Download รูปแบบและเอกสารตัวอย่างสำหรับยื่นขอรับรองมาตรฐานอู่ติดตั้งกับขนส่ง
 (14/8/2552)

คำนำผู้จัดทำ

 

แบบ WI (Work Instruction) นี้เป็นแบบฟอร์มที่ถูกจัดทำขึ้นมาใช้เพื่อเป็นแนวทางตัวอย่างสำหรับอู่ติดตั้งแก๊สที่ต้องขออนุญาต การเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรถที่ใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2551  แต่เนื่องด้วยในการเขียนแบบส่งรายงานนั้น ค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยาก สำหรับเจ้าของอู่มาก  อู่ไหนที่มีทุนทรัพย์มากหน่อยก็อาจจะใช้วิธีจ้างให้ผู้รู้จัดทำให้ก็แล้วไป แต่ส่วนอู่ที่โดนพิษน้ำมันลงไปเมื่อปีที่แล้วก็แทบหมดตัวจะเอาทุนทรัพย์ที่ไหนจ้าง  ไอ้ครั้นจะไม่ทำการขอก็จะมีผลกับความเชื่อมั่นของลูกค้า งานอาจจะหดหายไปมากกว่าเดิมอีก มันก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่  คณะผู้จัดทำจึงได้พูดคุยกันและมีความเห็นตรงกันที่จะจัดทำแบบฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆอู่ด้วยกัน

 

เจตนารมณ์ของผู้จัดทำ

1.เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

2.เพื่อเป็นแบบอย่างการยื่นรายงานต่อกรมฯอย่างถูกต้อง

3.เพื่อช่วยเหลือเพื่อนอู่ที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะจัดจ้างผู้รู้มาจัดการให้

4.เพื่อความมีมิตรไมตรีแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันให้ดำรงอยู่ต่อไป

 

วิธีปฏิบัติ

                1.อ่านกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปริ้น 2 ชุด 1 ชุด ให้ช่าง ชุด 2 เก็บไว้ในออฟฟิต

            2.จัดเตรียมเครื่องมือและสถานที่ ให้พร้อม ตามที่ประกาศกรมกำหนด (ให้ขีดเส้นตรงบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสีแดง)

                   จากนั้นถ่ายรูปเครื่องมือและสถานที่ต่างๆ เพื่อแสดงประกอบการยื่นคำขอ

                3.กรอกแบบฟอร์มคำขอ ให้ครบถ้วน ยื่นเอกสารประกอบให้สมบูรณ์ (อย่าลืมแม้แต่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของช่าง)

4.อ่านแบบ WI ตัวย่างให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิธีการปฏิบัติงานติดตั้ง ทำการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปของท่านตาม คำบรรยาย    

  ห้ามเอารูปในแบบตัวอย่าง อย่างเด็ดขาด เพราะอาจจะมีปัญหาได้ จากนั้นพิมพ์ออกมาจัดเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย

5.ปริ้นท์ใบรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ และเข้าแฟ้มไว้ เพื่อนำแสดงแก่เจ้าหน้าที่วันที่เข้ามาตรวจอู่ได้

6.เรื่องคู่มือแนะนำการใช้งานอันนี้เป็นแบบที่ผมทำขึ้นมาเพื่อใช้กับอู่ผมเอง ท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบอื่นตามความถนัดของท่านก็ได้ แต่บังคับต้องมี หัวข้อ  วันที่สิ้นอายุการรับรองถังก๊าซ และ  วันที่ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์

 

หากมีตรงไหนไม่เข้าใจ ให้อีเมล์ หาผมได้ที่  eddylpg@hotmail.com แล้วผมทะทำการช่วยเหลือต่อไป

 

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ และ ยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าตลอดไป

 

เอ๊ดดี้

ชิเน กทริยํ  ทาเนน     สจฺเจนาลิกวาทินํ

พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้   พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

1.กฎหมาย (พิมพ์เก็บไว้ที่อู่)
2.แบบฟอร์มคำขอ
3.แบบ WI (WORK INTRUCTION)
4.ใบเซอร์ (พิมพ์เก็บไว้ที่อู่)
5.รูปอุปกรณ์
6.สมุดคู่มือแนะนำการใช้งาน

GasThai.Com ขอขอบคุณ คุณเอ๊ดดี๊ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล


http://www.bangkokyontrakarn.com/หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net