คู่มือ การใช้หม้อต้มแก๊ส โทมาเซตโต้ อะคิลี่(TOMASETTO ACHILLE)
 (19/6/2549)


คู่มือ การใช้หม้อต้มแก๊ส โทมาเซตโต้ อะคิลี่
• วิธีการติดตั้ง (MANUAL INSTALLATION)
• วิธีการปรับจูน (ADJUSTMENT OF TOMASETTO LPG REDUCER)
• การบำรุงรักษา (MAINTENANCE)

วิธีการติดตั้ง หม้อต้ม โทมาเซตโต้ (TOMASETTO ACHILLE)
Installation
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสูดของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงระบบแก๊ส LPG และ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของหม้อต้มและเครื่องยนต์ ควรติดตั้งหม้อต้มโทมาเซตโต้ ให้ถูกวิธี ตามคำแนะนำดังนี้:-
1. ติดตั้งหม้อต้มโทมาเซตโต้ในห้องเครื่องยนต์โดยเจาะยึดติดกับตัวถังรถยนต์ในบริเวณที่ว่างในห้องเครื่องยนต์ และหากพื้นที่มีเพียงพอ แนะนำให้ตำแหน่งวางหม้อต้มอยู่ในทิศทางขนานกับทิศทางขับเคลื่อนของรถยนต์ ไปข้างหน้า (ดูภาพที่ 1)
2. ติดตั้งหม้อต้มให้ตำแหน่งท่อแก๊สออก (GAS OUT) อยู่ด้านบน (ดูภาพที่ 2)
3. ควรจะติดตั้งหม้อต้มในตำแหน่งบริเวณที่ไม่มีอากาศ (ลม) ไหลผ่านในขณะที่รถวิ่ง เพื่อรักษาระดับความร้อนของหม้อต้มให้มีอุณหภูมิความร้อนคงที่ เพื่อให้แก๊สที่จะเข้าสู่ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
4. จะต้องติดตั้งหม้อต้มให้อยู่ในระยะห่างจาก ท่อร่วมไอเสีย (ท่อไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์) อย่างน้อย 15 ซม.
5. ก่อนที่จะเชื่อมต่อท่อแก๊ส ควรทำความสะอาดท่อแก๊สก่อนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปในหม้อต้ม และเครื่องยนต์
6. จากนั้นให้ต่อท่อแก๊ส (ท่อทองแดง) เข้ากับปากรับท่อแก๊สเข้า (GAS IN) ของหม้อต้ม (ดูภาพที่ 2)
7. นำท่อแก๊สที่เป็นท่อยาง มาต่อเข้ากับท่อแก๊สออก (GAS OUT) ของหม้อต้ม (ดูภาพที่ 2)
8. ต่อท่อน้ำร้อน จากหม้อน้ำของรถยนต์ (โดยใช้ข้อต่อตัวที T ) ต่อเข้าที่ท่อน้ำร้อนของหม้อต้ม
9. ใช้ไขควงขันน็อตที่ล็อคอยู่บนติกแก็ส (Solenoid Valve – วาวล์ เปิด-ปิด ไฟฟ้า) ให้แน่น เพื่อให้วาวล์ไฟฟ้าทำงานเปิด-ปิดแก๊สแม่นยำและปลอดภัย
10. ต่อสายไฟเข้ากับติ๊กแก็ส
11. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้นำรถยนต์ไปเติมแก๊ส และจะต้องตรวจสอบแก๊สรั่วบริเวณท่อแก๊สและข้อต่อของอุปกรณ์แก๊สทุกจุด


