ตอบโจทย์ Thai PBS : "เคลียร์ก่อนยกเครื่อง" พลังงานไทยเพื่อความยั่งยืน (2)
 (12/6/2557)


Click ดู VDO รายการตอบโจทย์ Thai PBS : "เคลียร์ก่อนยกเครื่อง" พลังงานไทยเพื่อความยั่งยืน (2) (11 มิ.ย. 2557)


ที่มาเอกสาร : เอกสารชี้แจงโดย สนพ. ต่อ คณะอนุกรรมาธิการ พัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบการพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของประชาชน วุฒิสภา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

รายงานผลกระกอบการ งบการเงินสิ้นปี 2555 ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC ที่นำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ สิ้นปี 2555 หน้า 62 เขียนเอาไว้ว่า
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและก๊าซเชื้อเพลิง บริษัทมีสัญญาซื้อขายก๊าซแอลพีจีกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยตามสัญญากำหนดราคาขายอ้างอิงจากราคาเม็ดพลาสติก
โพลิโพรพิลีน สัญญามีระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสัญญา และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2564

ที่มา:ข้อมูลอ้างอิงประกอบงบการเงิน ปตท.2555 ไฟล์ notes.doc หน้า 62-63 download งบการเงิน PTTGC

ข้อสังเกตุ แสดงให้เห็นว่า สัญญาดังกล่าว เริ่มมีอายุของสัญญา เมื่อ พฤษภาคม 2549 ในรัฐบาลยุคนั้น และน่าจะชี้ให้เห็นว่า มติ ครม. 4 ตุลาคม 2554
ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน น่าจะออกนโยบายที่น่าชวนให้เชื่อว่า สนองตอบรับ ต่อสัญญา ที่ทำไว้ระหว่าง ปตท และ ปตทโกบอลเคมีคอล หรือ ชี้ให้เห็นว่า มิติ ครม. อุ้ม
กลุ่มทุน ปตท. และ ปตท.โกบอลเคมีคอล และ กลุ่ม ปิโตรเคมี ในเครือ มากกว่า เห็นประโยชน์ของประชาชน  Demand and Supply of LPG,  Propane and Butane 
UNIT : 1,000 TONS
DESCRIPTION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (JAN - APR) GROWTH  RATE  (%) SHARE (%)
2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014
     TOTAL  SUPPLY                  4,807 5,221 6,008 6,859 7,779 7,738 2,551 2,432 15.1 14.2 13.4 -0.5 -4.7 100.0 100.0 100.0
           - PRODUCTION             4,355 4,467 4,416 5,422 6,049 5,789 2,006 1,943 -1.1 22.8 11.6 -4.3 -3.1 77.8 74.8 79.9
                   GSP              2,664 2,695 2,676 3,428 4,078 3,865 1,370 1,305 -0.7 28.1 19.0 -5.2 -4.7 52.4 50.0 53.7
                   REFINERY         1,688 1,770 1,730 1,994 1,971 1,923 636 638 -2.3 15.3 -1.2 -2.4 0.3 25.3 24.9 26.2
                   OTHERS           3 2 10           371.7 -100.0            
           - IMPORT                 452 753 1,591 1,437 1,730 1,949 545 489 111.3 -9.7 20.4 12.7 -10.2 22.2 25.2 20.1
     TOTAL  (CONSUMPTION+EXPORT)    4,810 5,223 6,012 6,906 7,396 7,530 2,522 2,484 15.1 14.9 7.1 1.8 -1.5      
           - CONSUMPTION            4,788 5,208 5,987 6,890 7,386 7,524 2,520 2,477 15.0 15.1 7.2 1.9 -1.7 100.0 100.0 100.0
                   COOKING          2,124 2,231 2,435 2,656 3,047 2,409 830 756 9.2 9.1 14.7 -20.9 -8.9 41.3 32.0 30.5
                   INDUSTRY         665 593 778 718 614 601 199 216 31.3 -7.8 -14.5 -2.0 8.9 8.3 8.0 8.7
                   AUTOMOBILE       776 666 680 920 1,061 1,775 541 631 2.1 35.3 15.3 67.3 16.7 14.4 23.6 25.5
                   FEEDSTOCK        759 1,056 1,527 2,113 1,613 1,632 577 612 44.6 38.4 -23.6 1.1 6.1 21.8 21.7 24.7
                  OWN USED          466 662 567 483 1,051 1,108 373 261 -14.4 -14.8 117.6 5.4 -30.0 14.2 14.7 10.5
                     - FEEDSTOCK *  335 422 354 353 942 1,010 344 229 -16.0 -0.5 167.1 7.2 -33.6 12.7 13.4 9.2
                     - ENERGY       130 240 213 131 110 98 28 32 -11.5 -38.5 -16.0 -10.6 13.1 1.5 1.3 1.3
           - EXPORT                 21 15 25 16 10 6 2 7 63.3 -34.6 -38.4 -39.2 252.3      
 BALANCE (SUPPLY-DEMAND)            -2 -2 -4 -47 383 208 29 -52                
Source          : Department of Energy Business
Complied by : The Energy Policy  and Planning Office (EPPO)
Remarks       :  Including own used as feedstock of IRPC and PTTGC                          

หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net