สมาคม ธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์ ร่วมชุมนุนและยื่นข้อเรียกร้องให้นายกรับมนตรี ตรึงราคา LPG
จาก webmaster
ศุกร์ที่ , 16/1/2552
เวลา : 23:34
 IP:

61.90.83.232
อ่านแล้ว = 2680 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ตัวแทนสมาคมและผู้ประกอบการ ร่วมขบวน ชุมนุนและเดินขบวน เรียกร้องให้ รัฐบาลพิจารณาเรื่องการปรับราคาในช่วง เศรษฐกิจ ตกต่ำและราคาน้ำมัน ลดลงต่ำสุดในรอบหลายปี
คุณสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์(กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด) รักษาการนายกสมาคมฯ ยื่นหนังสือ ผ่าน
ส.ส.ศิริโชค โสภา ตัวแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นให้พิจารณา ตรึงราคา LPG ก่อนเข้าประชุม กพช. ในเวลา 14:00 น.


จดหมายที่สมาคมฯยื่นถึงนายกรัฐมนตรี
http://www.gasthai.com/ORG/pdf/org-160109.pdf
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


 จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 16/1/2552
 เวลา :
23:34
 IP:
61.90.83.232

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 1
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 16/1/2552
 เวลา :
23:38
 IP:
61.90.83.232

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 2
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 16/1/2552
 เวลา :
23:38
 IP:
61.90.83.232

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 3
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 16/1/2552
 เวลา :
23:38
 IP:
61.90.83.232

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 4
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 16/1/2552
 เวลา :
23:38
 IP:
61.90.83.232

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 5
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 16/1/2552
 เวลา :
23:40
 IP:
61.90.83.232

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 6
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 16/1/2552
 เวลา :
23:40
 IP:
61.90.83.232

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 7
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 16/1/2552
 เวลา :
23:42
 IP:
61.90.83.232

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 8
      
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย จาก WebMaster GasThai.Com
 ศุกร์, 16/1/2552
 เวลา :
23:44
 IP:
61.90.83.232

 

แก้ไข / ลบคำตอบ

 คำตอบที่ 9
       เฮ รัฐบาล ชะลอขึ้นราคาแก๊ซ LPG-NGV โดยไม่มีกำหนดเอาใจประชาชน เหตุเศรษฐกิจชะลอ หวั่นประชาชนรับภาระ พร้อมดึงเงินกองทุนน้ำมันกว่า 3 พันล้านชดเชยปรับขึ้นภาษีสรรพามิตรน้ำมันเชื่อเพลิงดีเดย์ 1 ก.พ.นี้

เมื่อเวลา14.00 น.มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยใช้เวลาในการประชุมนานร่วม 2 ชั่วโมงภายหลังการประชุม นพ.วรรณรัตน์ชาญนุกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติชะลอการรับขึ้นราคาแก๊ซ LPG และก๊าซ NGV ออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากเห็นว่าขณะนี้เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจชะลอตัว ที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และเป็นการลดภาระของประชาชนในประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ที่สำคัญไทยสามารถผลิต LPG เพื่อใช้ได้อย่างเพียงพอในประเทศกว่า3.35 แสนตันดังนั้นจึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ แต่ให้มีการติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานเป็นระยะ

นพ.วรรณรัตน์กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบลดผลกระทบต่อประชาชนจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต หลังสิ้นสุดนโยบาย 6 มาตรการ6 เดือนฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน โดยเห็นชอบในหลักการให้ใช้กองทุนน้ำมัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่จะสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตในวันที่ 1 ก.พ.นี้โดยการปรับลดอัตราเงินเข้ากองทุนน้ำ เพื่อให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นประมาณ 1 บาทต่อลิตรหลังจากนั้นจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 1 บาทต่อลิตรซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกปรับสูงขึ้นประมาณ 1 บาทต่อลิตรโดยคาดว่าจะมีการปรับประมาณ 3-4 ครั้งในช่วงเวลา 2 เดือนและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ดำเนินการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน โดยพิจารณาจากช่วงเวลาที่เหมะสมเพื่อให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันน้อยที่สุด ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อชดเชยการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตร กว่า 3,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้กองทุนน้ำมันมีเงินเหลือกว่า 1 หมื่นล้านบาท

