สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทยยืนหนังสือชี้แจงกรณีความปลอดภัยของรถใช้แก๊ส LPG/NGV
 (14/5/2556)


วันที่ 18 มีนาคม 2556 “สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย” โดยมี คุณ สุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนผู้ประกอบการภาคธุรกิจก๊าซรถยนต์ต่างๆ อาทิเช่น ผู้นำเข้าอุปกรณ์ก๊าซรถยนต์, ผู้ให้บริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ผู้ผลิตถังก๊าซ LPG ในประเทศ และตัวแทนสื่อและ webmaster ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ก๊าซในรถยนต์ ได้เข้าพบท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคม คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจการทำงานของกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสมาคมฯ ได้ถือโอกาสยื่นหนังสือเปิดผนึกแสดงเจตจำนงค์ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด “การยกเลิกรับจดทะเบียนรถติดตั้งระบบก๊าซ LPG” ซึ่งเป็นแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ซึ่งได้แสดงแนวคิดดังกล่าวผ่านสื่อมวลชน อันเนื่องมาจากความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถยนต์ติดตั้งระบบก๊าซ LPG ซึ่งมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุและเหตุการณ์เพลิงไหม้ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทำให้มีผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานและการให้บริการ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้พิจารณาในเหตุและผล พร้อมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศ เขื่อว่า การมุ่งเน้นยกระดับและควบคุมมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงมาตรฐานของผู้ให้บริการติดตั้ง เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกใช้พลังงานทางเลือก ที่สะอาด ประหยัด และปลอดภัยอย่างเสรี เช่นเดียวกับหลายประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนั้น ทางสมาคมฯ โดยคุณสุรศักดิ์ ยังแสดงความปรารถนาที่จะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือศูนย์กลางที่ให้การสนับสนุนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในระบบก๊าซรถยนต์ ทั้ง LPG และ NGV ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่มีข้อสงสัยว่ามาจากระบบก๊าซในรถยนต์ เพื่อทำให้การเสนอข้อมูลจากสื่อฯสู่ประชาชนนั้น มีข้อมูลเชิงเทคนิคที่ถูกต้องมากที่สุด หรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวมอื่นๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้น และสุดท้าย ทางสมาคมฯ และท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคม ยังมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะร่วมมือกันระหว่างกระทรวงคมนาคมและภาคเอกชน เข่น สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย ในการที่จะร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป — ที่ กระทรวงคมนาคมหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net