ลิขสิทธิ์ข้อความและบทความบนเวบ GasThai.Com
 (21/7/2549)

คำชี้แจง
1.เวบ GasThai.com ภาตใต้การบริหารจัดการโดย ThailandWebOnline.Com
2.บทความ ข้อความ ข้อเขียน รูปภาพ ทั้งหมด ขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้ตามกฏหมาย ห้ามมิให้นำไปเพื่อตีพิมพ์เป็นหนังสือ นิตยสารเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. เวบ GasThai.com ต้องการให้ข้อมูลและบทความ ภาพถ่าย จากสมาชิก ผู้ใช้เวบถึงสมาชิกถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล ในด้านเทคนิควิชาการการใช้เชื้อเพลิงแก็ส ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งก่อเกิดกิจกรรมคืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ
4. เวบ Gasthai.com สนับสนุนกิจกรรมคืนสู่สังคมในรูปแบบใหความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์กิจกรรม กลุ่มบุคคล คณะบุคคล บุคคลที่ต้องการนำเรื่องราวมาเผยแพร่ ยินดีทำแบนเนอร์ให้ฟรีพร้อม webpage
5. เวบ GasThai.Com ยังจะคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมคนใช้แก็ส ในด้านให้ความช่วยเหลือด้ายเทคนิค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมอบเงินสนับสนุนผ่านชมรม Thai Autogas Club ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านเทคนิควิชาการ กิจกรรมการกุศลเป็นต้น
6. ข้อมูลปั้มแก็สทั่วไทย บทความ ความรู้ต่างๆ ภาพถ่าย กระทู้ต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวไปติดตั้ง การติดตั้ง การแก้ปัญหา การเพิ่มสมรรถนะ ฯลฯ เป็นข้อมูลที่ได้รวบรวมมาตั้งแต่ปี 2547 โดยสมาชิกชมรม Jeep Unity Club และเพื่อนๆชาว WeekendHobby.con จนมาถึงปัจจุบัน สมาชิก GasThai.com ได้สานต่อจนนับได้ว่าดีที่สุดเท่าที่มีทุกวันนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและถือว่าสมาชิกเวบดังกล่าว และผู้ใช้เวบเป็นเจ้าของ ดังนั้น หาก จะมีผู้ใดนำไปเพื่อผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อผลทางธุรกิจใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพ เจ้าของบทความนั้นๆ รวมทั้งเวบ GasThai.com ด้วย ดังนั้นหากมีรายได้จากลิขสิทธิ์ดังกล่าว GasThai.Com จะถือว่าเป็นของสมาชิกทุกๆท่าน เราจึงขอมอบรายได้ส่วนหนึ่งคืนสู่สังคมผ่านชมรม Thai Autogas Club เพื่อสนับสนุนในการนำไปจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับสมาชิก และการร่วมบริจาคสิ่งของในกิจกรรมการกุศล ในโอกาสต่างๆ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ผู้บริหารเวบ GasThai.com
GasThai.com(มหาชนคนใช้แก็ส)
email : webmaster@gasthai.com
21 กรกฏาคม 2549หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net