NGK SPARK PLUGS
 (28/6/2551)


ติดต่อ คุณสุชาติ ศรีพิบูลพานิช (NGK)
โทร.02-2227708, 081-9320098
suchats@hotmail.com


หัวเทียน NGK Iridium-LPG
หัวเทียน NGK Iridium-LPG เป็นหัวเทียนที่ออกแบบพิเศษ เฉพาะรถใช้งานLPG
คุณสมบัติ:
1. แกนกลางของหัวเทียน(ด้าน+) ทำจากIridium Alloy มีจุดหลอมละลายที่สูงถึง 2,450องศาเซนเซียส
2. ส่วนเสื้อ(ด้าน-) ประกอบด้วย Platinum
3. ให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่หมดจดที่สุด ในหัวเทียนชนิดIridiumทั้งหมด
4. ประสิทธิภาพการจุดระเบิดที่ดีกว่า ทั้งในสภาวะอุณหภูมิปกติ และอุณภูมิสูง
5. ทนต่อการเกิดปฎิกิริยาเคมี
6. ทนทานต่อการสึกกร่อน
7. สามารถทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
8. ลดการเกาะเขม่าได้ดีกว่า ด้วยการออกแบบพิเศษที่ขอบแกนกลางหัวเทียน จึงทำให้ไม่เกิดเขม่าไปเกาะอยู่ด้านใน ส่งผลให้สามารถเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว
9. ตอบสนองต่ออัตราเร่งของเครื่องยนต์ ในทุกรอบความเร็ว


ผลลัพธ์เมื่อเลือกใช้หัวเทียน NGK Iridium-LPG
1. การเผาไหม้เชื้อเพลิง100%
2. ส่งผลให้ห้องเผาไหม้ ไม่มีความร้อนสะสม
3. ส่งผลให้หัวเทียนไม่เกิดปฎิกิริยาเคมี และไม่สึกกร่อน ก่อนกำหนด
4. ทำให้ประยัดเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้ที่หมดจด
5. อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานกว่าหัวเทียนIridiumทั่วไป ถึง2เท่า
6. เฉลี่ยราคาต่อระยะทางที่คุ้มค่ากว่า ด้วยประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดถึง 200,000km


รายการหัวเทียน NGK
Item No. Item Description   ราคาปกติ   Promotion
NGK for GAS LPG/NGV/CNG
SPP-173 หัวเทียน NGK_LPG BKR-GAS (7987) รถGAS (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 192
SPP-187 หัวเทียน NGK_LPG Iridium-LPG (กล่องฟ้า-LPG) BKR6EIX-5LPG (6802) (ขันเล็ก16_M14x19)รถGAS ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-063 หัวเทียน NGK_LPG Iridium-LPG (กล่องฟ้า-LPG) BKR6EIX-LPG (3356) (ขันเล็ก16_M14x19)รถGAS ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-078 หัวเทียน NGK_LPG Iridium-LPG (กล่องฟ้า-LPG) BPR6EIX-LPG (2347) (ขันใหญ่21_M14x19)รถGAS 4G63 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-172 หัวเทียน NGK_LPG Iridium-LPG (กล่องฟ้า-LPG) LFR6AIX-LPG (1504) (ขันเล็ก16_M14x26.5_ยาว)_รถGAS ….ปกติ 820 พิเศษ 492
NGK G-POWER Platinum(กล่องเหลือง)
SPP-025 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BKR5EGP (7090)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-114 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BKR6EGP_Japan (7092)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-026 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BKR6EGP_Thai (7092)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-058 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BPR5EGP (7082)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-024 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BPR6EGP (7084)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-153 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BPR7HGP (3603) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-154 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BR8EGP (3600) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-155 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) CPR6EAGP-9 (4744) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-156 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) CPR8EAGP-9 (4465) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-041 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) CR7HGP (3595) เกลียวสั้น (มอเตอร์ไซด์) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-040 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) CR8EGP (3596) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-218 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) DCPR7EGP (1682) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 240 พิเศษ 145
SPP-120 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) DPR8EGP-9 (3598) (ขันเล็ก18_M12x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-166 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) LFR5AGP (5018) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-167 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) TR6GP (5141) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 290 พิเศษ 174
SPP-073 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) ZFR5FGP (7098)  Honda (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-029 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) ZFR6FGP (7100)  Honda (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา)
SPP-010 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) BCPR8EVX R (5186)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-095 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) BKR6EVX-11 R (3540)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-009 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) BKR7EVX-11 R (4685)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-165 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) CR8EVX (6487) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-145 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) CR8HVX (7236) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-074 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) DCPR7EVX (1179)  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-075 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) DCPR8EVX (2265)  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
NGK IRIDIUM-IX(กล่องน้ำเงิน) = To be fitted as standard in normal engines 
SPP-051 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR5EIX-11 (5464)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-030 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR6EIX-11 (3764)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-097 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR6EIX (6418)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-031 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR7EIX-11 (6988)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-090 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR7EIX (2667)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-032 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR8EIX (2668)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-033 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR9EIX (2669)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-128 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BPR6EIX (6637) (ขันใหญ่21_M14x19) 4G63 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-103 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BPR7EIX (4055)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-089 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BPR8EIX (6684)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-064 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BPR9EIX (6853)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-190 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BR7HIX (7067) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-048 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BR8EIX (5044)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-164 