ยวข้อง ..........

นัดปตทไปอภิปรายออกรายการทีวีดีไหม
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?rting=1&id=A20848


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 5/1/2550
 เวลา : 12:30

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 241
       รัฐบาล Australia ให้เงิน 1,000 Australian ดอลลาร์ สำหรับรถใหม่ที่ใช้ LPG หรือประมาณ 28,000 บาท
และราคา LPG เป็นครึ่งหนึ่งของเบนซิน ดีเซล ดู

http://www.lpgautogas.com.au/index.cfm?action=News&unq=84&Type=R จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 5/1/2550
 เวลา : 12:37

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 242
       การที่รัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุนรถใช้ LPG หรือเรียกว่า Autogas อย่างชัดเจน
ทำให้มีความต้องการใช้ Autogas สูง และ
ทำให้บริษัทรถยนต์ใหญ่ๆ ผลิตรถใหม่ที่ใช้สองระบบคือ น้ำมันกับ LPG อาทิ เช่น

Ford Australia ผลิตรุ่น Falcon E-gas

GM Holden ผลิตรุ่น Commodore ที่ขายดีที่สุดเป็น Autogas สองระบบ น้ำมัน-LPG

Mitsubishi ผลิตรุ่น family sedan model 380

อ้างอิง
http://www.lpgautogas.com.au/index.cfm?action=News&unq=84&Type=R


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 5/1/2550
 เวลา : 12:50

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 243
      
ราคา LPG ที่เสียภาษีแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันในประเทศต่างๆ
เห็นได้ว่าราคา LPG ในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมัน ไม่ได้ถูกกว่าประเทศอื่นๆ
อยู่ในระดับปานกลาง
อ้างอิง
http://data.iea.org/ieastore/assets/products/eptnotes/feature/FTR05Q3.pdf จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 5/1/2550
 เวลา : 12:58

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 244
       จากรูปใน คตท 243
เห็นได้ว่าราคา LPG สำหรับรถยนต์ในประเทศไทยที่อยู่ในระดับแตกต่างกันไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
มี ไทย โปแลนด์ อิตาลี สหราชอาณาจักร เกาหลี ลิธัวเนีย เช็คโกสโลวาเกีย เตอรกี
ฝรั่งเศส บัลกาเรีย ญี่ปุ่น จีน
และที่ต่ำกว่าไทย คือ ประเทศ ออสเตรเลีย เนเธอแลนด์ เบลเยียม
ซึ่งทั้งสามประเทศนั้น มีระดับคุณภาพชีวิตสูงกว่าไทย มีเศรษฐกิจดีกว่า มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย
เขาเน้นให้ประชาชนประหยัด และสภาพแวดล้อมมลพิษทางอากาศดีขึ้นด้วยการส่งเสริมให้ใช้แก๊ส LPG ในรถยนต์

แล้วรัฐบาลไทยโดยกระทรวงพลังงาน ???????????????????????


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 9/1/2550
 เวลา : 19:16

 IP :
124.120.224.120
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 245
       ดูความคืบหน้าการจัดตั้งสมาคม LPG ใน

http://www.gasthai.com/associate/question.asp?rting=1&id=A3


 จาก ดีมัยยย
 พุธ, 21/2/2550
 เวลา : 11:48

 IP :
195.49.27.70
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 246
       ในเมื่อนายปิยะสวัสดิ์ มีหุ้นใน ปตท.
มั...เล่นชาวเราใช้ก๊าซอยู่แล้ว
ชาวบ้านอย่างเราจะต้านก็มีแต่รวมตัว
ก๊าซในอ่าวไทยทุกจุดเป็นสมบัติชาติ
อย่าให้นายทุนมาฮุบไป ช่วยกัน
จะได้ใช้ก๊าซถูกลง


 จาก sirl
 พุธ, 21/2/2550
 เวลา : 12:19

 IP :
202.151.6.104
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 247
       ผมว่าแทนที่จะให้พวกหน้าบุบ หน้ากลม หน้าสั้น หน้วยาว หน้าม้า หน้าแมว มาจ้องจับผิดว่าผู้ถือหุ้นหน้าเหลี่ยมส่วนน้อยใน ปตท. เป็นผู้กำหนดนโยบายสนับสนุนแต่ NGV ไม่สนับสนุน LPG น่าจะนำข้อมูลว่าทำไมผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ ปตท. ผู้กำกับดูแลนโยบายหรือผู้มีอำนาจทั้งทางตรงทางอ้อมในปัจจุบัน จึงมีนโยบายแบบนี้


 จาก leon
 พฤหัสบดี, 22/2/2550
 เวลา : 11:08

 IP :
58.9.99.71
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 248
       เห็นว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังมีนโยบายให้แท็กซี่ที่จะทำการจดทะเบียนใหม่ต้องใช้แก๊ส NGV ด้วย ไม่รู้จริงหรือเปล่า
(ใครมีข้อมูลช่วยบอกด้วย)
แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นการบังคับกันทางอ้อมให้ต้องเติมแก๊ส NGV ซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
(ความเห็นส่วนตัวนะครับ)


 จาก InquiryS@gmail.com
 พฤหัสบดี, 22/2/2550
 เวลา : 13:35

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 249
       ขอบคุณ คตท 246, 247 และ 248 ที่ให้ความเห็น
ในกระทู้นี้ที่ผมเริ่มเขียนเมื่อ 1 ม.ค. 49 บัดนี้ก็เกือบ 14 เดือนแล้ว
ก็ยังมีผู้สนใจให้ความเห็น/ความรู้ และขอเสนอแนะมากมาย
หลากหลาย เป็นประโยชน์ให้เกิดหลายมุมมอง จาก InquiryS@gmail.com
 พฤหัสบดี, 22/2/2550
 เวลา : 20:27

 IP :
124.120.217.160
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 250
       ท่านที่ลงกระทู้ในนี้ ก็มีทั้งบ่น หรือใช้อารมณ์
และมีที่ให้เหตุผลดีๆ มากมาย
แต่โดยรวมแล้วต่างก็ข้องใจว่าทำไมรัฐบาลผ่านทางกระทรวงพลังงาน
ถึงสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกเป็น NGV โดยมองข้าม หรือแม้กระทั่งข่มขู่
การใช้ LPG ในรถยนต์
ซึ่ง ปตท. ที่เป็นบริษัทมหาชนเป็นผู้ผูกขาดการผลิตและจัดจำหน่าย NGV แต่ผู้เดียว
ขณะที่ LPG มีการแข่งขันกันเองในตลาด และมีปริมาณพอเพียงและมากพอที่จะส่งขาย
ไปต่างประเทศ

ปตท. เป็นบริษัทมหาชน หน้าที่ของผู้บริหารก็คือทำผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของ
มากที่สุดก่อน แล้วถึงพิจารณาเรื่องอื่นตามมา

ถ้ารัฐบาลต้องการแสดงความโปร่งใสจริง ตามนโยบายที่แถลงต่อสภาและประชาชน
กระทรวงพลังงานต้องตอบประเด็นนี้ให้ได้ คือ

1. โครงสร้างการผลิต โครงสร้างการจำหน่าย LPG และ NGV เป็นอย่างไร เช่น
1.1 ต้นทุน
1.2 ค่าการตลาด
1.3 ภาษีต่างๆ

2. ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการผลิตและจำหน่าย NGV และ LPG คือใคร

3. ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากพม่านั้น มีสัดส่วนในการผลิตเป็น NGV และ LPG อย่างไร เมื่อเทียบกับแหล่งที่ได้จากในประเทศ จะได้ไม่ต้องมาโฆษณาว่า NGV เป็นพลังงานไทย

4. ปริมาณ LPG ที่ผลิตได้ แบ่งสัดส่วนเป็นการใช้ในด้านต่างๆ อย่างไร คือ
4.1 อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
4.2 อุตสาหกรรมทั่วไป
4.3 ในครัวเรือน
4.4 ในรถยนต์สาธารณะ เช่นแท็กซี สามล้อเครื่อง
4.5 ในรถยนต์ส่วนบุคคล

5. ปริมาณ LPG และ NGV ที่ผลิตได้ มีเหลือใช้ที่ต้องส่งออกต่างประเทศเป็นจำนวน และสัดส่วนเท่าไร

6. นโยบายที่ให้ประชาชนเลือกใช้ NGV และ LPG ได้เองตามกลไกการตลาดส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไร ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์


 จาก InquiryS@gmail.com
 เสาร์, 14/4/2550
 เวลา : 21:05

 IP :
124.120.219.112
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 251
       เคยเสนอมาในกระทู้นี้นานแล้วว่า
นโยบายพลังงานทดแทนที่จะใช้ NGV ในรถยนต์จะสัมฤทฺธิผลได้
เมื่อภาครัฐทำเป็นตัวอย่าง คือ
รถประจำตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ
และรถราชการของหน่วยงานรัฐต่างๆ
ตั้งแต่รัฐมนตรีลงมาให้ติดตั้ง NGV ภายใน 6 เดือนหรือหนึ่งปี
อยากทราบว่ามีหน่วยงานภาครัฐใดได้ทำเป็นตัวอย่างแล้วครับ?

