สมาคมฯ ยื่นหนังสือต่อคณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
จาก webmaster
พฤหัสบดีที่ , 29/1/2552
เวลา : 23:55
 IP:

58.9.111.29
อ่านแล้ว = 3281 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       สมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ (ในภาคผู้ประกอบการ)โดยมีนายสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมและ
นายทวีศักดิ์ ควรประดิษฐ์ เลขาธิการสมาคม พร้อมคณะกรรมการสมาคม เข้าให้ข้อมูลด้านเทคนิคและความปลอดภัยระหว่าง รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ LPG และ NGV และได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับโครงสร้างราคาพลังงานใดๆควรจะมีองค์กรกลาง ที่มาจาก ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ ภาคประชาชนผู้ผู้บริโภค เข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ มีองค์กรกลางอิสระ อีกองค์กรหนึ่งเข้ามาตรวจสอบการปรับขึ้น ลง ราคาพลังงานโดยรวม ต่อคณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

จดหมายที่สมาคมฯยื่นถึงคณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
http://www.gasthai.com/ORG/pdf/org-290109.pdf แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


 จาก WebMaster GasThai.Com
 พฤหัสบดี, 29/1/2552
 เวลา :
23:58
 IP:
58.9.111.29

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
       ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา หลังจากคณะเข้าชี้แจงแล้ว ก็ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนรัฐสภา โดย สว.วรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ วุฒิสภาฯ ร่วมแถลงข่าวกับ คุณสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจอุปกรณืใช้ก๊าซสำหรับยายนต์ คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG แห่งประเทศไทย และคุณสามารถ ทรัพย์พจน์ ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG

รัฐสภาในที่ประชุม คณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้เชิญ 3 องค์กรที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก คือ LPG/NGV เพื่อไปให้ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปและหารือร่วมกันด้านต่างๆโดยมีรายละเอียดดังสรุปดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
1. เครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทย (ในภาคผู้บริโภค) โดยนายรุ่งชัย จันทสิงห์ และ นายอภิชาต เอี่ยมสกุล ตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าให้ข้อมูลพร้อมเสนอกฏหมายต่อที่ประชุม
2. สมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ (ในภาคผู้ประกอบการ)โดยมีนายสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมและ นายทวีศักดิ์ ควรประดิษฐ์ เลขาธิการสมาคม เข้าให้ข้อมูลด้านเทคนิคและความปลอดภัยระหว่าง รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ LPG และ NGV และได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับโครงสร้างราคาพลังงานใดๆควรจะมีองค์กรกลาง ที่มาจาก ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ ภาคประชาชนผู้ผู้บริโภค เข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ มีองค์กรกลางอิสระ อีกองค์กรหนึ่งเข้ามาตรวจสอบการปรับขึ้น ลง ราคาพลังงานโดยรวม
3. ชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG (ในภาคผู้ให้บริการปั้มก๊าซ LPG) โดยนายสามารถ ทรัพย์พจน์ ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG เข้าให้ข้อมูลด้านสถานการณ์การทำธุรกิจปั้มก๊าซโดยทั่วไปว่าได้รับผลกระทบใดบ้าง และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาคราชการใดบ้าง รวมทั้งความเป็นไม่ธรรมจากผู้ค้าก๊าซอย่างไร และ กำไรของปั้มก๊าซ นั้นจากที่แสดงในโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ตามที่แสดงในสำนักแผนนโยบายพลังงานนั้นในส่วนค่าการตลาดเกือบ 4 บาท ต่อกิโลกรัมของผู้ค้ามาตรา 7 นั้นปั้มก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์มีส่วนได้ตรงนี้หรือไม่ และราคาที่สูงขึ้นเมื่อขายที่หน้าปั้มก๊าซ สำหรับบริการรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจาก ราคาในตารางนั้น เกิดจากอะไร