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BR8HIX (7001) (ขัน16_M14x) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-161 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CPR7EAIX-9 (4848) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-198 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CPR7EAIX-9 (9198) (ขัน16_M10x19) pcx ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-189 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR6HIX (7274) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-183 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR7EIX (7385) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-045 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR7HIX (7544) เกลียวสั้น (มอเตอร์ไซด์) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-071 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR8EHIX (3797) เกลียวกลาง (มอเตอร์ไซด์) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-043 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR8EIX (4218) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-044 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR8HIX (7669) เกลียวสั้น (มอเตอร์ไซด์) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-072 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR9EHIX (6216) เกลียวกลาง (มอเตอร์ไซด์) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-042 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR9EIX (3521) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-157 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCPR7EIX (6046) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-133 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCPR8EIX เกลียว (6546) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-085 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCPR9EIX (2316)  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-134 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCR7EIX (2493) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-135 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCR8EIX (3548) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-136 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCR9EIX (4800) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-137 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DPR8EIX-9 (2202) (ขัน18_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-088 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DPR8EIX (M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-138 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DPR9EIX-9 (5545) (ขัน18_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-233 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) ER8EHIX (3680) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-234 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) ER9EHIX (6868) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-210 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LFR5AIX-11 (4469) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-158 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LFR6AIX-11 (6619) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-211 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LFR7AIX (2309) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-215 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LTR5IX-11 (4344) หัวเตเปอร์ Mazda3_G2_2.0 (ขันเล็ก16_M14x ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-209 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LTR6IX-11 (6509) เทเปอร์_Mazda3_G2_2.0 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-100 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LZTR6AIX-13 (2315) หัวเตเปอร์Zafira_2000 (ขันเล็ก16_M14x2x) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-213 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) TR55IX (7164) หัวเตเปอร์ Ford Escape_2003 (ขันเล็ก16_M14x19 ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-098 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) TR6IX (3689) หัวเตเปอร์ Ford Escape_2003 (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-214 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) TR7IX (3690) หัวเตเปอร์ Ford Escape_2003 (ขันเล็ก16_M14x19 ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-087 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) ZFR6FIX-11 (6441) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
NGK New IRIDIUM-MAX(กล่องฟ้า-Max) = The Long-life  Iridium  Plug
SPP-060 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) 3เขี้ยว HB6AIX-11P (5703) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 990 พิเศษ 590
SPP-061 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) 3เขี้ยว HB6BIX-11P (5705) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 990 พิเศษ 590
SPP-096 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) BKR7EIX-11PS (1175)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-186 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) BKR7EIX-P (2690)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-059 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) BPR6EFIX-13P (5848)หัวเตเปอร์ Mazda tribute_2003 Escape ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-229 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) DCPR7EIX-P (5175) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-159 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) LFR6AIX-P (1005) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-062 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) LFR7AIX-P (2900) (ขันเล็ก16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-170 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) ZFR6FIX-11P (3064) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-171 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) ZFR6KIX-11PS (7807) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
NGK NEW IRIDIUM-MAX_DOUBLE-FIRE
SPP-132 หัวเทียน NGK New Iridium-Double-Fire(กล่องเทา) DILFR6D11 (6176) Double-Fire  ….ปกติ 1490 พิเศษ 890
SPP-084 หัวเทียน NGK New Iridium-Double-Fire(กล่องฟ้า-DF)  DF6H-11A (2302)  สำหรับNissan Tiida_2006 ….ปกติ 1320 พิเศษ 790
SPP-110 หัวเทียน NGK New Iridium-Double-Fire(กล่องฟ้า-DF)  DF6H-11B (5989) สำหรับnew nissan ….ปกติ 1490 พิเศษ 890
SPP-151 หัวเทียน NGK New Iridium-Double-Fire(กล่องฟ้า-DF)  DF7H-11B (1317)  สำหรับNissan 370Z ….ปกติ 1490 พิเศษ 890
SPP-152 หัวเทียน NGK New Iridium-Double-Fire(กล่องฟ้า-DF)  DF8H-11B (1305)  สำหรับNissan 370Z ….ปกติ 1490 พิเศษ 890
NGK LASER-IRIDIUM
SPP-169 หัวเทียน NGK Laser-Iridium IMR9C-9HES (5766) ….ปกติ 990 พิเศษ 590
SPP-037 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IFR6T-11 (4589)  สำหรับ Wish  camry_2002 ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-117 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IFR7F-4D (5115) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-222 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IFR7G-11KS (7746) honda type-r ….ปกติ 920 พิเศษ 548