ถ้าดีจริงภาครัฐควรทำก่อน เพราะค่าเชื้อเพลิงมาจากเงินภาษีประชาชน


 จาก 00
 อาทิตย์, 15/4/2550
 เวลา : 12:37

 IP :
124.121.136.90
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 252
       กลยุทธ์ของ ปตท. ตอนนี้คือ สั่งให้ รัฐ ออก กฏหมายให้เข้าทางตัวเองครับ
เวลามีกำไรก็อ้างว่าเป็น บริษัท เวลาจะขาดทุนก็อ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ ... คิดได้ไงเนี่ย
http://www.pttplc.com/th/document/pdf/ngv/ga_ng_04_03-01.pdf


 จาก InquiryS@gmail.com
 อาทิตย์, 15/4/2550
 เวลา : 20:17

 IP :
124.120.219.103
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 253
       ปตท. ก็เหมือนกับ บริษัทการบินไทย ที่เป็น บริษัทมหาชน
ที่รัฐบาลมีหุ้นใหญ่ แต่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจครับ
เคยฟังบรรยายจากกรรมการบอร์ด ปตท. เมื่อไม่นานมานี้
ท่านได้บอกตรงๆ ว่าผู้บริหาร ปตท. ที่เป็นลูกจ้างบริษัทกินเงินเดือนสูงๆนั้น
มีหน้าที่ทำกำไรและแบ่งผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นครับ เรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องรอง

การบินไทยแตกต่างกับ ปตท. ที่ว่า ตลาดการบิน
เป็นตลาดเสรี ต้องแข่งขันกับสายการบินต่างๆ ในโลก
ด้วยฝีมือการบริหารและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แต่ ปตท. คุมตลาดพลังงานของไทย ไม่มีการแข่งขันแท้จริง
นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ปั้มเจ็ท อยากขายปั้มในไทยทิ้ง
เพราะรู้ว่าสู้กันแบบเสรีไม่ได้


 จาก Auto
 จันทร์, 16/4/2550
 เวลา : 13:00

 IP :
61.90.149.126
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 254
       ให้ถามว่าคิดยังไงเหรอ ก็คือคิดผิดน่ะซีครับ และผมก็ว่าคิดผิดมาก


 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 16/4/2550
 เวลา : 15:18

 IP :
124.120.218.41
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 255
       กระทู้เกี่ยวข้อง

http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A24495


 จาก kingf
 อังคาร, 24/4/2550
 เวลา : 16:14

 IP :
195.49.27.70
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 256
       เมื่อมันถึงขีดสุด ก็ออกมาถนนเดินหน้าไปพร้อมกัน เพื่อทวงถามความชอบธรรมให้ประเทศ กับสมบัติชาติที่เรามีอยู่
ก๊าซในอ่าวไทยเป็นของไทยทุกคน


 จาก สุธี
 อังคาร, 24/4/2550
 เวลา : 17:38

 IP :
203.151.82.4
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 257
       เขาแปรรูปเพื่ออะไร? เพื่อผลกำไรใช่มั๊ย?
หน่วยงานอื่นๆที่ขาดทุนเนี่ยไม่เห็นจะมีนักลงทุนสนใจ
กำไรเข้ากระเป๋าใคร? ไอ้ที่โฆษณาตอบแทนสังคมน่ะมันแค่สร้างภาพ
เดิมปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั้งประเทศเป็นเจ้าของ เงินเดือนที่ใช้จ่ายการลงทุนการก่อสร้างที่ผ่านมานั่น มันเงินภาษีของผมและทุกๆคน
นิยามของรัฐวิสาหกิจ คืออะไร?...............
รัฐวิสาหกิจ ต้องไม่มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหากำไรสูงสุดจากประชาชน เพราะเงินทุนที่สร้างรัฐวิสาหกิจคือเงินภาษีของของผมและของทุกๆคน และรัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการเพื่อความมั่นคงของประเทศ ของประชาชนในประเทศ
รัฐบาลไม่มีสิทธิที่จะนำรัฐวิสาหกิจไปแปรรูป ไปขาย หรือเซ็งลี้ให้กับใคร รัฐบาลไม่ใช่เจ้าของรัฐวิสาหกิจ
พวกผมต่างหาก ที่เป็นเจ้าของ ตอนที่จะแปรรูปรัฐบาลเคยมาถามพวกผมมั๊ย เคยถามว่าพวกผมยอมมั๊ย?
แล้วตอนนี้เป็นไง ตอนนี้เป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) เขาจะทำเพื่อใคร? เพื่อชาติเพื่อพวกเราอย่างนั้นหรือว่าเพื่อกำไรเข้ากระเป๋าผู้ถือหุ้น?

เกิดวันข้างหน้าไอ้พวกที่ถือหุ้นเนี่ยมันหรืองกเงินเห็นกำไรหุ้นงาม มีฝรั่ง มีแขก มาขอซื้อหุ้นให้ราคางาม พวกที่ถือหุ้นเนี่ยมันจะขายมั๊ย? คิดว่าพวกนี้มันจะรักชาติอย่าง UNOCAL มั๊ย ที่ไม่ยอมขายให้จีน

ปตท.นอกจากจะซื้อปั๊มเจ็ทแล้ว ตอนนี้เท่าที่ทราบกำลังเข้าไปซื้อบางหน่วยของโรงกลั่น TPI แล้วเข้าแปลงหนี้เป็นหุ้นใน TPI เปลี่ยนชื่อเป็น IRPC เขาเล่นโดยนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ทรงอิทธิพลในขณะนั้น บีบจนตรอก น่าสงสารเจ้าของเดิม
ผมมองว่าในอนาคตเราจะไม่เหลือกิจการอะไรที่คนไทยเป็นเจ้าของเลยคอยดูเถอะเมื่อ ปตท.กลายเป็นบริษัท มหาชน เขาจะต้องมีการผ่องถ่ายหุ้นคิดแต่กำไรจากการขายหุ้นโดยไม่สนใจว่าใครจะเข้ามาซื้อ แล้ววันหนึ่งเราก็จะเหมือนอาร์เจนตินา
ผมสงสารลูกผม ท่าทางจะลำบากแน่ๆเพราะรุ่นพ่อนั้นเริ่มขายสมบัติของชาติแล้ว อีกหน่อยคงเอาประเทศเข้าตลาดหุ้น
....ไอ้ลูกหลานจัญไร ขายสิ้นแม้ สัญชาติตัวเอง


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 24/4/2550
 เวลา : 18:43

 IP :
124.120.223.231
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 258
       http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A24715

คำตอบที่ 20
ข้อเท็จจริงที่ภาครัฐไม่ยอมบอกให้ชัดเจน คือ

1. โรงกลั่นต่างๆ ที่ผลิต LPG และเชื้อเพลิงปิโตเลียมอื่นๆ ออกมาขาย ไม่ได้ขาดทุน รวมทั้ง ปตท. ที่เป็นผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และในไม่กี่เดือนจะครองตลาดการขายเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เพราะปั้ม Jet ขายทิ้งให้

2. รัฐไปบวกค่าภาษีต่างๆ และนำเงินเข้ากองทุนเชื้อเพลิง ทำให้ราคาหน้าปั้มแพงขึ้น ทั้งเบนซิน ดีเซล LPG

3. ต่างประเทศรัฐบาลเขาทำเช่นเดียวกับข้อสอง ยกเว้นพลังงานสะอาดเช่น LPG ที่ไม่เก็บภาษีหรือไม่นำเงินเข้ากองทุนชดเชย เพราะการใช้ LPG ลดการนำเข้า เบนซิน ดีเซล ที่เป็นพลังงานที่ปล่อยสารพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้ราคา LPG เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเบนซินดีเซล โดยรัฐแค่ขาดทุนกำไร เป็นราคาที่ลอยตัวอยู่แล้ว

4. ปัจจุบัน LPG มีพอเพียงและเหลือส่งออก แต่เนื่องจากรัฐต้องการสนับสนุนเชื้อเพลิงทดแทนชนิดอื่น เช่น แก๊สโซฮอล และ NGV รัฐจึงไม่ต้องการให้ใช้ LPG ในภาคขนส่งมากเกินไป เพราะจะทำให้นโยบายส่งเสริมฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

5. จากเหตุผลข้อเท็จจริงข้างต้น ที่รัฐบอกว่าชดเชยราคาแก๊ส LPG ไม่จริง ที่จริงคือรัฐขาดทุนกำไรจากการใช้ LPG ของคนในประเทศ ถ้ารัฐสนับสนุน LPG เช่นเดียวกับ NGV รัฐต้องลดภาษีหรือไม่เก็บภาษี ราคา LPG ปัจจุบันก็จะเป็นเช่นเดิม โดยโรงกลั่นมีกำไร ปั้ม LPG และผู้จำหน่ายก็มีกำไร คนขาดทุนกำไรคือรัฐ แต่สังคมส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และประหยัดการนำเข้าปิโตรเลียม

6. แทนที่รัฐจะปวดหัวกับการส่งเสริมแก๊สโซฮอล และ NGV ไม่ได้ตามเป้า รวมทั้งขึ้นราคา (ไม่ใช่ลอยตัวราคา) LPG โดยไม่กระทบกับราคาแก๊ส LPG ที่ขายตามบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นผู้ใช้ส่วนใหญ่ รัฐควรมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนในประเทศ และควบคุมดูแลให้กลไกตลาดทำงาน


