LPG vs NGV from Thai PBS
 (14/9/2556)

GasThai.Com ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ ไทยมุงออกอากาศทาง ThaiPBS 17:00 น. ถึง 18:00 น. เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 51ที่ผ่านมา GasThai.Com ขอถือโอกาสเป็นตัวแทนของท่านในฐานะผู้บริโภค ที่ใช้ LPG/NGV ได้มีโอกาสนำเสนอข้อคิดเห็นและนำเอาความอัดอั้นตันใจของเพื่อนๆสมาชิกที่ได้ระบายผ่านกระทู้สนทนาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา การทำหน้าที่ของเวบมาเสเตอร์ถือเป็นสื่อกลางเพื่อให้ภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความเดือดร้อนและความไม่เข้าใจ ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเป็นการนำเสนอมุมมองในอีกด้านหนึ่งผ่านสื่อทีวีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในฐานะเจ้าของประเทศ เจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน การเสนอข้อคิดเห็น การเรียกร้อง การพูดคุยหันหน้าเข้าหากัน ลดอคติต่อกันสังคมไทยเราจะน่าอยู่ โดยพลังอันบริสุทธิ์ปราศการการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์แอบแฝง ขอขอบคุณ TPBS ที่ให้เกีรยติและโอกาสไปแสดงความคิดเห็นผ่านรายการ และขอแสดงความขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงพลังงานที่ท่านรับทราบและเข้าใจถึงความเดือดร้อนประชาชนและพร้อมจะรับฟังข้อมูลจากเรา ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจ


วีดีโอ รายการ ไทยมุง ทาง TPBS 20 มิ.ย.51 ช่วงแรก และ วีดีโอ รายการ ไทยมุง ทาง TPBS 20 มิ.ย.51 ช่วงหลัง

การเสนอข้อคิดเห็น การเรียกร้อง การพูดคุยหันหน้าเข้าหากัน ลดอคติต่อกันสังคมไทยเราจะน่าอยู่ สงบร่มเย็นเป็นสุข ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ อย่างสร้างสรรค์ โดยพลังอันบริสุทธิ์ปราศการการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์แอบแฝงหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net