SPP-206 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IGR7A-G (3106)_Mitsubishi_EVO-7,8 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-212 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IKR6G11 (7980) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-207 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILFR7H (5245)_(ขัน16_M14x26.5_ยาว)Mitsubishi_EVO-9 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-142 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILKAR7B11 (4912) (ขัน14_M12x26.5) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-223 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILKR8E6 (1422) evo-10 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-203 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILTR5A-13G (3811)_Mazda3_G2_2.0 ….ปกติ 920 พิเศษ 548
SPP-204 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILTR6A-13G (3789) Mazda3_G2_2.0 ….ปกติ 920 พิเศษ 548
SPP-205 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILTR6A-8G (3787) ….ปกติ 920 พิเศษ 548
SPP-230 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILZKBR7A-8G (5992) ….ปกติ 990 พิเศษ 592
SPP-115 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILZKR7A (1961)  สำหรับ  New Honda  Accord_G8_2008 2.4 3.5 ….ปกติ 990 พิเศษ 590
SPP-038 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IZFR6K-11 (6994)  สำหรับ  New  Honda ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-231 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IZFR6K-11S (5266)  สำหรับ  New  Honda ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-099 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IZFR6K-13 (6774)  สำหรับ  New  Honda (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-240 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IZKR7B (7563) ….ปกติ 990 พิเศษ 592
SPP-235 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) KR9CI (7795) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-107 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) LKR7AI (5318)  (ขันเล็ก16_M12x26.5) ….ปกติ 990 พิเศษ 590
SPP-225 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) LZFR6AI (3656) mitsu spacewagon ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-184 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) Mazda Rotary RX-8 RE7C-L (6700) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-180 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) Mazda Rotary RX-8 RE9B-T (6701) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-216 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) PGR7A (3200) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-236 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) PLTR6A-10G (3587) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-217 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) PLZKBR7A-G (5843) ….ปกติ 1160 พิเศษ 692
NGK LASER-PLATINUM
SPP-175 หัวเทียน NGK Laser-Platinum Mazda Rotary RX-7 L BUR7EQP (4764) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-176 หัวเทียน NGK Laser-Platinum Mazda Rotary RX-7 T BUR9EQP (5255) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-195 หัวเทียน NGK Laser-Platinum PLFR5A-11 (6240) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-192 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา)  BKR6EKPA (2513) (2เขี้ยว)  (ขันเล็ก16_M14x19 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-237 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา)  BKR6EKPB-11 (3452) (2เขี้ยว)  (ขันเล็ก16_M14x19 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-047 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา)  BKR6EQUP (3199) (4เขี้ยว Platinum for lpg) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-141 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) LZKAR6AP-11 (6643) (ขัน14_M12x26.5) ….ปกติ 920 พิเศษ 548
SPP-039 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PFR6G-11 (5555) สำหรับ  Nissan  Cefiro  VQ ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-148 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PLZKAR6A-11 (5118) (M12) tiida ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-057 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PMR7A (4259) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-197 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PMR8A (5851) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-224 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PZFR6J-11 (3586) (ขันเล็ก16_M14x22) (แทนizfr7e-d) ….ปกติ 990 พิเศษ 592
SPP-208 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PZFR6R (5758) ….ปกติ 990 พิเศษ 592
SPP-116 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเหลือง) PFR7B-D  LPG (2776) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 570 พิเศษ 340
NGK NIKLE(กล่องเหลือง)
SPP-238 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) MAR10A-J (4706) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-174 หัวเทียน NGK NIKLE Mazda Rotary RX-7 L BUR7EQ (6917) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-125 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BCPR6EKD (2461) 2เขี้ยว for Daihatsu (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 600 พิเศษ 360
SPP-143 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BCPR9ES-11 (1152) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-124 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BE529Y-11 (5929) เขี้ยวยาว รุ่นเก่า (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-122 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR6E-11 (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 100 พิเศษ 62
SPP-127 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR6EK (2288) 2เขี้ยว (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-226 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR6EKUD (3654) (ขนาดเท่าIZFR7E-D) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-091 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR6EYA-11  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 100 พิเศษ 62
SPP-188 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR6EYA-TAXI  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 100 พิเศษ 58
SPP-163 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR7EKC-N (2095) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-144 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR8E-11 (6587) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-129 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BPMR7A (4626) (ขันเล็ก21_M14x_) ….ปกติ 200 พิเศษ 120
SPP-239 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CMR7H (3066) ….ปกติ 400 พิเศษ 240
SPP-131 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CR10EK (2360) 2เขี้ยว (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-094 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CR8E (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 110 พิเศษ 65
SPP-126 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CR8EK (3478) 2เขี้ยว (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-191 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CR9E (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 110 พิเศษ 65
