คำชี้แจงในการใช้เวบบอร์ด GasThai.com โดยผู้บริหารเวบ
 (17/8/2549)

มาตรา 14 เจ้าของเว็บที่รู้ว่ามีการทำความผิดในมาตรา 13 คือ ปล่อยให้มี การหลอกลวง หรือ มีข่าวลือที่ก่อให้ประชาชนตื่นตระหนก หรือมีข้อความที่ขัดต่อกฎหมายความมั่นคง หรือ ปล่อยให้มีเนื้อหาลามกอนาจารอยู่ในเว็บที่ตัวเองดูแล และไม่ลบออกในทันที ให้รับผิดเช่นเดียวกับผู้ทำผิด ซึ่งก็คือจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท พร้อมโบนัสหากเป็นภาพอนาจารของเยาวชนเช่นกัน

มาตรา 24 ผู้ให้บริการ เช่น ISP หรือเว็บไซต์ ให้เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (ประมาณ access log ครับ) ไว้อย่างน้อย 30 วัน แต่ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่สั่งให้เก็บเพิ่มได้ไม่เกิน 90 วัน ให้ ISP หรือเว็บไซต์เก็บสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำกับผู้ใช้บริการ ไว้ไม่น้อยกว่า 30 วันหลังหมดสัญญา ส่วนให้ใครเก็บอะไรเมื่อใดจะมีการประกาศในภายหลัง และผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท http://wiki.nectec.or.th/


เรียน เพื่อนสมาชิกชาว GasThai.Com และ ผู้ใช้เวบทุกท่าน
ขอชี้แจงและขอความร่วมมือเพื่อให้สังคมบนเวบแห่งนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อการใช้เวบ จึงมีเรื่องขอร้องและขอความร่วมมือดังต่อไปนี้

เงื่อนไขในการตั้งกระทู้
เรียน เพื่อนสมาชิกชาว GasThai.Com และ ผู้ใช้เวบทุกท่าน
เงื่อนไขในการตั้งกระทู้

•  กระดานสนทนาทั่วไป สำหรับโพสกระทู้ ถามตอบเรื่องความรู้ เทคนิค ปัญหา ในการใช้แก๊ส LPG/NGV เท่านั้น ถ้าต้องการโพสข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน กรุณาไปตั้งกระทู้ที่ Click ที่นี่ครับ

•  ร้านค้า อู่ หรือ ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะลงเพื่อซื้อและขายอุปกรณ์ และโฆษณาเชิญชวนให้ไปใช้บริการติดแก๊ส กรุณาโพสกระทู้เพื่อลงประกาศขายหรือโฆษณา ที่
เวบบอร์ด ลงประกาศซื้อขายติดตั้ง LPG/NGV ฟรี (หรือกรุณาไปตั้งกระทู้ที่) Click ที่นี่ครับ
•  อนุญาตให้ สมาชิก หรือ ร้านค้า อู่ติดแก๊ส ผู้ประกอบการ สามารถตั้งกระทู้ให้ความรู้ ลงภาพตัวอย่างการติดตั้งแก๊ส ภาพวงจร ลิงค์ข้อมูลต่างๆ
เช่น Dowdload โปรแกรม เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ กรุณาหลีกเลี่ยงการเขียนข้อความที่ชัดแจ้งเรื่องโฆษณาเชิญชวนไปใช้บริการ