รมว.พลังงานกล่าวว่านอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2551-2564 ฉบับปรังปรุงครั้งที่2 โดยมีการปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าลดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตามการประมาณการณ์ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี2552 ของสภาพัฒน์จากเดิม4.5 % เป็น2 % โดยรักษากำลังการผลิตสำรองในระดับ15-20 % เพื่อให้มีการจัดทำแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับประมาณการณ์ที่เปลี่ยนไปจึงมีการปรับเลื่อนโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และของเอกชน ออกไปในขณะที่เร่งรัดการลงทุนตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตขนาดเล็ก ให้เร็วขึ้นและเพิ่มมากขึ้น เม็ดเงินลงทุนกว่า 104,000 ล้านบาทในช่วงปี 2552-2556 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดหนี้สาธารณะจากการลงทุนของกฟผ.และให้มีการทบทวนการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่งคงของระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

นพ.วรรณรัตน์กล่าวว่า ในช่วงปี 2552-2564 จะมีโครงการด้านการผลิตไฟฟ้าที่กฟผ.ได้ดำเนินการเองจำนวน15,768 เมกะวัตต์การซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จำนวน 7,600 เมกะวัตต์การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจำนวน 1,985 เมกะวัตต์และรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 5,036 เมกะวัตต์รวมเงินลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศเป็นเงินทั้งสิ้น 1,647,984 ล้านบาทหรือลดจากแผนเดิม 459,550 ล้านบาท

รมว.พลังงานกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเงินชดเชยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2552 โดยให้การไฟฟ้านครหลวงโอนเงินกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนื่องจากทั้งสองหน่วยงานเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าในราคาที่เท่ากันทั่วประเทศ แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิมีการลงทุนสูงในเรื่องของสายส่งและกำลังส่ง ดังนั้นจึงต้องจ่ายเงินชดเชยให้

"อภิสิทธิ์"แจงไม่อยากให้กระทบค่าครองชีพปชช.
เมื่อเวลา 17.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมนโยบายพลังงานแห่งชาติ ว่า การที่รัฐบาลยังคงตรึงราคาก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวีไว้นั้น ไม่ใช่เป็นเพราะว่ารัฐบาลกลัวจะถูกแรงต่อต้านจากประชาชน ในส่วนของก๊าซแอลพีจี

หลักสำคัญคือปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเป็นการนำเข้า จึงเกิดปัญหาต้องมีการชดเชย ซึ่งสถานการณ์การนำเข้าในขณะนั้นมันเป็นเหตุมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นสูงมาก ทำให้เกิดปัญหาคนหันมาใช้ก๊าซแอลพีจีในภาคการขนส่งมากขึ้น ทำให้ช่องว่างระหว่างราคาถ่างออก ปีนี้ตามแผนเดิมได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าราคาของแอลพีจีจะอยู่ที่ 511 เหรียญสหรัญฯแต่ข้อเท็จจริงราคาขณะนี้อยู่ที่ 340 เหรียญฯเท่านั้น

อีกทั้งสภาพการเติบโต หรือการใช้ในภาคขนส่งลดลงมากเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง ขณะเดียวกันการขยายการผลิตในประเทศ คือ โรงแยกก๊าซโรงที่ 6 ก็จะสามรถดำเนินการได้ในปลายปีนี้ทำให้การขาดแคลนลดลงและในภาวะเศรษฐกิจขาลงถ้าไปขยับขึ้นราคาทั้งๆที่ความจำเป็นเปลี่ยนแปลงไป ก็จะทำให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งจะกลายเป็นการสวนทางกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงได้ตัดสินใจให้มีการชะลอออกไป

แต่ถ้าวันข้างหน้าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถพิจารณาใหม่ได้ ซึ่งอยู่ที่พฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการเปลี่ยนมาใช้ก๊าซแอลพีจีในภาคขนส่ง หรือภาคอุตสาหกรรมจนต้องมีการนำเข้าจำนวนมาก เรื่องเหล่านี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะสามารถประเมิน และติดตามสถานการณ์ความเป็นจริงได้ อีกทั้งคณะกรรมการพลังงานก็มีการประชุมทุกเดือน นายอภิสิทธิ์กล่าว

http://www.komchadluek.net/2009/01/16/x_main_a001_332210.php?news_id=332210
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


คำถามนี้มีทั้งหมด 9 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ GasThai.Com สมาชิกเวบเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่
Loading...


หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net  (Online  คน)