สามกิจกรรมที่ผ่านมาของเครอข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย
 (12/2/2552)โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “NGV/LPG: ทุกข์ของประชาชน ผลประโยชน์ของใคร”
ร่วมจัดโดย
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ เรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกลุ่มพลังไท
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ–พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมเสวนา
1.สว.วรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
2.ตัวแทน สำนักแผนนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน
3.ผู้บริหาร บมจ.ปตท.
4.ตัวแทน สหกรณ์แท็กซี่
5.คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ เวบมาสเตอร์ GasThai.Com ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย
6.คุณสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์
6.คุณสามารถ ทรพย์พจน์ ประธานชมรมผู้ประกอบการปั้มแก๊ส LPG
7.องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมของสังคม จำนวนหลายองค์กรที่เข้าร่วม
ผู้ดำเนินรายการโดย ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

Click เพื่อดูรายงาน ครับ


ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา หลังจากคณะเข้าชี้แจงแล้ว ก็ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนรัฐสภา โดย สว.วรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ วุฒิสภาฯ ร่วมแถลงข่าวกับ คุณสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจอุปกรณืใช้ก๊าซสำหรับยายนต์ คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG แห่งประเทศไทย และคุณสามารถ ทรัพย์พจน์ ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG

รัฐสภาในที่ประชุม คณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้เชิญ 3 องค์กรที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก คือ LPG/NGV เพื่อไปให้ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปและหารือร่วมกันด้านต่างๆโดยมีรายละเอียดดังสรุปดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
1. เครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย (ในภาคผู้บริโภค) โดยนายรุ่งชัย จันทสิงห์ และ นายอภิชาต เอี่ยมสกุล ตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าให้ข้อมูลพร้อมเสนอกฏหมายต่อที่ประชุม
2. สมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ (ในภาคผู้ประกอบการ)โดยมีนายสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมและ นายทวีศักดิ์ ควรประดิษฐ์ เลขาธิการสมาคม เข้าให้ข้อมูลด้านเทคนิคและความปลอดภัยระหว่าง รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ LPG และ NGV และได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับโครงสร้างราคาพลังงานใดๆควรจะมีองค์กรกลาง ที่มาจาก ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ ภาคประชาชนผู้ผู้บริโภค เข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ มีองค์กรกลางอิสระ อีกองค์กรหนึ่งเข้ามาตรวจสอบการปรับขึ้น ลง ราคาพลังงานโดยรวม
3. ชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG (ในภาคผู้ให้บริการปั้มก๊าซ LPG) โดยนายสามารถ ทรัพย์พจน์ ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG เข้าให้ข้อมูลด้านสถานการณ์การทำธุรกิจปั้มก๊าซโดยทั่วไปว่าได้รับผลกระทบใดบ้าง และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาคราชการใดบ้าง รวมทั้งความเป็นไม่ธรรมจากผู้ค้าก๊าซอย่างไร และ กำไรของปั้มก๊าซ นั้นจากที่แสดงในโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ตามที่แสดงในสำนักแผนนโยบายพลังงานนั้นในส่วนค่าการตลาดเกือบ 4 บาท ต่อกิโลกรัมของผู้ค้ามาตรา 7 นั้นปั้มก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์มีส่วนได้ตรงนี้หรือไม่ และราคาที่สูงขึ้นเมื่อขายที่หน้าปั้มก๊าซ สำหรับบริการรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจาก ราคาในตารางนั้น เกิดจากอะไร

Click เพื่อดูรายงาน ครับ


ที่ผ่านมา การที่รัฐบาล กพช จะมีการประชุมกำหนดนโยบายใดๆ ภาคประชาชน ผู้บริโภค ไม่เคยได้รับความสนใจ เอาใจใส่ความรู้สึกประชาชนแม้แต่น้อย ส่วนภาคประชาชนผู้บริโภคโดยตรง ต่างก็ไม่มีกลุ่มพลังมวนชนเพื่อไปแสดงความคิดเห็น ต่อต้าน หรือ สนับสนุนใดๆ จะมีการชุมนุนก็มีการเมืองเข้ามาทุกครั้ง เราจึงอยากเห็นภาคประชาชน แสดงพลังบริสุทธิ์ออกมาสักครั้งเพื่อเป็นแบบอย่างการอยู่ร่วมกันในรูปแบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูน โดยการชุมนุนแบบสงบไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
12 มกราคม 52 ทีมงานประสานความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกชมรม Jeep Unity Club ท่านหนึ่งที่พอรู้จักทีมงานนายกรัฐมนตรี เพื่อประสานงานผ่านทีมงานนายกรัฐมนตรี เพื่อขอยื่นหนังสือเกี่ยวกับ การปรับราคา LPG เราได้รับการประสานงานตอบรับในเช้าวันที่ 15 มกราคม 2552 ด้วยเวลาจำกัดพวกเราจึงจำเป็นต้องหาแนวร่วมเพื่อสร้างพลังมวนชนผู้บริโภค และผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยเรียนเชิญ พี่น้องชาวแท๊กซี่โดยประสานงานผ่านสมาคมแท็กซี่ ชมรมผู้ประกอบการปั้มแก๊ส LPG สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรัยยานยนต์ เพื่อให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยเรามีเวลาเตรียมตัวและประสานงาน เพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น ด้วยวัน เวลาจำกัด จึงทำให้การชุมนุนต้องปรับรูปแบบ