SPP-130 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CR9EK (4548) 2เขี้ยว (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 500 พิเศษ 300
SPP-150 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DCPR7E (3932) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-193 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DCPR8E (4179)_หัวตัวหนอน  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-111 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DCPR8E (4339)_หัวเกลียว  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-113 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DCPR8EKC 2เขี้ยว (7168)  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-112 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DCPR9E (2641)  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-119 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DPR6EA-9 (5531) (ขัน12_M12x19) ….ปกติ 370 พิเศษ 220
SPP-227 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DPR8Z (4730) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-228 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DPR9Z (4830) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-083 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) ER10EH (2862)  (M8) (ขัน12.7_M8x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-081 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) ER8EH (4011)  (M8) (ขัน12.7_M8x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-082 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) ER9EH (5869)  (M8) (ขัน12.7_M8x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-202 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) LFR5A-11 (6376) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 410 พิเศษ 248
SPP-196 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) LFR6A-11 (3672) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 410 พิเศษ 248
SPP-086 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) Mazda RX-7 Rotary  BUR8EQ (5099) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-046 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) Mazda RX-7 Rotary_L  BUR7EQ (3559) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
NGK IRIWAY, IRIMAC(กล่องดำ)
SPP-101 หัวเทียน NGK Irimac_8(กล่องดำ)  R #8 (3755)  (ขันเล็ก16_M12x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-102 หัวเทียน NGK Irimac_9(กล่องดำ)  R #9 (4051)  (ขันเล็ก16_M12x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-108 หัวเทียน NGK Iriway(แพคแขวน_ดำ)  R #7 (4606)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-109 หัวเทียน NGK Iriway(แพคแขวน_ดำ)  R #8 (3288)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-034 หัวเทียน NGK Iriway(กล่องดำ)  R #7 (4558)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-035 หัวเทียน NGK Iriway(กล่องดำ)  R #8 (4882)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-036 หัวเทียน NGK Iriway(กล่องดำ)  R #9 (5003)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
NGK RACING(กล่องแดง)  =  High heat-rating plugs  for tuned engines
SPP-027 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  B10EGV (5927)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 490 พิเศษ 295
SPP-028 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  B11EGV (5831)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 490 พิเศษ 295
SPP-050 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  B8EGV (5627)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 490 พิเศษ 295
SPP-049 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  B9EGV (5827)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 490 พิเศษ 295
SPP-139 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R-2525-9 (4735) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 1150 พิเศษ 690
SPP-221 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R2558A-10 (1484)  (เขี้ยวแปะ_Iridium)  () ….ปกติ 2640 พิเศษ 1580
SPP-220 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R2558A-9 (5790)  (เขี้ยวแปะ_Iridium)  () ….ปกติ 2640 พิเศษ 1580
SPP-080 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6254E-105 (3949)  (เขี้ยวแปะ)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-079 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6254E-9 (5583)  (เขี้ยวแปะ)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-123 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6601-10 (4017) (BKR semi surface ไร้เขี้ยว) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-194 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6601-9 (7885) (BKR semi surface ไร้เขี้ยว) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-067 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6711-10 (2919)  (BKR semi surface  ไร้เขี้ยว) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-066 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6711-9 (3167)  (BKR semi surface  ไร้เขี้ยว)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-106 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7376-10 (4457)  (เขี้ยวแปะ_Iridium)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-104 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7376-8 (5442)  (เขี้ยวแปะ_Iridium)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-105 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7376-9 (7763)  (เขี้ยวแปะ_Iridium)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-077 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7433-10 (4891)  (เขี้ยวprojected)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1340 พิเศษ 800
SPP-076 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7433-9 (4660)  (เขี้ยวprojected)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1340 พิเศษ 800
SPP-070 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7434-10 (4894)  (เขี้ยวแปะ)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-068 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7434-8 (4892)  (เขี้ยวแปะ)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-069 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7434-9 (4658)  (เขี้ยวแปะ)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-065 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7437-8 (4901) (เขี้ยวprojected) (หัวเทียนยาว) (ขันเล็ก16_M14x26.5) ….ปกติ 1820 พิเศษ 1090
SPP-185 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7437-9 (4654) (เขี้ยวprojected) (หัวเทียนยาว) (ขันเล็ก16_M14x26.5) ….ปกติ 1820 พิเศษ 1090
SPP-201 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7438-10 (4657) (เขี้ยวแปะ) (หัวเทียนยาว) (ขันเล็ก16_M14x26.5) ….ปกติ 2000 พิเศษ 1200
SPP-232 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7438-8 (4905) (เขี้ยวแปะ) (หัวเทียนยาว) (ขันเล็ก16_M14x26.5) ….ปกติ 2000 พิเศษ 1200
SPP-162 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7438-9 (4656) (เขี้ยวแปะ) (หัวเทียนยาว) (ขันเล็ก16_M14x26.5) ….ปกติ 2000 พิเศษ 1200
SPP-179 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-7_(I-P) R7420-10 (5501) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 2150 พิเศษ 1290
SPP-219 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-7_(I-P) R7420-11 (7756) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 2490 พิเศษ 1490