 จาก เบื่อมาก
 พุธ, 25/4/2550
 เวลา : 02:51

 IP :
124.121.91.85
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 259
       มีหุ้นอยู่ใน ปตท. เยอะก็ต้องเร่งหากำไรช่วยกันสิจะได้เงินปันผลเยอะๆ
ส่วนประชาชนตาดำๆ ช่างหัวมัน มองไม่เห็นหัวอยู่แล้ว ทำเพื่อกระเป๋าตัวเอง


 จาก Sunny B11
 พุธ, 25/4/2550
 เวลา : 10:22

 IP :
124.121.3.113
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 260
       จริงหรือเปล่าครับที่แก็สสำหรับใช้หุงต้มที่อเมริกา
คือมีเทน ที่เราแผลงเรียกว่า NGV ที่เขาเดินท่อไปตามบ้านน่ะครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 25/4/2550
 เวลา : 13:13

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 261
       จาก Maxsim
อังคาร, 24/4/2550
เวลา : 09:34
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A24715

คำตอบที่ 16
กระทรวงพลังงาน ร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมัน และค่ายรถยนต์เปิดตัวโครงการ “มั่นใจใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์” หวังสร้างความมั่นใจ และผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้แก๊สโซฮอล์มากขึ้น ยอมรับยอดการใช้ที่เพิ่มขึ้นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แม้จะพยายามใช้มาตรการด้านราคาเข้ามาช่วยแล้ว พร้อมประกาศเดินหน้าลอยตัวราคาก๊าซหุงต้มให้ได้ภายในปีนี้ และอาจกำหนดใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสร้างรถไฟฟ้าแทน

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “มั่นใจใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์” ว่า กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายจะรณรงค์ให้มีการใช้แก๊สโซฮอล์อย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันแม้จะใช้มาตรการด้านราคาที่ทำให้ราคาแก๊สโซฮอล์ถูกกว่าน้ำมัน เบนซิน 95 ถึง 2.50 บาทต่อลิตร แต่ยอดจำหน่ายแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นไม่เป็นที่น่าพอใจนัก โดยในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 95 ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อยู่ที่ 3.3 ล้านลิตร แต่เพิ่มขึ้นมาเป็น 4.06 ล้านลิตรต่อวัน ในปัจจุบัน เป็นยอดของผู้ใช้น้ำมันเบนซินประมาณร้อยละ 19 เท่านั้น ดังนั้น มาตรการราคาคงไม่เพียงพอ เพราะขึ้นอยู่กับการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนหันมาเติมแก๊สโซฮอล์ ซึ่งการออกแคมเปญวันนี้ (23 เม.ย.) กระทรวงพลังงานร่วมกับผู้จำหน่ายรถยนต์และผู้ค้าน้ำมัน มั่นใจว่า ยอดจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 อย่างน้อยจะเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านลิตรต่อวัน ในปลายปีนี้ และมีผู้ใช้แก๊สโซฮอล์รวม 20 ล้านลิตรต่อวัน ใน 2-3 ปีข้างหน้า

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวว่า ในปีนี้ รัฐบาลยังตั้งเป้าหมายจะลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี ให้ได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ แต่การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาใด ขึ้นอยู่กับราคาแอลพีจีตลาดโลก หากอยู่ในช่วงขาลง การปรับเปลี่ยนราคาจะไม่กระทบผู้ใช้ ขณะเดียวกัน หากลอยตัวราคาแอลพีจีแล้ว จะทำให้ยอดของผู้ใช้รถยนต์ที่เปลี่ยนเป็นแอลพีจีลดลง และเป็นผลดีต่อผู้ใช้น้ำมันในปัจจุบัน เพราะต้องยอมรับว่า ขณะนี้มีการนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวอีกว่า หลังลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม เงินกองทุนน้ำมันที่จัดเก็บ 2,000 ล้านบาทต่อเดือน แยกเป็นน้ำมันดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 1 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซิน 95 ประมาณ 3.46 บาทต่อลิตร และเบนซิน 91 ประมาณ 3.40 บาทต่อลิตร อาจจะลดหรือไม่ลดเงินจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน โดยมีแนวทางพิจารณา 3 แนวทาง คือ การลดเงินกองทุนน้ำมัน เพื่อทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลง การเปลี่ยนจากเงินกองทุนให้กลายเป็นภาษีสรรพสามิต และนำเงินดังกล่าวไปก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งจะเลือกแนวทางใดคงจะพิจารณาให้เหมาะสมที่สุด โดยกรณีการนำไปก่อสร้างรถไฟฟ้า 5 สายทาง มูลค่าลงทุนประมาณ 165,000 ล้านบาท หากใช้เงินกองทุนน้ำมัน จะมีเงินปีละ 24,000 ล้านบาท เรียกได้ว่าเกือบจะเพียงพอสำหรับการลงทุนโครงการดังกล่าว และเป็นผลดีต่อประเทศ

ด้าน นายธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการบริษัท เชลล์ในประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้เชลล์ขายแก๊สโซฮอล์ 95 ทุกสถานีบริการ และกำลังพิจารณาเร่งขยายแก๊สโซฮอล์ 91 ให้มากที่สุด ซึ่งต้องยอมรับว่า ความมั่นใจของประชาชนในการใช้แก๊สโซฮอล์ยังไม่เพิ่มขึ้นมากนัก แม้รัฐบาลจะพยายามใช้มาตรการราคา จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอู่รถยนต์และผู้เชี่ยวชาญจะต้องสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถยนต์ ขณะเดียวกัน หากรัฐบาลประกาศยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 คาดว่ายอดจำหน่ายแก๊สโซฮอล์จะเพิ่มขึ้นรวดเร็ว และจะเป็นผลดีต่อเกษตรกร เพราะหากยังมีความไม่มั่นใจในการใช้แก๊สโซฮอล์ อาจส่งผลให้เอทานอลมีปัญหาล้นตลาดมากขึ้นและบางโรงงานอาจจะต้องปิดตัว

ทั้งนี้ ในโครงการ “มั่นใจใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์” ได้ออกแคมเปญชุด “กระตุกให้ฉุกคิด อย่าโยนทุกความผิดให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์” ซึ่งได้ประสานงานกับผู้ค้าน้ำมัน ผู้ผลิตรถยนต์ ยืนยันเรื่องคุณภาพการใช้แก๊สโซฮอล์ และจัดกิจกรรมรวมพลังรถป้ายแดง มั่นใจใช้แก๊สโซฮอล์เพื่อสนับสนุนเจ้าของรถยนต์ใหม่ทดลองใช้แก๊สโซฮอล์ฟรี ซึ่งคาดการณ์ว่า หากใช้แก๊สโซฮอล์ทั่วประเทศ จะลดนำเข้าน้ำมันได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งแคมเปญดังกล่าว จะเสนอผ่านสื่อทุกรูปแบบ และได้เชิญชวนประชาชนที่ใช้รถยนต์ใหม่มาพิสูจน์การใช้แก๊สโซฮอล์ โดยเติมแก๊สโซฮอล์ฟรีจากผู้ค้าน้ำมันค่ายต่างๆ รางวัลสูงสุด บัตรเติมแก๊สโซฮอล์ มูลค่า 50,000 ล้านบาท


ที่มา http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9500000046258>;


 จาก InquiryS@gmail.com
 พฤหัสบดี, 26/4/2550
 เวลา : 20:20

 IP :
124.120.222.235
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 262
       ดูกระทู้เกี่ยวข้อง
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?rting=1&id=A24796


 จาก กก
 เสาร์, 12/5/2550
 เวลา : 13:42

 IP :
195.49.27.87
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 263
       คุณ 261
หากไงช่วยค้นให้ผมทราบหน่อยว่าเครือญาติและตัวนายปิยะสวัสดิ์เองมีหุ้นใน ปตท. เท่าไร
ประเทศไทยไม่มีคนเก่งเรื่องพลังงานหรือไรจึงให้นายนี้มาดูแลเรื่องนี้ ข่าวว่าเป็นคำสั่งร้องขอจาก ไอ้หน้าเหลี่ยมกับนายกตอนนี้ เพื่อให้มากุยทางแปรรูป กฟผ.ให้ได้ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ณ ตอนนี้


 จาก Riya
 อาทิตย์, 17/6/2550
 เวลา : 16:32

 IP :
69.243.64.133
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 264
       It is healthy, I shall come on your site more often, thank.