•  สมาชิกและผู้ใช้ GasThai.Com กรุณาหลีกเลี่ยงการนำชื่อร้านค้า หรือผู้ประกอบการ มาตั้งในหัวกระทู้ โดยไม่จำเป็นครับ
•  ในกรณีตั้งกระทู้ถึงบุคคลที่ 3 ที่ไม่สามารถมาชี้แจงได้ เราอาจจะพิจารณาลบออก เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่าย
•  กระทู้ที่สร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นโดยไม่มีมูลความจริง หากสามารถสืบหาความจริงได้ เราขออนุญาตลบออก และหากเจ้าตัวจะฟ้องร้อง ด้านคดีอาญา หรือ ทางแพ่ง GasThai.Com จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
•  ควรจะตั้งกระทู้ในลักษณะให้ข้อมูลด้านเทคนิค วิชาการ การแก้ไขปัญหา โดยหลีกเลี่ยงการตั้งกระทู้ แบบส่งเสริมผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ
•  ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะทุกๆท่าน ล้วนมีทั้งวุฒิภาวะ ด้วยกันทั้งนั้น
•  สมาชิกที่ลงทะเบียนเอาไว้ ควรจะใช้ชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง
•  ชื่อในการลงทะเบียนหรือตอบคำถามควรจะสุภาพ ไม่ส่อไปในทางสองแง่สองง่าม
•  ไอคอนที่นำมาใส่ในชื่อควรจะเป็นไอคอมที่สุภาพชนดูได้
•  การ Post รูปกภาพควรจะให้ตรงกับเรื่องที่นำเสนอ รูปภาพสตรี หรือ ภาพลามก ควรหลีกเลี่ยง
•  ควรหลีกเลี่ยงการโพสกระทู้การเมืองในลักษณะเลือกสี เลือกข้าง ที่สร้างให้เกิดความแตกแยกของสัมคมของเรา
•  ขอความร่วมมือในการนำเนื้อข่าว ข้อความจากเว็บข่าว เว็บอื่นๆมาโพส เนื่องจากขัดต่อข้อกฏหมายว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำได้โดยตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อข่าวแล้วทำลิงค์ไปที่เว็บนั้นๆ
•  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง
.............ที่ผ่านมา มักจะมีกระทู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ อู่ ปั้ม มาตลอด บางเรื่องก็เล็กน้อยน่าจะกลับไปแก้ไขที่อู่ก่อน บางเรื่องก็ใช้คำรุนแรงไปเช่น เลว ทั้งๆที่การกระทำไม่น่าจะถึงขั้นต้องใช้คำนั้นๆ หรือ บางเรื่องก็เกิดจากอารมณ์ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ต้องหาที่ระบายอารมณ์กันไปเวบบอร์ดแห่งนี้ละคือที่ดีที่สุด จนนำมาซึ่งกระทู้ที่ HOT สุดๆ GasThai.Com มีเจตนาที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้แก็ส จึงได้ทำกระดานสนทนาให้กับสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจน มีผู้รู้ที่กรุณามาตอบคำถามด้านเทคนิคมากมาย ซึ่งจะนำมาซึ่งความรู้และทำให้เราใช้รถยนต์ติดแก้สได้อย่างเข้าใจและมั่นใจขึ้น ที่ผ่านมาอย่างที่เรียนให้ทราบมีกระทู้แบบนี้ทางเวบไม่สบายใจนักก็พยายามประสานความร่วมมือให้ทางอู่มาตอบคำถามและแก้ไขมาตลอด เวบเป็นกลางให้ทั้งสองฝ่าย ไม่เข้าข้างใคร และเห็นใจทุกๆท่านที่มีปัญหาหลังการติดตั้ง แต่อยากให้กลับไปแก้ไขให้สุดๆก่อน จนกว่าว่าผู้ประกอบการนั้นจะทอดทิ้งเรา แต่กระทู้แบบนี้มันช่างทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนรู้เห็นเจ็บช้ำน้ำใจแทนผู้ตั้งกระทู้จริงๆ มันเลยออกมาแบบ ไม่มีขอบเขต บางคำตอบก็ไม่สุภาพ บางคำตอบ ล่วงเกินบุพการี ในด้านกฏหมายนั้นหากมีการฟ้องร้องขึ้นมาทางเวบจะต้องรับผิดทางอาญาเช่นกันในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำ หากศาลตัดสินว่าฝ่ายออกมาตั้งกระทู้นั้นเป็นฝ่ายผิดและมีเจตนาให้ร้ายต่อผู้ถูกพาดพิง

............ จึงเรียนมายังสมาชิกที่ใช้เวบว่า ให้คำนึงถึงหลักความเป็นธรรมและพยายามประสานความช่วยเหลือแก้ไขให้ถึงที่สุดก่อน เวบไม่ต้องการให้บอร์ดเป็นเครื่องมือประหารอนาคต อาชีพการงานของใคร หรือ ใช้เวบบอร์ดเพื่อโฆษณาชวนเชื่อหรอกใคร หากผู้รับบริการได้รับความไม่เป้นธรรมและเดือนร้อนจริงๆเวบก็ยินดีจะประสานความช่วยเหลือและหาทางแก้ไขให้ดีที่สุด อู่ และ ผู้ ประกอบการทุกอู่ล้วนได้รับฟังเงื่อนไขคำแนะนำจากเวบถึงข้อดีข้อเสียจากการลงโฆษณาบนเวบ ว่าหากไม่สามารถแก้ไขหรือติดตั้งระบบแก็สให้ลูกค้าพอใจ โปรดกรุณาอย่าเก็บเงินหรือให้คืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข และกล่าวคำขอโทษที่ไม่สารมรถติดตั้งให้สมบูรณ์ ส่วนผู้บริโภคเองก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้ เพราะตั้งใจมาติดแล้วถ้าไม่สำเร็จรถก็ต้องมีรูมีรอยเป็นเรื่องธรรมดา ก็ต้องยอมรับกันบ้าง ขนาดรถใหม่ป้ายแดง ยังมีทุบหน้าบริษัทเลยครับ ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ผู้ประกอบการหลายรายก็เกิดจากการเข้ามาอ่านเวบนี้ จนไปเปิดอู่ เปิดบริษัทนำเข้า จำหน่ายอุปกรณ์ น่าจะเข้าใจความรู้สึกดีสมัยเราเป็นผู้ใช้ ผู้บริโภค ไม่มีใครอยากให้มีปัญหาหรอกครับ ผู้ประกอบการเองก็ต้องเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังบริการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีความรับผิดชอบ สื่อสัตย์ ผมเชื่อว่ากิจการท่านจะรุ่งเรือง