SPP-178 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-7_(I-P) R7420-9 (6448) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 2150 พิเศษ 1290
SPP-177 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-7_(P-P) R6725-9 (6253) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 2150 พิเศษ 1290
SPP-181 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-8_(I-P) R7440A-9L (3795) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 4310 พิเศษ 2580
SPP-182 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-8_(I-P) R7440B-10T (5009) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 4310 พิเศษ 2580

รายการหัวเทียน NGK
Item No. Item Description   ราคาปกติ   Promotion
NGK for GAS LPG/NGV/CNG
SPP-173 หัวเทียน NGK_LPG BKR-GAS (7987) รถGAS (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 192
SPP-187 หัวเทียน NGK_LPG Iridium-LPG (กล่องฟ้า-LPG) BKR6EIX-5LPG (6802) (ขันเล็ก16_M14x19)รถGAS ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-063 หัวเทียน NGK_LPG Iridium-LPG (กล่องฟ้า-LPG) BKR6EIX-LPG (3356) (ขันเล็ก16_M14x19)รถGAS ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-078 หัวเทียน NGK_LPG Iridium-LPG (กล่องฟ้า-LPG) BPR6EIX-LPG (2347) (ขันใหญ่21_M14x19)รถGAS 4G63 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-172 หัวเทียน NGK_LPG Iridium-LPG (กล่องฟ้า-LPG) LFR6AIX-LPG (1504) (ขันเล็ก16_M14x26.5_ยาว)_รถGAS ….ปกติ 820 พิเศษ 492
NGK G-POWER Platinum(กล่องเหลือง)
SPP-025 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BKR5EGP (7090)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-114 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BKR6EGP_Japan (7092)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-026 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BKR6EGP_Thai (7092)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-058 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BPR5EGP (7082)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-024 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BPR6EGP (7084)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-153 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BPR7HGP (3603) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-154 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) BR8EGP (3600) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-155 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) CPR6EAGP-9 (4744) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-156 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) CPR8EAGP-9 (4465) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-041 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) CR7HGP (3595) เกลียวสั้น (มอเตอร์ไซด์) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-040 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) CR8EGP (3596) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-218 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) DCPR7EGP (1682) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 240 พิเศษ 145
SPP-120 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) DPR8EGP-9 (3598) (ขันเล็ก18_M12x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-166 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) LFR5AGP (5018) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-167 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) TR6GP (5141) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 290 พิเศษ 174
SPP-073 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) ZFR5FGP (7098)  Honda (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-029 หัวเทียน NGK G-Power(กล่องเหลือง) ZFR6FGP (7100)  Honda (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา)
SPP-010 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) BCPR8EVX R (5186)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-095 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) BKR6EVX-11 R (3540)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-009 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) BKR7EVX-11 R (4685)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-165 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) CR8EVX (6487) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-145 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) CR8HVX (7236) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-074 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) DCPR7EVX (1179)  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
SPP-075 หัวเทียน NGK PLATINUM-VX(กล่องเทา) DCPR8EVX (2265)  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 480 พิเศษ 285
NGK IRIDIUM-IX(กล่องน้ำเงิน) = To be fitted as standard in normal engines 
SPP-051 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR5EIX-11 (5464)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-030 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR6EIX-11 (3764)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-097 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR6EIX (6418)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-031 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR7EIX-11 (6988)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-090 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR7EIX (2667)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-032 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR8EIX (2668)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-033 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BKR9EIX (2669)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-128 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BPR6EIX (6637) (ขันใหญ่21_M14x19) 4G63 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-103 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BPR7EIX (4055)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-089 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BPR8EIX (6684)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-064 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BPR9EIX (6853)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-190 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BR7HIX (7067) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-048 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BR8EIX (5044)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-164 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) BR8HIX (7001) (ขัน16_M14x) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-161 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CPR7EAIX-9 (4848) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-198 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CPR7EAIX-9 (9198) (ขัน16_M10x19) pcx ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-189 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR6HIX (7274) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-183 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR7EIX (7385) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-045 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR7HIX (7544) เกลียวสั้น (มอเตอร์ไซด์) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-071 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR8EHIX (3797) เกลียวกลาง (มอเตอร์ไซด์) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-043 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR8EIX (4218) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-044 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR8HIX (7669) เกลียวสั้น (มอเตอร์ไซด์) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-072 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR9EHIX (6216) เกลียวกลาง (มอเตอร์ไซด์) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-042 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) CR9EIX (3521) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-157 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCPR7EIX (6046) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-133 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCPR8EIX เกลียว (6546) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-085 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCPR9EIX (2316)  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-134 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCR7EIX (2493) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-135 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCR8EIX (3548) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-136 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DCR9EIX (4800) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-137 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DPR8EIX-9 (2202) (ขัน18_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-088 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DPR8EIX (M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-138 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) DPR9EIX-9 (5545) (ขัน18_M12x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-233 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) ER8EHIX (3680) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-234 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) ER9EHIX (6868) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-210 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LFR5AIX-11 (4469) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-158 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LFR6AIX-11 (6619) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-211 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LFR7AIX (2309) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-215 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LTR5IX-11 (4344) หัวเตเปอร์ Mazda3_G2_2.0 (ขันเล็ก16_M14x ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-209 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LTR6IX-11 (6509) เทเปอร์_Mazda3_G2_2.0 ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-100 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) LZTR6AIX-13 (2315) หัวเตเปอร์Zafira_2000 (ขันเล็ก16_M14x2x) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-213 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) TR55IX (7164) หัวเตเปอร์ Ford Escape_2003 (ขันเล็ก16_M14x19 ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-098 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) TR6IX (3689) หัวเตเปอร์ Ford Escape_2003 (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-214 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) TR7IX (3690) หัวเตเปอร์ Ford Escape_2003 (ขันเล็ก16_M14x19 ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-087 หัวเทียน NGK Iridium-IX(กล่องน้ำเงิน) ZFR6FIX-11 (6441) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
NGK New IRIDIUM-MAX(กล่องฟ้า-Max) = The Long-life  Iridium  Plug
SPP-060 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) 3เขี้ยว HB6AIX-11P (5703) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 990 พิเศษ 590
SPP-061 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) 3เขี้ยว HB6BIX-11P (5705) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 990 พิเศษ 590
SPP-096 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) BKR7EIX-11PS (1175)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-186 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) BKR7EIX-P (2690)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-059 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) BPR6EFIX-13P (5848)หัวเตเปอร์ Mazda tribute_2003 Escape ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-229 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) DCPR7EIX-P (5175) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-159 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) LFR6AIX-P (1005) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-062 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) LFR7AIX-P (2900) (ขันเล็ก16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-170 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) ZFR6FIX-11P (3064) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-171 หัวเทียน NGK New Iridium-Max(กล่องฟ้า-Max) ZFR6KIX-11PS (7807) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
NGK NEW IRIDIUM-MAX_DOUBLE-FIRE
SPP-132 หัวเทียน NGK New Iridium-Double-Fire(กล่องเทา) DILFR6D11 (6176) Double-Fire  ….ปกติ 1490 พิเศษ 890
SPP-084 หัวเทียน NGK New Iridium-Double-Fire(กล่องฟ้า-DF)  DF6H-11A (2302)  สำหรับNissan Tiida_2006 ….ปกติ 1320 พิเศษ 790
SPP-110 หัวเทียน NGK New Iridium-Double-Fire(กล่องฟ้า-DF)  DF6H-11B (5989) สำหรับnew nissan ….ปกติ 1490 พิเศษ 890
SPP-151 หัวเทียน NGK New Iridium-Double-Fire(กล่องฟ้า-DF)  DF7H-11B (1317)  สำหรับNissan 370Z ….ปกติ 1490 พิเศษ 890
SPP-152 หัวเทียน NGK New Iridium-Double-Fire(กล่องฟ้า-DF)  DF8H-11B (1305)  สำหรับNissan 370Z ….ปกติ 1490 พิเศษ 890
NGK LASER-IRIDIUM
SPP-169 หัวเทียน NGK Laser-Iridium IMR9C-9HES (5766) ….ปกติ 990 พิเศษ 590
SPP-037 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IFR6T-11 (4589)  สำหรับ Wish  camry_2002 ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-117 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IFR7F-4D (5115) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 570 พิเศษ 340
SPP-222 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IFR7G-11KS (7746) honda type-r ….ปกติ 920 พิเศษ 548
SPP-206 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IGR7A-G (3106)_Mitsubishi_EVO-7,8 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-212 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IKR6G11 (7980) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-207 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILFR7H (5245)_(ขัน16_M14x26.5_ยาว)Mitsubishi_EVO-9 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-142 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILKAR7B11 (4912) (ขัน14_M12x26.5) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-223 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILKR8E6 (1422) evo-10 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-203 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILTR5A-13G (3811)_Mazda3_G2_2.0 ….ปกติ 920 พิเศษ 548