 จาก ขาวจัง
 อาทิตย์, 8/7/2550
 เวลา : 01:53

 IP :
202.5.81.215
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 265
       NGVถูกผูกขาดโดยนายทุน(ปตท) แต่เพียงผู้เดียว ตอนแรกๆ ก็ทำราคาให้ตำและจัดโปรโมชั่นหน่อยเพื่อหลอกคนเข้ามาใช้เยอะๆ หลังจากนั้นก็คงรู้ว่าการอะไรที่ถูกผูกขาดแต่เพียงเจ้าเดียวจะเป็นอย่างไร ดูตัวอย่างจากน้ำมันก็แล้วกัน


 จาก P
 จันทร์, 30/7/2550
 เวลา : 23:23

 IP :
202.57.170.142
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 266
       ปตท. เป็นองค์กรที่แสวงหาผมกำไรนะครับ ไม่ใช่ มูลนิธิ


 จาก กลัวตายเจงๆ
 อังคาร, 31/7/2550
 เวลา : 01:09

 IP :
124.121.37.79
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 267
       เอางี้ดิ ในเมื่อ ปตท. อ้างว่า NGV ดีนักดีหนา ทำไมไม่ให้บ้านพวกที่บอกว่าหวังดีต่อชาติ เอา ไอ่ NGV ไปใช้หุงต้มที่บ้านมันดู อยากรู้ว่าบ้านมันเหล่านี้จะอยู่ดีมะ


 จาก สุธี
 พฤหัสบดี, 2/8/2550
 เวลา : 12:31

 IP :
203.151.82.4
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 268
       ได้เรื่องแล้วมีตัวแทน ออกมาต้านการแปรรูปแล้ว เอาใจช่วย ทวงคืน ปตท.
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9500000090082


 จาก Jack อุบล KE70
 พฤหัสบดี, 2/8/2550
 เวลา : 21:58

 IP :
125.26.123.181
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 269
       บริษัทของรัฐ ก็ต้องให้รัฐว่างนะโยบายเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท


 จาก สท.7387.COM
 อาทิตย์, 5/8/2550
 เวลา : 17:50

 IP :
222.123.192.116
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 270
       ขอขอบคุณทุกความเห็นที่แสดงข้อมูลกันอย่างเปิดอกและเปิดใจ
ผมจะนำความรู้ที่ได้ และความเห็นของชาวสมาชิกไปเผยแพร่ต่อไป
หนอยแน่....ทำกันได้ ใอ้พวกพ่อค้าหน้าเลือด
สมัยหน้าจะได้ตัดสินใจซะทีจาเลือกใครเป็นนายก ฯ


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 22/8/2550
 เวลา : 21:33

 IP :
124.120.223.18
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 271
       ในฐานะที่เปิดประเด็นเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง
ที่ผม InquiryS@gmail.com ได้นำมาเสนอในที่นี้มาเกือบสองปีแล้ว จะเห็นได้ว่า
มีข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์แล้ว เช่น
1. มีจำนวนปั้ม LPG ที่ขออนุญาตเปิดอย่างถูกต้องมากขึ้น และจำนวนรถยนต์ที่ใช้ LPG ก็มีมากขึ้น
2. ราคาแก๊ส LPG ที่ปั้มคงตัว และมีจำหน่ายไม่ขาดแคลน เนื่องจากเป็นราคาที่ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์
ไม่ได้มีการชดเชยแต่ประการใด และสามารถลดราคาได้อีกท้ารัฐบาลสนับสนุนเหมือนประเทศอื่น
ด้วยการลดภาษี
3. ราคา NGV จะลอยตัวในเร็วๆ นี้ เนื่องจาก ปตท. แบกภาระไม่ไหว จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 22/8/2550
 เวลา : 21:56

 IP :
124.120.223.18
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 272
       มีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยและยังไม่ได้รับคำตอบคือ

1. ทำไมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องพลังงานจึงคล้ายกับของ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน ทั้งๆ ที่รัฐบาลต้องทำหน้าที่เป็นคนกลางเหมือนกรรมการฟุตบอล ให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคคือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

2. สืบเนื่องจากข้อ 1 ในกรณีธุรกิจการบิน บริษัทการบินไทย ที่เป็นบริษัทมหาชนเช่นเดียวกัน และรัฐบาลถือหุ้นใหญ่ผ่านทางกระทรวงการคลัง รัฐบาลถึงได้ปล่อยเสรี ให้มีสายการบินอื่นๆ แข่งกันในประเทศ ผลประโยชน์ตกอยู่ที่ผู้บริโภคคือประชาชนได้เดินทางโดยเครื่องบินในราคาที่เหมาะสม มีทางเลือกมากขึ้น แล้วทำไมจึงไม่ปล่อยเสรีเช่นเดียวกันในเรื่องพลังงาน เพื่อให้ผู้บริโภคคือประชาชนได้ประโยชน์

3. ทำไมบริษัท Caltex และ Shell ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรปและเอเชีย จึงปฏิเสธ ปตท. ที่จะมาทำการตลาดด้วยการลงทุนสร้างปั้ม NGV และขาย NGV ทั้งๆ ที่บริษัททั้งสองเป็นผู้ครองตลาดรายใหญ่ในยุโรปและเอเซียในการขายปลีกก๊าซรถยนต์ คำตอบก็คือบริษัททั้งสองเขาทำตลาด LPG มิใช่ NGV ที่ประเทศไทยไม่มีอนาคต ไม่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและการลงทุน แต่รัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้ทำตลาด LPG ซึ่งจะเป็นคู่แข่งของ NGV ที่ ปตท. แต่ผู้เดียวผูกขาดอยู่ แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าภาคเอกชนได้ลงทุนเปิดปั้ม LPG (มิใช่ NGV) มากมายทั้งๆที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และถูกกีดกันโดยทางอ้อมด้วย

InquiryS@gmail.com 22 สิงหาคม 2550 21.55 น.


 จาก ทิม
 พฤหัสบดี, 23/8/2550
 เวลา : 00:14

 IP :
124.120.156.215
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 273
       ปตท. เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ผมรู้จักเป็นครั้งแรกครั้งเมื่อยังเป็นเด็กเล็กๆ
เขามีการโฆษณาทางทีวีว่าเมืองไทยโชติช่วงชัชวาลประมาณนี้ในโฆษณาของ ปตท.
เข้าใจว่าเป็นช่วงของนายกเปรมฯ
เมื่อ 1-2 ปีก่อน หลายคนมองว่า ปตท. มีทักษิณถือหุ้นเลยมีการกระทำไม่สะอาด
จนถึงวันนี้เหลี่ยมไปแล้วก็ยังดูไม่สะอาด เอ๊ะ! ทำไมมันใหญ่ไปยัน คมช. เลยหรือไง
ถึงได้ทำอะไรที่มันขัดหูตาประชาชนเรื่อยมาจนทุกวันนี้??? ปตท. เป็นบริษัทที่มีรากฐาน
และประวัติยาวนาน แน่นอนเขาย่อมมีมือดีมี connection เหนียวแน่นมาทุกรัฐบาล
และทุกวงการ การที่เขาจะทำอะไร(ก็ได้)ไม่ใช่เรื่องยาก ยุคนี้เป็นยุคของการใช้
connection เพื่อหาผลประโยชน์

คราวนี้ก็อย่าไปด่ารัฐบาลเลยเพราะรัฐบาลไหนๆ มันก็เหมือนกันหมด คือรับหมดทุกเม็ด
ด่าไปก็เท่านั้นมันไม่เคยสนใจเราจริงๆหรอก

วิธีแก้เผ็ด ปตท. ง่ายมากๆ ทำทุกอย่างที่ใช้พลังงานลดลง ใช้อย่างพอเพียง และบอกวิธีนี้ต่อๆไป

อ่อ..การไฟฟ้าให้พนักงานใช้ไฟฟ้าฟรีๆ มีใครเดือดร้อนไหม? การไฟฟ้า support ตรงนี้ปีๆเท่าไร???
ประเทศนี้เสียนิสัย อุ้มชูกันไม่เข้าท่า บางคนต่อไฟทำห้องเช่าก็มี


 จาก โอ๊ต
 พฤหัสบดี, 23/8/2550
 เวลา : 08:53

 IP :
61.7.144.216
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 274
       คำเดียวสั้นๆ........ ปตท. หัวค......ย


 จาก อิอิ
 พฤหัสบดี, 23/8/2550
 เวลา : 12:05

 IP :
203.146.201.1
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 275
       ตอนนี้รถหลวงติด NGV เยอะมากครับ แต่ เคยเห็นรถพวกนี้ไปเติมแก๊สกันบ้างไหมล่ะ ที่ทำงานผมก็ติดหลายครับ แต่ไม่ไปเติม คนขับบอกว่า เติมน้ำมันอยางเดียวไม่เคยเติมแก๊สเลย


 จาก อิอิ
 พฤหัสบดี, 23/8/2550
 เวลา : 12:05

 IP :
203.146.201.1
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 276
       ตอนนี้รถหลวงติด NGV เยอะมากครับ แต่ เคยเห็นรถพวกนี้ไปเติมแก๊สกันบ้างไหมล่ะ ที่ทำงานผมก็ติดหลายครับ แต่ไม่ไปเติม คนขับบอกว่า เติมน้ำมันอยางเดียวไม่เคยเติมแก๊สเลย


 จาก อิอิ
 พฤหัสบดี, 23/8/2550
 เวลา : 12:05

 IP :
203.146.201.1
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 277
       ตอนนี้รถหลวงติด NGV เยอะมากครับ แต่ เคยเห็นรถพวกนี้ไปเติมแก๊สกันบ้างไหมล่ะ ที่ทำงานผมก็ติดหลายครับ แต่ไม่ไปเติม คนขับบอกว่า เติมน้ำมันอยางเดียวไม่เคยเติมแก๊สเลย


 จาก กิ้งก่า กิ้งกือ
 พฤหัสบดี, 23/8/2550
 เวลา : 13:17

 IP :
203.144.135.188
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 278
       เห็นด้วยกับ ค.ต.ที่ 277 ที่ทำงานผมก็เหมือนกัน ถามๆดูพอจะรู้ว่าเติม NGV ต้องจ่ายตังค์เองแต่เติมน้ำมัน หลวงท่านมีให้เบิกจริงไม๊ 555...