16 มกราคม 2551
10:00 น. กลุ่มผู้ชุมนุน พร้อมกันที่ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะมีการประชุมในเวลา 14:00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล
จากข่าวที่แจ้งผ่านสื่อมา ว่าจะมีการประชุมในวันดังกล่าว ทีมงานเครือข่ายฯจึงได้ประเมินความพร้อมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเริ่มจาก การหาผู้ประสานงานกับ ทีมนายกรัฐมนตรีเพื่อขอเข้าพบและยื่นข้อเสนอให้พิจารณา ด้วยวันดังกล่าวตรงกับวันครู นายกรัฐมนตรีจึงภาระกิจไม่สามารถให้เข้าพบได้ในช่วงเช้า แต่เราจำเป็นต้องให้หนังสือดังกล่าวถึงมื่อท่านนายกก่อนการประชุม

11:00 น. ทีมงานจึงเปลี่ยนรูปแบบการส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือแบบเงียบๆเป็นการเดินขบวนแทนและออกเดินทางช่วง 11.15 น.ไปยังทำเนียบ ด้วยพิจารณาว่า วันนี้ รถไม่ติด โล่ง เพราะ นักเรียนหยุดเรียนเนื่องในวันครู และได้ประสานงานดูแลความพร้อง เจ้าหน้าที่แล้ว
เดินขบวน ด้วยประชาชน เราใช้เพื่อนๆถือป้ายและคัดเลือกตัวแทนจาก เครือข่ายฯ สมาคม ชมรม และเพื่อนๆ มาเดินถือหนังสือและป้านนำหน้า ตามด้วยแท็กซี่เปิดไฟหน้าจำนวนกว่า 50 คัน รถประชาชนเครือข่ายผู้ใช้รถยนต์ LPG แห่งประเทศไทย จาก GasThai.Com จำนวน 50 คันและเพื่อนจากชมรม Jeep Unity Club จำนวน 30 คัน ผู้ประสานงานจากทำเนียบ ตำรวจจราจร เจ้าหน้า เพื่อให้การเดินขบวนจาก พระบรมรูปทรงม้ามายังทำเนียบ ใช้เวลาน้อยที่สุดและสร้างปัญหาจราจรน้อยที่สุด โดยเราจะไม่ปิดทางแยก ปิดทำเนียบ หรือ สร้างความเดือดร้อนที่ผิดกฏหมายใดๆทั้งสิ้น

การประสานงานเป็นได้ด้วยความเอื้อเฟื้อและความกรุณาจาก ส.ส.ศิริโชค โสภา ตร.ท้องที่ สน.ดุสิต ตร.ทำเนียบรัฐบาล ให้เราเดินทางและดูแลความเรียบร้อยให้เราเป็นอย่างดี เราให้เพื่อนๆอยู่บนรถทุกคัน และมีอีกจำนวนประมาณ 30 คนมายืนถือป้ายหน้าเดินขบวน และยืนรอเพื่อยื่นหนังสือ เราใช้เวลาจาก พระบรมรูปทรงม้าถึงหน้าทำเนียบเพียง 30 นาที และเข้ายื่นหนังสือต่อ ตัวแทนนายกรัฐมนตรี และแจกเอกสารต่อสื่อมวนชนเพียง 15 นาที หลังจากนั้น ประมาณ 11.55 น. คุณนินจาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรม ได้แจ้งผ่านวิทยุสื่อสาร และโทรโข่งให้ เพื่อนๆที่ร่วมขบวนสลายการชุมนุน แยกย้ายกันไปทำภาระกิจการงานต่อไปโดยได้รับเสียบตบมือจากเจ้าหน้าที่และเพื่อนผู้ร่วมกิจกรรม ให้ซึ่งกันและกัน เป็นการสิ้นสุดกิจกรรมในวันนี้

Click เพื่อดูรายงาน ครับ


ตัดตอน LPG ? รายการคมชัดลึก เนชั่นทีวี


รายการค้านเพื่อใครทาง Springnews TV 14-4-2556 มองรัฐบาลกับแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน


วีดีโอรายการ ไทยมุง ทาง TPBS นโยบายและอนาคต LPG/NGV (27/6/51)
และ วีดีโอ รายการ ไทยมุง ทาง TPBS 3 ก.ค.51หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net