วิธีการปรับจูน (ADJUSTMENT OF TOMASETTO LPG REDUCER)
หม้อต้มโทมาเซตโต้ มีแกนปรับจูน 2 ตำแหน่ง คือ จูนปกติซึ่งเป็นตัวจูนรอบเดินเบา (idel จูน) (ภาพที่ 3 หมายเลข 2) และตัวจูนเล็ก (sensitive จูน) (ภาพที่ 3 หมายเลข 1) เพื่อช่วยในการจ่ายแก๊สที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์ของรถแต่ละคัน หลังจากติดตั้งหม้อต้มโทมาเซตโต้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ปรับจูนหม้อต้ม ดังนี้:-
1. ตรวจสอบว่าแกนจูนตัวเล็ก (sensitive จูน) ที่อยู่บริเวณข้างกรองแก๊ส (FILTER) จะต้องปิดอยู่โดยจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุด โดยใช้ไขควงปากเล็ก (โดยปกติแล้วแกนจูนตัวเล็กจะถูกปิดอยู่แล้ว เมื่อหม้อต้มถูกผลิตส่งออกจากโรงงานที่ประเทศอิตาลี)
2. หมุนเปิดแกนจูนปกติ (แกนจูนตัวใหญ่ หรือ idel จูน) ที่อยู่บริเวณใกล้กับติ๊กแก๊ส (Solenoid Valve) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาในระดับพอประมาณ
3. สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมัน
4. อุ่นเครื่องยนต์ด้วยการเร่งเครื่องยนต์ในขณะรถจอดนิ่ง (โดยไม่ต้องวิ่งบนถนน) จนเครื่องยนต์มีอุณหภูมิร้อนเท่ากับสภาพการใช้งานปกติ จึงลดคันเร่งให้รอบเครื่องยนต์กลับสู่รอบเดินเบา ระดับปกติ
5. เปิดสวิทซ์แก๊ส เพื่อให้แก๊สไหลเข้าหม้อต้ม และเครื่องยนต์
6. หลังจากนั้นให้ทำการปรับจูน โดยค่อย ๆ หมุนเปิด-ปิดแกนจูนตัวใหญ่ เพื่อกำหนดปริมาณแก๊สไหลเข้าหม้อต้มและเครื่องยนต์ ในปริมาณที่พอเหมาะ จนรู้สึกว่ารอบเครื่องยนต์อยู่ในระดับปกติ เหมือนรอบของน้ำมัน การจูนสำหรับรถเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ (Carburettor)
1. กรณีที่มีตัวจูนกลางสายแยกต่างหากจากหม้อต้ม (เป็นตัวจูนที่ท่อแก๊สอยู่ระหว่างหม้อต้มกับมิกเซอร์) ให้เปิดตัวจูน กลางสายนี้จนสุด แล้วเร่งเครื่องไว้ที่ 3,000 รอบ/นาที
2. หมุนปิดตัวจูนกลางสายจนเครื่องยนต์เบาลง
3. หมุนเปิดอีกครั้งให้วัดรอบกลับมาที่ 3,000 รอบ/นาที
4. จากนั้นเบาเครื่องยนต์ (ถอนคันเร่ง) กลับสู่ระดับปกติ-หากจำเป็นให้ทำการปรับจูนตาม 1 – 4 อีกครั้ง โดยใช้ตัวปรับจูนตัวใหญ่ที่หม้อต้ม (idel จูน) รวมด้วย

ข้อสังเกต : สำหรับกรณีการปรับจูนทั่ว ๆ ไป ผู้ติดตั้งจะใช้แกนจูน ตัวใหญ่ เพียงตัวเดียวเท่านั้น (หรือจะใช้ตัวจูน 2 ตัว ร่วมกันก็ได้ หากมีประสบการณ์การจูนหม้อต้มดีแล้ว)
แต่หาก รถยนต์ที่มีสภาพเครื่องยนต์ไม่ปกติอยู่แล้ว (เช่น รอบเดินเบาไม่นิ่ง ฯลฯ) เมื่อใช้หม้อต้ม โทมาเซตโต้ แล้วหากเครื่องยนต์ดับ เมื่อเบรครถอย่างแรง หรือเบรคกะทันหัน หรือขณะหมุนพวงมาลัยเลี้ยว แนะนำให้ปรับจูนดังนี้ :-
1. ให้ปิดหรือลด แกนปรับจูน ตัวใหญ่ลง (หมุนตามเข็มนาฬิกา) จนรอบเดินเบาลดลง
2. ให้เปิดหรือเพิ่ม แกนปรับจูนตัวเล็กขึ้น (Sensitive จูน) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา จนได้ระดับพอเหมาะที่รอบเครื่องยนต์เดินตามปกติ

การบำรุงรักษา (MAINTENANCE)
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดของหม้อต้มโทมาเซตโต้ (TOMASETTO) และเพื่อเป็นการบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ ควรทำการบำรุงรักษาหม้อต้ม ดังนี้:
1. ทุก ๆ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร ควรถ่ายน้ำมันแก๊ส (หรือขี้แก๊ส) ซึ่งเป็นน้ำมันเก่าติดค้างอยู่ในหม้อต้มโดยการ เดรนแก๊ส (Drain Gas) ที่อยู่ในหม้อต้มออกโดยการใช้ไขควง 6 เหลี่ยมเปิดรูเดรนแก๊ส (อยู่บริเวณตำแหน่งล่างใกล้ท่อน้ำร้อน) เพื่อให้ขี้แก๊สไหลทิ้งออกจากหม้อต้ม การเดรนแก๊ส (ถ่ายขี้แก๊ส) ควรทำเมื่อภายหลังที่เครื่องยนต์ได้มีการอุ่นเครื่องแล้ว
2. ทุก ๆ 3 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร ควรเปลี่ยนแผ่นกรอง (Filter) ด้วยอะไหล่แท้ของ โทมาเซตโต้ เท่านั้น เพื่อความสะอาดของแก๊สที่ไหลเข้าเครื่องยนต์ และรักษาสภาพของเครื่องยนต์ และยืดอายุการใช้งานของหม้อต้มให้นานมากขึ้นได้อีกด้วย

***สงวนลิขสิทธิการแปลและคำแนะนำ***
โดย บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือดัดแปลงโดยมิได้รับอนุญาต


GasThai.com ขอขอบคุณข้อมูลโดย


บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด
www.energy-reform.com
ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
หม้อต้มนำเข้าจาก Italy
สินค้าทุกรายการ ของบริษัท ฯ ผ่านการรับรองคุณภาพ
ความปลอดภัย ตามข้อกำหนดของยุโรป ECE 67 R01
และ มาตรฐานของ กรมการขนส่งแห่งประเทศไทยหน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net