 จาก งี่เง่า
 พฤหัสบดี, 23/8/2550
 เวลา : 22:52

 IP :
125.25.159.232
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 279
       ปตท.เอาเปรียบเอาเงินภาษีที่เราจ่ายไปกับการซื้อและสร้างเรือรบจักรีนฤเบศ เอาไปลาดตระเวณเพื่อคุ้มครองแท่นเจาะของ ปตท.มีใครทราบมั๊ย ว่าเขาจ่ายค่าลาดตระเวณหรือค่าน้ำมันให้หรือเปล่า หนอยมาเอาเรือหลวงไปใช้งานของตัวเองได้งัย


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 24/8/2550
 เวลา : 17:33

 IP :
202.139.223.18
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 280
       เรื่อง ปตท. ให้เรือกองทัพเรือคุ้มครองเป็นพิเศษคงไม่จริงครับ
ประเทศไหนๆ ก็มีกำลังทหารไว้ปกป้องคุ้มครองไม่ให้ถูกข่มขู่จากประเทศอื่นๆ กัน
สิงคโปร์ที่เป็นประเทศเล็ก แต่ก็มีเครื่องบิน F16 จำนวนมาก เพราะก็ต้องป้องกัน
ไม่ให้ถูกประเทศใกล้เคียงข่มเหงเหมือนกัน


 จาก นนนนนนนนน
 อังคาร, 11/9/2550
 เวลา : 20:40

 IP :
203.156.41.156
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 281
       รัฐบาลเฮงซวย


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 11/9/2550
 เวลา : 22:38

 IP :
116.58.231.242
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 282
       อย่าเครียดมากไปครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 อังคาร, 11/9/2550
 เวลา : 22:38

 IP :
116.58.231.242
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 283
       อย่าเครียดมากไปครับ


 จาก Code
 จันทร์, 17/9/2550
 เวลา : 03:44

 IP :
58.136.32.1
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 284
       เอ่อ ถ้ามันผิดนโยบายหรือรัฐธรรมนูญจิงอย่างที่ว่า เราสามารถเขียนหนังสือฟ้องศาลปกครองได้นะคับ เมื่อมีการร้องเรียนศาลปกครองเค้าให้ความยุติธรรมอยู่แล้วคับ เพราะเค้าไม่มีทนาย เขาหาข้อมูลสืบสวนเอง ถ้าผิดจิงเราได้รับความเป็นธรรมคับ อีกอย่างนโยบายมันผิดหลักเกินไปคับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 17/9/2550
 เวลา : 10:52

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 285
      
คำตอบที่ 284
เอ่อ ถ้ามันผิดนโยบายหรือรัฐธรรมนูญจิงอย่างที่ว่า เราสามารถเขียนหนังสือฟ้องศาลปกครองได้นะคับ เมื่อมีการร้องเรียนศาลปกครองเค้าให้ความยุติธรรมอยู่แล้วคับ เพราะเค้าไม่มีทนาย เขาหาข้อมูลสืบสวนเอง ถ้าผิดจิงเราได้รับความเป็นธรรมคับ อีกอย่างนโยบายมันผิดหลักเกินไปคับ
==
ขอบคุณครับท่าน คตท 284
มีหลายวิธีที่ให้ภาครัฐเปิดเผยรายละเอียดด้านพลังงานทดแทน
วิธีหนึ่ง คือส่งเรื่องให้กรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน
เพื่อให้กระทรวงพลังงานเปิดเผยข้อมูลนโยบายพลังงานทดแทนต่อสาธารณชน
ที่รวมถึงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้ง NGV LPG
และปริมาณการใช้ ปริมาณการนำเข้า ส่งออก และจำนวนและ
ชื่อผู้นำเข้าส่งออก โดยเฉพาะผู้ส่งออก LPG ครับ


 จาก tee 960
 ศุกร์, 28/9/2550
 เวลา : 14:30

 IP :
202.44.210.31
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 286
       ผมสงสาร คนไทย ทุกๆๆ คน และตัวเองที่ถูกบังคับโดยรัฐบาล ให้ทุกคนเป็นทาส นายทุน


 จาก InquiryS@gmail.com
 ศุกร์, 28/9/2550
 เวลา : 15:58

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 287
      
ให้ไปดู ..
รัฐชดเชยแก๊ส LPG ราคาลิตรละ 50 สตางค์ ดูโครงสร้างราคาแก๊สจากกระทรวงพลังงาน เมื่อ 25 ก.ย. 50 ...
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A30264


 จาก FS
 จันทร์, 1/10/2550
 เวลา : 23:25

 IP :
124.120.200.165
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 288
       ฟันธง ถ้ารัฐจะใช้กลไกไปบีบบังคับให้ผู้ใช้ LPG ไปใช้ NGV ละก็
ประเทศจะแย่ลง บรรยากาศมีแต่เรื่องแย่ๆ และ การเมืองเหม็นเน่าแน่ๆ เพราะ
รถเก๋งมันมีพื้นที่ติดถังแก๊สจำกัด ถ้าไปใช้ NGV มันจะวิ่งได้ระยะทางน้อยต่อการเติมเต็มถัง
(ยิ่งรถเก๋งขนาดกลางที่เครื่องเกิน 2000cc คงวิ่งได้น้อยมากๆต่อการเติมเต็มถัง) จาก kingf
 พฤหัสบดี, 18/10/2550
 เวลา : 15:52

 IP :
192.249.41.3
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 289
       ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน สู้เรื่องlpg นี้ตลอดไปครับ


 จาก InquiryS@gmail.com
 พฤหัสบดี, 18/10/2550
 เวลา : 23:40

 IP :
202.91.18.204
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 290
       ขอให้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ update ตลอดที่..
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A30264


 จาก Art
 อังคาร, 23/10/2550
 เวลา : 17:42

 IP :
125.24.245.13
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 291
       กำลังจะติดตั้งLPGในรถนิสสันเซฟิโล่รุ่นแดกน้ำมันสุดๆคงรู้กันแล้วนะครับว่ารุ่นไหนแต่อยากรู้ว่าLPGปลอดภัยขนาดไหน


 จาก ta_oup
 พุธ, 31/10/2550
 เวลา : 02:11

 IP :
58.64.88.250
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 292
       แค่คิดแบบเด็กหลังเขาคนหนึ่งน่ะค่ะ...
1.ของธรรมชาติ(NGV)ที่บอกว่าเรามีเหลือเฟือ..แล้วทำมัยต้องซื้อเพื่อนบ้าน..แถมบอกว่าหากกำลังผลิตไม่ทันก้อมีแผนที่จะนำเข้าจากมาเลย์ และเวียดนาม..ฯลฯ **และที่บอกว่า..มีใช้ได้อีก ห้าสิบปี่อย่างสบายๆๆหมายความว่างัยค่ะ...ต่อไปคงแพงเหมือนน้ำมันเหรอ?

2.ทำมัยไม่เริ่มจากการบังคับใช่ในหน่วยงานของรัฐก่อน เพราะมันเป็นพลังงานเพื่อชาติไม่ใช่เหรอ...ใช้ในการผลิตไฟฟ้า...ใช้ในรถของหน่วยงานราชการที่มีอยู่มากมาย (เพราะที่เห็น..ก้อยังใช้น้ำมันกันอยู่เลย..มีรถตู้คันใหม่ๆๆของบางกรมเท่านั้นที่ติด NGV )

3.อยากให้ประชาชน..ตาดำๆ..หาเช้ากินค่ำใช้..ทำมัยไม่หาวิธี ที่ทำให้ค่าติดตั้งลดลงพอๆกับการติด LPG หล่ะ.........(4-50,000 กับ 1-20,000 มันต่างกันเยอะน่ะ..สำหรับชาวบ้านทั่วไป) แม้ว่าผ่อนได้...ก้อเป็นการเพิ่มภาระ..เริ่มต้น..ให้กับประชาชนน่ะ..