...........จึงเป็นที่มาของการรวบรวมกระทู้ดังกล่าวเอามาไว้รวมกันเพื่อให้ผู่อ่านเป็นผู้ตัดสินใจ โดยตัดคำตอบของผู้ไม่เกียวข้องออกไป และเพื่อรักษาเจตนาของการก่อตั้งเวบ Gasthai.Com และรักษาเวบ GasThai.com ให้อยู่ยืนยาวบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไปเพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยใช้ Gas ตลอดไป ทีผ่านมามีผู้มีความรู้มาช่วยตอบคำถามมาระยะหลังค่อยๆหายไปทีละคน ด้วยการสอบถามเป็นการส่วนตัวได้รับคำตอบว่า เข้ามาอ่านเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆ ใช้คำเขียนแรงกว่าเหตุ ใส่ร้ายป้ายสีบ้าง ทำให้ไม่อยากมาตอบคำถามที่น่าจะได้ความรู้จากผู้เชียวชาญจริงๆ ได้รับคำตอบว่าหดหู่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาให้ความเห็นใจในการทำงานของทีมงานด้วย ครับ

ตอบโดยเวบมาสเตอร์ กระทู้ลักษณะนี้เราชี้แจงไว้แล้วนะครับว่าจะต้องเอาซ่อนไว้ก่อน ถ้าดูจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น ความผิดร้ายแรงของทางผู้ให้บริการนั้น แรงถึงขั้นเอามาประจานกันไหมครับอยากจะให้พิจารณา ส่วนกรณีหากเกิดการแจ้งความดำเนินคดีด้านทำให้เสียชื่อเสียง เวบจะต้องร่วมรับผิดชอบ 2ใน3 ท่านที่ตั้งกระทู้อยู่ในความมืด คุณเป็นใครเราก็ไม่ทราบ ผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในที่แจ้งมีตัวตน แต่ผู้ตั้งกระทู้ ถ้าเรื่องราวจริง คุณอยากเรียกร้องความรับผิดชอบ อยากจะเตือนเพือนๆ คุณอยากให้กระทู้อยู่คุณจะรับผิดชอบในข้อเขียนคุณไหมครับ หากรับผิดชอบ โปรดลงชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อมา เวบจะประสานความต้องการคุณให้ เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คุณว่ายุติธรรมดีไหม ทุกวันเวบถูกแจ้งความลงบันทึกประจำไปลายคดีแล้ว โปรดเห็นใจด้วยครับ บางเรื่องเล็กๆน้อยๆ ถ้อยที ถ้อยอาศัยกันไป พูดจา ตกลงกัน ด้วยเหตุด้วยผลดีไหมครับ ที่ผ่านมาเวบปล่อยให้ใช้บอร์ดอิสระจนใช้ความเป็นอิสระเสรีภาพจนเกินความพอดีดังนั้น เราขออนุญาตพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับ ......ที่ผ่านมาเวบได้รับคำเตือนพร้อมถูกตักเตือนในเรื่องลักษณะแบบนี้มาแล้ว มีบางรายได้ไปแจ้งความ บันทึกประจำวันไว้ ซึ่งนั้นคือคดีความไปแล้ว เวบไม่ได้เข้าข้างอู่หรือปกป้องอู่ครับ อยากให้ทุกฝ่านมีความรับผิดชอบบนสังคมแบบไร้ขีดจำกัดเท่านั้น อู่ หรือ ผู้ ประกอบการ บนเวบที่มีโฆษณาอยู่เวบจะประสานงานให้มาชี้แจงทุกราย ส่วนอู่หรือผู้ประกอบการนอกนั้น เวบไม่มีอำนาจไปเชิญมาชี้แจงครับ จึงจำเป้นต้องซ่อนกระทู้เอาไว้ก่อน หากผู้ตั้งกระทู้ต้องการก็จะเอากลับมาเพียงแต่ต้องลงชื่อ สกุล จริง ที่อยู่ พร้อมให้คำสัตย์ว่าจะรับผิดชอบในข้อเขียนของตนเองเพียงผู้เดียว แล้วเวบจะตอบสนองท่านครับ ......