Great hmeamr of Thor, that is powerfully helpful!  แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 30/1/2552
 เวลา :
00:00
 IP:
58.9.111.29

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
       สำหรับประเด็มสำคัญของการแถลงข่าวในวันนี้ คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ (นินจาฯ เวบมาสเตอร์ GasThai.Com) ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG แห่งประเทศไทย ได้เสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาดังนี้
1. ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน การนำเข้า LPG ปี 2551 ก่อนที่จะชำระเงินกองทุนกว่า 8900 ล้านบาทโดยให้แสดงเอกสารการซื้อ ขาย จากแหล่งซื้อก๊าซ LPG พร้อมแสดงหลักฐานการนำเข้าและเสียภาษีที่ด่านศุลกากร หากไม่สามารถชี้แจงได้ ก็ให้ รัฐบาลดำเนินการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องที่แจ้งความเท็จเพื่อขอรับเงินกองทุน
2. ให้ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนดห้ามมิให้ ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เข้าไปนั่งเป็นบอร์ดหรือที่ปรึกษาในนิติบุคคลเอกชนหรือองค์กรเอกชนทุกองค์กรแบบเด็ดขาด แม้รัฐมนตรีก็ไม่อาจอนุมัติได้ โดยเฉพาะนิติบุคคลด้านพลังงาน เพราะข้าราชการเป็นผู้กำหนดนโยบายและควบคุมนโยบายของรัฐอยู่แล้ว วัตถุประสงค์แห่งการจ้างที่ข้าราชการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนไม่ว่าระดับใด ไม่ปรากฏว่าไม่ต้องมาทำงานเต็มเวลา ในปัจจุบันมีข้าราชการแทบทุกกระทรวง ทุกกรมในหน่วยงานราชการโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง ใช้เวลาราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนิติบุคคลเอกชน ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียเวลากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ข้าราชการในส่วนราชการ ในหน่วยงานของรัฐและการให้บริการแก่ประชาชนแล้ว การไปนั่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือเป็นบอร์ดในนิติบุคคลบางแห่ง อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษ เอื้อประโยชน์แก่องค์กรนั้นๆได้ ถึงแม้ว่านิติบุคคลนั้นๆรัฐจะเข้าไปถือหุ้นก็ตาม ดังนั้นนิติบุคคลเอกชน หรือองค์กรภาคเอกชนควรจะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านนั้นๆที่เป็นเอกชนและมีความเป็นกลาง ที่มิใช่ข้าราชการ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการและการดำเนินการของภาครัฐไปเป็นตัวแทนของรัฐและประชาชน ซึ่งต้องเป็นผู้มีความเป็นธรรมและมองเห็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าผลกำไรผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีองค์กรกลาง ที่มาจาก ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ ภาคประชาชนผู้ผู้บริโภค เข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ มีองค์กรกลางอิสระ อีกองค์กรหนึ่งเข้ามาตรวจสอบการปรับขึ้น ลง ราคาพลังงานโดยรวม (ข้อนี้เสนอโดยสมาคมฯ)
WWlrF1 kezonorbjxuk, [url=http://tremtayjeizh.com/]tremtayjeizh[/url], [link=http://gnqljackdlzw.com/]gnqljackdlzw[/link], http://xakprwhoqhte.com/  แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 30/1/2552
 เวลา :
02:16
 IP:
58.9.111.29

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
       http://www.gasthai.com/vdo/vdoclip.asp?vdoname=lpg290109-1.wmv
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก ประชาชนคนหนึ่ง
 จันทร์, 2/2/2552
 เวลา :
11:54
 IP:
58.137.7.102

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
       การตรวจสอบข้อเท็จเป็นเรื่องที่ดี แต่ ควรมองภาพรวมทั้งระบบด้วย ไม่เพียงแค่ว่า มองแค่การปรับราคาของรัฐบาล แต่ควรมอง

