รายงานข้อเท็จจริงเรื่อง ก๊าซ NGV วันนี้
 (8/8/2553)

NGV คืออะไร ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Natural Gas for Vehicles หรือเรียกย่อๆ ว่า NGV โดยอาจจะรู้จักกันในชื่อของ ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG)

องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ

มีก๊าซหลายอย่างเป็นประกอบด้วยกัน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า มีเทน (CH2) , อีเทน (C2H6) , โพรเพน (C3H8) , บิวเทน (C4H10) , ไนโตรเจน (N2) , คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ฯลฯ แต่โดยทั่วไปจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ….สารประกอบเหล่านี้สามารถแยกออกจากกันได้ โดยนำมาผ่านกระบวนการแยกที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งก๊าซที่ได้แต่ละตัวนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อีกมากมาย

การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ

สามารถใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ

1. ใช้เป็นเชื้อเพลิง เราสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติได้โดยตรง ด้วยการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมสุขภัณฑ์ ฯลฯ และเมื่อนำไปอัดใส่ถังด้วยความดันสูงก็สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้ (NGV)

2. นำไปผ่านกระบวนการแยกในโรงแยกก๊าซปริมาณการใช้ NGV

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 มีจำนวนรถยนต์ติดตั้ง NGV สะสมที่ระดับ 162,023 คัน
มีจำนวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 391 สถานี อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 191 สถานี และต่างจังหวัด 200 สถานี
ปริมาณการใช้ NGV เท่ากับ 143 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือประมาณ1.45 ล้านตันต่อปี
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์พลังงานในประเทศปี 2552 กระทรวงพลังงานที่มา : Presentation ประกอบการประชุม เรื่อง ก๊าซเอ็นจีวี “พลังงานสะอาด” จริงหรือ? คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ ห้องรับรอง 1-2 อาคารรัฐสภา 2 วุฒิสภาหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net