SPP-204 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILTR6A-13G (3789) Mazda3_G2_2.0 ….ปกติ 920 พิเศษ 548
SPP-205 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILTR6A-8G (3787) ….ปกติ 920 พิเศษ 548
SPP-230 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILZKBR7A-8G (5992) ….ปกติ 990 พิเศษ 592
SPP-115 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) ILZKR7A (1961)  สำหรับ  New Honda  Accord_G8_2008 2.4 3.5 ….ปกติ 990 พิเศษ 590
SPP-038 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IZFR6K-11 (6994)  สำหรับ  New  Honda ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-231 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IZFR6K-11S (5266)  สำหรับ  New  Honda ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-099 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IZFR6K-13 (6774)  สำหรับ  New  Honda (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-240 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) IZKR7B (7563) ….ปกติ 990 พิเศษ 592
SPP-235 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) KR9CI (7795) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-107 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) LKR7AI (5318)  (ขันเล็ก16_M12x26.5) ….ปกติ 990 พิเศษ 590
SPP-225 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) LZFR6AI (3656) mitsu spacewagon ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-184 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) Mazda Rotary RX-8 RE7C-L (6700) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-180 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) Mazda Rotary RX-8 RE9B-T (6701) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-216 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) PGR7A (3200) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-236 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) PLTR6A-10G (3587) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-217 หัวเทียน NGK Laser-Iridium(กล่องเทา) PLZKBR7A-G (5843) ….ปกติ 1160 พิเศษ 692
NGK LASER-PLATINUM
SPP-175 หัวเทียน NGK Laser-Platinum Mazda Rotary RX-7 L BUR7EQP (4764) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-176 หัวเทียน NGK Laser-Platinum Mazda Rotary RX-7 T BUR9EQP (5255) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-195 หัวเทียน NGK Laser-Platinum PLFR5A-11 (6240) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-192 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา)  BKR6EKPA (2513) (2เขี้ยว)  (ขันเล็ก16_M14x19 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-237 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา)  BKR6EKPB-11 (3452) (2เขี้ยว)  (ขันเล็ก16_M14x19 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-047 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา)  BKR6EQUP (3199) (4เขี้ยว Platinum for lpg) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-141 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) LZKAR6AP-11 (6643) (ขัน14_M12x26.5) ….ปกติ 920 พิเศษ 548
SPP-039 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PFR6G-11 (5555) สำหรับ  Nissan  Cefiro  VQ ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-148 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PLZKAR6A-11 (5118) (M12) tiida ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-057 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PMR7A (4259) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 650 พิเศษ 392
SPP-197 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PMR8A (5851) (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-224 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PZFR6J-11 (3586) (ขันเล็ก16_M14x22) (แทนizfr7e-d) ….ปกติ 990 พิเศษ 592
SPP-208 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเทา) PZFR6R (5758) ….ปกติ 990 พิเศษ 592
SPP-116 หัวเทียน NGK Laser-Platinum(กล่องเหลือง) PFR7B-D  LPG (2776) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 570 พิเศษ 340
NGK NIKLE(กล่องเหลือง)
SPP-238 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) MAR10A-J (4706) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-174 หัวเทียน NGK NIKLE Mazda Rotary RX-7 L BUR7EQ (6917) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-125 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BCPR6EKD (2461) 2เขี้ยว for Daihatsu (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 600 พิเศษ 360
SPP-143 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BCPR9ES-11 (1152) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-124 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BE529Y-11 (5929) เขี้ยวยาว รุ่นเก่า (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 160 พิเศษ 95
SPP-122 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR6E-11 (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 100 พิเศษ 62
SPP-127 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR6EK (2288) 2เขี้ยว (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-226 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR6EKUD (3654) (ขนาดเท่าIZFR7E-D) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-091 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR6EYA-11  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 100 พิเศษ 62
SPP-188 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR6EYA-TAXI  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 100 พิเศษ 58
SPP-163 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR7EKC-N (2095) (ขัน16_M10x19) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-144 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BKR8E-11 (6587) (ขัน16_M14x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-129 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) BPMR7A (4626) (ขันเล็ก21_M14x_) ….ปกติ 200 พิเศษ 120
SPP-239 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CMR7H (3066) ….ปกติ 400 พิเศษ 240
SPP-131 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CR10EK (2360) 2เขี้ยว (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-094 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CR8E (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 110 พิเศษ 65
SPP-126 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CR8EK (3478) 2เขี้ยว (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-191 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CR9E (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 110 พิเศษ 65
SPP-130 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) CR9EK (4548) 2เขี้ยว (ขันเล็ก16_M10x19) ….ปกติ 500 พิเศษ 300
SPP-150 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DCPR7E (3932) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-193 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DCPR8E (4179)_หัวตัวหนอน  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-111 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DCPR8E (4339)_หัวเกลียว  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-113 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DCPR8EKC 2เขี้ยว (7168)  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-112 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DCPR9E (2641)  (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 320 พิเศษ 190