4.หากมองประเทศ เป็นธุระกิจ..เป็นบริษัท ....หากไม่สามารถสร้างรายได้ เราก็ควรหันมาลดรายจ่าย..ไม่ซื้อของใหม่..ใช่ของที่มีอยู่กับภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด


 จาก แกนม๊าซ
 พุธ, 31/10/2550
 เวลา : 07:49

 IP :
221.128.122.67
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 293
       อ่านใน นสพ.ไทยรัฐ

ปัจจุบัน 80% ของแก๊สใช้ในการผลิตไฟฟ้า

ในยณะที่ เวียดนามประกาศจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย ในอีก 10 ปี ข้างหน้า

เพื่อนบ้านเรากำลังแซงเราไปแล้วคับพี่น้อง

ฟ้งแล้วเศร้า เพราะมันแต่ทะเลาะกันเอง

ผมว่าในกลุ่มของรถที่ใช้แก๊สปริมาณ%มันน้อยมากหากเทียบกับทั้งระบบ อ่านข่าวเกี่ยวกับรถใช้ LPG แล้วเหมือนผิดยังไงไม่รู้ ทำไมไม่เอาตัวเลขจริงมาว่ากันเนอะ

ไม่เกิน 25 ปี วิกฤตแน่ทั้งน้ำมันและก๊าซ


 จาก ชำนาญ
 อาทิตย์, 18/11/2550
 เวลา : 14:34

 IP :
222.123.113.118
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 294
       ใครทราบข้อมูลการติดตั้ง เอ็น จี วี ในรถยนต์ ช่วยบอกที....
- นำหนักและความจุของถังแก็ส เอ็น จี วี แต่ละขนาด
- เมื่อเติมแก็สเต็มถังจะวิ่งได้กี่ ก.ม.
- เติมเต็มถังใช้เวลานานเท่าไร


 จาก ผู้ใช้ LPG
 อาทิตย์, 18/11/2550
 เวลา : 17:13

 IP :
144.5.59.105
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 295
       -ถังก๊าซ หนัก 63 กก. เนื้อก๊าซ 15 กก. รวมแล้ว = 78 กก.
- เติมเต็มถังวิ่งได้ 150-250 กม.
การเติมเต็มถังใช้เวลาเท่าไรไม่ทราบครับ

ข้อมูลข้าบน มาจาก แผ่นพับของ ปตทที่ แจกเวลาออกบู๊ทครับ
งานมอเตอร์เอ็กซืโป น่าจะไปออก บู๊ทนะครับ
น่าจะไปสอบถามความจริงให้แน่ๆว่าเป(นอย่างไร
อีกข้อหนึ่งคือ มีคำถามว่า NGV ราคาเท่าไร? คำตอบคือ ตามสูตร ราคาอิงกับราคาน้ำมันดีเซลโดยจำหน่ายที่ราคาครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมันดีเซลทั้งนี้มีเพดานราคาที่จะไม่ปรับสูงเกินกว่า 10.34 บาทต่อ กก.
สงสัยว่าตอนออกแผ่นพับนี้มาราคาดีเซลคงจะแค่ 20 บาทนะ

ตอนนี้ราคาดีเซล ประมาณ 28 บาท แล้ว ปตทจะปรับราคา เป็น 14 บาทหรือป่าวหละ

น่าคิดนะครับ หากรถส่วนมากหันไปใช้ NGV ก็เข้าทางผูกขาดสินค้า ขึ้นราคาตามความพอใจประชาชนตายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


 จาก สัมพันธ์
 เสาร์, 15/12/2550
 เวลา : 14:36

 IP :
58.137.113.19
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 296
       เป็นความผิดพลาดของผู้บริหารในการวางแผนการจัดการด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานและการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย อย่างมากแต่ไม่เคยรับผิดชอบ เงินเดือนและสวัสดิการชั้นหนึ่งข้อมูลปกปิดเหมือนแดนสนธยาบอกประชาชนไม่เคยหมด ร่วมมือแสวงหาผลประโยชน์และเอาใจนักการเมืองเพื่อความก้าวหน้า เรื่องจริงมีอยู่ว่า ทั้ง LPG และ NGV เราสามารถผลิตได้เองจากแหล่งต่างๆในอ่าวไทยมีใช้ไม่ต่ำกว่า 30ปีส่วนทางใต้แหล่ง เจดีเอ โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซ ไทย-มาเลเซีย ปตท.ร่วมทุนกับบริษัทเปโตรนาสมาเลเซีย ข้อตกลงที่ผ่านมามาเลเชียได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนำทั้ง LPG และ NGV ไปพัฒนาเกือบ 3 ปีแล้วแต่ ปตท.สร้างปั้ม NGV ที่หาดใหญ่ไม่สามารถต่อท่อมาใช้ได้ถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีใครรับผิดชอบบ้าง ที่มาส่งเสริม NGV จับตาให้ดีว่าใครได้ผลประโยชน์กันบ้างที่แน่ๆไม่เคยจริงใจกับประชาชน


 จาก puiauto
 เสาร์, 15/12/2550
 เวลา : 17:15

 IP :
124.121.159.222
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 297
       หน่วยงานราชการที่ใช้น้ำมันฟรีกันอยู่ ทำไมรัฐไม่จับติดตั้งแก๊ส เอ็นจีวีให้หมด หน่วยงานพวกนี้นำไปใช้ส่วนตัวทั้งนั้น ใช้ในราชการจริงๆ น้อยมาก ตัวผมเองยังได้มาใช้เลย โดยมีการนำบัตรน้ำมันมาขายราคาถูกกันอยู่


 จาก Dr.K
 เสาร์, 15/12/2550
 เวลา : 17:46

 IP :
202.69.141.168
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 298
       ทำไมต้องขูดเลือประปาชน


 จาก จุ้ย
 อังคาร, 18/12/2550
 เวลา : 11:51

 IP :
203.170.144.1
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 299
       ถ้าประชาชนโง่ นายทุนรวย ขุนนางข้าราชการ ปตท สบาย ถ้านักการเมืองที่เลือกไปทำหน้าที่ถือว่าเป็นบุญของประชาชน แต่ที่ผ่านมามันรวมหัวกันโกง นายทุน+นักการเมือง+ข้าราชการ ถ้าจะให้ประเทศชาติดีขึ้นต้องร่วมกันสาปแช่งคนโกงและขูดเลือดประชาชนให้มันมีอันเป็นไป


 จาก สุธี
 อังคาร, 18/12/2550
 เวลา : 19:07

 IP :
203.146.85.150
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 300
       อยากเห็นเมืองไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหง จัง
...............................................................................................
ในสมัยกรุงสุโขทัยยังคงเป็นการปกครองแบบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” โดยพระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือกฎหมาย หรือตามที่เรียกกันว่า “ระบอบราชาธิปไตย” แต่พ่อขุนรามคำแหงทรงดำเนินการปกครองด้วยแบบและวิธีการที่คิดขึ้นใหม่ เรียกว่าเป็นการปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” อันถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลสุขทุกข์ของเหล่าอาณาประชาราษฎร์อย่างใกล้ชิดสนิทสนมและเที่ยงธรรม บ้านเมืองจึงเจริญรุ่งเรือง พสกนิกรอยู่เป็นสุขมีอิสระเสรี ดังข้อความตอนหนึ่งในหลักศิลาจารึกได้กล่าวไว้ว่า

“…เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลาในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส..”
................................................................................................................................................

มาถึงยุคปัจจุบันนี้ เราก็มีพ่อที่รักลูกยิ่ง แต่ดูลูกๆแต่ละคนสิ ไม่รักกันเลย เอารัดเอาเปรียบกัน แบ่งขั้วแบ่งฝ่ายทะเลาะกัน ไม่รู้จักคำว่า"พอเพียง" ไม่รู้จักคำว่า "กันเอง" ใครเก่งกว่าฉลาดกว่าก็โกงคนอื่นที่เขาตามไม่ทัน หาทำคุณประโยชน์อันใดให้แผ่นดิน หรือทำความดีให้พ่อได้ชื่นใจ อย่างนี้หรือจะมีหน้าไปแข่งกับคนอื่นเขาได้ ดูรอบๆบ้านเราสิเขาไปถึงใหนกันแล้ว
เฮ้อ...........


 จาก ซีอาร์วี
 อังคาร, 18/12/2550
 เวลา : 22:09

 IP :
58.8.92.81
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 301
       ขุดมาทำไม


 จาก ติ
 พุธ, 19/12/2550
 เวลา : 10:58

 IP :
203.158.196.104
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 302
       ปตท. พลังงานไทยเพื่อใคร ลองเอผู้ถือหุ้นของ ปตท. มาเปิดเผยกันดูซิครับ จะได้รู้ว่า เงินไปเข้ากระเป๋าใคร และทำไมคนไทยจึงได้ใช้พลังงานราคาแพงเกินจริง


 จาก sutipun
 พฤหัสบดี, 20/12/2550
 เวลา : 14:01

 IP :
203.157.30.8
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 303
       รัฐบาลควรคิดใหม่ครับเรื่อง lpg ครับ ดังนี้ การที่จะส่งออกอะไรก็ตามที่เป็นสมบัติของชาติ
ประชาชนในชาติ ควรจะได้ใช้ให้สมบูรณ์เสียก่อน แล้วส่วนที่เหลือก็ส่งออกขายต่างประเทศได้
ไม่ใช่คำนึงถึงแตผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างเดียว ในขณะที่ประชาชนตาดำ ๆ ยังลำบากอยู่
ควรคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเจ้าของประเทศบ้าง (สมมุติว่าที่บ้านมีนาอยู่ 2 ไร่ พอปลูกข้าวกิน่ในครอบครัว ต้องให้ลูกหลานกินอิ่มสมบูรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือจึงส่งออกขาย)
ใช่ไหมครับ........


 จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 23/1/2551
 เวลา : 22:21

 IP :
124.120.216.187
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 304
       นำมาลงไว้ให้สังคมได้ศึกษา ...


http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?page=14&id=A30264
===
คำตอบที่ 328
แฉ"ปิยสวัสดิ์-เมีย"รวยเละ กังขาคุมพลังงานเอื้อหุ้น

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000143013โดย ผู้จัดการรายวัน 3 ธันวาคม 2550 00:10 น.


สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคออกโรงแฉเบื้องหลังรัฐบาลปล่อยลอยแพประชาชนเผชิญชะตาราคาน้ำมัน-ก๊าซแพง ค่าครองชีพพุ่ง เหตุเพราะเบื้องหลังมีผลประโยชน์ทับซ้อน เผยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและภรรยาถือหุ้นในกลุ่มกิจการพลังงานทั้งเครือปตท.-โรงไฟฟ้ารวยขึ้นอื้อหลังราคาน้ำมันและก๊าซ ปรับขึ้นไม่หยุด ขณะที่ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงถ่างขานั่งควบตำแหน่งกรรมการบริษัทด้านพลังงานเปรมปรีดิ์รับผลตอบแทนอย่างงาม

ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นไม่หยุดรวมทั้งการปรับราคาแก๊สหุงต้มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาสินค้าต่างๆ พาเหรดขึ้นราคา ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็มีการปรับลดลงตามภาวะตลาด แต่เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การทำกำไรของบริษัทน้ำมันและก๊าซอย่างเช่นกลุ่มปตท. จำนวน 8 บริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลกำไรมหาศาล โดยงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 146,964.59 ล้านบาท

การตอบสนองต่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันที่เชื่องช้า มิหนำซ้ำยังปล่อยลอยตัวราคาค่าก๊าซอิงตามราคาน้ำมันของรัฐบาลก่อให้เกิดข้อกังขาต่อสังคมว่าผลประโยชน์มหาศาลที่กลุ่มกิจการด้านพลังงานได้รับจากการวางเฉยและปล่อยให้ราคาลอยตัวโดยไม่มีการเข้าไปกำกับดูแลและควบคุมของรัฐ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้กุมนโยบายด้านพลังงานทั้งนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยใช่หรือไม่ จึงทำให้ผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชนไม่ได้รับการเหลียวแล

นางรสนา โตสิตระกูล กรรมการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เปิดเผยว่า สังคมได้ตั้งคำถามถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายด้านพลังงาน ซึ่งเวลานี้การถือหุ้นในกิจการพลังงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและภรรยา แม้ว่าจะมีกฎหมายกำกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนักการเมืองโดยกำหนดไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือหุ้นเกิน 5% หากเกินจากนี้ก็ให้คนอื่นดำเนินการ แต่ข้อกำหนดดังกล่าวใช้ไม่ได้กับกิจการพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ยกตัวอย่างเช่น 5% ของปตท. มีมูลค่าเท่ากับ 50,000 ล้านบาทจากมูลค่ารวมนับล้านๆ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อน ความจริงต้องกำหนดด้วยว่าไม่ให้มีมูลค่าเกินเป็นจำนวนเงินเท่าใดด้วย

กรรมการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ยังตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในขณะเดียวกันนายปิยสวัสดิ์ และภรรยา ก็ถือหุ้นในบมจ.ปตท. และบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งโดยทางตรงและผ่านกองทุน ซึ่งเห็นได้จาก 1) การผลักดันร่างพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานที่มีบทเฉพาะกาลเชื่อมโยงไปยังปตท.โดยระบุว่าให้ปตท.ดำเนินการกิจการพลังงาน (ก๊าซ) ต่อไป

2) การวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือพีดีพี 2007 กำหนดให้โรงไฟฟ้าเอกชน 21 โรงใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเท่ากับเร่งการใช้ก๊าซให้เพิ่มมากขึ้นกว่า 100% ภายใน 15 ปี ขณะที่ราคาก๊าซซึ่ง ปตท. ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อผลิตไฟฟ้าแจกจ่ายให้ประชาชนเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้านั้น แพงกว่าที่ปตท. ขายให้บริษัทลูกถึง 42 บาทต่อหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตร

3) การปล่อยราคาก๊าซลอยตัวตามราคาน้ำมันที่อิงราคาตลาดโลก ราคาก๊าซที่ขึ้นไปเกือบ 20 บาท ถือเป็นการเอาเปรียบและทำร้ายผู้บริโภค ทำลายเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งแต่เดิมตั้งแต่ปตท.ยังเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลจะเกลี่ยราคาน้ำมันและราคาก๊าซไม่ให้ขึ้นราคาจนกระทบต่อต้นทุนอย่างอื่น และที่สำคัญก๊าซเป็นทรัพยากรของประเทศ การปรับขึ้นราคาก๊าซที่อิงตามโครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม เป็นการกระทำที่ไม่คิดถึงประชาชนและระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศว่าจะมีปัญหาขนาดไหน ขณะที่ปตท.ร่ำรวยขึ้น เรื่องนี้เป็นการคอร์รัปชั่นทางนโยบายที่ชัดเจนที่สุด

“ปตท.ผูกขาดก๊าซเป็นหลัก น้ำมันขึ้น ก๊าซขึ้น ราคาหุ้นปตท.ก็ขึ้น หุ้นกลุ่มพลังงานก็ขึ้น จะเห็นได้ว่าในช่วงหนึ่งปีหุ้นกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปตท.และแผนการผลิตไฟฟ้าหรือพีดีพีเพิ่มขึ้นถึง 65-66% แต่กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มพลังงานขึ้นมาเพียง 8%” นางรสนา กล่าว

กรรมการสหพันธ์ผู้บริโภค ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การลอยตัวค่าก๊าซในช่วงนี้เป็นการจงใจทำให้หุ้นพลังงานมีราคาสูงขึ้น และยังเป็นการข่มขู่สังคม ชี้นำศาลที่กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดีปตท.ด้วยหรือไม่ เพราะในวันชี้แจงต่อศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกมาบอกว่าต้องใช้เงินมากถึง 4.9 แสนล้านในการซื้อคืนหุ้นปตท. การลอยตัวราคาก๊าซจึงน่าสงสัยว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่

ฝ่ายข้อมูลของสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ได้สำรวจข้อมูลการถือหุ้นในกิจการพลังงานของนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนางอานิก อัมระนันทน์ ภรรยาของนายปิยสวัสดิ์ พบว่า จากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นพลังงาน โดยนายปิยสวัสดิ์ ลงทุนผ่านกองทุนหลายกองทุน

เช่น กองทุนรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตร, กองทุนเปิดทุนวิวัฒน์, กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนคืนกำไร ซึ่งในวันที่ 9 ต.ค. 49 กองทุนดังกล่าวมีสัดส่วนการลงทุนด้านพลังงาน 33.2%, 37.6%, 37.6, 32.4, 36.4 ตามลำดับ นอกจากนั้น ยังมีกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาว, กองทุนเปิดเค โกลบอลอิควิตี้, กองทุนเปิด ABFTH และกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดย บลจ.กสิกรไทย

จากการคำนวณมูลค่าหุ้นที่นายปิยสวัสดิ์ มีอยู่กลุ่มพลังงานที่เป็นการถือหุ้นในแต่ละบริษัทโดยตรง คือ บมจ.บ้านปู, บมจ.โกลว์ พลังงาน, บมจ.ปตท.สผ., บมจ.ปตท., บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง, บมจ.โรงกลั่นน้ำมันระยอง, บมจ.ไทยออยล์ พบว่า เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 49 มีมูลค่ารวม 40,108,551 บาท เทียบกับเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 50 เพิ่มขึ้นเป็น 65,299,654 บาท โดย บมจ.ปตท.มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ จาก16,480,204 บาท เป็น 29,073,567 หรือเพิ่มขึ้น76%

ส่วนภรรยา คือนางอานิก อัมระนันทน์ ตามบัญชีที่แสดงรายการทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. นั้น มีการลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นพลังงาน คือ กองทุนรวมทิสโก้ทวีทุน, กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทนเปิดทุนวิวัฒน์, กองทุนวรรพลัสวรรณ, กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร, กองทุนเปิดเอกทวีทุน, กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาว ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีสัดส่วนการลงทุนด้านพลังงาน 38.7, 33.2, 37.6, 36, 36.2, 39.3, 36.4 ตามลำดับ

นอกจากนั้น นางอานิก ยังมีการถือหุ้นโดยตรงในบริษัทด้านพลังงาน เช่น บมจ.บ้านปู, บมจ.ผลิตไฟฟ้า, บมจ.โกลว์ พลังงาน, บมจ.ปตท.สผ., บมจ.ปตท., บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง, บมจ.โรงกลั่นน้ำมันระยอง, บมจ.ไทยออยล์, บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมิกัลไทย โดยจำนวนหุ้นที่ถืออยู่มีมูลค่าในวันที่ 9 ต.ค. 49 รวม 38,829,596 บาท เทียบกับเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 50 เพิ่มขึ้นเป็น 62,878,366 บาท โดย บมจ.ปตท.มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ จาก 23,577,822 บาท เป็น 41,594,837 หรือเพิ่มขึ้น76%

