ตัวอย่างเอกสารสำหรับแจ้งขนส่งสำหรับผู้ติดตั้ง LPG ตั้งแต่ 19 เมษายน 2552
 (19/6/2552)


เริ่มจากการการเลือกติดตั้งกับ อู่ หรือ ศูนย์บริการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งแล้ว ซึ่งจะมีเครื่องหมาย และเลขที่ใบรับรองจากกรมการขนส่ง ตรงกับสถานที่ประกอบการจริง เพราะ เลขที่ใบอนุญาตจากผู้ติดตั้ง จะส่งเข้าแฟ้มข้อมูลผู้ติดตั้ง จะถูกบันทึกในรถคันนั้น เมื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะสามารถหาผู้รับผิดชอบได้Download แบบฟอร์มหน้า 1 ได้ที่นี่ครับ Click
Download แบบฟอร์มหน้า 2 ได้ที่นี่ครับ Click

เอกสารที่ต้องได้รับจาก อู่ติดตั้ง


1. สำเนาหนังสือให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก (ลงนามรับรองเอกสาร พร้อมประทับตรา โดยผู้มีอำนาจ)

2. เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ในการติดตั้ง พร้อมลงนามโดย ช่างผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ลงนามตามหนังสอแนบท้าย หนังสือให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก

ผู้ติดตั้งสามารถ รับการตรวจการติดตั้งได้ที่ สถานที่รับตรวจ ที่มีเครื่องหมาย เป็นสถานที่ตรวจรถใช้ก๊าซ ที่กรมการขนส่งให้ความเห็นชอบแล้ว หรือ ในกรณีที่อู่ หรือ ผู้ติดตั้งอาจจะมีวิศวกรประจำอู่ มาตรวจและออกใบรับรองพร้อมส่งมอบเอกสาร ก็ได้เช่นเดียวกันครับเอกสารที่ต้องได้รับจาก วิศวกร หรือ สถานที่ตรวจสอบการติดตั้ง


ผู้ติดตั้งสามารถ รับการตรวจการติดตั้งได้ที่ สถานที่รับตรวจ ที่มีเครื่องหมาย เป็นสถานที่ตรวจรถใช้ก๊าซ ที่กรมการขนส่งให้ความเห็นชอบแล้ว หรือ ในกรณีที่อู่ หรือ ผู้ติดตั้งอาจจะมีวิศวกรประจำอู่ มาตรวจและออกใบรับรองพร้อมส่งมอบเอกสาร ก็ได้เช่นเดียวกันครับตรวจสอบรายชื่อ ผู้ได้รับความเห็นชอบ ทั้ง LPG/NGV ที่นี่ครับ

ศึกษาหาข้อมูลที่ได้ สมาคมธุรกกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net