SPP-119 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DPR6EA-9 (5531) (ขัน12_M12x19) ….ปกติ 370 พิเศษ 220
SPP-227 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DPR8Z (4730) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-228 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) DPR9Z (4830) ….ปกติ 470 พิเศษ 280
SPP-083 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) ER10EH (2862)  (M8) (ขัน12.7_M8x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-081 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) ER8EH (4011)  (M8) (ขัน12.7_M8x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-082 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) ER9EH (5869)  (M8) (ขัน12.7_M8x19) ….ปกติ 530 พิเศษ 320
SPP-202 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) LFR5A-11 (6376) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 410 พิเศษ 248
SPP-196 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) LFR6A-11 (3672) (ขัน16_M14x26.5_ยาว) ….ปกติ 410 พิเศษ 248
SPP-086 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) Mazda RX-7 Rotary  BUR8EQ (5099) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
SPP-046 หัวเทียน NGK NIKLE(กล่องเหลือง) Mazda RX-7 Rotary_L  BUR7EQ (3559) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 750 พิเศษ 448
NGK IRIWAY, IRIMAC(กล่องดำ)
SPP-101 หัวเทียน NGK Irimac_8(กล่องดำ)  R #8 (3755)  (ขันเล็ก16_M12x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-102 หัวเทียน NGK Irimac_9(กล่องดำ)  R #9 (4051)  (ขันเล็ก16_M12x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-108 หัวเทียน NGK Iriway(แพคแขวน_ดำ)  R #7 (4606)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-109 หัวเทียน NGK Iriway(แพคแขวน_ดำ)  R #8 (3288)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-034 หัวเทียน NGK Iriway(กล่องดำ)  R #7 (4558)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-035 หัวเทียน NGK Iriway(กล่องดำ)  R #8 (4882)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
SPP-036 หัวเทียน NGK Iriway(กล่องดำ)  R #9 (5003)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 820 พิเศษ 490
NGK RACING(กล่องแดง)  =  High heat-rating plugs  for tuned engines
SPP-027 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  B10EGV (5927)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 490 พิเศษ 295
SPP-028 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  B11EGV (5831)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 490 พิเศษ 295
SPP-050 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  B8EGV (5627)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 490 พิเศษ 295
SPP-049 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  B9EGV (5827)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 490 พิเศษ 295
SPP-139 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R-2525-9 (4735) (ขัน16_M12x19) ….ปกติ 1150 พิเศษ 690
SPP-221 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R2558A-10 (1484)  (เขี้ยวแปะ_Iridium)  () ….ปกติ 2640 พิเศษ 1580
SPP-220 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R2558A-9 (5790)  (เขี้ยวแปะ_Iridium)  () ….ปกติ 2640 พิเศษ 1580
SPP-080 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6254E-105 (3949)  (เขี้ยวแปะ)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-079 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6254E-9 (5583)  (เขี้ยวแปะ)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 820 พิเศษ 492
SPP-123 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6601-10 (4017) (BKR semi surface ไร้เขี้ยว) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-194 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6601-9 (7885) (BKR semi surface ไร้เขี้ยว) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-067 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6711-10 (2919)  (BKR semi surface  ไร้เขี้ยว) (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-066 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R6711-9 (3167)  (BKR semi surface  ไร้เขี้ยว)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-106 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7376-10 (4457)  (เขี้ยวแปะ_Iridium)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-104 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7376-8 (5442)  (เขี้ยวแปะ_Iridium)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-105 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7376-9 (7763)  (เขี้ยวแปะ_Iridium)  (ขันใหญ่21_M14x19)  4G63 ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-077 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7433-10 (4891)  (เขี้ยวprojected)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1340 พิเศษ 800
SPP-076 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7433-9 (4660)  (เขี้ยวprojected)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1340 พิเศษ 800
SPP-070 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7434-10 (4894)  (เขี้ยวแปะ)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-068 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7434-8 (4892)  (เขี้ยวแปะ)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-069 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7434-9 (4658)  (เขี้ยวแปะ)  (ขันเล็ก16_M14x19) ….ปกติ 1650 พิเศษ 990
SPP-065 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7437-8 (4901) (เขี้ยวprojected) (หัวเทียนยาว) (ขันเล็ก16_M14x26.5) ….ปกติ 1820 พิเศษ 1090
SPP-185 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7437-9 (4654) (เขี้ยวprojected) (หัวเทียนยาว) (ขันเล็ก16_M14x26.5) ….ปกติ 1820 พิเศษ 1090
SPP-201 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7438-10 (4657) (เขี้ยวแปะ) (หัวเทียนยาว) (ขันเล็ก16_M14x26.5) ….ปกติ 2000 พิเศษ 1200
SPP-232 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7438-8 (4905) (เขี้ยวแปะ) (หัวเทียนยาว) (ขันเล็ก16_M14x26.5) ….ปกติ 2000 พิเศษ 1200
SPP-162 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง)  R7438-9 (4656) (เขี้ยวแปะ) (หัวเทียนยาว) (ขันเล็ก16_M14x26.5) ….ปกติ 2000 พิเศษ 1200
SPP-179 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-7_(I-P) R7420-10 (5501) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 2150 พิเศษ 1290
SPP-219 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-7_(I-P) R7420-11 (7756) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 2490 พิเศษ 1490
SPP-178 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-7_(I-P) R7420-9 (6448) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 2150 พิเศษ 1290
SPP-177 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-7_(P-P) R6725-9 (6253) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 2150 พิเศษ 1290
SPP-181 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-8_(I-P) R7440A-9L (3795) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 4310 พิเศษ 2580
SPP-182 หัวเทียน NGK Racing(กล่องแดง) Mazda Rotary RX-8_(I-P) R7440B-10T (5009) (ขันใหญ่21_M14x19) ….ปกติ 4310 พิเศษ 2580หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net