วาล์ว ลูกลอยและอุปกรณ์ของถังก๊าซรถยนต์แบบ2 วาล์ว
 (12/6/2549)


1. EXCESS FLOW VALVE มีหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของก๊าซขณะจ่ายหากมีการไหลของก๊าซสูงกว่าที่กำหนด EXCESS FLOW VALVE จะทำงานโดยตัดการไหลของก๊าซทันที จะติดตั้งกับท่อวาล์วจ่าย (DISCHARGE VALVE) EX กรณีที่ท่อทองแดงขาดทำให้ก๊าซรั่ว EXCESS FLOW VALVE จะปิดตัวเองป้องกันการรั่วของก๊าซ


2. SAFETY RELEASE VALVE เป็นลิ้นนิรภัย หรือ กลอุปกรณ์นิรภัย จะทำงานเมื่อความดันภายในถังสูงในระดับ 2.6 Mpa. หรือ 26 Bar หรือ 375 PSI โดยการระบาย( BLOW ) ก๊าซ เพื่อระบายความดันออก เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการระเบิดของถัง ต้องติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่จะระบายก๊าซออกมาในสภาพของไอ EX ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ แล้วไฟลุกท่วมถังแก๊สความร้อนที่สูงขึ้นจะทำให้ความดันภายในถังสูงขึ้นแบบทวีคูณทำให้ถังระเบิดได้ ดังนั้นจึงต้องมี Valve ชนิดนี้เพื่อลดแรงดันภายในโดยการระบาย ( BLOW ) LPG ออกจากถังในรูปแบบของไอแก๊ส


3. CHECK VALVE มีหน้าที่ในการควบคุมการไหลย้อนของก๊าซ หรือ ให้เติมได้ทางเดียว สร้างความปลอดภัยขณะเติมก๊าซ จะติดตั้งควบคู่กับวาล์วจ่าย( DISCHARGE VALVE )

4. HAND WHEEL VALVE หรือ พวงมาลัย มีหน้าที่ควบคุมการเปิด - ปิด ของลิ้น ควบคุมการเติมหรือจ่ายก๊าซ แบบ MANUAL


5. OVERCHARGE PREVENTION VALVE ( OCP ) เป็นวาล์วที่มีระบบป้องกันการเติมก๊าซเข้าภายในถังเกินที่กำหนด ( 85 % ของความจุถัง ) โดยใช้ระบบ DIAFRAM VALVE ควบคุมการตัดโดยใช้แรงดัน ทำให้ตัดสนิทไม่สามารถเติมก๊าซต่อได้ เป็นระบบที่มีความแม่นยำสูง


6. OVER FILL PROTECTION DEVICE ( OPD ) เป็นวาล์วที่มีกลอุปกรณ์ และระบบป้องกันการเติมก๊าซเข้าภายในถัง โดยมีรูควบคุมความดันสมดุล ( BALANCE PRESSURE ) ทำงานด้วยระบบลูกลอย ควบคุมโดย MECHANIC SHUT - OFF VALVE ไม่ให้เติมเกิน 85 % ของความจุถัง เมื่อตัดแล้วสามารถเติมก๊าซได้อีกแต่ช้า

7. FLOAT GAUGE ทำหน้าที่เป็นตัววัดระดับก๊าซภายในถัง ทำงานด้วยระบบลูกลอย ( BUOYANCY ) ความแม่นยำในการอ่านขึ้นอยู่กับแกนของลูกลอยโดยเฉพาะจุดหมุน ( MOMENTUM ) จะต้องอยู่กึ่งกลางของถัง

8. SOLENOID VALVE มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของวาล์ว ( ลิ้น ) ด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกับระบบของเครื่องยนต์รถ จะทำการจ่ายน้ำแก๊สเมื่อเครื่องยนต์ติด และจะตัดการจ่ายน้ำแก๊สเมื่อเครื่องยนต์ดับ ทำงานโดยการใช้การปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดทองแดง ( COIL ) ทำให้เกิดสภาวะแม่เหล็กชั่วคราวเพื่อดูดสลักวาล์วจ่ายซึ่งปรกติจะปิดตัวด้วยแรงสปริงให้เปิดออก โดยถ้าเครื่องยนต์ดับวาลว์จะไม่เปิดเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าไปที่ coil จึงไม่เกิดแม่เหล็กดูดสลักให้เปิดขึ้น


**** ดังนั้น solenoid vlve จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้แก๊ส โดยจะป้องกันกรณีที่แก๊สรั่วจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยเมื่อเครื่องยนต์ดับ หรือผู้ขับดับเครื่องด้วยตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ SOLENOID VALVE จะปิดตัว ทำให้แก๊สไม่สามารถรั่วออกจากถังได้จึงเป็นการป้องกันการรั่วของแก๊สจากอุบัติเหตุได้อย่างสมบูรณ์


*เขียว-แดง ซึ่งปัจจุบันไม่มีการนำมาใช้แล้วเนื่องจากไม่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งฯ


ลูกลอยที่ใช้กันโดยแพร่หลาย บางครั้งการเติมแก้สเต็มลูกลอยอาจจะดันผิดด้านทำให้ลูกลอยค้างไปด้านตรงข้าม


ลูกลอยรุ่นนี้นำมาแก้ไขข้างต้นโดยเพิ่มตัวถ่วงน้ำหนักลงไป มีใช้แล้วครับ

GasThai.Com ขอขอบคุณข้อมูลโดย
บริษัท เมตทัลเมท จำกัด (ผู้ผลิต จำหน่าย ส่งออก ถัง Metal-Mate)หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net