ที่ผ่านมามีปัญหามาก ซึ่งช่วงหลังมานี้เวบได้ชี้แจงอู่ หรือผู้ประกอบการไว้ทุกรายทราบถึงข้อดีข้อเสียก่อนจะรับลงโฆษณาบนเวบ ข้อควรระวัง การแก้ปัญาเรื่องการบรการลูกค้าโดยปราศจากปัญหา ไม่มีผู้ประกอบรายใดอยากมีปัญหาแน่นอนครับางเรื่องสุดวิสัยเนื่องจากความพอใจของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการไม่เท่ากันจึงเกิดปัญหาขึ้น ข้อความบนเวบมีผลกระทบมากต่อทุกฝ่าย อู่ที่ลงโฆษณาบนเวบเรายังพอพูดคุยขอความร่วมมือได้ ส่วนนอกจากนั้นเราไม่อาจจะไปบังคับหรือขอร้องเขาได้ โดยเฉพาะร้องเรียนเรื่องปั้มโกงมิเตอร์ หรือ ได้แก็สไม่ดี ทำนองนั้นมันพิสูจยากครับแส่วนใหญ่เวบมักจะถูกปั้มตำหนิตลอดเลยครับว่เราไม่มีความรับผิดชอบในการกลั่นกรองข้อมูลบนเวบทำให้ผู้อื่นเสียหาย จนนำไปสู้การแจ้งความดำเนินคดีกับเวบมาแล้วครับ เรื่องนี้เราได้ปรึกษาทนายความ ซึ่งได้รับคำตอบว่าจริงครับเวบต้องรับผิดชอบทางคดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ***ด้วยความนับถือและขออภัยหากไม่ได้รับความไม่สะดวกและสบายใจ ***

กระทู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ นโยบายพลังงาน
.............ที่ผ่านมา มักจะมีกระทู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ นโยบายพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ และกระทบต่อผู้ใช้ LPG โดยตรงจึงมีสมาชิกและเพื่อนๆจำนวนมากเข้ามาให้ความเห็นเห้น ทั้งด้วยนำข้อมูล หลักฐาน และทั้งมาด้วยคำตอบที่คับแค้นใจมากมาย ทั้งแบบมีเหตุ มีผล และ บางคำตอบ อาจจะเลยขอบเขตไปมาก เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทางเวบจึงขออนุญาตนำมารวมไว้ที่เดียวกันและขออนุญาตลบบางคำตอบที่ไม่สุภาพ และพากพิงการเมืองออก บางกระทู้ ก็ HOT สุดๆ GasThai.Com มีเจตนาที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้แก็ส จึงได้ทำกระดานสนทนาให้กับสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจน มีผู้รู้ที่กรุณามาตอบคำถามด้านเทคนิคมากมาย ซึ่งจะนำมาซึ่งความรู้และทำให้เราใช้รถยนต์ติดแก้สได้อย่างเข้าใจและมั่นใจขึ้น ประเด็นตรงนี้เราไม่เคยคิดมาก่อน ซึ่งเป้นเรื่องละเอียดอ่อนและลึกซึ้งเกินหน้าที่ของเรา แต่ก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์และให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเช่นกัน

............ จึงเรียนมายังสมาชิกที่ใช้เวบว่า ให้ระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำและการแสดงความคิดเห็นอย่างมีสติ ปราศจาก อคติ อารมณ์และความรู้สึก เวบไม่ต้องการให้บอร์ดเป็นเครื่องมือทางการเมือง จึงไม่อยากให้กล่าวถึงพรรคการเมืองใดๆ กลุ่มการเมือง ม๊อบ หรือ นำมาโต้เถียงเรื่องนโยบายพรรคในนี้