เมื่อรวมมูลค่าหุ้นของทั้งนายปิยสวัสดิ์ และภรรยา เฉพาะในส่วนที่ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทด้านพลังงานข้างต้น จะพบว่า ณ วันที่ 9 ต.ค. 49 มีมูลค่า 78,938,147 บาท เทียบกับหนึ่งปีถัดมาเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 50 มีมูลค่า 128,178,020 บาท เพิ่มขึ้น 49,239,873 บาท คิดเป็น 62%

นางรสนา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองแล้ว ในส่วนของข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงานยุคที่นายปิยสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรี ก็ยังเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในบริษัทด้านพลังงาน ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับการออกนโยบาย เป็นการกระทำที่ไม่ต่างไปจากยุคทักษิณ ขณะที่กิจการพลังงานในตลาดหุ้นก็เป็นแหล่งตักตวงผลประโยชน์ให้กับนักการเมือง ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด

สำหรับข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงานที่เข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริษัทด้านพลังงาน เช่น

นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นคณะกรรมการปิโตรเลียม, คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กิจการพลังงาน ไปนั่งเป็นประธานกรรมการบมจ.ปตท. รับผลตอบแทนเดือนละ 219,863 บาท ประธานกรรมการกฟผ. เฉพาะเบี้ยประชุม 37,500 บาท/ครั้ง, ประธานกรรมการบมจ.โรงกลั่นน้ำมันระยอง

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัด ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการเอฟที, อนุกรรมการยกร่างพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน และคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.พลังงาน ก็ไปเป็นกรรมการบริษัทบมจ.ไทยออยล์ ผลตอบแทนเมื่อปี 49 ประมาณ 950,000 บาท, กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ประมาณ 1.6 ล้านบาท,

นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัด กรรมการบมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ผลตอบแทนเมื่อปี 49 ประมาณ 1.6 ล้านบาท
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หนึ่งในคณะกรรมการปิโตรเลียม นั่งเป็นกรรมการบมจ.ปตท.สผ. ผลตอบแทนเมื่อปี 49 ประมาณ 2,289,344 บาท, นายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นั่งเป็นกรรมการบมจ.ปตท. ผลตอบแทน 2,640,000 บาท, นายพานิช พงศ์พิโรดม อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรรมการบมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ผลตอบแทนประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี

นายวีระพล จิรประดิษฐ์กุล ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะอนุกรรมการเอฟที, อนุกรรมการยกร่างพ.ร.บ.พลังงาน เป็นกรรมการบมจ.ปตท.สผ. ผลตอบแทนประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี, นายสุชาติ จันลาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นกรรมการบมจ.บางจาก ผลตอบแทน 360,000 ต่อปี

นายพีระพล สาครินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นกรรมการบมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ผลตอบแทน ประมาณ 1.6 ล้านบาท, กรมการบจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ผลตอบแทนประมาณ 2.3 ล้านบาทต่อปี, นายเจริญ ประจำแท่น ผู้ตรวจราชการ เป็นกรรมการบจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ผลตอบแทนประมาณ 2.3 ล้านบาทต่อปี และนายทรงภพ พลจันทร์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นกรรมการบจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ผลตอบแทนประมาณ 2.3 ล้านบาทต่อปี จาก InquiryS@gmail.com
 พุธ, 23/1/2551
 เวลา : 22:28

 IP :
124.120.216.187
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 305
       ... และขอขอบคุณข้อคิดของคุณสุธีจาก ...
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?page=14&id=A30264
====
จาก สุธี
จันทร์, 3/12/2550
เวลา : 20:49
IP: 203.151.82.4
คำตอบที่ 329
เคยได้ยินว่า Good Governance คำนี้ได้ถูกใช้กันเกร่อ ในประเทศที่เขาเจริญแล้ว
คนที่เป็นรัฐมนตรีจะต้องไม่มีหุ้นหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆในธุรกิจนั้นๆ
เพราะถ้าถือหุ้นก็ต้องหาทางแก้กฎหมายให้บริษัทที่ตัวเองหรือพรรคพวกตัวเองถืออยู่ได้กำไรมากๆ คนเดือดร้อนก็พวกเราประชาชนตาดำๆ

เป็นข้าราชการนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่ควรไปนั่งเป็นบอร์ดของบริษัทที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่ เพราะมันมีส่วนได้ส่วนเสียเขาไม่ทำกัน

มีแต่พวกเปรxที่ไม่รู้จักคำว่าพอเพียง และไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี อย่างที่ในเมืองไทยนี่แหละที่ทำกัน


 จาก คนจน
 ศุกร์, 15/2/2551
 เวลา : 00:31

 IP :
222.123.36.123
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 306
       ผมใช้ LPG ย้ำ LPG เท่านั้น เหตุผล เงินเดือนน้อย น้ำมันแพง แค่ติดตั้ง 15000 บาท ยังหายากเลย จะไปติด NGV ไหวเหรอ ตั้งหลายหมื่น จะให้ติด NGV เอาเงินไปซื้อเครื่องเก่าญี่ปุ่นใช้ดีกว่า


 จาก โอ๊ะ
 เสาร์, 16/2/2551
 เวลา : 08:07

 IP :
202.69.140.130
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 307
       เซ็งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


 จาก POP35
 เสาร์, 16/2/2551
 เวลา : 22:45

 IP :
124.120.39.131
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 308
       ผมขอเสนอ คุณInquiryS ครับ ลองนำข้อมูล เรื่องlpgนี้ ให้กับพรรคฝ่ายค้านดีไหมครับ
จะได้ให้พรรคฝ่ายค้าน เอาไปชี้แจงในสภาได้ครับ
ดีกว่ามานั่งพูดกันอยู่ในนี้ แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับ


 จาก POP35
 อาทิตย์, 17/2/2551
 เวลา : 13:09

 IP :
124.121.239.158
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 309
      


 จาก POP35
 จันทร์, 18/2/2551
 เวลา : 12:17

 IP :
58.147.68.242
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 310
      


 จาก ณรงค์
 อาทิตย์, 16/3/2551
 เวลา : 18:18

 IP :
125.24.20.22
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 311
       ผมว่าไม่เกี่ยวฝ่ายค้านหรือรัฐบาลหลอกครับ ต้องไปบอก สว.รสนา


 จาก InquiryS@gmail.com
 จันทร์, 17/3/2551
 เวลา : 09:13

 IP :
202.28.84.49
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 312
       คำตอบที่ 308
ผมขอเสนอ คุณInquiryS ครับ ลองนำข้อมูล เรื่องlpgนี้ ให้กับพรรคฝ่ายค้านดีไหมครับ
จะได้ให้พรรคฝ่ายค้าน เอาไปชี้แจงในสภาได้ครับ
ดีกว่ามานั่งพูดกันอยู่ในนี้ แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับ
===

ข้อมูลที่นำมาเสนอนี้ เพื่อให้สังคมได้ช่วยกันพิจารณาข้อเท็จจริง
และตรวจสอบความถูกต้อง ... ซึ่งก็พยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
มีการวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล ..
จะได้เป็นพลเมืองที่ฉลาดเท่าทันครับ
และยินดีที่ผู้ที่เห็นด้วยส่งต่อเพื่อนำเสนอผู้เกี่ยวข้องครับ


 จาก kingf
 พฤหัสบดี, 27/3/2551
 เวลา : 00:19

 IP :
62.139.81.88
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 313
       ต้องนองเลือดถึงจะได้มากระมั่ง........ความยุติธรรมบนแผ่นดินนี้


 จาก aa
 พฤหัสบดี, 27/3/2551
 เวลา : 00:33

 IP :
58.64.97.217
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 314
       นองเลือดครับ มันลงทุนกับ CNG (NGV) ไปเยอะมากๆครับ ถ้าทำกำไรคืนไม่ได้ ผูบริหารหลายคนจะถูกปลด ก้ลองคิดเอาละกันครับ ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่รอด

ใช้ LPG ทำใจได้เลย ยังไงพวกมันก้ไม่ยอมโดนเด้งแน่นอน LPG โดนอ้างนำเข้า ทั้งที่เหลือใช้ เตรียมใจกับลิตรละ 18-25 บาท ปลายปีนี้ได้เลย อิงตลาดโลก ครึ่งนึงของราคาน้ำมัน

ขอบคุณครับ


 จาก Censor
 อาทิตย์, 4/5/2551
 เวลา : 02:51

 IP :
161.246.1.37
แจ้งลบ แจ้งลบคำตอบ

 คำตอบที่ 315
       ดูด้วย ชุดใหม่ กับ เก่า เค้าเป็นอารายกัน
ก็ยอมให้เค้าหลอกเองนี่นา ไม่รู้สิ พูดมากไม่ได้

กระทู้นี้ มีคำตอบครบ 200 คำตอบแล้ว เพื่อความรวดเร็วในการโหลดกระทู้ กรุณาตั้งกระทู้ใหม่ครับ


 
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ บทความ ภาพถ่าย โดย GasThai.Com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
Copy Right © Gasthai.com December 2005  :::  ไทยแลนด์เวบออนไลน์ดอทคอม ::: Email : webmaster@gasthai.com View My Stats ติดต่อโฆษณา