1. เมื่อตอนน้ำมันลดราคาลงค่าขนส่งลดมาเป็นตามความจริงด้วยหรือไม่ ทางชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซ LPG ควรชี้แจงด้วยว่า ค่าขนส่งลดให้ผู้ใช้แก๊สด้วยหรือไม่ ได้คลายข้อสงสัย เห็นถามหลายหัวข้อแล้ว

2. ราคาค่าติดตั้งเป็นธรรมกับผู้ใช้รถหรือไม่ ถึงตอนนี้ร้านติดตั้งลูกค้าไม่สนใจ ลดราคาลงมาเยอะ แต่ก็มีกำไร และเมื่อเทียบเคียงราคากับที่ผ่านมา ราคาสูงเกินจริงหรือไม่ แต่ทำอะไรกันไม่ได่ นิ่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อน ฝากถามสมาคมผู้ติดตั้งด้วย ควบคุมราคาอย่างไรให้เป็นธรรม

3. ราคาอุปกรณ์เป็นธรรมหรือไม่ เมื่อมองย้อนไปดูครั้งที่ กระแสแก๊สบูม ปั่นราคา แต่ไม่มีใครที่ออกมา เสนอหน้า เรียกร้อง ที่เป็นรูปธรรม เหมือนการเรียกร้องให้ระบการขึ้นราคา lpg ด้วยเช่นกัน ฝากถามสมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ มีวิธีป้องกันอย่างไร

4. ถ้าจะทำประโยชน์แล้ว ควรทำให้ครอบคลุมทุกด้านด้วย จะเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

เมื่อมองคนอื่นแล้วควรมองย้อนดูตัวเองด้วย
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 จันทร์, 2/2/2552
 เวลา :
13:52
 IP:
58.9.109.163

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
       เป็นคำถามที่ดีมากครับ
เรื่องทั้งหมดนี้ ผมจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร สมาคม ทราบโดยด่วน เพราะสมาคม พึ่งจะก่อตั้งและดำเนิกิจกรรมมาได้เพียงเดือนเดียว แต่ สิ่งที่ท่านกล่าวมาถูกต้อง ตรงใจผมมากเลย ผมในฐานะสื่อและผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ จะช่วยประสานงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้บริโภค ถูกเอาเปรียบมากเกินไป ไม่เว้นแต่ ผู้ค้าแก๊ส ผู้ประกอบการทุกระดับ

ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ และผมเชื่อว่า คณะกรรมการบริหารสมาคม ยุคใหม่ โดยคนรุ่นใหม่ ไฟแรง คิดใหม่ ทำใหม่ ทำได้ จะเห็นประโยชน์ของทุกฝ่ายตามนั้นครับ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก pakpoom@osauto.net
 อาทิตย์, 31/5/2552
 เวลา :
16:10
 IP:
115.87.75.246

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
       คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมนาเรื่อง
“พลังงานทางเลือกใหม่ (E85)” โดยร่วมกับ
- ผู้จำหน่ายน้ำมัน ปตท. บางจาก
- ผู้จำหน่ายรถยนต์(E85) ยี่ห้อ VOLVO
- สมาคมผู้ผลิต Ethanol (E85)
- ผู้ทดสอบการใช้งานรถยนต์ ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ Conversion Kit
- ผู้ผลิต Conversion Kit เพื่อใช้ E85 ยี่ห้อ Abcesso จากประเทศ บราซิล
(รับสมัครตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย)
สถานที่จัดนิทัศการ : อาคารรัฐสภา ตึก 2 ชั้น 1 (ข้างสวนสัตว์เขาดิน)
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2552 เวลา 08.30 – 12.00 น.
สนใจร่วมงานโปรดยื่นความจำนงด่วนที่ : คุณมนัญญา
Tel.081 496 6583
Website : www.osauto.net
คุณภาณุ สุขวิมลไพศาล
Email : panu@osauto.net
Tel.089 788 9134


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


คำถามนี้มีทั้งหมด 6 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่
Loading...


หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)