...........จึงเป็นที่มาของการรวบรวมกระทู้ดังกล่าวเอามาไว้รวมกันเพื่อให้ผู่อ่านเป็นผู้ตัดสินใจ โดยตัดคำตอบที่ไม่สุภาพออกไป และเพื่อรักษาเจตนาของการก่อตั้งเวบ Gasthai.Com และรักษาเวบ GasThai.com ให้อยู่ยืนยาวบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไปเพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยใช้ Gas ตลอดไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาให้ความเห็นใจในการทำงานของทีมงาน ครับ

ถึงแม้ว่าเวบจะไม่ได้เขียนข้อความนั้นๆ หากข้อความนั้นๆทำให้บุคคลใดๆได้รับความเสียหาย โดยปราศจากข้อมูลความจริง หากมีเรื่องถึงศาลเวบก็ต้องรับผิดในฐานะส่งเสริมการกระทำความผิด หรือ เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธรณะ โปรดให้ความเคารพสิทธิหน้าที่ และใช้เวบอย่างสร้างสรรค์ ทีมพัฒนาเวบจะได้ไปทำอย่างอื่นที่ดีกว่ามานั่งลบคำกล่าวหา หากมีข้อความดังกล่าว หากไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้เราขออนุญาตลบโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้านะครับ

ขอแสดงความนับถือ
ผู้บริหารเวบ GasThai.Com
***ขออภัยนะครับอาจจะใช้คำที่สะเทือนใจไปบ้างคิดซะว่าฟังเทศ ด้วยถ้อยคำเพื่อความสงบสุขและมิตรภาพที่ดีต่อกันทุกฝ่ายครับ เวบไม่ได้ถูกใครบังคับนะครับ และก็ไม่ได้รับจ้างใคร แต่ออกคำขอร้องมาโดยคำแนะนำของที่ปรึกษาด้านกฏหมายแล้ว ***

Update 29/9/50
เกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามและการเข้ามาตอบคำถาม
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A30326

ยินดีน้อมรับฟังครับ
โดยหลักการนั้น เพื่อนมาถาม มาเล่าปัญหา และก็จะมีเพื่อนๆด้วยกันตอบ ตามประสบการณ์ และยินดีต้อนรับอู่ หรือ ตัวแทนสินค้ามาให้ความรู้ และตอบคำถาม แต่จะลงเบอร์หรือฝากลิงค์เวบแจมไป นั้น ใครๆก็รู้ๆกันครับให้คิดเอง ส่วนกระทู้ที่ต้องระวังคือ เช่น ไปติดอู่นี้ ดีไหม ใครเคยใช้หม้อ....หัวฉีด....ติด กระทู้แบบนี้? ทั้งอู่ และ ผู้นำเข้า เจ้าของสินค้า หนาว ดังนั้นกระทู้แบบนี้ มีทั้งผลดีและผลเสีย ผมดีคือได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริงกัน ผลเสียคือ อาจจะมีมือที่สามหรือคู่แข่งมาแจม อันนี้ ไม่ยุติธรรมครับ ทางเวบ เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าทุกข์ ถ้าผู้เสียหายไม่อยู่บนเวบ ทางเวบพิจารณาลบเลย (ตามกฏหมายเขาเอาผิดเราได้ทั้งเวบและผู้เขียน) แต่ถ้าอยู่บนเวบ ทีมงานจะโทรไปบอกให้มาตอบ มาชี้แจง เพื่อให้จบลงด้วยดีและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

การดูแลกระดานเวบแก๊สไทย ยากมาก (ที่ผ่านมามีผู้เสียหายแจ้งความไปแล้วหลายคดี ต่อเวบแก็สไทย เราก็น่วมไปเหมือนกัน แต่เพื่อนๆไม่รู้ก็คีย์มันท่าเดียวโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อข้อเขียน และผมเองก็ใช้ความจริงใจเข้าไปแก้ปัญหาจนหลายรายไม่แจ้งความเอาผิดกับเวบ บางรายยอมเพียงลงบันทึกประจำวัน บางรายไม่ยอม จนทำให้ทีมงานต้องลบข้อความที่เกิดขึ้นทั้งหมดออกจากเวบ) เนื่องจากทุกกระทู้ ทุกคำตอบ มีผลดี ผลเสีย ต่อ คนทำธุรกิจมาก ดังนั้น เวบขอยืนยันว่า จะให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่ายอย่างดีที่สุดบนพื้นฐานของความพอดี บนข้อกฏหมาย ด้วยคำว่า อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องพี่น้องชาวแก๊สไทย ช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ใช้ LPG นะครับ
หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net